ခင္မင္ရေသာ တိုင္းရင္းသား လူငယ္တို႕

 

ျမန္မာဒီမုိကရက္ေလ႕က်င့္ေရးေက်ာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အျငိမ္းစားဆရာဆရာမ မ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား အလြန္ခိ်ဳ႕တဲ႕အားငယ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ပူပူေႏြးေနြး လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ပညာေပးတာ၀န္ေၾကျပြန္လိုၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းကို မည္သည့္ ပါတီၾကီးတစ္ခုခုကို မွ် ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ဖြင့္လွစ္ထားရာ အျငိမး္စား မ်ားေခၽြးနည္းစာျဖင့္တည္ေထာင္ပါသည္။

 

ထင္သာျမင္သာ၇ိွသည့္အပါတ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ပါသည္။သို႕ေသာ္အလြန္ထူးျခားသည့္ ဒီမုိကေရစိမိတ္ေဆြမ်ား လာေရာက္ျခင္းအားနည္းပါသည္။

ဒီမိုကေရစီမိခင္၏ကိုေထာက္ခံေနသည့္ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအၾကိးကလည္း သူ၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းကို အလြန္ေမ႕တတ္ေသာ သူျဖစ္ေနပါသည္။

ျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအိုမ်ားစြာကလည္းသူတို႕အစီစဥ္မ်ားကိုလာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားေလ႕မရိွၾကပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္း၏သင္ၾကားမွဳမ်ားမွာထူးျခားေနသလားထင္မိသည္။

အစိုးရလုပ္မည္ အာဏာလိုခ်င္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပင္မည္ စစ္အာဏာရွင္ကိုအစားထိုးမည္႕သူမ်ားအတြက္နွင့္ နယ္အသီးသီးက

တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားေမာင္နွမမ်ား တြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းသည့္အလြန္အေတြ႕အၾကံဳၾကိးမာ းသည့္ အျငိမး္စားဆရာဆရာမမ်ား ၏

ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႕ခြဲေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာမ်ားကို စုစုေပါင္း သင္ၾကားခ်ိန္ နာရီ၆၀ျဖစ္နားလည္ေစပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းသည္ မည္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္လက္ေ၀ခံမဟုတ္သလို မည္သည့္နုိင္ငံျခားက အကူအညီလဲ ယေန႕ထိမယူေသးပါ။

အစိုးရနွင့္လဲမပါတ္သက္ပါ။သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကေတာ့ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာ ရပ္ကြက္ငယ္ေလးတစ္ခုကို ျပီျပင္ေအာင္အုပ္ခ်ုဳပ္မည့္သူမ်ားေမြးထုတ္ရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ အေမရိကန္သမတၾကီး အိုဘားမားသည္ အလြန္အံ႕အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းျပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားသတိမမူမိသည့္ သူ႕မိန္႕ခြန္းတစ္ခုမွ

ေအာက္ပါစာသားမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕သိုလာေရာက္စဥ္ေျပာခဲ႕ဖူးပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်းရြာနွင့္ေအာက္ေျခရပ္ကြက္ မ်ား ၆၀၀၀၀ေက်ာ္၇ိွေနပါသည္။ထိုထိုေသာ

ေအာက္ေျခမ်ားဒီမိုကေရစိအနွစ္သာရကိုနားလည္ကာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဒီမိုကေရစီအေလ႕အက်င့္မ်ား စြာကို ေလ႕က်င့္ေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္၊။

 

ယေန႕ နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားစြာနွင့္ပါတီ၀င္မ်ားစြာတုိ႕သည္ အေျခခံဥေပဒျပင္ေရးနွင့္လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးအာဏာကိုမက္ေမာ ဖမး္ရမး္ဆုပ္ကိုင္ရန္သာ အၾကိမ္ၾကိမ္

ၾကိဳးစားေနေသာ္လည္းဒိမိုကေရစီုျပန္႕ပြားေရးန်င့္လူထုဒီိမုိကေရစီဆိုင္ရာေအာက္ေျခလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာကိုျဖည့္စြမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္မ၇ိွေသးပါေခ်…

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရ႔ပ္ ေပၚလာေသာ္ျငားလည္း အလုပ္မ်ားေနသျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုၾကီးမွာ ဒီမိုကေရစီကို စာလံုးေပါင္းတတ္ယံုျဖစ္ေနပါသည္။

 

စီမံခန္႕ခြဲေရးသင္တန္းေပါင္စံုကလည္း ကပက္စီတီးေဘဒင္မ်ားသင္ေနရာ အားလံုး ေဗဒင္ေမးတတ္လာပါသည္။ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးကို ေဗဒင္ေမးတတ္သူနွင့္ေျဖသူမ်ား

မ်ားလာပါသည္။သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားထုတ္ေနသည္ ့ စစ္သားအစိုးရဖယ္သြားသည့္အခ်ိန္မွာ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ား သူတို႕ထက္သာပါ႕မလားဆို

သည့္စိုးရိမ္စိတ္ပါ။

ယေန႕လူထုအတြင္း အစိုးရဆိုသည္မွာ ရပ္ကြက္မွ ေက်းရြာကအစျပင္ရမည္ဆုိသည့္ူယုံၾကည္ခ်က္ကို လူငယ္မ်ားၾကားမွ ျပည္ထုဆႏၵျဖည့္စြမး္မွဳျပင္းျပသည့္

မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားကို မဆို အဓိက ထားသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္၀င္စားမွု၇ိွသူမ်ား ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

 

ျမနိ္မာဒီမိုကရက္သင္တန္းေက်ာင္း

နည္လွည့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕

ဖုန္း 0973121632

အီးေမးလ္ -myanmardemocrat@gmail.com

www.facebook.com/myanmardemocrat trainee

 

About myanmar democrat

myanmar democrat has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF