အိႏိၵယအစိုးရ အေနနဲ႕ ျမန္ႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ စတင္တိုက္တြန္းခဲ့ျပီးျဖစ္သလိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႕ အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားထဲမွအဓိကႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္အစိုးရက ေသာၾကာေန႕ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႕ ျမန္မာအေရးကိုျမွင့္တင္ႏိုင္္ဖို႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြေရးမွာ အိႏိၵယက ၾကား၀င္ေစ႕စပ္တိုက္ တြန္းရန္လိုျပီး၊ “အိႏိၵယႏိုင္ငံဟာျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာအလြန္အေရးၾကီးတဲ့ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တာမို႕အေမရိကန္အစိုးရ
နဲ႕ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာနဲ႕လက္တြဲျပီးႏိုင္ငံတကာအသိုင္၀န္းထဲမွာေျပာဆိုႏိုင္မယ္လို႕ အေရွ့ေတာင္အာရွနဲ႕ အာရွပိစိဖိတ္ ဆိုင္ရာ အေမ၇ိကန္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႈးက သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအေရးမွာအိႏိၵယရဲ႕အဓိကက်မႈအေမးမ်ားကိုေျဖဆိုရာမွာေတာ့သူအေနနဲ႕အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားအိႏိၵယကိုေျပာ ဆိုရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးဖို႕၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းနဲ႕ ဒီထက္ပိုျပီး ေလးစားနီးကပ္
စြာေတြ႕ဆံုညွိႏိုင္းဖို႕ တို႕ကိုျပဳျပင္ရန္ တို႕ကို ၾကား၀င္ေဆြးေစ့စပ္ေပးဖို႕ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႕အိႏိၵယအစိုးရရဲ႕အေရွု့ဘက္အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံအေပၚထားတဲ့မဟာဗ်ဴကိုေလးစားသတိ
ရွိျပီးျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႕အေနနဲ႕အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားနဲ႕ဒီထက္ရင္ႏွီးပြင့္လင္းျပီးေလးစားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေႏြးမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ စကားေျပာဆိုရာမွာ ရင္ႏွီးစြာနဲ႕ ျမန္မာ့အေရးကိုဒီထက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးကို တဆင့္ျပီးတဆင့္
အခ်ိန္ကာတခုအတြင္းမွာျဖစ္ေပၚႏိုင့္မယ့္လမ္းကိုတိုးျပီးေဖၚေဆာင္ဖို႕ကင္းဘဲလ္ကဒီႏွစ္အေစာပိုင္းကအိႏၵိယအရာရွိေတြကို
နယူးေဒလီျမိဳ႕မွာေျပာၾကားခဲ့သည္။လာမယ္ရက္သတၱပါတ္အတြင္းဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္အာရွလံုျခဳံေရးအစည္းေ၀းမွာ
မစၥဟီလာရီကလင္တန္တက္ေရာက္ျပီး အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီး အက္စ္အမ္ ခရစ္နား ႏွစ္ႏိုင္ငံျခင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ရွိေၾကာင္း ကင္ဘဲလ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရွလံုျခဳံအစည္းအေ၀းကိုအာရွအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕အဓိကအေရးပါႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ေတာင္ကိုရီးယား၊ၾသစေၾတလ်၊
ဂ်ပန္၊တရုပ္၊နယူးဇီလန္တို႕တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕အေရးကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ျပီးအာရွေဒသတြင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးအေၾကာင္းအရာ၊အာရွေဒသပံုစံရဲ႕အေရးပါမႈ
၊အာရွေဒသရဲ႕ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာတဲ့ပံုစံမွာ အေမရိကန္ရဲ႕အဓိက အခန္းပါ၀င္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္တယ္လို႕ ကင္းဘဲလ္က ေျပာျပခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ေဆြးေႏြးမွာ ၀န္ၾကီးကလင္တန္ ဟာႏွစ္ႏိုင္ငံျခင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြရွိမွာျဖစ္ျပီး အစည္းအေ၀းမွာလည္း မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားမွာျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္၊ တရုပ္ ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႕နဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံျခင္းေတြ႕ဆံုေႏြးမွာျဖစ္သလို အျခားအေရးပါလွတဲ့ အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေဆြေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ကင္းဘဲလ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုတရား၀င္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေအာင္ျမင္(မံုရြာ)

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..