ဝါရွင္တန္တုိမ္းစ္မွာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ဗာတီကန္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ကေန ထုတ္ျပန္တဲ႕ ေၾကျငာခ်က္မွာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မြတ္စ္မ်ားနဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကဖုိ႕ သတိေပးလုိက္ျပီး မြတ္စ္မ်ားကုိလည္း လူ႕အခြင့္အေရး၊ လိင္ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈ၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႕ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ မြတ္စ္မ်ားရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ဥပေဒအတုိင္း လက္မထပ္ခဲ႕သူ အေနာက္တုိင္း ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ဟာ လင္သားျဖစ္သူ ႏုိင္ငံေရာက္သြားတဲ႕အခါ မိသားစုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အနည္းဆုံး ၾကံဳေတြ႕ရျပီး ဆုိးရြားျပင္းထန္တဲ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါတယ္။

အဓိက ျပသနာက ကက္သလစ္မ်ားအဖုိ႕ ေမြးလာတဲ႕ခေလးကုိ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာနဲ႕ ခရစ္ယာန္ထုံးတမ္းစဥ္လာ ျပဳဖုိ႕လုိအပ္ေပမဲ႕ မြတ္စလင္သံရုံး ေကာင္ဆယ္လာရုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ျပီး အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ႕အခါ အစၥလာမ္ဥပေဒအရ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္တေယာက္ကုိ အျခားဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္းခြင့္ တားျမစ္ထားျခင္းပါ။ (အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွာဆုိ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ စကားခ်ပ္) ဒါေၾကာင့္ လက္ထပ္တဲ႕အခါ ရွာဟာဒါလုိ႕ေခၚတဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ၾကမ္းက်ိန္မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႕ သတိေပးထာပါ။ အဲဒီၾကမ္းက်ိန္မႈသည္ အစၥလာမ္ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းမႈအျဖစ္ တရားဝင္သက္ေရာက္ေစျပီး ေနာက္ပုိင္း အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပခဲ႕ရင္ ပစၥည္းဥစၥာအေမြပုိင္ဆုိင္မႈ၊ သားသမီး ထိန္းေၾကာင္းပုိင္ခြင့္ စတာေတြ ဆုံးရႈံံးႏုိင္ပါတယ္။ (ၾကံဳလုိ႕ ေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အဲသလုိမ်ဳိးေတြ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္က ျဖစ္ခဲ႕တယ္၊ သူတုိ႕ဥပေဒအတုိင္း လက္မထပ္ခဲ႕သူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ သို႕မဟုတ္ လက္ထပ္ရေကာင္းမွန္း မသိသူ ျမန္မာမေတြ၊ တခ်ဳိ႕လည္း အစၥလာမ္ဥပေဒရဲ႕ တဖက္သက္ ႏိုင္လုိမင္းထက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သက္ေရာကပုံ နားမလည္ဘဲ လက္မွတ္ထုိးလုိက္သူ ျမန္မာမေတြ မြတ္စလင္ လင္ေယာက္်ား ေသတဲ႕အခါ၊ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ႕အခါ လက္လြတ္ အိမ္ေပၚကဆင္းရတယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္လဲ တသက္လုံး မြတ္စလင္မအျဖစ္ ေခါင္းျမီးျခဳံ အိမ္တြင္းေအာင္း ရေတာ့တယ္။
အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကုိလုိနီေခတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ႕သူ ဂဠဳန္ဦးေစာက ျမန္မာ့အိမ္ေထာင္ေရး ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ဘာသာျခားနဲ႕လက္ထပ္သူ ျမန္မာမမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးခဲ႕ရတယ္ ဖတ္ဖူးတယ္။ ဒါကေတာ့ ကုိယ့္တုိင္းျပည္မွာဆုိေတာ့ ကုိယ္လူမ်ဳိးယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႕ဥပေဒ အသက္ဝင္ လႊမ္းမုိးတာေပါ့ေနာ္၊ အထက္မွာ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္က သတိေပးရတာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြ မြတ္စ္သံရုံး၊ ေကာင္ဆယ္လာရုံး တခုခုမွာ အစၥလာမ္ဥပေဒနဲ႕ ၾကမ္းက်ိန္လက္ထပ္ခဲ႕ရင္ ဒုကၡေရာက္ၾကလုိ႕ပါ။ ေနာက္တခါ ဆြန္နီအစၥလာမ္ ထုံးတမ္းအရထင္တယ္ (ရွီးယားအစၥလာမ္မွာ မေပးဘူး သို႕မဟုတ္ က်ေနာ္ ဟုိဖက္ဒီဖက္ လြဲတာျဖစ္ႏုိင္တယ္) ကာလတုိ လက္ထပ္ခြင့္ရွိတယ္၊ ေရေျချခားအရပ္ေဒသမွာ ခရီးသြားမြတ္စ္ေတြ တစိမ္းမိန္းမနဲ႕ေနလုိ႕ ဘာသာေရးအရ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာပါ။ မြတ္စ္ဘုန္းၾကီးပင့္ျပီး ဘာသာေရး ထုံးစံလုပ္လုိက္ရင္ လင္မယားေျမာက္တယ္၊ အလြယ္တကူပဲ ခြဲႏုိင္တယ္၊ အတည္လက္ထပ္ျခင္းလို ေႏွာင္ၾကိဳးၾကီးၾကီးမားမား မရွိဘူး။ အေရးၾကီးတာ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး မရပါ။ အေနာက္ပုံစံ လစ္ဗင္းတူဂဲသားနဲ႕ တူပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ လက္ထပ္တုိင္း အတူတူပဲဆုိျပီး အညာခံရသူေတြ တပုံတပင္။) အေသးစိတ္ကိုေတာ႕ ေအာက္မွာ အဂၤဂုလိလုိ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

