ျမန္မာတို႔စကားၾကြယ္၀စာလံုးလွမ်ားသည္ဆိုၾကသည္။
အဂၤလိပ္လို I ႏွင့္You ကိုပင္ျမန္မာတို႔က ကြ်န္ေတာ္၊ က်ဳပ္၊ ငါ၊ ကြ်ႏ္ုပ္၊ အရွင္၊ ဘုရား၊ သခင္၊ ခင္ဗ်ား၊ နင္၊ မင္း၊ စသျဖင့္ေခၚၾကေပသည္။
အသက္အရြယ္ အတန္းအစား ဇတ္ဇာတိအေျခၾကည့္ျပီး အမ်ဳိးမေတာ္ ေသြးမစပ္ပါေသာ္ျငား ေဒြးေလး၊ ဦးေလး၊ အေမ၊ ၾကီးေတာ္၊ အေဒၚ၊ အန္ကယ္၊ အန္တီ၊ အဖြား အဖိုး၊ အဘ၊ အကိုၾကီး၊ ညီေလး စသျဖင့္ ညႊန္းဆိုေခၚသည္လည္းရွိ၏။

ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ထားေသာျမန္မာအကၡရာစာလံုးမွတ္ရာက်န္သည့္ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ၊ ပ်ဴ ျဖင့္ေရးထိုးထားေသာ ျမေစတီေက်ာက္စာ(AD 1113)မွတြက္လွ်င္ ျမန္မာစာေပသည္ႏွစ္၉၀၀တိတိရွိျပီဟုဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အိႏၵိယျပည္မွ ျဗာဟၼီအကၡရာႏွင့္ ပါဠိိစာေပကို ျမန္မာမႈျပဳယူသံုးေသာ ျမန္မာ့စာေပသည္ ရဟန္းပညာရွိလူပညာရွိတို႔အစဥ္အဆက္ ေပထက္ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ခရီးရွည္ကိုျဖတ္သန္းရင္းဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။
ထိုထိုေသာသမိုင္းလမ္းခရီးေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစာေပသည္  ကမၻာ့အသံုးအမ်ားဆံုး အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ အျပန္အလွန္အဘိဓာန္ထြက္၍ တန္္းညိွျဖစ္သြားသည္ကား အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကိုလိုနီဘ၀ ေရာက္မွျဖစ္ပါသည္။
ဆရာၾကီးယုဒႆန္(Adoniram Judson) ႏွင့္ ပထမျမန္မာပါေမာကၡဦးေဖေမာင္တင္တို႔က ျမန္မာ့စာေပ၊စကားကို ကမၻာသို႔မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္အလြန္အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ သခင္ဘေသာင္း၊ မဃေဒ၀ လကၤာသစ္ျပဳစုသူ မန္လည္ဆရာေတာ္တို႔သည္လည္း ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျမန္မာစာေပလွလွကို မႊန္းထံုျပခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ ဗမာ ဘားမား ဘားမန္း

ျဗဟၼာသည္ျမန္မာေလာ ဗမာေလာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတိက်မရွိေလရကား ထိုအေျခေနကိုနင္းလွ်က္ ၁၉၈၈တြင္အာဏာသိမ္းေသာ စစ္အစိုးရသည္ (၁၉၈၈အေရးေတာ္ပံုၾကီးေၾကာင့္) ကမၻာ့မီဒီယာ၏စိတ္၀င္စားမႈတိုးတက္လာေနေသာ ျမန္မာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္လို Myanmar ဟုအမည္တရား၀င္တပ္တင္လိုက္ေလသည္။
ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ခမ်ာ ျမန္မာသည္ Burma ေလာ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္ Bamar ေလာ၊ Burmese ေလာ၊ ေရာေထြးေ၀၀ါးကုန္ရင္း မူလဦးတည္စိတ္၀င္စားရာတို႔မိွန္ေပ်ာက္သြားဟန္ရွိသည္ကို စစ္အစိုးရမွ ျမန္မာျပည္အား အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္စြာ ထိမ္းခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပဳ
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကသာဓကျပ၏၊။
ျမန္မာစာေပျဖင့္ေရးရာတြင္ ျမန္မာ/ဗမာ သည္ျပႆနာအထူးမရွိျငားေသာ္လည္း အဂၤလိပ္(လက္တင္အကၡရာ)ျဖင့္ေရးၾကရာတြင္မူ ရႈပ္ေထြးမူမ်ားျဖစ္လာကာ ထိုအမည္ျပသနာသည္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္/မ၀င္မႈ( အသိအမွတ္ျပဳမႈ)တို႔အထိ ၾကီးမားလာခဲ့သည္ကုိမ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ၾကရေလျပီ။
အမည္နာမဟူသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္အေရးမၾကီးႏိုင္ပါေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဘာသာေရးအေျခခံမ်ားအတြက္မူ ဘ၀ႏွင့္ခ်ီ၍အေရးပါအရာေရာက္သည္ကို သတိျပဳၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးရာတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး(ႏိုင္ငံသား) Myanmar/Myanmar အတူျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးသည္ အျခားတပါး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မရွိပါ။

အဂၤလိပ္တို႔ျမန္မာျပည္ကိုလိုနီမျပဳခင္ကာလတြင္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုၾကီးတခုလံုးျခဳံ၍ Tibeto-Burman ဟုရွိေနျပီးျဖစ္ေလသည္။အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာသူတို႔အား Anglo-Burman ေခၚသည္လည္းသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ျပပါသည္။
တိုင္းျပည္၏လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကို” -ese “ႏွင္အဆံုးသတ္အမည္တပ္ေပးျခင္းတို႔ကို အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က  (လက္တင္အဘိဓာန္ႏွင့္ခ်ိန္ညိပါက) ႏွိမ္ခ်ျခင္းသေဘာသက္၍ေပးခဲ့လုပ္ခဲ့သည္ဟု Chinese Forumေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိဳ႔တြင္ဖတ္ရဖူးသည္။ Chinese, Japanese, Vietnamese တို႔သည္ အေမရိကန္တို႔ေျခခ်လႊမ္းမိုးခဲ့ရာ တိုင္းျပည္ၾကီးမ်ား၏လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေပ၏။
ဆိုေရးရွိရေသာ္ ျမန္မာ/ဘားမားအျငင္းပြားေနမႈမွ ၾကားခ်၍ တိုင္းျပည္ျမန္မာ(Myanmar)၊လူုမ်ိဳး(၀ါ)ႏိုင္ငံသား(Myanmar)ျဖစ္ေနမႈကို မူလဘူတအမည္ ခန္႔ညားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုၾကီးကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ Myanmar/Burman ႏွင့္အစားထိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ အေမရိကား U.S, USA

အေမရိကသမၼတ James Buchanan ထံ ပို႔ထားေသာ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး၏ ရာဇသံေရႊေပ(ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၈၅၇) တြင္ United States of America ကို “အေမရိကံမင္းတိုင္းျပည္”ဟုသံုးစြဲထားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ကုန္းေဘာင္ ဆက္ရာဇ၀င္တြင္ “အေနာက္တိုင္းျပည္ အေမရိကန္ကြၽန္း”ဟု သံုးႏႈန္းထားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းကိုလိုနီေခတ္စာမ်ားတြင္ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု”ဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကပါသည္။
ထိုအမည္ေပးကိုပင္ေနာက္အစဥ္အဆက္ ေစာတကတက္ျခင္းအလွ်င္းမရွိ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကေပရာ ေရွးစာသားကို စိစစ္ေ၀ဖန္ျပင္ဆင္ရန္၀န္ေလးသည့္သေဘာျမင္ရ၏။
အေမရိကန္တို႔သည္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္ကို American Country ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းမရွိပဲ U.S. ဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကသည္မ်ားျပီး ဇာတိေသြးမာန္တက္ၾကြေစရန္ သံျပိဳင္ ေၾကြးေက်ာ္ၾကရာတြင္မူ “USA  USA” ဟုအျပည္အ၀သံုးစြဲၾကသည္ကို သတိျပဳမိသည္။
Union မွသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔ United ခဲ့သည္ျဖစ္ေပရာ U.S. ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားကိုေပါင္းစည္းထားျခင္းသေဘာ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးမွအသက္မ်ားစြာကို စြန္႔လႊတ္ရယူခဲ့ရေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုတန္ဖိုးထားျခင္းသေဘာ၊ စုစည္းျခင္းကုိလက္ခံျမတ္ႏိုးေသာ သေဘာပါေနသည္။
ထိုထိုေၾကာင့္ပင္ ယေန႔ေခတ္သတင္းတခုခုကို ဖတ္လိုက္ပါမူ U.S. ကိုသာသံုးထားေလ့သည္ကို ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။ျမန္မာ့ျပည္တြင္းမွ မီဒီယာတို႔သည္ကား(အမွတ္တမဲ့ပင္)တိုင္းျပည္ေဒသအမည္(America အေမရိကား)ကိုႏိုင္ငံသားအမည္ (အေမရိကန္American) ေရးသားေခၚလွ်က္သား ရွိေနၾကေပသတည္း။
United States of America အား ဂ်ပန္တို႔က ဘဲအိေကာကု(  Beikoku)ေခၚျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဘဲအိေကာကုဂ်င္ ေခၚျခင္းရွိ၍ မိမိဘာသာစကားကိုယ္ပိုင္ေပးအမည္တို႔ျဖင့္အစအဆံုးသတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကရာတြင္ ရႈတ္ေထြးမႈတစံုတရာမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ျငား American, America ကဲ့သို႔သတ္မွတ္ရွိျပီးအမည္ကို လံုးေထြးေျပာေနသံုးစြဲေနျခင္းသည္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္မထင္ပါ။
အဆံုးတေန႔တြင္ တည့္မတ္ျပဳျပင္ေပးရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိေနသူမ်ားမွာ အေမရိကားေန  အေမရိကန္ျဖစ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ(Burman-American) မ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံသားလူမ်ိဳးအမည္မ်ားကို သတ္မွတ္သံုးစြဲထားရာတြင္ ေယ်ဘုယ်ဆန္ အလြယ္လိုက္ဟန္ရွိလြန္းေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
ျမန္မာတို႔သည္မိမိ၏ျပည္နယ္အမည္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုၾကီးအမည္မ်ားေကာက္ငင္တပ္ေပးထားသျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသြားမည္ျပဳရာတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုျခင္းပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အျငင္းပြား ေတြးဖြယ္ရာတို႔ျဖစ္ကုန္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။.

Khaing, Khine, Khai, Kai

ျမန္မာစာလံုးကို ယေန႔ေခတ္တိုင္ တိက်ေသာအဂၤလိပ္(လက္တင္)စာလံုးျဖစ္ မေရးႏိုင္ျခင္းသည္လည္းရွိ၏။ သာဓကတခုျပရေသာ္ ျမန္မာအမည္ “ခိုင္”ကိုပင္ “Khaing, Khine, Khai, Kai ” စသျဖင့္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိ အဆင္ေျပသလိုသံုးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာရြာျဖစ္လာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အင္တာနက္ေခတ္သစ္တြင္မူကား အသစ္အသစ္ေသာစာသားစကားတို႔ အဂၤလိပ္စာတြင္ပင္ေန႔စဥ္တိုးတိုးလာေနေပရာ ျမန္မာတို႔၏စာေပသည္က်န္ရစ္ခဲ့ေလျပီ။
ပစၥည္း၊စကားလံုးသစ္တို႔အား ျမန္မာမႈျပဳၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္လိုတိုက္ရိုက္ တေျပးညီသံုးစြဲၾကရန္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ အသင္းအဖြဲ႔ထားလွ်က္ စံႏႈန္းထားထုတ္ျပန္မႈျပဳရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

အဆံုးသတ္သံုးသပ္ၾကည့္ရပါေသာ္…
ျမန္မာတို႔ စကားမၾကြယ္၊ စာဖြယ္လွပါသည္ဟုပင္ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္နာနာၾကိတ္ကာ အသံႏွိမ့္လွ်က္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။
ရဟန္းပညာရွိ၊လူက၀ိတုိ႔က ျမန္မာစာေပနိဒါန္းသစ္ကို ေမြးစားယူငင္သံုးစြဲဖန္တီးသင့္လွသည့္ ေခတ္အခ်ိန္အခါသို႔ေရာက္ေနပါျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း..။….

kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF