ေတာက္စ္… (အရီးလတ္ ေတာက္ေခါက္သံ မဟုတ္ပါ)။ ေဂဇက္ရြာ သူရဲေကာင္း ေၾကာင္ၾကီး၏ မခ်ိတင္ကဲ ဝမ္းေခါင္းတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသံျဖစ္သည္။ သူ႕အား လဒျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗဲလ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရပ္သိရြာသိ ဟုိးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ထားျပီးမွ ဥေလာဘအဖြဲ႕အား ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မေပးခ်င္လဲ မေပးပါနဲ႕လား၊ အခုေတာ့ ဆန္ကာတင္ ငါးေယာက္ထဲ ပါသေလး ဘာေလးႏွင့္ အခုေတာ့ အပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြး ထြက္ရျပီ။ ေၾကာင္ၾကီးခါးတြင္ ပစၥတုိမခ်ိတ္ထား၍ေလာ သုိ႕တည္းမဟုတ္ အဘအစား သမဒဂ်ီး ဟု ေလစားသမႈ ေခၚဆုိျခင္းကုိ အရာက်ျပီး မွတ္ထင္မွား၍ေလာ၊ ဘာေလာ ညာေလာ မာရွယ္ေလာေလာက္ မနိပ္ေတာ့သည္မွာေတာ့ ဧကန္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုပင္ ျမက္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရျပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျခံထဲျမက္အေျပာင္ မရွင္းသူ လုံျခဳံေရးမွဴး မႈိဗူးၾကီးေအာင္ပုအား (တရုတ္မႏုိင္ ေၾကးမုံဂ်ီးမဲ) အရာခ်လုိက္သည္။ “ဗုိလ္ပု မင္းကုိေနရာ ေျပာင္းလုိက္ျပီ၊ ဒီေန႕ကစျပီး အာမီရမ္ဂုိေထာင္အေစာင့္ လုပ္ေတာ့။” စူဠလိပ္ကုိမွ ေရထဲ လႊတ္မိေခ်ျပီ။ ဘပုကား ႏွပ္ေလးတရႈံ႕ရႈံ႕ အျပင္ပန္း ဝမ္းနည္းသေယာင္ႏွင့္ ဝမ္းထဲတြင္ ကုလားဘုရားပြဲလွည့္ ေနေတာ့သည္။

ႏိုဗဲလ္ဆုႏွင့္ လြဲရသည့္အေၾကာင္းကုိ စုံစမ္းရာ တရုတ္သူလွ်ဳိ တဦး၏ စနက္မကင္းေၾကာင္း အတြင္းသတင္း ရေလသည္။ ဆုေပးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ တညီတညြတ္ထဲ မဲခြဲ အတည္ျပဳခါနီးတြင္ ေၾကးမုံဂ်ီးဆုိသူမွ တရုတ္ျပည္ ကူျမဴနစ္ပါတီ အရွိန္အဝါသုံးလ်က္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း၊ ေၾကာင္ၾကီးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသအေနျဖင့္ ေဂဇက္ရြာတြင္ သူ႕အား ထိကပါး ရိကပါး ေစာင္းေျမာင္းခ်ိတ္ဆုိ ေရးသားသည့္ စာမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ သူ႕ေၾကာင့္ တရုတ္္အေနႏွင့္ မတတ္သာသည့္အဆုံး ညဴကလီးယားဗုံး သုံးေကာင္းသုံးရႏုိင္ေၾကာင္း မ်က္ႏွာထိ မ်က္ႏွာထား မ်ဳိးစုံျဖင့္ ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ ေျပာဆုိေလရာ ဆုေပးေရးအဖြဲ႕မွ ညဴကလီးယားဗုံးကြဲမႈ ၾကားေခ်ာင္တရားခံ အျဖစ္ခံရမည့္အေရး စုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ျပီး ေၾကာင္ၾကီးအား ဆုရွင္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာက္စ္… ဒုတိယပၼိ ေတာက္ေခါက္သံျဖစ္သည္။ “သိၾကေသးတာေပါ့ ေၾကးမုံဂ်ီးရာ၊ ေၾကာင္ၾကီးဘာေကာင္ ဆုိတာ ျပာသုိလေရာက္ရင္ သိေစ႕မယ္။ ငါ့မွာေတာ့ ဆုရမလားဆုိျပီး ၾကြက္မခုတ္ ငါးမဖမ္းဘဲ သက္သတ္လြတ္ စားျပ အငတ္ရတာ အလကားျဖစ္ျပီေပါ့။ ေၾကာင္သူေတာ္လုိ႕ သူမ်ားေမးအေငါ့ ခံရတာ အဖတ္တင္တယ္။ လံုးဝ ေက်နပ္ဘူးေဟ႕၊ သြားဝယ္စမ္းကြာ ၾကက္ကင္ၾကီး.. ဝက္ကင္ၾကီး ဘဲကင္ၾကီး ငါးကင္ၾကီး… ေၾကးမုံဂ်ီအမွတ္နဲ႕ အရုိးပါမက်န္ စားပစ္မယ္။ ဗုိက္ဝေသာအခါ ဦးေၾကာင္ၾကီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေတာရုိင္းသဘာဝ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္ကုိ ေၾကးမုံဂ်ီးအိမ္အနီး ေရးဆြဲေလသည္။ ထုိဥပေဒအရ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္သူအား ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ေၾကာင္အေကာင္ေရ တသိန္းတိတိအား ေၾကးမုံဂ်ီးေနအိမ္ႏွင့္ သူသြားလာတတ္သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ထားကာ မုိင္းဗုံးအေပ်ာ့၊ မုိင္းဗုံးအျပင္း၊ မုိင္းပေဒသာမ်ားေထာင္၍ ျခဳံခုိတုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ညဖက္တြင္ ေၾကာင္မ်ားမွ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕အလုိက္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ (ေဘးပတ္လည္၊ သစ္ပင္ေပၚ၊ အိပ္ေခါင္မုိးေပၚ၊ ေျမေအာက္က်င္း) ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ ျပာသုိလ ေၾကာင္စစ္ခ်ီေတးသံ သံျပိဳင္ဟစ္ေၾကြးၾကရမည္။ တျပိဳင္နက္ထဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေလ႕လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျပီး ေၾကးမုံဂ်ီး၏ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဥပေဒႏွင့္ညီမညီ ဆုံးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေၾကးမုံဂ်ီးမွာ အျပင္ရန္သူျဖစ္၍ လုပ္ၾကံရ လြယ္ကူေသာ္လည္း အတြင္းရန္သူကား ထင္သေလာက္ မလြယ္ေခ်။ ထုိသူကား သဂ်ီးဦးခုိင္ျဖစ္သည္၊ ေၾကာင္ၾကီး ဆုရမည္ သတင္းေျပးစဥ္ ကုိရင္ေၾကာင္ ကုိရင္ေၾကာင္ျဖင့္ ႏႈတ္မွ တသသျဖင့္ ရွိထားခဲ႕ေသာ္လည္း ဆုမရသည့္အခါ အလကားငေၾကာင္ မ်က္ႏွာသာေပး ေရႊေရးပန္းကန္တက္ ျဖစ္သည္ဆုိကာ မ်က္ႏွာလြဲ ခဲပစ္လုပ္ေတာ့သည္။ ယခင္ကလုိ သမီးေဒၚဂေလးႏွင့္ ေတြ႕ဖုိ႕ေဝးစြ အိမ္အရိပ္ပင္ အနင္းမခံေခ်၊ ျခံဝတြင္ ဧရာမေခြးဂ်ီးတေဂါင္ အေစာင့္ခ်ထားသည္။ ေလလႈိင္းမွ ေၾကာင္ေအာ္သံ မၾကားေစရန္ သမီးေဒၚဂေလးအား အုိင္ပက္ဒ္သရီး၊ အုိင္ဖုံးဖုိက္ဗ္ အသစ္စက္စက္မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းေဆာ့ သီခ်င္းနားေထာင္ အာရုံ လႊဲေစရာ ေၾကာင္ၾကီးခမ်ာ အသီးကြဲ ေဝဒနာ ၾကီးစြာခံစားေနရေတာ့သည္။

ထုိသုိ႕ အဆင္မေျပေလ ေၾကာင္ၾကီးေဒါသကား ေၾကးမုံဂ်ီးသုိ႕ ပုံက်ေလျဖစ္သည္။ “ေၾကးမုံဂ်ီး မင္းကုိ တသက္ ကမာၻသာမက စၾတာဝဠာထက္ပုိၾကီးတဲ႕ အနႏၱစၾတာဝဠာ မေၾကဘူးကြ။ ငါခံစားရတာထက္ အဆေပါင္း ဘီလ်ံ ထရီလ်ံ အီလ်ံ ဇီလ်ံ ဂြီလ်ံ မ်ားစြာ ခံစားေစရမယ္။” ကမာၻသိ ေၾကျငာတယ္ “မင္း…ကုိ…..ငါ……မုန္း.……ဒယ္။”

