နတ္ကုိးကြယ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး

တဖန္ နတ္ကုိးကြယ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္လာရွိတာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္

(၁) နတ္တုိ႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေစရန္ ေမတၱာသုတ္ကုိ အၿမဲရြတ္ဆုိေပးပါ။ (ဓမၼပဒ၊ ႒၊ ၁၊ ၂၀၁)

(၂) နတ္ဆုိတာ သမုတိနတ္၊ ဥပပတၱိနတ္၊ ၀ိသုဒၶိနတ္ဆုိၿပီး (၃)မ်ိဳးသာ ရွိတယ္။ မင္း၊ မိဖုရား၊ မင္းသားေတြဟာ သမုတိနတ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶနဲ႔ေမြးဖြားလာတဲ့ စတုမဟာရာဇ္စတဲ့ နတ္ျပည္(၆)ထပ္ဟာ ဥပပတၱိနတ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူထုိက္တဲ့ ဘုရား၊ ရဟႏၱာမ်ားဟာ ၀ိသုဒၶိနတ္မ်ား ျဖစ္တယ္။ အလွဴေပးျခင္း၊ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သူဟာ မင္းစည္းစိမ္၊ သူၾကြယ္စည္းစိမ္၊ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္စည္းစိမ္တုိ႔ကုိ ခံစားရပါတယ္။ လူတုိ႔ရဲ႕အသက္ဟာ အသက္(၁၀၀)ကေန တစ္ရာထက္ အနည္းငယ္လြန္ၿပီး (၁၆၀)မွ်ေလာက္သာ အသက္ရွည္ၾကပါတယ္လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္-၄၃၇)

(၃) ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳၿပီးတုိင္း နတ္တုိ႔ကုိ အမွ်ေ၀ရင္ နတ္တုိ႔က ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကတယ္။ သူတုိ႔ကုိ အမွ်ေ၀ျခင္းနဲ႔ပူေဇာ္ရင္ နတ္ေတြဟာ အထူးႏွစ္သက္တယ္။ အမွ်ေ၀ျခင္းနဲ႔ ပူေဇာ္တဲ့သူကုိ နတ္ေတြက တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ မိခင္တစ္ေယာက္က မိမိရင္ေသြးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ သလုိ ျပဳလုပ္ေပးၾကတယ္။ နတ္ေတြရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံရသူဟာ မေကာင္းတဲ့အနိ႒ာရံုမ်ားနဲ႔ မေတြ႕ရဘဲ ေကာင္းတဲ့အာရံုမ်ားနဲ႔သာ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ (ဥဒါန၊ ပါ၊ ၁၈၈၊ ႒၊ ၃၇၉)

(၄) နတ္တုိ႔ကုိ အမွ်ေ၀ေပးတဲ့သူကုိ နတ္တုိ႔ကေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ဒုကၡေတြ ၿငိမ္းေစႏုိင္ၿပီး စည္းစိမ္တုိးပြားပါတယ္။ (အံ၊ ႒၊ ၇၊ ၁၅၄)

(၅) အၾကင္သူတုိ႔သည္ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ည၌လည္းေကာင္း နတ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္ၾကတယ္။ ထုိသူတုိ႔ကုိ အၾကင္နတ္မ်ားက မေမ့မေလွ်ာ့ဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ (ခုဒၵကပါဠိေတာ္၊ ၅)

(၆) ေဗဒင္သံုးးပံုတက္ကၽြမ္းသူ၊ မင္းဘုရင္၊ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္၊ တာ၀တႎသာနတ္စသူတုိ႔က ရွိခုိးရတဲ့ သိၾကားမင္းဟာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္သူ၊ သီလရွိသူ၊ ရတနာသံုးပါးကုိ ဆည္းကပ္သူ၊ တရားနဲ႔အညီ မိဘ၊ သားမယားကုိ လုပ္ကုိင္ေကၽြးေမြးသူတုိ႔ကုိ ရွိခုိးပါတယ္။ (သံ၊ ၁၊ ၂၃၆)

သိၾကားမင္းကေတာင္ အထက္ပါအဂၤါ(၄)ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုသူကုိ ရွိခုိးတယ္ဆုိမွေတာ့ မိမိတုိ႔ကသာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္ေနထုိင္ဖုိ႔ လုိပါေတာ့တယ္။ သိၾကားမင္း ရွိခုိးခံရတဲ့သူဆုိရင္ သိၾကားမင္းထက္နိမ့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒုကၡေပးမွာ ေၾကာက္စရာ မလုိေတာ့သလုိ သိၾကားမင္းေလာက္မွ အစြမ္းအစမရွိတဲ့သူေတြက ကူညီေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆုိတာလည္း ယံုၾကည္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ တကယ္တမ္း ကူညီမစထုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆုိရင္ သိၾကားမင္း ကုိယ္တုိင္ ကူညီမစေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆုိ မိမိတုိ႔က သိၾကားမင္းထက္သာလြန္တဲ့ ရတနာသံုးပါးကုိသာ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၿပီး မိဘဆရာသမားတုိ႔ ေက်းဇူးကုိသိတတ္တဲ့အေနနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ကာ ရွိခုိးဖုိ႔ လုိပါေတာ့တယ္။ သိၾကားမင္းထက္နိမ့္တဲ့ က်န္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ကုိးကြယ္ရွိခုိးစရာလည္း မလုိေတာ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့အရာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ရွိခုိးတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ အထက္ပါအဂၤါ(၄)ခ်က္နဲ႔ မျပည့္စံုလုိ႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ရွိခုိးတဲ့အခါ ရွိခုိးသူနဲ႔ ရွိခုိးခံသူတုိ႔မွာ ရွိခုိးသူကသာ ကုသုိလ္ရၿပီး ရွိခုိးခံသူက ကုသုိလ္မရပါ။ ရွိခုိးခံသူဟာ ရွိခုိးခံထုိက္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ား မရွိဘူးဆုိရင္ အျပစ္သာ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔က သူတစ္ပါးကုိ ရုိေသေလးစားထုိက္တဲ့ အရည္အခ်င္မ်ားရွိပါက ရွိခုိးႏုိင္ပါတယ္။ ရွိခုိးခံရသူကသာ မိမိမွာ အရည္အခ်င္း ရွိမရွိ စမ္းသပ္ၿပီး ရွိခုိးခံသင့္ မခံသင့္ကုိ စဥ္းစားရပါမယ္။ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္အုပ္ခ်ီတာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးေပၚ ေလးစားမႈသာျပတာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွာမွ အျပစ္မျဖစ္ပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လက္အုပ္ခ်ီသူစိတ္ထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အေနနဲ႔သာ ျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ဦးဇင္းေလ့လာေတြ႕ရွိသမွ် ကုိးကြယ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္တာ၊ နတ္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တာေတြပါ။

ဦးဇင္းတက္သိသမွ် ေရးေျဖေပးျခင္းကုိ ယခုေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ နားပါရေစ။ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလံုး အသိပညာ ၾကြယ္၀ၾကၿပီး ကုိးကြယ္ရာအစစ္ကုိ ကုိးကြယ္ရင္း အမွန္တရားရွိရာသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိခံစားႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္……။

အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
www.sanninaymin.com
ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

 

ခင္ခ FB ထဲကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ပို႕ေပးလိုက္တာကို ဖတ္မိျပီး ဗဟုသုတအျဖစ္ ရြာထဲကို Share ေပးလိုက္တာပါ။

ဖတ္ရႈ႕အားေပးသူအေပါင္းေက်းဇူးပါ။

ကိုခင္ခ

 

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..

   Send article as PDF