၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ညီလာခံအစည္းအေ၀းႀကီးမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳ၍ ေၾကညာရာတြင္ ထိုေန႔ကိုပင္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရးေန႔”အျဖစ္သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။
အဆိုပါေၾကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္တုိင္းအလံုးတိုင္း လူသားတို႔အတြက္အဓိပၸါယ္ၾကြယ္၀မႈတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုလွ်က္ရွိေနပါသျဖင့္ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္ထံုမြန္းေသာ တိုင္းျပည္ေဒသျမိဳ႔ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းအဖြဲ႔အစည္းအိမ္ေထာင္စုမွသည္ လူတဦးခ်င္းစီအထိေၾကျငာစာတမ္းကို တိတိက်က်နားလည္လက္ခံ လိုက္နာသင့္သည္။
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ လူသား၏လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုခ်ျပီးျဖစ္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ႏိႈက္ႏွင့္ပါတ္၀န္းက်င္အတြက္ “ျဗဟၼစိုရ္” တရားေလးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာေလာကသည္ အလိုအေလွ်ာက္ေပၚထြန္းလာမည္ဟုအာမခံလိုပါသည္။

တိုင္းျပည္ရင့္လွ်က္ ေနရခက္သည့္ျမန္မာျပည္

“တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ…ဒို႔ျပည္…ဒို႔ေျမ၊ မ်ားလူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္…ဒို႔ ျပည္၊ဒို႔ေျမ…ျပည္ေထာင္စုအေမြ အၿမဲတည္တံ့ေစ အဓိ႒ာန္ျပဳေပ…ထိန္းသိမ္းစို႔ေလ…”
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း၏ပထမေျခဆင္းပိုဒ္တြင္ အထက္ပါအတုိင္းဆိုထားသီကုန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရျပီးသည္ႏွင့္ျမန္မာတို႔သည္ စကားအလံုးတိုင္းကိုေဖါက္ဖ်က္ရင္းက်ဴးလြန္ၾကေလသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ “တရားမွ်တျခင္းလြတ္လပ္ျခင္း ခြင့္တူျခင္း၊ညီမွ်ျခင္း ၀ါဒျဖဴစင္ျခင္း”တို႔ကင္းခဲ့သည္။
ထိုႏွင့္ျပည္တြင္းစစ္တို႔ျဖင့္ “တိုင္းျပည္ကႏုႏ ုမုန္တိုင္းကထန္ထန္”ျဖစ္လာရသည္။
ႏွစ္၆၀ေက်ာ္ေပါက္ခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္သက္တမ္းရင့္လာခ်ိန္တြင္လည္း “နာဂစ္”ကဲ့သို႔မဟာမုန္တိုင္းၾကီးႏွင့္တြဲလွ်က္ ျပည္သူားတို႔ဘ၀ကို ေခ်ေမွာက္မည့္”၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကိုအတင္းအဓမၼျပဌာန္းခံရယူလိုက္ၾကရေပရာ တိုင္းျပည္ရင့္စတြင့္ ၂ျပန္ထန္ေသာမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရျခင္းပါတည္း။
တိုင္းျပည္ႏုရာမွရင့္လာစတြင္ အာဏာရွင္၊စစ္အာဏာရွင္တို႔ႏွင့္တိုးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္သည္ ျပည္ေျပးထြက္ “မဟာျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းမႈ “ၾကီးကိုျပဳခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၈၈-၂၀၀၈ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုမွ်အတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာတို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေျပာင္းေရြ႔ခိုလံႈအေျခခ်ခဲ့ၾကရေပသည္။ အဆိုပါျမန္မာတို႔ျပည္ေတာ္ျပန္၀င္ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ အရင္းအႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ၊နည္းပညာအရင္းအရင္အျမစ္မ်ား စီးဆင္း၀င္သြားေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၂၀၀၈နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းဥပေဒတို႔က ၾကီးစြာေသာအဟန္႔အတားျဖစ္၍ေနပါေလသည္။ တိုင္းျပည္ျငိမ္မွ အမိရင္ေငြ႔လႈံၾကပါလိ္မ့္မည္။

ႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္သူ၏အလြဲမ်ား

ျမန္မာျပည္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ လူဦးေရသန္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ရွိေသာ အိႏိၵယ၊ လူဦးေရ သန္း၁၅၀ေက်ာ္ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၊ လူဦးေရသန္း ၁၃၀၀ေက်ာ္ေသာ စိနျပည္၊ လူဦးေရ၆၅သန္းေက်ာ္ေသာထိုင္းတို႔ၾကားတြင္ရွိသည္။ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၂သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္တြင္ လူသန္း၆၀ေက်ာ္မွ်သာရွိေပရာ ကမၻာကုလသမဂၢစာရင္းအရ လူသိပ္သည္းဆတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနည္းလွ်က္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၂၃တြင္သာရွိပါသည္။ ထိုထိုေျမတြင္ အလုပ္သမား၊လူေတာ္ေကာင္းသားမ်ားစြာ  ဘ၀တသက္တာအေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေနရာေပးႏိုင္ပါသည္။
အေမရိကား၊ဥေရာပယူနီယံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ အာစီယံအိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊စကၤာပူ၊မေလးရွားတို႔ပင္ သာမန္ထက္ေတာ္သူတတ္သူ၊ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားကို အထူးဗီဇာေပး၍ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္၊ ထုိမွသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚအတင္းဆြဲတင္/ဆြဲသြင္းေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒတို႔သည္ လူေတာ္ေကာင္းကန္ထုတ္ လူလည္ေခၚယူဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္ဟု စြတ္စြဲရမည္ျဖစ္ေနေလသည္။

ျမန္မာ့ေျမတည္ေနရာပထ၀ီေဒသသည္ ႏွစ္သန္းခ်ီအတြင္းပံုေျပာင္းေနသည္မဟုတ္ရကား လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔အျပန္အလွန္ကူးလူးဆက္ဆံမႈတို႔မွ အရေကာက္လွ်င္ ျမန္မာမူလမ်ိဳးႏြယ္ဟူသည္ အိႏိၵယႏွင့္စိနဖက္မွလူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔ေသြးေႏွာေပါင္းျခင္းမွ ျဖစ္လာသည္ဟုသာဆိုရေပမည္။ ဤကမၻာေျမတြင္ လူသားမွန္သမွ် ကျပားျဖစ္ၾကကာ ေသြးေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားျခင္းသာရွိသည္ဟု ၁၉၅၁ခုႏွစ္  UNESCO မွစာတမ္းျပဳစု ေၾကျငာခဲ့ဖူးသည္။ လူမ်ိဳးစစ္စစ္၊ေသြးစစ္စစ္ဟူသည္ကားမရွိ။ ဟစ္တလာသည္ပင္ ဂ်ဴးေသြးမ်ိဳးႏြယ္ေရာေနပါသည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ရိုးရာအ၀တ္အစားၾကည့္လွ်င္လည္း အိႏိၵယဖက္မွပုဆိုးႏွင့္စိနျပည္ဖက္မွတိုက္ပံုျဖစ္ရကား အလြယ္ခံစားသိႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ျငား…
ျမန္မာ့ေျမတြင္အဘိုးလည္းေမြး၊ အဖလည္းေမြး၊မိမိလည္းေမြးဖြားၾကကာ တေျမထဲေန၊တေရထဲေသာက္ၾကီးျပင္းၾကသူျမန္မာတို႔ကို ေခါင္းစဥ္စံုတတ္ကာ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈတို႔ရွိလြန္း၊မ်ားလြန္းလွသည္ကို  ေျပာလိုဖြင့္ျပလိုသည္။ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသားကိုပင္ ေခါင္းစဥ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲကာ ကဒ္ျပားေရာင္စုံထုတ္ေပးလွ်က္  ႏိုင္ငံသား၊ျပဳႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံျခားသားစသျဖင့္ခြဲျခားအမည္ေပး အခြင့္အေရးခြာျခင္းမ်ားရွိေပရာ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲ လူ၀င္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒတုိ႔အရ  ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးမိလွ်က္မွ ႏိုင္ငံျခားသားအမည္တပ္ခံရ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔ သြားျခားမိေနသည္မသိ မိခင္ႏိုင္ငံေပ်ာက္လွ်က္ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားဆံုးရံႈးရသည္ကိုလည္း ျမင္ၾကားသိေနခဲ့ၾကရသည္။ One FRC ေခါင္းစဥ္တပ္လွ်က္ ေက်ာင္းတက္ရင္းတန္းလန္းမွေက်ာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားလည္း ျမင္ခဲ့ဖူးပါသည္။

