ဇာဂနာ ဘယ္ႏွကုိယ္ခြဲ

ဇာဂနာေလး သူ႕အေပၚ ေက်းဇူးရွိေဂ်ာင္း ေျပာခဲ႕သည္ဂုိ ဒဇိပ္အိတ္လုပ္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ လူဒဂို ဆိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ဇာဂနာတစ္ သူ႕အား မေကာင္းေျပာေဂ်ာင္း၊ ဇာဂနာႏွစ္ ေလေသနတ္ တဒိုင္းဒုိင္းပစ္ေဂ်ာင္း၊ ဇာဂနာသုံး ပုိက္ဆံေခ်းျပီး ျပန္မဆပ္ေဂ်ာင္း၊ ဒါေတြ ေျပာေနလ်င္လည္း ေဂ်ာ္နီေအာင္ပုကုိ ဝီစကီတုိက္သလုိ အရသာသိမည္ မထင္ေဂ်ာင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႕မွ တုံ႕ျပန္သည္။

ခုေတာ့သိပီ

ျမန္တ်န္႕ေဂဇက္သဂ်ီး အယာတုိလာ မာမြတ္ခုိမ္ ၇၈၆ ဟုတ္မဟုတ္ အျပင္ဗန္း နံမည္သက္သက္ မစုန္းျဖတ္ဘဲ လုပ္ရပ္ၾကည့္ ခြဲျခားရန္ ၎အား ဆင္ကာပူယ ဇြိမမ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ မသထွာေရစာ ညစာေကၽြးလုိက္ရာ အမဲကင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဘီယာ မွာယူသုံးေဆာင္ေဂ်ာင္း အခြန္ေရွာင္ ေငြရွင္းေျပစာတြင္ ေတြ႕ရသည္။

လွဴပီးစိတ္ပ်က္

မၾကာဂင္ က်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ဗြဲႏွင့္ အာဆီယံလိပ္ၾကီး ညီလာဂံအတြက္ ငရဲတပ္ဖြဲ႕ ေထာက္ပုိ႕ဌာနတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္တ်န္႕ဗလီဆရာ အယာတုိလာ မာမြတ္ခုိမ္မွ ကိုေဘးႏြားလွည္း အစီးတရာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ႏြားမ်ားကုိ တရုတ္ျပည္သုိ႕ ေအးခဲအမဲသားအျဖစ္၎၊ လွည္းမ်ားအား မီးေသြးဖုတ္ပစ္ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ခယ္မ၏ ခ်ဲဒုိင္ ဝင္ဖမ္း၍ အလုပ္ျပဳတ္ရွာသူ ရဲမူးေဟာင္းရာမည လက္ေထာက္ခ်သည္။

အဇာတသတ္ေဘာ္ဒ

ဗုဒၶဖြားေတာ္မူရာ လုမၺနီတြင္ ဘီစီ၆၀၀ သက္တမ္းရွိ သစ္သားဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိျပီးေနာက္ သာသနာဝင္မွတ္တမ္းလာ ဗုဒၶဖြားေတာ္မူရာ သကၠရာဇ္ ၆ဘီစီကုိ (သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၅ + ဘုရားႏွစ္ ၄၅) မယုံမၾကည္ ပ်က္ရယ္ျပဳ ေစာ္ကားေသာ ဘုိလမ္းနီးခ်ဥ္သူ သဂ်ီးလွ်ာပြတ္ခိုမ္ ငရဲအုိးတုတ္ႏွင့္ ထုိးမိဗီျဖစ္သည္။

သဂ်ီးေရာက္ရာ ငရဲမွာ ကုိေဘးနြားကင္ မခ်ိမခ်ိ

သဂ်ီးေရာက္ရာ ငရဲမွာ ကုိေဘးနြားကင္ မခ်ိမခ်ိ

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး