မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ေနာက္က်ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္လိုက္ပါတယ္.. ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုး အဓြန္႕ရွည္တည္တံစြာ  ဖိုရမ္အက်ိဳးသည္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစ၊ ျမန္ျပည္အက်ိဳးသယ္ပိုးႏုိင္ၾကပါေစ

သတင္းေလးကေတာ့ ၾကာပါပီ။ MMEx မွာေတာင္ အတိုေလးတင္တာေတြ႕မိလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ျပန္ထားတာေလး တင္လိုက္တာပါ။ လာမည့္ရက္မ်ားမွ အသစ္ေလးေတြတင္ပါေတာ့မယ္

_66765309_natalia

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္ေကာက္၀တ္တြင္ပတ္သည့္ လက္ပက္တစ္မ်ိဳးသည္ ျပည္သူ မ်ားအား ျပန္ေပးဆဲြခံရျခင္းႏွင့္ အသတ္ခံရျခင္းစသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ မၾကာမီ ကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဖုန္းႏွင့္ sat-nav နည္းပညာတို႔ကို အသံုးျပဳထားေသာ အဆိုပါ နည္းပညာအား  ကိုယ္ပိုင္သတိေပးမႈအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ၄င္းပစၥည္းမွ သတိေပးပါသည္။

သတိေပးမႈသည္ ေျခရာခံသည့္ လူကို ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းပို႔ေဆာင္ကာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဖ့ဘြတ္စ္ႏွင့္တြစ္တာ တို႔အား အသိေပးပါသည္။ ပထမဆံုးလက္ပက္အား ယခုအပတ္အတြင္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရံပံုေငြရွာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိေသာအေျခအေနႏွင့္ စစ္ပဲြမ်ားအလယ္တြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ အဆိုပါ လက္ပက္အား ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာပါ၀င္ေသာ ၄င္းပစၥည္းသည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာသည့္အခါ မက္ေဆ့ခ်္ပို႕ ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ပက္အား အတင္းဖယ္ရွားခံရျခင္း၊သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အျပဳခံရသူမွ သတိေပးမႈအား ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းသတိေပးမႈသည္ ျပဳလုပ္ခံရသူအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္တိုက္ခိုက္ခံေနရျခင္းတို႔အား ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္သူသို႔ သတိေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးပို႕သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔သို႕ သတိေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အနီးအနားတြင္ ရွိေနေသာသူမ်ားမွ အဆိုပါထိခိုက္ခံရသူ ၊သို႔မဟုတ္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းေနသူအား အကူအညီ ေပးႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကာကြယ္သူမ်ားမွ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လက္ပက္အသံုးျပဳမည့္ ျပည္သူ မ်ားအား အသင္း၀င္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစလိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ  ဟန္႔တားကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအားအႏၱရာယ္ရွိေသာအေျခအေနမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကာကြယ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမွ ဒါရိုက္တာ ေရာဘက္ ဟက္ခ်္႕ မွ ေျပာၾကားပါသည္။

i totally forget souce

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF