လတ္တေလာစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္ ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး သုံးစြဲသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားေသာ လုိင္းအေရအတြက္မွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ADSL အင္တာနက္လိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရသည္။ ADSL လိုင္းျဖင့္ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူအေရအတြက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားအျပားသည္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈအတြက္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  ‘အခုလက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အင္တာနက္လုိင္းေတြအျဖစ္ MPT Satellite Terminal လိုင္း၊ Dial Up လိုင္းနဲ႔ Wimax  လိုင္းေတြကုိ အမ်ားျပည္သူေတြဆီ သုံးစြဲခြင့္ ခ်ထားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အင္တာနက္ကေဖးက အင္တာနက္လုိင္းေတြကုိလည္း တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ အားလုံးနီးပါးကိုလည္း အင္တာနက္ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈ ရွိေစဖုိ႔ ADSLလိုင္းေတြ တုိးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားဆံုး အသုံးျပဳေနတဲ့ အင္တာနက္လုိင္း အမ်ဳိးအစားက ADSL အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၄၂ ၿမိဳ႕မွာ ADSL လိုင္းနဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္’ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ျပည္တြင္း၌ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း ဆက္ေၾကာင္းမ်ား၌လည္း Bandwidth မ်ား တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ Fiber to Home စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခ်ိန္၌ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း စတင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္း မၾကာမီ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About BaKo

Ba Co has written 3 post in this Website..