ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ ၀က္ဆုိက္၏ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေတာ္မူဘုရားတြင္ စေနေန႔ ညေနတိုင္း ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ေသာ အဖြဲ႕မွ ယခုႏွစ္တြင္ ၀ါဆုိသကၤန္း ကပ္လွဴျဖစ္ပါသည္။ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္ရန္ တုိင္ပင္မိၾကခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္သာ အခ်ိန္ရသျဖင့္ ၀က္ဆုိက္သို႔ ေၾကာ္ျငာ အသိေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သိမီသူမ်ားသာ လွဴဒါန္းလုိက္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္ရသည္။

တံမ်က္စည္းလွည္းရင္း ၾကမ္းတုိက္ရင္း ၀က္ဆုိက္ထဲမွ ဘယ္သူေရးတဲ့စာက ဘယ္လုိ၊ ဘယ္သူက fb မွာ ဘယ္လုိေအာ္တာ စသျဖင့္ ေျပာရင္း ဆုိရင္း ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ တံမ်က္စည္းလွည္းၿပီးေနာက္ ေအာင္ေတာ္မူ ဘုရားေဂါပကမ်ားထံသြား၍ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရာ “အကယ္၍ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္မည္ ဆုိလွ်င္ ၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ဤ၀ါဆုိသကၤန္း ကပ္ျခင္းသည္ ေအာင္ေတာ္မူဘုရား၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္ျခင္း ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ကုိ ေျပာျပကာ သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း ရရွိေကာက္ခံႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၁။ အင္းေတာ္ရွမ္း >……………………………………………..>>> ၂၀၀၀၀

၂။ ထြန္းေဇာ္ဦး >……………………………………………….. >>>၁၃၀၀၀

၃။ ေဇာ္ၿဖိဳးေအာင္ >……………………………………………..>>> ၁၁၅၀၀

၄။ Phyu Lay (ထုိင္၀မ္) >……………………………………….>>> ၁၁၀၀၀

၅။ သခင့္အိမ္ >…………………………………………………..>>> ၈၀၀၀

၆။ ေအးဆုျမတ္ေမာ္+သဲဆုျမတ္ေမာ္>…………………………..>>> ၅၀၀၀

၇။ သင္းသြယ့္သြယ့္ေအာင္ (လိရိပ္)> ……………………………>>> ၅၀၀၀

၈။ မီးငယ္စႏၵာ> …………………………………………………..>>> ၅၀၀၀

၉။ ဇင္မာႏြယ္> ……………………………………………………>>> ၅၀၀၀

၁၀။ လွမ်ိဳးေအာင္ (Hor Ton H)> …………………………………>>> ၅၀၀၀

၁၁။ နန္းေလေျပႏု >………………………………………………>>> ၅၀၀၀

၁၂။ တုိမုိကုိေလး >………………………………………………..>>> ၅၀၀၀

၁၃။ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ >…………………………………………………..>>> ၅၀၀၀

၁၄။ ကုိကိုေမာင္ >…………………………………………………>>> ၅၀၀၀

၁၅။ ေအးနႏၵာေက်ာ္+ေအးျမတ္သူ >……………………………..>>> ၅၀၀၀

၁၆။ အာကာၿဖိဳး> …………………………………………………>>> ၂၀၀၀

၁၇။ ကုိဦး> ………………………………………………………..>>> ၂၀၀၀

၁၈။ အိအိလင္း> ………………………………………………….>>> ၁၀၀၀

၁၉။ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း> ………………………………………………..>>> ၁၀၀၀

၂၀။ ေနရီရီထြန္း> …………………………………………………>>> ၁၀၀၀

၂၁။ ခင္မ်ိဳးေအး> …………………………………………………>>> ၁၀၀၀

၂၂။ ျမတ္သူဇာ> ………………………………………………….>>> ၁၀၀၀

၂၃။ ခင္မ်ိဳးေထြး > ………………………………………………….>>> ၅၀၀

စုစုေပါင္း ရရွိေငြ ……………………………………………… ၁၂၃၀၀၀…. က်ပ္…..ျဖစ္ပါသည္။

အစပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ သကၤန္းတစ္စံုလွ်င္ (၅၀၀၀) က်ပ္ တန္ဖုိးရွိေသာ သကၤန္းမ်ားကုိ ကပ္လွဴသြားမည္ဟု ေျပာ၍ အလွဴေငြကုိ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္မွ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြအရ သကၤန္းကို အေကာင္းစား ၀ယ္ၿပီး ၀တၳဳေငြကုိ တစ္ပါးလွ်င္ (၅၀၀၀) က်ပ္စီ ကပ္လွဴရန္လည္း စီစဥ္လုိက္သည္။

ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္ ၂၀၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ သကၤန္းတစ္စံု

က်န္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ၈၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ သကၤန္းတစ္စံုစီ အသီးသီး၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ေဂါပကမ်ား သံုးေဆာင္ရန္အတြက္ Cocacola သံဗူး(၁)ကပ္ ႏွင့္ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ားကုိ ေဖ်ာ္ရည္စတုဒိသာ တုိက္ေကၽြးရန္အတြက္ ပင္မွည့္ေဖ်ာ္ရည္ဗူး (၁၀)ကပ္ ၀ယ္သည္။ ေအးေအးေလး ေသာက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေရခဲျဖင့္ စိမ္သည္။

ကုန္က်ေငြ စာရင္းမ်ာ

၁။ ဓမၼကထိကဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္ သကၤန္း ……………………. ၂၀၀၀၀

၂။ က်န္ဆရာေတာ္အတြက္ သကၤန္း ………………………………… ၃၂၀၀၀

၃။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးလွ်င္ ၀တၳဳေငြ (၅၀၀၀) က်ပ္စီ………………… ၂၅၀၀၀

၄။ Cocacola သံဗူး……………………………………………………. ၁၂၀၀၀

၅။ ပင္မွည့္ေဖ်ာ္ရည္ဗူး………………………………………………… ၂၈၀၀၀

၆။ ကန္ေတာ့ပြဲ ………………………………………………………….. ၄၀၀၀

၇။ ေရခဲ………………………………………………………………….. ၂၀၀၀

စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ…………………………………………………. ၁၂၃၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။

ႂကြေရာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေပးေတာ္မူေသာ

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား ၾသ၀ါဒါစရိယ …. ငါးစုိ႔တုိက္ဆရာေတာ္

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား ၾသ၀ါဒါစရိယ …. လယ္ကုိင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား နာယက ………. စံပယ္႐ံုမုိးကုတ္၀ိပႆနာဆရာေတာ္

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား နာယကအဖြဲ႕၀င္ … ဆင္တဲပရိယတၱိစာသင္တုိက္မွ စာခ်ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးစေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဦးစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တက္ေရာက္ေပးေသာ ေဂါပက လူႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဦးေဆာင္ကူညီေပးေသာ ကုိကုိေမာင္ႏွင့္ကုိဦး၊ ကားကူညီေသာ လွမ်ိဳးေအာင္ (Hor Ton H) ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေအာင္ေတာ္မူ ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ႏွင့္ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ပင့္ေဆာင္ေပးေသာ ေဂါပက ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ အခမ္းအနားကုိ လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းကူညီေပးေသာ ေအာင္ေတာ္မူဘုရားမွ အျခားအျခားေသာ ေဂါပကမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ယခု ျပဳလုိက္ေသာ ကုသုိလ္ကုိ သင္လည္းကုသုိလ္ယူပါ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိလည္း ေျပာျပကာ ကုသုိလယ္ယူေစပါ။ မျမင္လုိက္ မသိလုိက္ေသာ နတ္အေပါင္းႏွင့္ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အားလည္း အမွ်ေ၀ေပးပါရန္ တုိက္တြန္းရင္း ကုသိုလ္အဖုိ႔အစုကုိ အမွ်ေ၀လုိက္ပါသည္။ ဤကုသုိလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ အလြယ္တကူ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၿပီး မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္မရမီ ၾကားကာလတုိ႔၌ အပါယ္ဘံုဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ကာ အရာရာျပည့္စံုႂကြယ္၀ေသာ ဘ၀မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ကုိျမင့္ႏုိင္ဦး၊ ကုိလွမ်ိဳးေအာင္၊ ကုိတင့္ႏုိင္လင္း၊ ကုိကုိေမာင္၊ ကုိမုိးေကခမ္း၊ ကုိေဇာ္ၿဖိဳးေအာင္၊ ကုိအာကာၿဖိဳး၊ ကုိရဲထက္ကုိ၊ မဇင္မာႏြယ္၊ မသင္းသြယ့္သြယ့္ေအာင္၊ မနန္းေလေျပႏု၊ မဇင္မာၿငိမ္း၊ မေအးနႏၵာေက်ာ္၊ မေအးျမတ္သူ၊ မရတနာ၀င္းေဆြ၊ မခင္မ်ိဳးေအး၊ မခင္မ်ိဳးေထြး၊ မျမတ္သူဇာ၊ မေနရီရီထြန္း၊ မသူဇာျမင့္၊ မေကသြယ္စုိး၊ မငု၀ါ၊ မေ၀ေ၀ဇင္အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္လွ်က္၊ ခရီးလြန္ေနသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ မလာေရာက္ႏုိင္သူမ်ားအားလံုးကုိလည္း ၾကည္ႏူးေစလွ်က္၊ အေ၀းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ ဆုိက္မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိလည္း အမွ်ေ၀လွ်က္၊ အျခားအျခားေသာ facebook , buzz , twitter တုိ႔မွ ဖတ္႐ႈသူမ်ားကုိလည္း ၀မ္းေျမာက္ေစလွ်က္၊ ေနာက္… blue cafe မွာ တကာခံသြားေသာ ကုိရဲထက္ကုိတုိ႔ အတြဲကုိလည္း ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ေရွ႕ဆက္၍ ေရႊလက္တြဲေစႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလွ်က္…

ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔

About ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္

ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္ has written 7 post in this Website..

သာမန္စာေပ ၀ါသနာရွင္ တစ္ဦးပါပဲ။ http://jqy.myanmarfriendsday.net/ ဒီဆုိက္မွာ ဘာသာေရး ေရးတယ္။ http://kpubzb.blogspot.com မွာ ကဗ်ာေရးတယ္။ http://poem.myanmarfriendsday.net မွာ ကဗ်ာေတြကုိ ေရြးတယ္။ http://friendsdaygroup.ning.com/ မွာ အက္ဒမင္လုပ္တယ္။ ဒါပါပဲ