ေၾကးမုံဂ်ီး.. မင္း.. ပုိက္ဆံ အေခ်ာင္ မလုိဂ်င္ဗူးလား..။ အုိး.. လူဗဲေတာ့ မလုိဂ်င္ဒဲ႕သူ ရွိမလား.. ရွိရင္ ျပဇမ္းပါ.. ပါတီေကဒါစာရင္း သြင္းဂ်င္လုိ႕..။ ဂြီစ္… အေရးဒဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လုိသူနဲ႕ လာေတြ႕ေနဒယ္။ ပုိက္ပုိက္ မရဒဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ခဏထားလုိက္ပါဦး.. ခုဟာက အလဂါး ေနရင္းထုိင္ရင္း သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ ရမွာ။ နာမည္ေလး တလုံးရင္း လုိက္ယုန္ဘဲ။ ရတဲ႕အျမတ္ အရင္းႏႈတ္ပီး တေယာက္တဝက္ကြာ.. ဘယ့္ႏွယ္လဲ။ စိမ္ဝံ႕သလားေပါ.. အံမာ.. စိမ္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚထိ လုိက္ဝံ႕ဒဲ႕ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါရဲေမ အီတြန္႕ဗြမ္ပါရွင့္။ ျပီးခဲ႕တဲ႕လ ပါတီက အသုံးစရိတ္ ပုိ႕မေပးလုိ႕ ဘုိင္ျပတ္ေနဒါနဲ႕ အေတာ္ဗဲ။ ပါတီနဲ႕ အစုိးရအေပၚ သစၥာေဖာက္တာမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ဗူးေနာ္..။ ျမန္တ်န္႕ျပည္ဂ်ီး ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ပေစ.. ငါနဲ႕ မဆုိင္ဗူး။ အဲ.. ဝေဒသက လြဲရင္ေပါ့.. သူ႕ေဒါ႕ သြားအထိနဲ႕ အဲဒါ ဝတုိ႕ အမ်ိဳးေဒြ…။ ေအးဗာ ေၾကးမုံဂ်ီးရာ.. အခုဟာဂ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး အပါဗာပူး၊ စီးပြားေရး စပ္တူအစုစပ္ သန္႕သန္႕ဂေလး..။

ေဟာသည္မွာ လက္မွတ္ထုိး.. ပီးရင္ လက္ေဗြႏွိပ္။ အရင္းဂ တေယာက္ငါးသိန္း၊ တႏွစ္ျပည့္ရင္ ေျခာက္ေသာင္းစီ ျမတ္မယ္။ အရင္းလည္း မဆုံးဗူး.. အျမတ္လည္း ေသခ်ာဒယ္.. ဟန္မက်လား။ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီမွေပးေသာ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း ဝါဒျဖန္႕ခ်ီချဖင့္ ဝယ္ထားသည့္ ဆြဲၾကိဳးေလးေဖ်ာပီး ကေၾကာင္ၾကီးႏွင့္ စပ္တူစီးပြား လုပ္ပစ္လုိက္သည္။ အေဖာ္ေကာင္းရင္ ထုိင္ဝမ္အထိသြား ေမာ္စီတုံးပုံ ခ်ိတ္ရဲဒယ္.. ဘာမွတ္သတုံး တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီးဒဲ႕ေဟ႕..။ ဟုတ္ပါျပီ ေၾကးမုံဂ်ီး.. ယုန္ပါတယ္ ဒရယ္ပါဒယ္ ရွဥ့္ပါဒယ္။

အျဖစ္ကေဒါ့ အဲသာဗဲဗ်ာ၊ လူငယ္တုိ႕ဘာဝ မစဥ္းစား ဇြတ္လုပ္ထားဒါ.. လူဂ်ီးေဒြ အသိလုိက္ရဖူး..။ အဲဒီလုိနဲ႕ ေနလာရင္း ေၾကးမုံဂ်ီး ေယာက္်ားယူမယ္လဲဆုိေရာ ကေၾကာင္ဂ သူသာလ်င္ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ကိုင္ပီး ျပသနာ လွ်ာပါေရာ..။ သမဝါယမဘဏ္ မင္ဂါဦးအပ္ေငြစာခ်ဳပ္ဗ်.. တနွစ္၁၀%အတုိးအျပင္ လက္ဖြဲ႕ႏွစ္ေသာင္း အပုိေဆာင္းေပးတယ္။ ဆယ္သိန္း အနည္းဆုံး တႏွစ္အပ္ရမယ္.. စုစုေပါင္း တသိန္းႏွစ္ေသာင္း ရတယ္၊ သူမ်ား ဂတုံးေပၚ ထိပ္ကြက္လာတဲ႕ ေၾကးမုံဂ်ီး ဒီတခ်ီ ခံလုိက္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ အၾကင္လင္မယားျဖစ္ေၾကာင္း လက္ထပ္ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးထားေဒါ့ ဥပေဒေဂ်ာင္းအရ ျငင္းမလြတ္ ျဖစ္ေနျပီ။ ေၾကာင္ၾကီးကုိလည္း ဘယ္လုိမွ ေျဖာင္းဖ်လုိ႕ မရဘူး။ ေၾကးမုံဂ်ီးမွ ေၾကးမုံဂ်ီး ျဖစ္ေနဒယ္.. သူ႕မယူရင္ ရဲေခၚ ဖမ္းခုိင္းမယ္ဒဲ႕။ ေၾကးမုံဂ်ီးကလဲ အဲလုိမတရား လုပ္လုိ႕ဂဒါ့ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္မွာ ဖြင့္ခ်ပီး ျမန္တ်န္႕ျပည္ဂုိ စစ္ေၾကျငာခုိင္းမဒဲ႕ေလ။ အပ်က္ပ်က္နဲ႕ ႏွာေခါင္းမီးေတာက္ ကုန္ဂ်ေဒါ့မွာဗဲဗ်ာ။ ေၾကးမုံဂ်ီးနဲ႕ယူမည့္ အမ်ဳိးသားက ဝလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေဒၚ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးဌာနဂ်ီးမွဴး ယာဘအုေပါင္ဆုိေဒါ႕ ပုိဆုိးသြားတာေပါ့။ ဝဒုိ႕ ႏုိင္ငံတဂါနဲ႕ စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳပ္ပီး ေဗ်ာင္ ဘိန္းေရာင္းစားတာ တသက္ရွိပီ.. ဘာမွ အျဖစ္ဖူး။ ျပည္ဒြင္းစစ္ ျပန္ျဖစ္ခ်င္လား.. ဘာညာနဲ႕ ေသနတ္ၾကိမ္း ၾကိမ္းေနဒယ္။ ကေၾကာင္ကလည္း အေလွ်ာ့ေပးဗူး.. သမဒဂ်ီးဆီ စာတင္မယ္၊ မရရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အင္အားစုေတြနဲ႕ေပါင္းျပီး ဆႏၵျပမယ္ဆိုလား.. စစ္တပ္ကုိပါ စည္းရုံးမယ္ လုပ္ေနဒယ္။

ဒါနဲ႕ဗဲ ျမန္တ်န္႕ျပည္ဂ်ီး စစ္တပ္လက္ေအာက္ တခါျပန္ က်ဦးေဒါ့မည္ တူရဲ႕ဗ်ာ… ကယ္ဂ်ဗာဦး…။

လက္သည္တရားခံ သမဘဏ္

ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားတြင္ ထားရွိမႈ နည္းပါေသာ အပ္ေငြစနစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ မဂၤလာဦးအပ္ေငြ ထားရွိေသာသူမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမဝါယမဘဏ္ လီမိတက္ထံမွ သိရသည္။ မဂၤလာဦးအပ္ေငြ ထားရွိမည္ ဆိုပါက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ မိတၱဴ ဘဏ္တြင္ ထားရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ အထက္ကို လက္ထပ္အၿပီး ေျခာက္လအတြင္း အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမဝါယမ ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ — http://www.thithtoolwin.com/2013/11/blog-post_1522.html

ေၾကးမုံေငြမက္ အတိတ္ဇာတ္

ေၾကးမုံေငြမက္ အတိတ္ဇာတ္

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF