မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ဟူေသာနာမည္ကို ျမင္ယံုမွ်ျဖင့္ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္စာမ်ားသာဖတ္ရေတာ့မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း
ဘာမွ်တန္ဘိုးမရိွေသာစကားမ်ားကိုသာေျပာၾကားေတာ့မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္းခဲ့မိသည္ရိွၾကေသာဝ္
အမွားၾကီးမွားၾကေပလိမ့္မည္ဟု သတိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္သည္ၾကပ္မျပည့္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ေတြးေခၚမႈ႕ဆိုင္ရာတြင္ အလြန္ထက္သန္လွေပသည္

ခ်ာပီးဆိုသည္မွာခ်ီးပါသည္ဟူ၍၄င္း ေအာက္ပီးဆိုသည္မွာ အီးေပါက္သည္သည္ဟု ဆိုသည့္ သီအိုရီမ်ားကို

ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္မွာ ကၽြန္ုပ္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့၏။

…………………………………………………………………………………
သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းရွစ္ပါးရိွသည့္အနက္
သမၼာဒိဌိ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း အေၾကာင္းတစ္ပါးကို သိၾကပါေစရန္အလို႕ငွာ ဤေသာ
မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘားမားအေခၚ အမည္ရေသာ
 ေကာ္ပီ ပက္စထ္ တစ္ပုတ္ကို အက်ဉ္းခ်ဳပ္ ဘာပိြဳင့္မွ်မယူဘဲ
ေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရေပေတာ့သည္။
မရိွပညတ္ ရိွပရမတ္ ဟု ၾကားဘူးနားဝရိွရဘူးေလသည္။
ၾကားဘူနားဝကို ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ရမ္းေျပာရေသာ၀္ ပညတ္တို႕သည္ သမုတိသစၥာမည္သည္ဟူေသာေလ၏။
ဤတြင္ ေနာက္တစ္ခါထပ္မံ၍ရမ္းရေသာ္ အမ်ားသူငွာ လကၡံကုန္ေသာအမည္နာမတို႕ကို ပညတ္သမုတိသစၥာ ဟုဆိုျခင္းပင္။
ဥပမာေပးပါအံ့
လင္ဗန္း ကို လင္ဗန္း ဟူ၍သာ အမ်ားသူငွာတို႕ လကၡံၾကေလသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စေကာ ဟု ေခၚရန္မွာမသင့္ေတာ္လွေခ်။
ထိုနည္းတူစြာလည္း မုန္လာဥ ကို ကန္စြန္းဥ ဟု မေခၚထိုက္ဟု ဆိုျခင္ပါသည္။
နံျပားကို ဘိန္းမုန္႕ဟူ၍လည္းေကာင္း
မုန္႕လက္ေကာက္ကို ေဂ်ဒိုးနပ္စ္ ဟူဤလည္းေကာင္း
ေဂြးသီးကို ပန္းသီးဟူ၍လည္းေကာင္း
ေက်ာက္သင္ပုန္း ကို အိုင္ပက္ ဟူ၍လည္းေကာင္း
ဘုရားဒါယကာကို သူခိုးဟူ၍လည္းေကာင္း
ရဲကို သူေတာင္းစားဟူ၍လည္းေကာင္း စသည္စသည္ အမ်ားသူငွာတို႕ လကၡံထားၾကသည့္နာမ ပညက္တို႕ကို ဆန္႕က်င္၍
မူရင္းနာမကိုမေခၚဘဲ အျခားနာမတို႕ကို ေခၚဆိုပါက အထိုက္ေလွ်ာက္အေျခတင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ၀္
ျပႆနာတက္နိုင္ေျချဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းလူ႕ဂြစာဟု မွတ္ခ်က္ေပးခံရကိန္းရိွေလသည္။
အေၾကာင္းမွာ ေလာကလူတို႕ လကၡံထားေသာ အမည္နာမပညတ္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ေခၚေဝၚျခင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္တည္း။
ခ်ီးတံုး ေလာ အီးတံုး ေလာ ကဲ့သို႕ ဝါဒျပိဳင္မသဲကြဲသည့္ အမည္နာမပညတ္မ်ားလည္းရိွပါေသး၍ ေလ့လာၾကပါကုန္။
ထိုသို႕ဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပညတ္တို႕သည္ တည္ျမဲၾကရကုန္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။
ရံခါ အမည္ပညတ္တစ္ခုကို တစ္ခုေသာအမည္ပညတ္မွ အျခားတစ္ခုေသာအမည္ပညတ္သို႕ေျပာင္း၍လည္းရနိုင္ေလသည္
အလြယ္ကူအျမင္သာဆံုးေျပာရေသာ၀္
က်ေနာ္၏ငယ္အမည္ ေခြးေလး အား ယၡဳအခါ ေခြးၾကီး ဟု ေခၚၾကပါရန္
ဘာညာကြိကြ အမည္ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။
ထိုတြင္ ကြဲျပားစြာသိရမည္မွာ အမ်ားသေဘာတူ ဤ ကို ႏြား ဟု လုပ္နိုင္တန္ေလျခင္းသေဘာျဖစ္၏။
ျမင္သာေစလိုသည္မွာ
မိမိ၏ တစ္သီးပုဂၢလအမည္နာမကိုပင္ အမ်ားလကၡံမွ ထိုေသာအမည္သည္ နာမပညတ္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္သေဘာျဖစ္ပါ၏။
အျခားဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ျပပါဦးအံ့
ယၡင္က Burma ဟု ေခၚေသာ နိုင္ငံကို ႏြားတစ္စုမွ မည္သူ႕သေဘာထားမွ်မရရိွဘဲ Myanmar ဟု ေခၚတြင္သမုတ္ေသာအခါ
ရြာလည္ေနသည္မွာ ယၡဳထိထက္တိုင္ျဖစ္ေနသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမည္နာမ ပညတ္တို႕ကို ေျပာင္းလည္းေခၚေဝၚ
ၾကရာဝယ္ အမ်ားလကၡံနိုင္ေသာ နာမပညတ္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ရေပသည္။
အကယ္စင္စစ္ ဤကား ကၽြန္ုပ္၏ ဆိုလိုရင္းသာျဖစ္ပါသွ္။
………………………………………………………………………………………………………………………..
ထို႕အတူ နာမပညတ္တို႕သည္ အမည္တူေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ကြဲျပားၾကေလကုန္၏။
ဥပမာေပးပါဦးအံ့
အဒိႏၷ  သူ႕ဥစၥာကိုခိုးသူအား သူခိုးဟု ပညတ္ၾကေသာ္လည္း
ေမာ္ေတာ္ကားခိုးသူ ေမာ္ေတာ္ကားသူခိုး
စက္ဘီးခိုးသူ စက္ဘီးသူခိုး
ထမီခိုးသူ ထမီသူခိုးဟူ၍လည္းေကာင္း
ၾကက္ခိုးသူ ၾကက္သူခိုးဟူ၍လည္ေကာင္း
ဖိနပ္ခိုးသူ ဖိနပ္သူခိုးဟူ၍လည္းေကာင္း
ထန္းရည္ခိုးသူ ထန္းရည္သူခိုးဟူ၍လည္းေကာင္း
အေလးခိုးသူ အေလးသူခိုးဟူ၍လည္းေကာင္း ခိုးယူသူျခင္းအတူတူ ခိုးယူသည့္အေၾကာင္းေပၚမူတည္၍ အမည္ကြဲေလသည္။
ဘုရားပိုက္ဆံခိုးသူ ဘုရားဒါယကာ ဟုတ္ပါဘူးဘြာ :mrgreen:
နိုင္ငံေတာ္ပစၥည္းခိုးသူ
ဘာညာကိြကြသူခိုးမ်ားသည္ သူခိုးျခင္းတူေသာ္လည္း နာမကြဲေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ နာမပညတ္တစ္ခုသည္ အျခား
နာမပညတ္တစ္ခုႏွင့္ ေဟတုျဖစ္ေသာအခါ အဓိပၸါယ္ကြဲသည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ၏။
သဂ်ီးမင္းသည္ ကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ႏွင့္ မည္သို႕မွ် မပတ္သက္ေသာ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္အတြက္
သဂ်ီးမင္း ဟူ၍သာေခၚေဝၚရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူဂ်ီးမင္း၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု
အေၾကာင္းပါေနရာက်ခဲ့ပါေသာ္ သဂ်ီးမင္းအစား ပါပါ သို႕မဟုတ္ ဒယ္ဒီ ဟုေခၚေဝၚရမည္မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ား။
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါအေၾကာာင္းအရာမွာ ထင္သာျမင္သာရိွေစရန္ ဥပမာေပးျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။
……………………………………………………………………………………..   .        .  ဆာေရးစယာ။
အပ်ဳိၾကီးတစ္ေယာက္သည္ အိမ္ေထာင္က်သြားပါက အိမ္ေထာင္ဖက္ ေယာက္်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အပ်ဳိၾကီး နာမပညတ္
တို႕ေျပာင္းလည္းသြားျပီး အိမ္ေထာင္သည္ ဗိုက္ၾကီးသည္ ကေလးအေမ စသည္စသည္တို႕ နာမပညတ္တို႕ေျပာင္းလည္းျခင္း
သေဘာတို႕သည္ရိွလာမည္ျဖစ္ေလသည္။
စစ္ဗိုလ္ႏွင္ျငားေသာအခါ ဗိုလ္ကေတာ္ သမၼတအထီးႏွင့္ျငားေသာအခါ သမၼတကေတာ္ ဘုရင္နွင့္ျငားေသာအခါ မိဘုရား
ဘိန္းစားႏွင့္ညားေသာအခါ ဘိန္းစားမယား အစရိွသည္လည္းေျပာင္းလည္းျခင္းသေဘာရိွပါေသး၏။
ပစၥည္းအစုအေနနွင့္လည္း ပံုသ႑ာန္ပ်က္ေသာအခါ နာမပညတ္ပ်က္တတ္ပါေသး၏။
ေျမအိုးတစ္လံုးကြဲသြားေသာအခါ အိုးျခမ္းကြဲဟူ၍လည္းေကာင္း ပုဆိုးတစ္ထည္ပ်ဲသြားေသာအခါ အသံုးျပဳမႈ႕တြင္တည္၍
အႏွီး လက္သုတ္ဝတ္ ေျခသုတ္ဝတ္ အမိႈက္ စသည္႕ေဘာကိုဆိုလိုျခင္းပင္။
အကယ္စင္စစ္ ဤအေၾကာင္းထက္သိသင့္သည္ကို ခြဲျခားတတ္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏
အေသဝနာစ ဗာလာနံ ပ႑ိတာနစၥေသဝနာ သူမိုက္နွင့္ သူလိမၼာကိုခြဲျခားျခင္းသေဘာကို နားည္ၾကရန္လိုလွေပေသးသည္။
သိေစလိုသည္မွာ လူျခင္းတူ၏ ရုပ္နာမ္ရိွျခင္းသည္တူ၏ ဆိုေသာ္ျငား တတ္သိလိမၼာ ျခင္းအေၾကာင္းသည္ကား
ကြဲျပားျခင္းသေဘာရိွ၏ဟု ဆိုျခင္းပင္လွ်င္တည္း။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႕ကို
http://www.dhammadownload.com/Dr-Nandamalabhivamsa-mp3-myanmar.htm မွ

( အမၼဳတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၱသစၥာတရားေတာ္ ) ခပ္တည္တည္ျဖင့္ခိုးခ်ထားပါသွ္။

 

N59-261

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend