ျမကန္သာ
ေတာင္က် ေခ်ာင္းေတး
ေရဝင္ေျပးလွည့္
ေရေအးၾကည္စြာ
ကန္ပုိင္မာလ်က္
ၾကာေပါင္းထုံထုံ
ငွက္မ်ိဳးစုံသည္
ဘုံဝတိိိိိ ံသာ
နႏၵာေပေလာ
တူစြဟုတၱာ။ ။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၁၀၀၀ခန္႔က ပုဂံေဒသသည္ စိမ္းလန္းရာသီ ေတာကိုမွီကာ ရွိခဲ့ေပလိမ္မည္။ျပည္ပုဂံသည္ ဧရာ၀တီကိုမွီကာ ရာသီညီမွ် မိုးလည္းဖ်ဖ် ရွိခဲ့ေပလိမ့္မည္။
ေတာင္ေပၚက်မိုးေရတို႔သည္ ေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းအသြင္ေျပာင္းကာ တသြင္သြင္စီးခဲ့ေပလိမ့္မည္။
ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရကို တူရြင္းေတာင္ခံကာ တဖက္ပိတ္ကန္ေဘာင္ဆည္၍ ေရဖမ္းခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ၾကာပန္းစံုစံု ငွက္အံုအံုႏွင့္ သာ၀တိ ံသာက နႏၵာကန္သဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေရွးျမန္မာတို႔ ဖန္ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။
ဤျမန္မာ့ပထမကဗ်ာကို ပုဂံေခတ္က ေရးခဲ့သည္။ ၁၀ရာစုမတုိ္င္ခင္ကတည္းက ျမန္မာတို႔ ေက်ာက္ဆည္ ၁၁ ခရိုင္တြင္ ျမစ္ကိုသြယ္တူးေျမာက္ေဖာက္လယ္ဧကတို႔ေဆာက္ခဲ့ဖူးသည္။ေရွးျမန္မာတို႔၏ ေရလႊဲ ဆည္ေဆာက္ သဘာ၀တရားကို လူကူေထာက္တတ္ေသာ ဇာတိပညာ ျမင္ႏိုင္ပါေလသည္။

ေရခ်ိဳ ေျမဆီ ေဂဟ

ျမစ္တို႔သည္ ေရခ်ိဳကိုေပး၏။
ျမစ္တို႔ရွိျငား ယခုေခတ္ကမၻာေျမ၀ယ္ေရခ်ိဳငတ္ေသာ လူေနတိုင္းနယ္တို႔မ်ားလွပါ၏။ သန္း၇ေထာင္ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ကမၻာလူသားထုအမ်ားစုသည္ ေရခ်ိဳေရသန္႔ငတ္လွ်က္သာလွ်င္ေနေလသည္။ ျမစ္ကန္ေခ်ာင္းေျမာင္းတို႔သည္ ေရခ်ိဳစို႔ခ်င္ရွာေသာ လူသားတို႔ကို အျပည့္အလံု
မေထာက္ကူႏိုင္။
လူသားတို႔သည္ ကမၻာေျမကို လြန္ပူျဖစ္ေဖါက္ခဲ့၏။ ေရကိုထုတ္၏။ ထိုမွ်မကကမၻာ့ေျမဆီျဖစ္ေသာ ေရနံကိုေဖၚသည္။ စုပ္သည္။ ထုတ္သည္။ မီးတင္ရႈိ႔သည္။ ေျမဆီလႊာကိုစားသည္။ကိေလသာေပါၾကေထာၾကပါေလသတည္း။
အႏုဇီ၀သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔၏ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာေခၚၾကေလေသာ ေျမဆီေရနံ တို႔မီးတင္ရႈိ႔ခံရေသာ္ အလွ်ံျငီးျငီးမီးလွ်ံျဖစ္ျပီးေနာက္၀ယ္အဆိပ္ေငြ႔မႈန္တို႔က်န္ရစ္ပါ၏။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၊ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္တို႔သည္
ကမၻာကိုပူေႏြးေစသည္။ ေဂဟစနစ္ကိုထိခိုက္ေစသည္။ ကမၻာေျမက်မ္းမာေရး လူေနက်မ္းမာေရး ယိုယြင္းက်ဆင္းေစပါသည္။
သက္ေသသာရကအားျဖင့္ ကမၻာ့ပူေႏြးလာမႈ ေထာင္စုႏွစ္အတြင္းအပူဆံုးဒီဂရီေရာက္လာမႈ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္မႈအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေလထုတြင္အမ်ားဆံုးပါ၀င္လာမႈတို႔က အခ်က္အလက္အျဖစ္ျပေနသည္။
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္တို႔ကိုယ္နိႈက္ကလိမ္ညာျခင္းဟူသည္မရွိ၊
ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္တက္လာေသာ ကမၻာေျမ၀ယ္အာတိတ္စက္၀ုိင္းေရခဲျပင္သည္ ဟုန္ျမင့္ေပ်ာ္က်လွ်က္ရွိ၍ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ျမင့္အပါအ၀င္ ကမၻာ့ေရခဲမ်ားလည္ ပံုမွန္ထက္ပုိ၍ ေပ်ာ္က်လွ်က္ရွိပါသည္။ ၁၀ႏွစ္ျခား၊ အႏွစ္၂၀ျခား။ အႏွစ္၅၀ၾကား ၁၀၀ၾကား ခြဲရိုက္
မွတ္တမ္းထားေသာ ဓါတ္ပံုတို႔က ေကာလဟလမဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနပါေၾကာင္းျပသည္။ သတင္းဓါတ္ပံုတို႔ကိုယ္ႏိႈက္သည္ မလွည့္စားပါ။
သို႔ဆိုေသာ္
ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းႏြယ္ျဖစ္ေသာ ခါကာဘိုရာဇီႏြယ္ေတာင္တန္းမ်ား၊ ကခ်င္ေျမာက္
ဖ်ား ဆီးႏွင္းခဲမ်ားလည္းေရေ၀ေရလဲေတာၾကီးမ်ားသုဥ္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္မတူျခားနား သြင္သြင္ ေပ်ာ္က်ေနမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။
ယခင္၁၀စုႏွစ္အတြငး္ ဧရာ၀တီ၏ ေရၾကီးေရလွ်ံပံုမွန္ထက္မ်ားခဲ့ျခင္းက ေထာက္ကူေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါ၏။

ဧရာ၀တီ

ဧရာ၀တီသည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေၾကာေတာင္တန္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားေရခဲေတာင္ေဒသကိုျမစ္ဖ်ားခံသည္။
အဆိုပါေတာေတာင္ေဒသ၏ ပိတ္ဆီးထူထပ္ ဆီးႏွင္းခဲမ်ား ေရေ၀ေရလဲေတာၾကီးမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ၏မိခင္ အင္မိုင္ခ (ေမခ)၊မလိခတို႔ေမြးဖြားရာျဖစ္သည္။ ထိုမွသည္ ၁၃၅၀မိုင္ ခရီးကို ျမန္မာ
ျပည္တလႊားထိုးခြဲျဖန္႔က်က္ကာ သြားခဲ့ေလသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ႔ေသာ္ထြင္းစားသည္။ ခ်င္းတြင္း၊ေရႊလီ၊ျမစ္ငယ္ေနာင္ညီတို႔ပူး၀င္လာေသာ္ ေပါင္းသည္။ ပုပၸား မီးေတာင္ကိုေတြ႔ေသာ္ကြင္းသည္။
ေတာင္ေျမာက္တန္းလွ်က္ရွိရကား ကမၻာ၏အပူခ်ိန္ရာသီခြင္နယ္ ၃ခုနင္းလွ်က္ ႏွစ္ေသာင္းသိန္းခ်ီတသြင္သြင္ စီးဆင္းခဲ့သည္သာတည္း။ ဆီးႏွင္းရာသီ ေတာင္ေပၚအေအးေဒသ
ကအစျပဳခဲ့သည္။ ကႏၱာရသဖြယ္ အပူအညာနယ္ကို ျဖတ္သည္။ ပင္လယ္ဒီေရ၀င္ထြက္ေသာေဒသ၀ယ္ႏႈန္းေျမတို႔ခ်ကာ အေၾကျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ၌တည္ေလသည္။
ျမစ္တို႔သည္ေရခ်ိဳကိုေပးသည္။ သက္ရွိမ်ား
သီးႏွံမ်ားကိုေပါမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေစသည္။ လူသတၱ၀ါအပါအ၀င္ အပင္သက္ရွိတို႔အတြက္မရွိမျဖစ္ ေရခ်ိဳပင္တည္း။
ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ မိုးသြင္သြင္ရြာလွ်က္မွ ေရခ်ိဳေသာက္ရန္ျမစ္ေခ်ာင္းကန္တို႔ပါးလာသည့္ အဖေျမျမန္မာျပည္ကို ျမင္ရ၏။ ျမစ္ၾကီးအသြယ္သြယ္ျဖတ္စီးဆင္းေနလွ်က္မွ ေရခ်ိဳရွား၍ေရခပ္ထြက္ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ဓါတ္ပံုတို႔ အင္တာ
နက္အတက္စိတ္လာသည္။ေရခ်ိဳတခြက္၊ပံုးတ၀က္အတြက္ အခ်ိန္လုပ္အားမမွ်ေအာင္ ေပးဆပ္လာၾကရသည္။
အမိဧရာ၀တီတြင္သဲေသာင္တို႔ သာမန္ထက္ထြန္းသည္ ျမစ္ေကာသည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္။ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ေရႊတူး ေက်ာက္ေဖၚသမားတို႔၏ တန္ခ်ိန္သိန္းသန္းခ်ီေန႔တဓူ၀ေဖ်ာ္ခ်ေနေသာ ႏႈန္းေျမမ်ား၊ ဓာတုရည္မ်ားစီးဆင္းေနသည္ကို ဖတ္ၾကရမည္။

ကိုလိုရာဒို

ယူအက္စ္၏ ျပည္နယ္၅ခုျဖတ္ဆင္းေသာ မိုင္၁၄၅၀ရွည္သည့္ကိုလိုရာဒိုျမစ္ကို ပိတ္ဆည္ထားေသာ ဟူးဗားေရကာတာကို ေရာက္ဖူးၾကည့္ဖူးပါသည္။
ဂရန္းကန္င္ညႊန္တပါတ္ပါတ္ရင္း ကိုလိုရာဒိုျမစ္တေလွ်ာက္ေရပိတ္ဆည္ကာ လွ်က္စစ္ထုတ္ေနေသာ စက္ရံုၾကီးမ်ားကို အံ့ၾသရင္သတ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ဓါတ္ပံုရိုက္ဖူးးသည္။ ကိုလိုရာဒိုတြင္ ဆည္ၾကီး၆ခုရွိကာထား၍ ေရခ်ိဳလည္းေပးသည္။ လွ်ပ္စစ္လည္းေ၀သည္။ ျမစ္တေလွ်ာက္ ရုခင္းသာၾကည့္ရင္း လာေရာက္လည္ပါတ္စီးနင္းၾကသူမ်ားထံမွလည္း ေငြတို႔ယူပါေလသည္။

လူသည္သာလွ်င္

လူသည္သာလွ်င္ေကာင္းကင္တမြတ္ၾကယ္ကိုဆြတ္သည္။ ေတာင္ကိုျဖတ္ေဖာက္လိႈင္ေခါင္းေဆာက္၏။ ပင္လယ္ကုိျဖတ္ ၾကိဳးသြယ္တန္း၏။ ျမစ္ကိုပိတ္ဆို႔ ဆည္လုပ္ဖို႔သည္။
ဤေခတ္တြင္ကမၻာ့ျမစ္ၾကီးတိုင္း(တိုင္း)သည္ လူသားတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ျဖစ္တည္ေလသည္။ လူတို႔စြမ္းအားျဖင့္ လူ႔အက်ိဳးျပဳရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကသည္။
လူသားတို႔သည္ မိခင္သဘာ၀ကို ဖ်က္ခ်ခဲ့ၾကေလသည္။ တိုးတက္ခဲ့ျပီးေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္ၾကိဳက္ျပဳခဲ့ျပီးေလျပီ။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလျဖတ္တက္ၾကရင္းျပဳခဲ့ၾကေသာအက်ိဳးဆက္တို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ ဓနဥစၥာမ်ားခဲ့ပါေလသည္။ သူတို႔လူ
ေနမႈအဆင့္တို႔ျမင့္ခဲ့ၾကပါေလသည္။
ယခုေခတ္တြင္မူ ပ်က္ျခင္းတရားမ်ားကို ျပန္ျပင္သူကျပင္သည္။ ဖ်က္သူျပင္သူကယ္သူ မ,သူတို႔၏အားျပိဳင္မႈ၀ယ္ လူသားတို႔ထိမ္းခ်ဳပ္မႈတို႔ အေျခက်ခဲ့ေပျပီ။ အားျပိဳင္မႈတို႔ျပဳရင္းျဖင့္ ရပ္တန္႔၍ကားမေန ေရွ႔သို႕သာ ခ်ီေလတဲ့ခ်ီေလ ႏွင္ေနၾကပါေလ၏။
ဖြံ့ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံၾကီးတို႔သည္ သဘာ၀ေဂဟစနစ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလွ်က္သားမွ သံကုန္ေအာ္သည္။ အသံကိုျခစ္ အႏွစ္မပါ ထပ္ခါေအာ္လွ်က္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာဆီအသံုးလည္းမေလွ်ာ့။ ေက်ာက္မီးေသြးကာဗြန္ထုတ္မႈ
လည္းမခ်၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတို႔ကား ထပ္လွ်က္သာ ျပဳလွ်က္သားမွ မဖြံျဖိဳးေသးေသာ ႏိုင္ငံငယ္တို႕ကိုမူ ညွစ္၍ဖ်စ္၍ ျဖတ္၍ရိုက္ထည့္ျခင္းမ်ားလည္းျပဳပါသည္။
မီဒီယာကိုသံုးျပီး ျပင္ေစသည္။ ပါ၀ါအင္အားသံုးျပီး ခိုင္းေစသည္။ ေငြအင္အားသံုးျပီး လုပ္ရမည့္ ကာဗြန္ေၾကးအခြန္ေပးျခင္းေကာက္ျခင္းကိုမူ အသံတစ္လွ်က္သား ရပ္ေနသတည္း။

ဟုတ္ပါသည္။
ဧရာ၀တီသည္ ပေယာဂတို႔ျဖင့္ငင္ခဲ့ျပီ၊
တခုခုလုပ္ဖို႔လိုေနပါသည္။ ထိုတခုခုသည္ ဆည္ေဆာက္ေျမဖို႔၍ေရခ်ိဳကို လူသားအင္အားျဖင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသာင္တူးႏႈန္းဆည္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေရႊရွာေက်ာက္တူးသူတို႔အေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းဥပေဒတို႔ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သင့္ပါသည္။
အကုန္တျပိဳင္တည္းလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ခ်ိဳင္းနားျပည္ကိုငွားလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိႏိၵယျပည္အပ္ျခင္းလည္းျပဳႏိုင္သည္။ အေမရိကားႏိုင္ငံျဖင့္ဖက္စပ္လည္း ထုတ္ႏိုင္သည္။ တပါးႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားစပ္မွသာလုပ္မည္ကိုကား သိႏွင့္ရမည္။
လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားသည္ အျမတ္အျပည့္ျဖင့္မိုးေပၚမွအလိုလိုကား က်မလာ။ ေပးရမည္။
ယူရမည္။ အေပးအယူရွိရညိွရေပမည္။ အက်ဳိးဆက္ အျပစ္အဖ်က္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိတ္ေခၚတြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည္။
ဧရာ၀တီကို (တကယ္)ကယ္တင္ပါ။
သဘာ၀ကို သဘာ၀ အတုိင္းထားျခင္းအားျဖင့္ကား ပ်က္ယြင္းလာေသာ ေဂဟစနစ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္..။ ။

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF