တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ဘဏ္မ်ားမွ စာရင္းဇယား မ်ားကို အထုတ္ အသြင္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္တဲ႕ online banking system ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ

တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ဘဏ္မ်ားမွ စာရင္းဇယား မ်ားကို အထုတ္ အသြင္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္တဲ႕ online banking system ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ

“ ယခုအခါ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ ေငြေပး ေငြယူ ကိစ ၥမ်ားဟာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာ ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ လုပ္ငန္း မ်ားဟာ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ အေရးပါတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္မ်ားဟာ ေငြေရး ေၾကးေရး ေစ်း ကြက္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။  စီးပြားေရး စနစ္ တစ္ခု လံုးကို ေကာင္းမြန္ လာေစၿပီး ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ ကိုျမင့္မား ေစဖို႔နဲ႔ အေထာက္ အကူျပဳတဲ့ အရင္း အႏွီး ေတြကို ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ ခ်ထား ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘဏ္မ်ားဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္း က႑မွာ ရွိပါ တယ္” ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းက ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မ်ား ဘဏ္ လီမိတက္  ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ အစည္း အေ၀း တြင္ ေျပာၾကား သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကား ရာတြင္ “အထူး သျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရပ္မ်ား မွာ ေငြေၾကးနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနၿပီး လိုအပ္ခ်က္ ကိုျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ တဲ့ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ မလြဲမေသြ ဆက္သြယ္ ေန ၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုး မွာ ေငြေၾကး စီးဆင္း လည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ ေစဖို႔ လိုပါ တယ္။ ဘဏ္ လုပ္ငန္း မ်ားျမင့္မား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္ အေသြး ပိုမို ထက္ျမက္ လာေစ ဖို႔ကိုျဖစ္ေစ တဲ့အျပင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေစဖို႔ကို လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အ ျပင္ ကုန္ ပစၥည္း ပိုမို ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ၿပီး ျပည္ပ တင္ပို႔ တုိးတက္ ေရာင္းခ် ႏုိင္ေရး ကိုလည္း အေထာက္ အက ျပဳမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု   ေျပာၾကားသည္။

ေပါင္းစပ္ အသံုးခ်

ယခုအခါ ကမၻာတစ္၀န္း ဆက္စပ္ ယွက္ႏႊယ္မႈျဖစ္စဥ္ Golbalization ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာ ထြန္းကားမႈ၊ ဘဏ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး က႑၊ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးမႈ၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔ႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီ နည္း ပညာမ်ား အက်ဳိးရွိစြာ ေပါင္းစပ္ အသံုးခ် ႏုိင္ေရး အတြက္မ်ားစြာ လိုအပ္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အေျခ အေန ေကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္  e-banking system မ်ားကို ဟန္ခ်က္ ညီညီ တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္း ဘဏ္စနစ္

“ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားဟာ ကြန္ ပ်ဴတာမ်ား ကိုအေျခခံတဲ့ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မွာ ရွိတဲ့ ဘဏ္မ်ားမွ စာရင္း ဇယား မ်ားကို အထုတ္ အသြင္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္တဲ့ online banking system ကို လည္း ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ e-government လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ banking network တည္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာ  အိုင္စီတီ လုပ္ငန္းမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ ေကာ္မတီနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ တို႔ ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ တို႔ျဖင့္ မ်က္ေျခ မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လိုင္စင္ေၾကး

ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား ဘဏ္သည္ ေငြေၾကးလံု ၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ေပး သြင္းရာ တြင္ e-payment စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာပို့စ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚၿပထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုးကား-ျမန္မာပို့စ္

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..