လူမ်ိဳး၊အသားအေရာင္၊မူရင္းႏိုင္ငံသား၊လိင္၊အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ၁၃၅ပါးရွိ၍ တႏိုင္ငံတည္းေနကာ အမ်ိဳး၊ေသြး၊ကိုးကြယ္ရာ၊အသားအေရာင္၊ အေတြးအေခၚမတူျခင္းတို႔ ကမၻာ့အမ်ားဆံုးစာရင္းမွ်ေပါက္ေနေလာက္သည့္အထဲတြင္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈျပဳျခင္းသာမက လက္လြန္ေျခပါ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ အဓိကရုန္းျပဳမႈျဖစ္မႈတို႔တြင္လည္း ကမၻာတန္းထိပ္တြင္ရွိေနေလာက္ပါသည္။
စာသမိုင္းမွတ္တမ္းက်န္ခ်န္ရစ္သည္ ပုဂံေခတ္မွရာဇ၀င္ၾကည့္လွ်င္ ပ်ဴ၊မြန္၊ကသည္း၊ရွမ္း၊ရခိုင္၊တရုတ္၊မြန္ဂို၊ကုလား၊တာတာ၊ယိုးဒယားတို႔ႏွင့္စစ္ခင္းသည္တို႔သာထပ္ေနသည့္အထဲ  နန္းတြင္းအမ်ိဳးရင္းအခ်င္းခ်င္း လယ္မ်ိဳတုတ္ႏွင့္ရိုက္သတ္ျပီး အာဏာသိမ္းအာဏာလုသည့္ သီေပါဘုရင္ဆက္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးေစာေမာင္အထိ ေသြးတို႔လႊမ္းသည့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ႏွိပ္ကြပ္လုပ္ၾကံမႈတို႔သာထပ္ေနသည္ကိုသတိထားမိႏိုင္သည္။
ပုဂံေခတ္ပထမျမန္မာႏိုင္ငံတည္စတြင္ ပဋိကတ္သံုးပံုပင့္ျခင္းမွျဖစ္ေသာ မြန္-ဗမာစစ္သည္ ဘာသာေရးမွလာသည္။
အသားမဲအသားျဖဴ ကပၸလီအျဖစ္တို႔ျဖင့္စကားလုပ္အႏိုင္ယူ ေန႔စဥ္ပံုမွန္အသံုးစကားျပဳမႈမ်ားသည္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈတို႔ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံသားျပဳမႈခံရသူ၊ အဆိုပါသူတို႔ႏွင့္လက္ထပ္ထားသူ သူမတူသည့္ ႏိုင္ငံသားဇတ္ခြဲမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးခြဲျခားမ႕ႈတို႔ကိုျပသည္။
မိန္းမမ၀င္ရ၊မတက္ရ၊အေျခာက္၊ဂ်ီပုန္း၊အေခၚတို႔သည္ လိင္ခြဲျခားမႈကိုျပသည္။
အဘိုးၾကီးပါ၊ ကေလးလိုေနပါ၊ ေမာင္၊ကို၊ဦး၊မ၊ေဒၚ သတ္မွတ္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အသက္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ခြဲျခားမႈျပဳလိုျခင္းကိုျပသည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၊ သူတို႔အတြက္သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ ကား၊ရထား၊ထိုင္ခံု၊လမ္းသြားစနစ္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ႏွိမ္ခ်လိုမႈကိုညႊန္းသည္။
ႏိုင္ငံေရးအယူအဆအေတြးအေခၚမတူသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေျပာဆိုစည္းရံုးခြင့္ပိတ္ပင္တားဆီးထားမႈကိုျပသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ခ်င္းတူလွ်က္မွ ဂိုဏ္းကြဲ မဟာယာန၏ေက်ာင္းကန္ဘုရားေဆာက္ခြင့္မေပးျခင္း အယူ၀ါဒစာအုပ္မ်ားအား အဓမၼအမည္တပ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မတူသူမ်ားကို ေထာင္ခ်ျခင္း တားဆီးပိတ္ဆို႔ျခင္းလူအုပ္စုႏွင့္အႏိုင္က်င့္ဖိအားေပးျခင္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးတန္းတူမႈမေပးႏိုင္သည္ကိုထင္ဟတ္ေစသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါအပိုဒ္တိုင္းကို သိသာစြာပင္ခ်ိဳးေဖါက္ရင္း ရိုးသြားေသာအရာ ရိုးရာျဖစ္မွန္မသိျဖစ္ေနၾကေပရာ အဆုိပါလူတန္းစာ၊မ်ိဳးဆက္တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္သြားလွ်င္ကား ေခတ္ေဟာင္းညစ္သို႔ ေနာက္ျပန္ေရာက္မည္မွာ ေသခ်ာေနသလိုရွိေတာ့သည္။

ထိုအျဖစ္ကို အေမရိကားေရာက္ျမန္မာတို႔လြယ္စြာခံစားၾကည့္ႏိုင္သိႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္(၁၄)ကိုရင္းစားလွ်က္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုတြင္  ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ရၾကသူမ်ား၊ Refugree ေျပာင္းခိုသူဘ၀ျဖစ္ၾကသူမ်ားသည္ ပို၍နားလည္သိလြယ္ခံစားႏိုင္မည္ဟုဆိုခ်င္သည္။

တိုင္းျပည္ႏုႏုတြင္ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ထပ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ၾကားညပ္ခဲ့သည္။
တိုင္းျပည္ရင့္ရင့္တြင္လည္း လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးမီးတို႔ ေလာင္ဆဲကြ်မ္းဆဲေတာက္ဆဲပင္၊

လူလူခ်င္းခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

ျမန္မာျပည္၏လက္ရွိတည္ရာနယ္နမိတ္တြင္ေမြးဖြားသူတိုင္း ျမန္မာျဖစ္သင့္ပါျပီ၊ ခြ်င္းခ်က္မရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္သည့္အျပင္ အျခားေျမျခားေရေ၀းတြင္ေမြးသူမ်ားကိုလည္း ထိုက္သင့္ေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္လာေအာင္ လုပ္သင့္လွျပီ။
ျမန္မာ့ေျမတြင္ လုပ္သားေကာင္းမ်ားစြာလိုပါသည္။ လိုလာလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္ေကာင္းတခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ လူသားသာလွ်င္လိုသည္။ မိခင္ေကာင္းမ်ားလိုသည္။ ထို႔အျပင္  မိမိ၏ေငြေၾကးကိုရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံကာတိုင္းျပည္ကိုဆြဲတင္ေပးမည့္ လူမ်ိဳးတရာ့တပါးတို႔လည္းလိုပါသည္။ ထိုလူတို႔အား အမိျမန္မာ့ေျမတြင္အေျခခ်ရပ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္ဆြဲေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံျမန္မာ့ဥပေဒျပဳသူအမတ္မ်ားတြင္ရွိသည္။
ထိုထုိလူတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ အသိသညာျမွင့္တင္ေပးရမည္တာ၀န္မွာ “သိေသာသူ”တိုင္းတြင္ရွိသည္။ မိမိပုဂၢလိကအခြင့္အေရးႏွင့္ မိမိျပည္နယ္ေဒသအခြင့္တို႔ကို ဥပေဒျဖင့္တိတိက်က်အကာအကြယ္ေပးရမည့္ ေခတ္အခ်ိန္ေရာက္ေအာင္လုပ္ၾကရမည့္တာ၀န္မွာ ျမန္မာဇာတိႏြယ္တုိင္းတြင္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳၾကပါမွ ျမန္မာတို႔တြင္ လူသားတန္ဖိုးရွိေပလိမ့္မည္။

ခြဲမႈကြဲမႈ ခြဲျခားမႈ အင္အားသာသူအႏိုင္ယူမႈ အႏိုင္က်င့္မႈတို႕ကို ဆုိင္ရာပိုင္ရာတို႔က ဥပေဒျပဳတားသင့္ ထိုဥပေဒျဖစ္အေရးယူသင့္ေသာအခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ေဖါက္ဖ်က္လြန္က်ဴးမႈတိုင္းကို ဥပေဒႏွင့္အေရးယူေပးရန္လိုအပ္ေနပါျပီ။
ဤဥပေဒတို႔ကို “လူလူခ်င္းခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ”ဟုေခၚေစလိုသည္။

kai

About kai

Kai has written 942 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.