သုိ႕ေသာ္ ေလာကဟူသည္ ဆန္းက်ယ္လွေပသည္။ ထုိ႕ထက္ ပုိဆန္းက်ယ္သည္ကား အခ်စ္ ဟူေသာအရာပင္ ျဖစ္သည္။ သမီးေတာ္ဂေလးႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲခဲ႕ရသျဖင့္ ေန႕ေရာညပါ မုိးလင္းမုိးခ်ဳပ္ ေၾကးမုံဂ်ီးအား မ်က္မာန္ပြား အမုန္းကသုိဏ္းရႈေနရာ တေန႕သ၌ ဝုန္းဆုိ ကမၼဌာန္းေပါက္သလုိ ျဖစ္သြားရာ ……ဘာျဖစ္သည္ ထင္သနည္း။ ………………………………………..…… သူကုိယ္တုိင္ပင္ မသိလုိက္ေခ်။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိလာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေနာက္က်သြားခဲ႕ျပီ၊ တားဆီးမႏုိင္ ထိန္းသိမ္းမရ ေၾကးမုံဂ်ီးအား သူျခစ္မိေနေလဗ်ီ။ “ေၾကာင္ၾကီး မင္းကုိယ္မင္း မလိမ္နဲ႕၊ အခ်စ္နဲ႕အမုန္းကုိ ဗစ္တုိးရီးယားစီးကရက္ ေမာ္ဒယ္ေလးေတြဝတ္တဲ႕ အတြင္းခံလုိ ပါးလႊာတဲ႕ၾကားခံ နယ္တခုက ပုိင္းျခားထားတယ္။ သိပ္မုန္းလြန္းလုိ႕ သူ႕ကုိ မင္း ျခစ္မိသြားျပီ။ မွန္ရာကုိ ဝန္ခံလုိက္ေတာ့။” “ႏုိးႏုိး ယူဘစ္ကက္၊ မဟုတ္ဘူး အသင္ေၾကာင္ၾကီး၊ သူ႕ကုိ မုန္းတယ္။ က်ဳပ္ဘဝမွာ အမုန္းဆုံးရဲ႕ အမုန္းဆုံး ေတာင္ သူ႕ေလာက္မုန္းမွာ ဟုတ္ဖူး။ အမုန္းတကာထိပ္ေခါင္ အမုန္းေဒဝီ အမုန္းမေဟသီ အမုန္းဘုရင္မဂ်ီး..” စိတ္တႊင္ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ တာဝိတိံသာေၾကာင္ၾကီးႏွင့္ အခ်ီအခ်ေျပာရင္း… ဦးေၾကာင္မ်က္ႏွာ ျပဳံးေယာင္ သန္းလာသည္၊ ထုိ႕ေနာက္ မုန္းရာမွ မုန္ ေနာက္ဆုံး မုန္႕သြားသည္။ ေၾကးမုံဂ်ီးအား မမုန္းေတာ့၊ မမုန္းသည့္အျပင္ စြဲမက္ဖြယ္ နတ္သုဒၶါမုန္႕အျဖစ္ ျမင္သြားေခ်ျပီ။ ပလိန္းအရပ္စကားႏွင့္ ဆုိရေသာ္ ေၾကးမုံဂ်ီးအား ျခစ္မိသြားျခင္းေပတည္း။

ေၾကာင္ၾကီးအား ငယ္စဥ္က ေၾကးမုံဂ်ီး အႏုိင္က်င့္ေနဗုံ


ေၾကးမုံဂ်ီးႏွင့္ ဦးေၾကာင္တုိ႕ႏွင့္ ရင္ဖုိလႈိက္ေမာဖြယ္ လြဲခ်က္ကယ္မနာ စြန္႕စားခန္း အပုိင္းႏွစ္…ေမွ်ာ္… :harr:
မွတ္ခ်က္။ နယ္အမွာစာ ေပးပုိ႕လုိသူမ်ား စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ catlovesmirror သုိ႕အျမန္ဆက္သြယ္ပါ။ ျပည္ပ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အျမန္ေခ်ာပုိ႕စနစ္ ဒီအိပ္ခ်္အယ္လ္ျဖင့္ အိမ္အေရာက္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးပါမည္။ www.bigcat.thelover.com မွတဆင့္ ဝယ္ယူမွာၾကားႏုိင္သည္။ အေမဇုံ၊ အီးေဘး ေလွ်ာ့ေဈးအင္တာနက္ အေရာင္းဌာနမ်ားမွ လုံးဝ (လုံးဝ) ေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ပါ။ ထမင္းရွင္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးအား ေက်းဇူးဆပ္ လုိပါသျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တုိင္ အစစ္အမွန္ ဖတ္ရႈမည့္သူမ်ားအား နားလည္မႈ ရွိစြာျဖင့္ ဦးစားေပးရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဦးေၾကာင္ၾကီး ဗဲရီးဂြတ္ဒ္ :kwi:

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF