..ဖြဘုတ္ေပၚမွာေတြခဲ့တဲ့ အံမခန္းသတင္းႀကီးကို တို႕႐ြာသားမ်ားဘယ္လိုသေဘာ႐ွိၾကမလဲသိခ်င္လို႕ကူးတင္ေပးလိုက္ရပါတယ္….

ဇင္ ဘာေဘြနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ့မွာ ေခါင္းေျခာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ လအတြင္း အမ်ိဳးသား ၆ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ ခံခဲ့ရသည္။

ရဲဌာနက ထိုကိစၥအတြက္ ရွက္ၿပီး ရဲမတိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ရွိနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိ ရဲသားတစ္ဦးသည္ ဘူလာဝါယိုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အေသးစား မီနီဘတ္စ္တစ္စင္းက အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ကားထဲရွိ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက ၎အား ဝိုင္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသည္ ရုန္းကန္ရန္ ႀကိုးစားေသာ္လည္း မ်က္ႏွာကို ေမ့ေဆးျဖင့္ အုပ္ခံရၿပီးေနာက္ သတိလစ္သြားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ့ အႀကီးအကဲ ဩဂက္စတင္းခ်ီဟြာကဆိုသည္။ ထို့ေနာက္ ထိုရဲသား သတိျပန္ရလာခ်ိန္တြင္ ၎သည္ ၿမို့ျပင္ေတာအုပ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက ယင္းကို လိင္ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျပဳ မူေနသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ စိတ္ေက်နပ္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရဲသားတြင္ ပါလာေသာ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတို့ကို ရယူကာ ၎အား ၿမိဳ႕ပင္တြင္ ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ခ်ီဟြာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းကို မသိရဟု ခ်ီဟြာကဆိုသည္။

ဇင္ ဘာေဘြ ဥပေဒအရ မုဒိမ္းမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပုက်င့္ခံရမွသာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္မထားေခ်။
ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးသည္ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ၎တို့ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ အတင္းခိုင္းေစခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ အိပ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္လာၿပီး ကာရိုးအေနာက္ပိုင္းရွိ ေနအိမ္သို့ သယ္သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယခုလို ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယမန္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလကလည္း အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ခ်ာတိတ္တစ္ဦးကို ဟာရာရာရွိ ရိုမန္ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ေသာ့ခတ္ပိတ္ကာ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို့ ရဲသားတစ္ဦးအား မီနီဘတ္စ္ေပၚ လိုက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းသတင္းစာတစ္ေစာင္က လမ္းေပၚေမာင္းလာသည့္ မီနီဘတ္စ္ကို အလုအယက္ ဝိုင္းတားေနသည့္ အမ်ိဳးသား အေျမာက္အျမားပံုကို ကာတြန္းေရးဆြဲ သေရာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(ဇင္ ဘာေဘြနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ့ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ့မွာ ေခါင္းေျခာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ လအတြင္း အမ်ိဳးသား ၆ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ ခံခဲ့ရသည္။

ရဲဌာနက ထိုကိစၥအတြက္ ရွက္ၿပီး ရဲမတိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ရွိနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိ ရဲသားတစ္ဦးသည္ ဘူလာဝါယိုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အေသးစား မီနီဘတ္စ္တစ္စင္းက အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ကားထဲရွိ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက ၎အား ဝိုင္းခ်ုဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ရုန္းကန္ရန္ ႀကိုးစားေသာ္လည္း မ်က္ႏွာကို ေမ့ေဆးျဖင့္ အုပ္ခံရၿပီးေနာက္ သတိလစ္သြားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ့ အႀကီးအကဲ ဩဂက္စတင္းခ်ီဟြာကဆိုသည္။ ထို့ေနာက္ ထိုရဲသား သတိျပန္ရလာခ်ိန္တြင္ ၎သည္ ၿမို့ျပင္ေတာအုပ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးက ယင္းကို လိင္ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျပုမူေနသည္ကို သတိျပုမိခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ စိတ္ေက်နပ္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရဲသားတြင္ ပါလာေသာ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတို့ကို ရယူကာ ၎အား ၿမို့ျပင္တြင္ ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ခ်ီဟြာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းကို မသိရဟု ခ်ီဟြာကဆိုသည္။

ဇင္ ဘာေဘြ ဥပေဒအရ မုဒိမ္းမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပုက်င့္ခံရမွသာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္မထားေခ်။ ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးသည္ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ၎တို့ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ အတင္းခိုင္းေစခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ အိပ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္လာၿပီး ကာရိုးအေနာက္ပိုင္းရွိ ေနအိမ္သို့ သယ္သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယခုလို ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယမန္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလကလည္း အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ခ်ာတိတ္တစ္ဦးကို ဟာရာရာရွိ ရိုမန္ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ေသာ့ခတ္ပိတ္ကာ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို့ ရဲသားတစ္ဦးအား မီနီဘတ္စ္ေပၚ လိုက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းသတင္းစာတစ္ေစာင္က လမ္းေပၚေမာင္းလာသည့္ မီနီဘတ္စ္ကို အလုအယက္ ဝိုင္းတားေနသည့္ အမ်ိဳးသား အေျမာက္အျမားပံုကို ကာတြန္းေရးဆြဲ သေရာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
( Myanmar News Update )

