ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ အင္းယားကန္ေဇာင္း တြင္ျဖစ္သည္။ ဘူးသီးေၾကာ္ေရာင္းေသာ အေၾကာ္သည္ဦးေလးၾကီးသည္ သူ၏ ဆိုင္ကို

တပည့္၂ေယာက္ႏွင့္ လႊဲထားခဲ့ျပီး မလွမ္းမကမ္းသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ေဘးဘီကို ၾကည့္ကာ ခါးၾကားမွ ဟန္းဖုန္းကိုထုတ္၍

ေျပာ ကိုဘလက္ ..ဘယ္ကို လာခဲ့ရမလဲ …။ ဟုတ္ပါသည္ သိုးမည္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ လူသူေတာ္ ဦးၾကီးမိုက္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး

တာ၀န္ခံ ဂိုဏ္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုဘလက္ဆီမွ အခ်ိန္း အခ်က္ ဖုန္း၀င္လာျခင္းျဖစ္၏။ သူတို႔ ဂိုဏ္းသည္ ေရွးယခင္ စိန္႔တိုင္းမွ ၀ူတန္း ရေသ့ဂိုဏ္း

မွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ေျပာစမွတ္ရွိေပသည္။ ဘာသာ ေရေျမ ယဥ္ေက်းမႈ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ ရေသ့မ၀တ္ၾကေသာ္လည္း လူသူေတာ္

မ်ား အျဖစ္ ေနထိုင္ကာ အရက္ေသစာ ကို အဆိပ္ကဲ့သို႔ ေသတပန္ သက္တဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလသည္။ သူတို႔ဂိုဏ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ

အသက္ ၃၀ေက်ာ္မွ အင္တန္း ရွစ္ဗ္ ျဖင့္ ဂိုဏ္း၀င္ခြင့္ရျပီး အသက္ ၄၀ျပည့္မွ ပါမန္းနန္႕ ဂိုဏ္း၀င္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ပို၍ ထူးျခားခ်က္

မွာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္လုပ္သူသည္ မိမိလက္ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္၍ရေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ထိုလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ပရဟိတ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပးလွဴၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဦးၾကီးမိုက္သည္ ၾကြယ္ပိုးၾကြယ္၀ ရွိပါလ်က္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို

သားသမီးမ်ားကို လႊဲကာ အေၾကာ္ဆိုင္ လုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ ဂိုဏ္း၀င္မ်ားလည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ …။

ကိုဘလက္ ကိုပဲ ၾကည့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ သေဘာႏွင့္ မိမိႏွင့္ ေသြးသားလံုး၀မေတာ္စပ္ ေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေဆးခန္းပို႔ေပးသည့္

ကားဆရာ တာ၀န္ယူထားသည္။ အျခား ဂိုဏ္းေထာက္ ၁ဦးျဖစ္သူ ကိုႏို မွာလည္း လံုး၀မသိေသာ လူငယ္ မ်ားကို မိမိပိုင္ကား

ရက္ရက္ေရာေရာ ငွားေပးျခင္းမ်ား ။ ကို လင္းေ၀ မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း စာေရးျခင္းမ်ား ကို လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သူတို႔ ဂိုဏ္းတြင္

အထူးျခား ဆံုးမွာ အသက္အငယ္ဆံုး ဂိုဏ္းသား ကိုမတ္ ျဖစ္၏ ။ အသက္ ၃၀ စြန္းရံုရွိေသာေၾကာင့္ လူသူေတာ္ မ၀တ္ရေသးဘဲ အင္တန္းမ္ရွစ္

ျဖင့္ ဂိုဏ္း၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္မ်ားကို ရယူထားေသာ ဂိုဏ္းသားျဖစ္သည္။ လူသူေတာ္ ဂိုဏ္းဆရာမ်ား မသိေသးျခင္းမွာ သူသည္ အျခားေသာ

ဂိုဏ္းတခုမွ ဂိုဏ္း၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းပင္ ။ ထိုဂိုဏ္းအေၾကာင္းကိုေတာ့ ျဖင့္ ေနာက္မ်ားက်မွ အလ်င္းသင့္ သလို ေဖာ္ျပ ပါမည္။

ေနာင္တခ်ိန္ ကိုမတ္ သည္ မည္သည့္ဂိုဏ္းကို ေရြးခ်ယ္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္း၏။ ေဘာလံုးေလာက ပင္လ်င္ အသင္း၂သင္း

စပ္တူပိုင္ေသာ ေဘာလံုးသမားမ်ား ရွိတတ္ေသးေပရာ သိုင္းေလာကတြင္လည္း ဂိုဏ္း၂ဂိုဏ္း၀င္ထားေသာ သိုင္းသမား မရွိရဘူးဟု မေျပာစေကာင္း

မဟုတ္ပါလား..။

ကတံုးညီေနာင္၄ေဖာ္ႏွင့္ ကိုေၾကာင္ၾကီး တို႔ တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုသည့္ကိစၥ ကို သူတို႔ သတင္းၾကားေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း

ေခၚရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒါ အေသးအဖြဲ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ထိုလူမ်ားသည္ ကေလးမ်ားလို အပ်င္းေျပရန္ျဖစ္တမ္း ကစားၾကမွာ မဟုတ္သလို
ပိုစ့္ေမာ္ဒန္ သိုင္းေလာကတြင္ ေရွးေရွးက သိုင္းေလာကမ်ားလို အားေန တိုက္ေနခိုက္ေနၾကမည္လဲ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းတခုေတာ့

ရွိကို ရွိရပါမည္။ထို အေၾကာင္းတရားသည္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံု သည္ရွိေသာ္ လူသူေတာ္ ဂိုဏ္း သည္ လည္း

လႈပ္ရွားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သေႏၶတည္လာေသာ ဂိုဏ္း မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ျပီး

သမာသမတ္ ဂိုဏ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မတရားမႈမ်ား ရွိလာပါက လူသူေတာ္ သိုင္း ၏ အစြမ္းအစ ကို ထုတ္ျပရေပလိမ့္မည္ပင္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ သူရာရည္ကို အဆိပ္လို ေျမြဆိုးလို ေရွာင္ၾကေသာ လူသူေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ကတံုးညီေနာင္-၄ေဖာ္လိုေတာ့

ေသတင္းကုတ္တြင္ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳလုပ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ အသက္အရြယ္ အေတာ္အတန္ရျပီး ေညာင္းညာေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ရသည့္

အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ မာဆတ္ တခုခုတြင္ ခ်ိန္းလိမ့္မည္ ပင္ ျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႔ တစ္ထစ္ခ် တြက္ လိုက္သူက မလွမ္းမကမ္းမွ နားေထာင္ေနသူ ကိုယ္ေပ်ာက္သိုင္းသမား အာဂ တည္း။ တကယ္ေတာ့

ကိုယ္ေပ်ာက္သိုင္းသမားမ်ားသည္လည္း

ဂိုဏ္း ဟု မဆိုႏိုင္ေစကာမူ ကြန္ျမဴနတီတခု အေနျဖင့္ တည္ရွိေလသည္။ သူတို႔သည္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ ဂိုဏ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္

ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားတည္း ..။ ဒါမ်ိဳးက အန္းတိတ္ သိုင္းေလာကမွာ ကတည္းက ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးေရွးက ေရွးလူၾကီး

ကိုယ္ေပ်ာက္ သိုင္းသမားမ်ားသည္ ယခုေလာက္ ဥာဏ္ပညာ မထက္ျမက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဂုိဏ္းတခုခုမွ ထြက္ေျပးခဲ့ပါက

ေတာထဲ ေတာင္ထဲ သြားေရာပုန္းေအာင္းရင္း ေသသည္အထိ ေနသြားၾကရရွာ၏။ ယေန႔ေခတ္ ပိုစ့္ေမာ္ဒန္ ကိုယ္ေပ်ာက္သိုင္းဆရာမ်ားကား

ပါးနပ္ေပစြ… အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ အင္တာနက္တည္းဟူေသာ နည္းပညာကို အသံုးခ်ကာ ဘ၀တူ ကိုယ္ေပ်ာက္ဂိုဏ္းသားမ်ား

စုစည္း၍ မိမိတို႔ တတ္ကၽြမ္းေသာ သိုင္းပညာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း အသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္ကို တိင္းမ္၀ါ့ခ္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္

အစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ ယခင္ ဂိုဏ္းမ်ားမွ အလြန္ၾကီးမားေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိလ်င္

သူတို႔ကို ရန္မရွာရဲၾကေခ်။ ထို႔ျပင္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ အတြက္ အတိုင္းအတာ တခုထိလည္း ေလးစား သမႈ ထားၾကျပန္ေလသည္။

ကိုယ္ေပ်ာက္သိုင္းသမားတို႔၏ အႏ ၱိမ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အျခား ဂိုဏ္းၾကီးမ်ားနည္းတူ ဂိုဏ္းတခုအျဖစ္ လူလူသူသူ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္သိုင္းပညာ ဓနအင္အားႏွင့္ ဂိုဏ္း၀င္ အေရအတြက္ လိုအပ္ေလသည္။ ခုေတာ့ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္သာ လႈပ္ရွားရုန္းကန္

ရေသး၏။

 

မႏွစ္ကဆိုလွ်င္ အာဂ ဆိုတာ မိုးၾကိဳး ဂိုဏ္းက သိုင္းသမားေလး တေယာက္သာျဖစ္၏ ။ ေရွးေရွးက သိုင္းသမားေတြနဲ႕ မတူတာက

သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္ကဘယ္လို ပိုက္ဆံေတြ ရရ ေနမွန္းမသိ ..ၾကည့္လိုက္ ဖတ္လိုက္ရလ်င္ ဘယ္သူမွ အလုပ္မလုပ္ တေနကုန္သိုင္းခ်ရင္း

ထမင္းနပ္မွန္ေနၾကသူေတြခ်ည္း ။ ပိုစ့္ေမာ္ဒန္ သိုင္းေလာကမွာေတာ့ ဒါမ်ိဳးမရေခ်။ မိမိ ဘ၀အတြက္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ရေသး၏။

သိုင္းပညာသည္ ဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတခု မွ်သာ ။ သိုင္းသမားေလး အာဂဟာ မိမိဘ၀အတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္းကေန ဘ၀ရဲ႕

အျခားေသာ အစိတ္ အပိုင္း တခုကို ရွာေတြ႔သြားခဲ့၏ ။ ထိုအရာကေတာ့ အခ်စ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို အခ်စ္ကပင္ သူ႕ကို ကိုယ္ေပ်ာက္သိုင္းသမား

ဘ၀ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဟုတ္ပါသည္။ အာဂဟာ အလုပ္ထဲမွာ ႏြယ္ပင္ ဆိုတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ လူငယ္တို႔သဘာ၀ ေမတၱာမွ်ခဲ့ၾကေလသည္။

 

ေနာက္မွ သိလိုက္ရသည္မွာ ႏြယ္ပင္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေအာ္ေမ့ဂိုဏ္း မွ ဆင္းသက္လာေသာ အပ်ိဳၾကီးဂိုဏ္း ၀င္ တေယာက္ ဆိုတာပဲျဖစ္သည္။

တသက္လံုး တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ိဳၾကီး လုပ္မည္ စိတ္ကူးျပီး ဂိုဏ္း၀င္ျပီးကာမွ ႏူးညံ့တဲ့ အမိန္႕ေတာ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ႏြယ္ပင္တေယာက္

မတိုးသာ မဆုတ္သာ အေျခအေနတည္း။ ထိုအေျခအေနတြင္ အာဂ သည္ ေယာက္်ားပီပီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရတိျပတ္ ခ်မွတ္လိုက္ေလသည္။

သူ မိုးၾကိဳးဂိုဏ္း က ႏႈတ္ထြက္လိုက္ျခင္းတည္း ။မိုးၾကိဳး ဂိုဏ္းသည္ နာမည္သည္သာ မိုးၾကိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာထား အလြန္ေပ်ာ့ေျပာင္းသာ

ဂိုဏ္းတခုျဖစ္ရကား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို တားျမစ္မထားေပ။ သို႕ေသာ္ အာဂ ယခုလို ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းမွာ အပ်ိဳၾကီး ဂိုဏ္း ႏွင့္ မိုးၾကိဳးဂိုဏ္းအၾကား

ရန္မီးမပြားေရးအတြက္ ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္ေပ်ာက္ သိုင္းသမား အျဖစ္ခံယူကာ ခ်စ္သူလက္ကို ဆြဲလ်က္ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းေနျပီ

ျဖစ္သည္။ အလားတူျဖစ္ရပ္ တခုလည္း ရွိေနေသးသည္။

 

 

ဆက္ပါအံုးမည္။

 

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011

   Send article as PDF