ေရးသူ – ဆလိုင္းထြန္း

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ၂ ႏွစ္စာ ၾကိဳတင္အခြန္ေပးေဆာင္မွသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္း တုိးေပးမည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ႏွင့္ အခြန္ဦးစီးဌာနက ညြန္ၾကားထားသည္။

ယခင္က ၃ လ တၾကိမ္ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ ၂ ႏွစ္စာ ၾကိဳတင္၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဌာနက ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စတုိးဆိုင္၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ မိတၱဴဆိုင္၊ ဓာတ္ပံုဆိုင္၊ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္၊ ေဆးဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအျပင္ တြင္ခံု၊ ဝပ္ေရွာ့၊ ပံုႏွိပ္စက္ စသည့္ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၾကိဳတင္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

’’ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ လာအေၾကာင္းၾကားတယ္။ ၂ ႏွစ္စာ အခြန္ေဆာင္ဖို႔။ ဒီလကုန္ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္’’ ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလွျပင္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ လမ္းေဘး လၻက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္၏ ျမင္ကြင္း

မိတၱဴဆိုင္၊ ဓာတ္ပံုဆိုင္၊ အလွျပင္ဆုိင္၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ႏွင့္ တြင္ခံု၊ ဝပ္ေရွာ့၊ ပံုႏွိပ္စက္စသည့္ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက အျမတ္ခြန္ တမ်ဳိးတည္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စတုိးဆိုင္၊ ေဆးဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားက ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ အျမတ္ခြန္ ၂ မ်ဳိးစလံုး ေပးေဆာင္ၾကရမည္။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ ယခင္က အျမတ္ခြန္တမ်ဳိးသာ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ပါ ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ အခြန္ဌာနက တိုးျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္မႈမွာ ေနရာလိုက္ျပီး ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနသည္။ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား အခြန္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားေသာ္လည္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ၂ ႏွစ္စာ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း ရပ္ကြက္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

‘’ မလုပ္လို႔မရေတာ့ မရွိရွိတာစုၿပီး လုပ္ရတယ္။ ကိုယ့္မွာ အျခားအလုပ္မွ မရွိပဲ။ ေဆာင္လိုက္ရတာေပါ့’’ ဟု သူက ေျပာသည္။

၁၉၇၆ အျမတ္ခြန္ဥပေဒအရ ဆိုင္ခန္းျဖင့္ ေသခ်ာက်နစြာေရာင္းခ်ၿပီး တလဝင္ေငြ က်ပ္တေသာင္း ေက်ာ္လြန္ပါက အျမတ္ေငြ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျမတ္ခြန္ ေပးေဆာင္ရသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဆိုသည္မွာ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စတိုးဆုိင္ စသည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ စားသံုးသူက ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ျပီး ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ေကာက္ခံသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ကိုမူ ႏိုင္ငံပိုင္က႑၊ သမဝါယမက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ၃ ရပ္စလံုးအေပၚတြင္ ေကာက္ခံျပီး ႏိုင္ငံတြင္း ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ ျပည္ပမွ ကုန္စည္ တင္သြင္းသူႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခေၾကးေငြရယူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တရပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အခြန္ ၂ ႏွစ္စာ ၾကိဳတင္ေပးေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ မဇၥ်ိမက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆန္သည္။

ဆိုင္ရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဌာနမ်ားက ေပးပို႔လာသည့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ စီးပြားေရးဘဏ္ခဲြတြင္ ေငြသြင္းၿပီးေနာက္ ရရွိလာသည့္ အခြန္ေဆာင္ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဌာနတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ရသည္။

မိုးရာသီတြင္း အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးသည့္ ကာလတြင္ ယခုလို ၂ ႏွစ္စာ ၾကိဳတင္၍ အခြန္ေဆာင္ခိုင္းသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲသြားေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။

‘’ အေရာင္းအဝယ္က ဒီအခ်ိန္ဆို ဘာမွ ေရာင္းရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြက က်ပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ သူတို႔ ၾကိဳက္သလို အလုပ္ခံရေနမယ့္အစား ဆိုင္ပိတ္လိုက္တာက ပိုေကာင္းမယ္။ မလုပ္႐ုံဘဲ ရွိတယ္’’ ဟု သူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ စည္ပင္သည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ အခြန္ေငြမွာ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ၅ဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း စည္ပင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမတ္ခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုခြန္ ဟူ၍ အခြန္ ၅ မ်ဳိး ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

About True Faith

True Faith has written 70 post in this Website..

ေမြးေန႔က ၂၀.၆.၁၉၈၆ ။အရပ္က ၅ ေပ၆လကၼ၊ ေနတာက New Delhi, India.