အသဲၾကီး ရာ၀ဏေ၀ါမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။
— with Wathone Dray and 18 others. )

အသဲၾကီး ရာ၀ဏေ၀ါမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။
— with Wathone Dray and 18 others.
…….ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းကေတာ့…..
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံမွေခ်ာေမာလွပသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ အုပ္စုလုိက္အဖဲြ ့ဖဲြ ့ၿပီး အမ်ဴိူးသား
မ်ားအား ဖ်ားေယာင္းၿမွဴ ဆြယ္ေခၚေဆာင္ကာ ေပ်ာ္ပါးဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ဂ်ဴ ဂ်ဴ ဟုေခၚတြင္
သည္ ့စုန္းကေ၀ဆုိင္ရာ၊ ေအာက္လမ္းနတ္ဆုိင္ရာပူေဇာ္ပသမွဳ မ်ားၿပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးၿပဳရန္
၎အမ်ဴိးသားမ်ား၏ သုတ္ရည္မ်ားအား ရယူစုေဆာင္းလွ်က္ရွိေနႀကပါတယ္လို ့ေဒသဆုိင္ရာ
သတင္းမီဒီယာမ်ား၏အဆုိအရသိရွိရပါတယ္…
ေဒသခံအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးၿဖစ္သူ ဆူဆန္ဒလီ၀ါယုိ ကေၿပာႀကားရာမွာ မႀကာေသးခင္ကာလမ်ား
က သူမအေနၿဖင္ ့လမ္းေဘးတြင္ကားႀကဳံလုိက္စီးရန္တားေနသည့္အမ်ဴိးသားမ်ားအား တင္
ေဆာင္သြားရန္ ကားရပ္ခဲ ့ေပမယ္ ့သူမကားေပၚသုိ ့တက္လုိက္ရန္ၿငင္းဆန္ခဲ ့ႀကၿပီး၎တုိ ့
အေနၿဖင္ ့(အမ်ဴိးသမီးမ်ားမွ) အဓမၼၿပဳက်င္ ့ၿခင္းခံရမည္ကုိစုိးရိမ္ေသာေႀကာင္ ့ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိ
ခဲ ့ႀကေႀကာင္း ဟုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္…
အခုေတာ ့ေယာက်ာၤးေတြက မိန္းမေတြကုိေႀကာက္ေနရတဲ ့ေခတ္ၿဖစ္ေနပါၿပီဗ်ာ…ကြ်န္ေတာ္
တုိ ့ခင္ဗ်ားကုိ မယံုလို ့ခင္ဗ်ားနဲ ့မလုိက္နုိင္ပါဘူးလို ့သူတုိ ့ကဆုိခဲ ့ေႀကာင္း အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ
ရြယ္ရွိ မစၥဒလီ၀ါယုိ ကေၿပာခဲ ့ပါတယ္…အဆုိပါအခ်စ္နတ္သမီးေလးမ်ား၏လမ္းႀကဳံတင္ေခၚကာ ေသလုေမ်ာပါးၿဖစ္ေအာင္အခ်စ္ႀကီးခ်စ္
ခံႀကရသူမ်ားဟာ စိတ္ကုိေၿပာင္းလဲေစသည္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးၿဖင္ ့တုိက္ေကြ်းၿခင္းခံရၿခင္း သုိ ့မ
ဟုတ္ ေသနတ္၊ ဓါးမ်ားၿဖင္ ့ခ်ိန္ကာ အဓမၼက်င္ ့ႀကံၿခင္းခံႀကရတာၿဖစ္ၿပီး အမ်ဴိးသားတစ္ဦးဆုိ
လွ်င္ မုဒိန္းမယ္မ်ားက ေၿမြအရွင္ၿဖင္ ့ၿပကာခ်ိန္းေၿခာက္ၿပီး အနုိင္က်င္ ့ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္တယ္လုိ ့
လည္း ဆုိပါတယ္….

နုိ၀င္ဘာလက ညီအစ္မသံုးေဖာ္ႏွင္ ့၎တုိ ့၏ရည္းစားၿဖစ္သူ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးတုိ ့အား လမ္း
ႀကဳံကားတားဆီးသူအမ်ဴိးသားမ်ားအား ၿခိမ္းေၿခာက္အနုိင္က်င္ ့ကာ ထုိသူမ်ား၏ သုတ္ရည္မ်ား
အား ယစ္ဇ္ပူေဇာ္ရန္၊ ေအာက္လမ္းနည္းၿဖင္ ့အစီအရင္မ်ားၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းသိမ္း
ဆည္းမွဳၿဖင္ ့ဟာရာေရး တရားရံုတြင္ တရားစဲြဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္….
နုိခြာရယ ညီအစ္မမ်ားအားယာဥ္တုိက္မွဳတစ္ခုတြင္၎တုိ ့၏ကားအတြင္းမွ အသံုးၿပဳထားသည္ ့
ကြန္ဒြန္ ၃၁ ခုအား ရဲတပ္ဖဲြ ့မွစစ္ေဆးေတြ ့ရွိခဲ ့ရာမွ သိရွိဖမ္းဆီးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္…
အမ်ဴိးသမီးမွ အမ်ဴိးသားအား အဓမၼက်င္ ့၊ဗလကၠာယၿပဳက်င္ ့ၿခင္းဟာ ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံတြင္ၿပစ္
မွဳမေၿမာက္တာမုိ ့ထုိအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့အင္အားသံုးကာ မဖြယ္မရာဆက္ဆံမွဳ ၁၇ ခုၿဖင္ ့
သာ တရာစဲြဆုိခံႀကရမွာၿဖစ္ပါတယ္…
နတ္မိမယ္ညီအစ္မ ၃ ေဖာ္ကေတာ ့၎တုိ ့ဟာ ရုိးသားႀကဳိးစားသည္ ့ၿပည္ ့တန္ဆာ၊ အေပ်ာ္
မယ္ေလးမ်ားသာၿဖစ္ပါတယ္လို ့အခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္…
” အဲဒီ ( အမ်ဴိးသားသုတ္ရည္ကုိ ) ဟာကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္း၊ အစီအရင္လုပ္ၿခင္းေတြမွာအသံုးၿပဳ
တယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သိႀကပါတယ္…” လို ့ဇင္ဘာေဘြတကၠသိုလ္ လူမွဳေဗဒပညာရွင္ ရုပါ
ရန္ဂန္ဒါ ကဆုိၿပီး ၎အေနၿဖင္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားရဲ ့သုတ္ေသြးဟာ တန္ဖုိးရွိသည္ ့၊ ေစ်းႀကီးေသာ
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ယံုႀကည္သူတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါတယ္…
ဟာရာေရးၿမဳိ ့မွာလမ္းသူရဲလူငယ္မ်ားအား စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဟုိတယ္အခန္းမ်ား၊ အရက္
ေသစာမ်ား ေထာက္ပံ ့ေပးကမ္းကာ ၿပည္ ့တန္ဆာမ်ားအား ေခၚေဆာင္ၿပီး ( အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါး
ကာ ) အသံုးၿပဳၿပီးေသာ ကြန္ဒြန္မ်ားအားေပးအပ္ရန္ ေစခုိင္းခဲ ့ႀကပါတယ္ဆုိ ့သတင္းမ်ားကဆုိ
ပါတယ္…
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံ၊ တုိင္းရင္းရုိးရာေဆးပညာအစည္းအရံုးကေတာ ့အဆုိပါ က်င္ ့သံုးမွဳအား စုန္း
ကေ၀ ဆန္ဆန္ၿပဳက်င္ ့မွဳဟု ဆုိကာ ေ၀ဖန္ေၿပာႀကားလိုက္ပါတယ္….
“ဤကဲ ့သို ့လုပ္ရပ္မ်ဴိးအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေနၿဖင္ ့လံုး၀ ဆန္ ့က်င္ပါတယ္…” လို ့လည္း ေၿပာေရး
ဆုိခြင္ ့ရွိသူ ေဂ်ာ ့ကန္ဒီဗာရုိ ကဆုိပါတယ္…
နုိခြာရ ညီအစ္မမ်ားအား ဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္တြင္လည္း ထုိကဲ ့သုိ ့အမ်ဴိးသားမ်ားအား အဓမၼၿပဳ
က်င္ ့မွဳမ်ား ေလ်ာ ့နည္းပေပ်ာက္သြားၿခင္းမရွိေသးပဲ ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့မည္ေရြ ့မည္မွ်ၿဖစ္
ပ်က္ခဲ ့သည္ ဆုိတာေတာင္ မွတ္သားထားခဲ ့နုိင္ၿခင္းမရွိခဲ ့ေႀကာင္း၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္…
” အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္မ်ားအမွန္တကယ္ၿဖစ္ပြားေႀကာင္းအတည္ၿပဳနုိင္တဲ ့အရည္အတြက္ အတိ
အက် ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မွာ မရွိပါဘူး…” လုိ ့နုိင္ငံေတာ္ရဲတပ္ဖဲြ ့ဆုိင္ရာေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူ ၀ိန္းဗူ
ဇီဂ်ီနာ က ေၿပာခဲ ့ပါတယ္…
ဇင္ဘာေဘြအမ်ဴိးသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့သုတ္ပုိးမုဆုိးမ မ်ား၏ရန္မွေရွာင္ရွားနုိင္ရန္
အမ်ားၿပည္သူသံုးဘတ္စ္ကား၊ရထားမ်ားအားအသံုးၿပဳၿပီး ခရီးသြားလာႀကပါရန္တုိက္တြန္းေၿပာ ……….
(http://satekuupuyar.blogspot.com/2012/04/blog-post_8006.html)

…ဒီကိစၥကို က်ဳပ္တို႕ႏွဴ ဘာဂိုဏ္သားေတြကို သြား႐ွင္းခိုင္းလိုက္ရယင္ေတာ့လား….ဟင္းဟင္းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

About koyinmaung

ကိုရင္ ေမာင္ has written 19 post in this Website..

   Send article as PDF