ယခုလအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာသတင္းေလးတခုေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္ Sky Net ေလးေရာင္းေတာ့မည္။

ယခင္ႏွစ္တုန္းကလဘဲ ၿဂိဳလ္တုေျပာင္းလို႔ဆိုပီး ထိပ္ဖူးေလး

လဲလိုက္ရတယ္ အလကားေတာ့ဟုတ္ဖူးေနာ္ (ဂ၀၀၀)က်ပ္

ေပးလိုက္ရတယ္ 5 Moive အဆက္အသြယ္ျဖတ္ၿပီး၊

သက္တမ္းဆက္တိုးထားလိုက္တယ္။အခု လာပီ Skynet က

အမ်ိဳးအစားကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲလိုက္ပီ တစ္ခုပဲယူယူ၊ ႏွစ္ခုစလုံးယူယူ

ေၾကးေတြလဲျမင့္လိုက္တယ္၊ေတာ္ပီ ေဘာပြဲမၾကည့္ရရင္ေနပါ

ေစေတာ့၊ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ Sky Net ကို ေရာင္းလိုက္ေတာ့မယ္၊

လာထားေနာ္…လာထား၊ ေဟာ့ဒီက Skynet ရမယ္………….

About myanmar oscar

myanmar oscar has written 10 post in this Website..