ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ၿခံေျမ လယ္ယာမ်ား မြတ္စလင္ တို႔ကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ ဟူေသာ အခ်က္အပါအ၀င္ စည္းကမ္းခ်က္ ၄ရက္ ကရင္ ျပည္နယ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာေတာ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔
မွ ထုတ္ ျပန္ ဟူ ၍ အမွတ္ (၈
၁ ) ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္ေန႔ ၊၂၀၁၂ ေန႔ ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ သတင္းဂ်ာ

နယ္ မ်က္ႏွာ ဖံုးေပၚ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

အဆိုပါ သတင္းတြင္
• ဘားအံၿမိဳ႕ မဲေဘာင္ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္း က်င္းပခဲ႔ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၉ခု အနက္ အမွတ္ ၂ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳ မွလြဲ၍ က်န္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း

• ဇြဲကပင္ ေတာင္ ဆရာေတာ္ ဦးက၀ိဓဇက စည္းကမ္းခ်က္ေလးရပ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္

(၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘုိးဘြားပိုင္ အိမ္ျခံေျမ လယ္ယာမ်ားကို မြတ္စလင္ မ်ားထံ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ၊ ေပါင္ႏွံျခင္း ၊ မျပဳရန္

(၂) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဴဳးသမီးမ်ား မြတ္စလင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္

(၃) ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား သည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မွာသာ အားေပးရန္ ၊

(၄) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္ အိမ္ျခံ လယ္ယာေျမ အေဆာက္အအံုတို႔ကို နာမည္ခံကာ ၀ယ္ယူေပး၊ ေဆာက္လုပ္ေပး ၊ ငွားရမ္းေပး ျခင္းမျပဳရန္
တို႔ျဖစ္သည္။

• ၄င္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရမည္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊

• ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေၾကာင္း

• ယင္းအစည္းအေ၀းမတင္မီ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္း ဇြဲကပင္ေတာင္ဆရာေတာ္အား လာေရာက္ဖူးခဲ႔ေၾကာင္း၊

• ဗုဒၶဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၊ ကရင္ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

News credit to myanmar post global journal

About ဘဲဥ

has written 82 post in this Website..

ေနခ်င္သလိုေန၍ လိမ့္ခ်င္ရာလိမ့္ေနသူကို ဥဥဟုေခၚသည္

   Send article as PDF