The Washington Times

Saturday, May 15, 2004

Read more: Vatican warns women about Muslim mates – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/15/20040515-121620-3934r/#ixzz29GwVXo7D

VATICAN CITY — The Vatican warned Catholic women yesterday to think seriously before marrying a Muslim and urged Muslims to show more respect for human rights, sex equality and democracy.

Calling women “the least-protected member of the Muslim family,” it spoke of the “bitter experience” some Western Catholics have had with Muslim husbands, especially if they married outside the Islamic world and later moved to his country of origin.

The comments in a document about migrants around the world were preceded by remarks about points of agreement between Christians and Muslims.

The document said the Vatican hoped Muslims would show “a growing awareness that fundamental liberties, the inviolable rights of the person, the equal dignity of man and woman, the democratic principle of government and the healthy lay character of the state are principles that cannot be surrendered.”

When a Catholic woman and Muslim man want to marry, it said, “bitter experience teaches us that a particularly careful and in-depth preparation is called for.”

It said one potential problem was with Muslim in-laws and advised future mothers that they must insist on church policy that children born of a mixed marriage be baptized and brought up as Catholics.

If the marriage is registered in the consulate of a Muslim country, the document said, the Catholic must be careful not to sign a document or swear an oath including the shahada, the Islamic profession of faith, which would amount to converting.

The document highlighted the contrasting approaches the Vatican has taken in recent years toward Islam, which has emerged as a strong rival for souls, especially in Africa.

Pope John Paul II has broken ground in dialogue with Muslims and even prayed in a mosque in Damascus, Syria. He won praise in the Muslim world for strongly opposing the Iraq war.

But Vatican officials and leading Catholic prelates have expressed increasingly critical views about the spread of Islam and the challenge this poses for Catholicism.

The Vatican’s top theologian, Cardinal Joseph Ratzinger, said earlier this week the West “no longer loves itself” and so was unable to respond to the challenge of Islam, which was growing because it expressed “greater spiritual energy.”

The migration document also discouraged churches from letting non-Christians use their places of worship.

This issue arose last month when Muslims in Spain asked to be able to pray in the Cordoba cathedral, which was once a mosque. A senior Vatican official said this would be “problematic.”

Read more: Vatican warns women about Muslim mates – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/15/20040515-121620-3934r/#ixzz29GwNbXvY
Follow us: @washtimes on Twitter

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး