ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ နည္းပညာေခတ္ကို ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း စီး၀င္လာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာမ်ားတိုးတက္ေခတ္မီလာၿပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးကာ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဓာတ္ဆီ၀ယ္ယူျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြထုတ္ယူျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ကတ္မ်ားသာမက ပင္စင္စားမ်ားအတြက္ပင္ အီးပင္စင္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ Smart Card မ်ားကို အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကိုထုတ္ေပးရာတြင္လည္း ယခင္ကလို လက္ေရးစနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ  ကြန္ပ်ဴတာမွ တိုက္ရိုက္ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ E-Passpoart စနစ္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း သာမန္အားျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္မွ (21) ရက္ျပည့္လွ်င္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ Passpoart အသစ္ေဆာင္ရြက္သည့္သူႏွင့္ သက္တမ္းတိုးၾကသူအားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာလည္း(၂၁)ရက္ပင္ ၾကာျမင့္ပါ သည္။  ယခုကဲ့သို႔ အသစ္ေဆာင္ ရြက္သူအတြက္ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မ်ားစိစစ္ရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေပးရသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Passpoartကို သက္တမ္းတိုးသူတစ္ေယာက္အတြက္ကိုမူ အခ်က္ အလက္မ်ားကရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္  အခ်ိန္ကိုေလ်ာ့နည္းေပးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ ပညာေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကဲ့သို႔အခ်က္အလက္မ်ိဳးကို သက္တမ္းတိုးသည့္အခါ တိုင္း ထပ္ကာထပ္ကာ ခဏခဏေပးေနရျခင္းမ်ိဳးသည္ မလို အပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ သင့္ပါ။ ယခင္သက္တမ္းတိုးစဥ္ကတည္းကပင္ ကင္းရွင္းေသာေၾကာင့္သာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ထုတ္ယူခြင့္ရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။  ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ပင္ သက္တမ္းတိုးပါက တစ္ရက္သာ အခ်ိန္ေပးရပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတုိးျခင္းမွာ ယခုထက္ ျမန္ဆန္ သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္သူလူထုအတြက္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

(19-8-2012 ရက္ေန႔ ေၾကးမံုသတင္းစာထဲတြင္ ပါသြားသည့္ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ရာေလးပါ)

သိန္းကို၀င္း

About ဦး ဗိုလ္သိန္း

ဦး ဗိုလ္သိန္း has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF