မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွေျမစာပံုမ်ားအတြက္နစ္နာ ေၾကးေပး ေလွ်ာ္ရမည့္ကိစၥ ႏွင့္ပက္သက္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္  မည္သည့္ရက္တြင္ေပးအပ္မည္ဟုရက္မသတ္မွတ္ရေသးဟုဆို

   မင္းဘူးခရိုင္၊ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမတြင္ ႏိုဝင္ဘာ(၈)ရက္ေန႕ ေနလည္(၂)နာရီခ်ိန္တြင္ China Pteroleum Pipelline Con-Struction Co.Ltd မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ KP 13.7 မွ KP 160 အတြင္းေျမစာပံုမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပး ေလွ်ာ္ရမည့္ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သည့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြလုပ္ငန္း ေျမယာသီးႏွံေလွ်ာ္ေၾကးေပးေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ေအာင္ကိုကိုစုိး မွ  နစ္နာေၾကးေပးေလွ်ာ္ ရမည့္ေတာင္သူမ်ား ထံျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပးႏိုင္ေရး တင္ျပေဆာင္ရြက္ထား ရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသး၍ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြအား မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ေပးအပ္မည္ဟု မေျပာ ႏိုင္ေသး ေၾကာင္းကို ယခုတက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားမွေတာင္သူမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း၊ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွ ေတာင္သူမ်ားရွိရာသို႔သြားေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားအေရးႀကီးအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ယခုရံုးတြင္သာေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ ယခု ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္၍ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈႏွင့္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းရွင္းလင္းၿပီးဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္မႈခင္း မွတ္တမ္းတာဝန္ခံမွ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူခံရပါက က်ခံရမည့္ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦေမာင္ေက်ာ္သန္း၊CPPC ကုမၸဏီမွ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr.Ye ၊ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ မႈခင္းမွတ္တမ္းတာဝန္ခံ၊ ဂုတ္ႀကီး၊လင္းတဲ၊ဘုန္းေဘာ၊ပဘဲ၊စြန္းတက္ တို႔မွေက်းရြာအုပ္စု၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၅)ဦး၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာစာေရး(၅) ဦး၊ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္(၃၈)ဦးတို႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

About Hlaing Zar Chi

Ohnmar Khin has written 64 post in this Website..

   Send article as PDF