– အာရံုတခုက စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္တာရယ္…ေနာက္အာရံုတခုက… အာရံုေတြမရိွတဲ႕ေနရာကို ျမင္ေအာင္လုပ္တာရယ္ ဒီအရာႏွစ္ခုကိုဘဲ တရားလုပ္ေနၾကတယ္…ဒီႏွစ္ခုအျပင္ဘက္က ဘယ္သူမွ မထြက္ႏိုင္ၾကေသးဘူး….(ဓမၼ၀ိဟာရီ ဆရာေတာ္)

– ဘယ္ အယူ၀ါဒဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါကိုငါႏွစ္သက္တန္ဖိုးထားတယ္လို႕ဆိုတာကိုသိဖို႕ အေထာက္အထားကဘာလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး

သူဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရမယ္…(ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

– ႀကိဳးစားရံုႏွင့္ မၿပီး၊ အရင္အႏီွးရိွရံုႏွင့္ မၿပီး၊ အလုပ္လုပ္တတ္ရံုႏွင့္ မၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္မွၿပီးမယ္…

– ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းဆိုတာ တစ္ကေနစၿပီးေရတြက္ရမယ္မဟုတ္လား? အဲဒီတစ္မတိုင္ခင္ ဘုရားဘယ္မွာလဲ? ဘယ္ဘ၀မွာလဲ?…

– ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ႔က်င္႕ၿပီး အဲဒီပံုေသအတိုင္းျပန္လုပ္ခိုင္းတာ ပညာသင္တာမဟုတ္ဘူး…

We train dogs we educate man. ကၽြန္ေတာ္တို႕က လူေတြကို ပညာေပးၿပီး တိရိစၦာန္ေတြကိုေတာ့ ေလ႕က်င့္ေပးတယ္.

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..