ေဂးကထနဲ႕ေဂးမဒ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အုတ္ကထ ဦးတင္ေအးက သမဒဂ်ီးႏွင့္သူ နီးကပ္စြာ ေနျခင္းမွာ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ခင္မင္မႈသာျဖစ္ပီး ႏုိင္ငံေရး ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိေဂ်ာင္း ေျပာဆုိလုိက္သည့္အတြက္ ၎တုိ႕ႏွစ္ဦး ပူးပူးကပ္ကပ္ ေနဂ်င္းသည္ ေသြးရုိးသားရုိး မျဖစ္ႏုိင္ေဂ်ာင္း လိင္တူခ်သူမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိသည္။

မာမြတ္ကုိ ဘာမွတ္

ျမန္တ်န္႕သဂ်ီး မာမြတ္ခုိမ္မွ ၎အား ၇၈၆ မူလာဂ်ီးဟု စြပ္စြဲေနေသာ ဂဇက္ရြာ ဖတ္ရြဲ႕အဖြဲ႕ သုံးလဆက္တုိက္ အၾကိဳက္ဆုံးစာမူဆုရွင္ ဘက္စ္ဆဲလား စာေရးဆရာ ဦးေၾကာင္ၾကီးအား တရားစြဲမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္လုိက္ပီး ယင္းအခ်ိန္ၾကမွ ထြက္မေျပးရန္ သတိေပးထားသည္။ ျမန္တ်န္႕ျပည္ စာနယ္ဇင္း အခြင့္အေရး ေကာ္မတီကမူ မတရားရုံးမွ ဦးေၾကာင္ ယင္းထခ်ိန္ ျပာသုိလတြင္ တမင္ေရြးခ်ယ္ ဆင့္ေခၚမည္ကုိ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနသည္။

ေၾကာက္မယ္ဆုိလဲ ေၾကာက္စရာဗဲ

ရန္ကုန္လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ရုရွားစစ္သေဘၤာသုံးစီး ဆိပ္ကမ္းရပ္နားစဥ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားလုံး ခြ်တ္ယူခုိးသြား၍ ဗလာ naked ၿပန္သြားရျပီးေနာက္ ျမန္တ်န္႕ကာကြြယ္ေရးဝံဂ်ီးဌာန ဆိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးရုံး ႏွင့္ (ကကဆိတ္) ဓာတ္ပုံရုိက္ရန္ ရုရွားတင္းနစ္မယ္ ရွာရာပုိဗာ လာေရာက္မည့္ အစီအစဥ္အား လုံျခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။

ျမန္တ်န္႕သားတုိ႕ အခြ်တ္ၾကမ္း  ရွာရာပုိဗာ မလာတမ္း..

ျမန္တ်န္႕သားတုိ႕ အခြ်တ္ၾကမ္း ရွာရာပုိဗာ မလာတမ္း..

 

စလုံးေရစ

မန္းဒေလးျမဳိ႕တြင္ နုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးရမိေသာ လက္လုပ္ဗုံးႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိရိယာမ်ား ကြင္းဆက္ လုိက္လံရွာေဖြရာ ျမန္တ်န္႕ေဂဇက္ရြာ မူလာဂ်ီး မာမြတ္ခုိမ္ထံတြင္ ညဴကလီယားဗုံးလုပ္နည္း ေတြ႕ရွိေဂ်ာင္း သတင္းမွာ ဗလာစာအုပ္တြင္ မာမြတ္ခုိမ္ ေရးမွတ္ထားေသာ e=mc2  ဆယ္တန္း ရူပေဗဒ ေဖာ္ျမဴလာအား ခ်ဲ႕ကားေျပာထားဂ်င္းျဖစ္သည္။

ဒေဂါင္ဒဲေဗမဲ႕ မာမြတ္စ္

ျမန္တ်န္႕ေဂဇက္ရြာအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာ အမ်ားစု ကုိးကြယ္ေသာ ကမန္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူရာ သဂ်ီးမာမြတ္ခုိမ္ တဦးထဲသာ ရွိေဂ်ာင္း သိရျပီး သူ႕မိတ္ေဆြ ဆလုိင္းဖင္ေျပာင္ႏွင့္ ေအ့ဝဒဂ်ီးတုိ႕မွာ ဝႈိက္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝံမႈက်ီးၾကက္ေရးရုံး စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး