၁။       ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔အာဏာရွင္စနစ္တည္ေဆာက္ေနသည္ကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၂။       သူရဦးေရႊမန္း၏အသံႏွင့္ အာဏာရူးဆႏၵကို ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္္းဖန္တီးေနသည္ကို အမွန္တကယ္မသိပါသလား။

၃။       ျပည္သူခ်စ္ေသာ အေမစုကိုႏွစ္ရွည္အိမ္တြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထာခဲ႔ျခင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း ကိုကိုယ္တုိင္စီမံၾကိဳးကိုင္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ႔သူကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၄။       ဒီမိုကေရစီလုုိလားၾကသူ (၈၈) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရေအာင္ အဓိကစီမံၾကိဳးကိုင္ခဲ႔သူမွာ ဦးေရႊမန္းျဖစ္သည္ ကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၅။       အယ္ဂ်ာဇီးယားရုပ္သံလႊင့္အစီအစဥ္တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္႔ အာဏာရွင္စနစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ လွ်ိဳက္၀ွက္ လက္နက္ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိကကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ခဲ႔သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္သည္ကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၆။       ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း အပါအ၀င္ အေရးၾကီးအဆံုးအျဖတ္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားအား ထုိစဥ္က ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးခင္ညႊန္႔၊ ထိုစဥ္က (မံုရြာ) တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္(ေဟာ္တယ္ခရီး၀န္ၾကီးေဟာင္း)၊ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိုး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦး တို႔ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခံစားခဲ႔ၾကရသည္႔ နာယက အဘဦးတင္ဦး၊ ေထာင္က်ဒီမိုကေရစီအင္အားစုုမ်ား၊ (၈၈)ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ အေျဖမွန္မ်ားရယူႏိုင္မည္လား။

၇။       လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအေရးျခံဳၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဥပေဒ၏ အထက္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ အားကိုရယူအာဏာတည္ေဆာက္ေနသည္ကို အမွန္တကယ္မသိပါသလား။

၈။       ယူနီေဖါင္းခၽြတ္၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ား စစ္အစိုးရကာလ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ ရရွိထားသည္႔ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားႏွင့္ တရားမဲ႔လုပ္ရပ္မ်ားကိုဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးေရႊမန္း၏ ေနာက္လုိက္အျဖစ္ ပူေပါင္းၾကံစည္လႈပ္ရွားေနၾကသည္ကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၉။       အာဏာရူး ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခမည္းခမက္ဦးခင္ေရႊပူးေပါင္းျပီး (မန္း Dynesty) ထူေထာင္ေနၾကျခင္း၊ ကားတုိက္လူေသမႈက်ဴးလြန္ထားသည္႔ တုိးႏိုင္မန္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္းေရးရာ တာ၀န္ေပးထားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမွန္တစ္ကယ္မသိပါသလား။

၁၀။     ဦးေရႊမန္းအားဏာရူးေနျခင္းကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးထင္ရွားျမင္သိၾကပါလ်က္ႏွင့္ ျပည္သူခ်စ္ေသာအေမစုႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္းအားစုမ်ား အမွန္တစ္ကယ္မသိၾကပါသလား။

၁၁။     ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လွ်စ္လွ်ဴျပဳျပီး အာဏာရွင္စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ ဦးေရႊမန္း၏ လုပ္ရပ္အမွန္မ်ားကို ဖံုးကြယ္အားေပေနၾကရန္သင့္ေလွ်ာ္ပါ၏လား။

၁၂။     ဦးေရႊမန္းအၾကံအစည္ႏွင့္ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျပီး အာဏာရွင္ စနစ္အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ေနၾကျခင္းကို လွ်စ္လွ်ဴျပဳျပီး အားေပးသင့္ၾကပါသလား။

၁၃။     အာဏာရွင္မ်ားျပန္လည္ အာဏာတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါက အေမစုႏွင့္ဒီမိုကေရစီ အင္းအားစုမ်ားကို အာဏာခြဲေ၀ေပးၾကမည္ဟုေစာင့္စားေမွ်ာ္လင္႔ယံုၾကည္ေနပါသလား။

၁၄။     ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ဆယ္စုႏွစ္(၂)စုေက်ာ္ၾကာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္နက္ေအာင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္တြန္းပို႔ခဲ႔ၾကေသာ ပံုရိပ္မွန္မ်ားအေပၚ အေမစုႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ျပည္သူမ်ား ေမ႔ေပ်ာက္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ခဲ႔ၾကၿပီလား။

၁၅။     အေမစုုကိုယ္တိုင္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ယူရန္ လံုး၀ပူးေပါင္းသြားပါၿပီလား။

၁၆။     ဤေမးခြန္းမ်ားကို ကာယကံရွင္ ဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္၊ အေမစုကိုယ္တုိင္၊ ၀န္ၾကီးေဟာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေျဖမွန္မ်ား ေပးႏိုင္ပါမည္လား။

၁၇။     ဤေမးခြန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားျပည္သူအားလံုး အမွန္တရားသိရွိႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ သတိတရားရွိ ၾကေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္အိတ္ဖြင့္ေဖၚျပခြင့္ျပဳႏိုင္ပါမည္လား။

၁၇။     ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္ကိုးစားေနၾကေသာအေမစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွန္ကိုျပည္သူ မ်ားေစာင္႔စား ေမ်ာ္လင္႔ လိုလားေနၾကသည္႔  ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို ေကာင္အထည္ေဖၚေပးရန္ ရွိ/မရွိ အိတ္ဖြင့္ေျဖ ၾကားေပးေစလုိပါသည္။

About spyhacker satan

spyhacker satan has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF