“မ မွီ စ ေကာင္း ……………မွီ စေကာင္း ”

 

တ ရုပ္ နွစ္ သစ္ ကူး ရက္ က  က် ေနာ္ တုိ႔ အ လုပ္ လဲ ပိတ္ ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ မ ေရာက္ တာ ၾကာ တဲ႔ ျပင္ ဦး လြင္ ကို ဆုိင္ ကယ္ နဲ ႔ တက္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

မ ဟာ အ့ံ ထူး ကံ သာ ဘု ရား ၾကီး ကို  အ ရင္ ၀င္ ဖူး ျပီး ေတာ႔ ျမဳိ႔ ထဲ က မိတ္ ေဆြ အိမ္ ကုိ ၀င္ ျပီး

မာေၾကာင္း သာ ေၾကာငး္ ေလး ေျပာ ျပီး ျပန ္ခဲ႔ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ က အ ျပန္ မွာ ေတာ႔ ကန္ ေတာ္ ၾကီး အမ်ဳိး သား ဥ ယ်ာဥ္ ကို ၀င္ ပါ တယ္။

ဆုိင္ ကယ္ အပ္ ခ က်ပ္ ၅၀၀ ထုတ္ ေပး ေတာ႔  ဆုိင္ ကယ္ လက္ ခံ တဲ႔ ေကာင္ ေလး ကဆုိင္ ကယ္ တစ္ စီး တစ္ ေထာင္ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

ခါ တုိင္း ငါး ရာ ပါ ကြာ လုိ႔ ေျပာ ေတာ႔ ဒီ ေန႔ တ ရုပ္ ႏွစ္ သစ္ ကူး ေန႔ မုိ႔ အထူး ေစ်း လုိ႔ ေျပာ ပ ါတယ္။

ေရာက္ လက္  စ နဲ႔ မုိ႔ မ ထူး ဘူး ဆုိ ျပီး သူ ေျပာ တဲ႔ ေစ်း ကို ေပး လုိက္ ရ ပါ တယ္။

ဒီ လုိ အျဖစ ္မ်ဳးိ ကုိ  မ ႏၱ ေလး မွာ လဲ မၾကာ ခဏ ၾကဳံ ရ ပါ တယ္။

အထူး သ ျဖင္႔ မ ဟာ မု နိ ဘု ရား ၾကီး မွာ ပါ။

အ ခါ ၾကီး ရက္ ၾကီး ေရာက္ တဲ႔ အခါ တုိင္း ပုံ မွန္ ယူ ေန က် ေစ်း ထက္ ပုိ ေတာင္း တတ္ ပါ တယ္။

သာ မန္ ေန႔ ဆုိင ္ကယ ္တစ ္စီး က်ပ္ သုံး ရာ က ေန အဲ့ လုိ ေန႔ မ်ဳးိ ဆုိ ရင္

ေအာ္ တုိ မက္ တစ္ တစ္ စီး က်ပ္ ငါး ရာ ျဖစ္ သြား ပါ တယ္။

က် ေ နာ္ တုိ႔ ျမန္ မာ နုိင္ ငံ က ျမန္ မာ ႔ ဆုိ ရွယ္ လစ္ လမး္ စဥ္ နဲ႔ ခ်ီ တက္ ခဲ႔ တဲ႔ ကာ လ က စ ျပီး အ ေထြ ေထြ က်ပ္ တည္း ရွား ပါး မူ႔ နဲ႔ ၾကဳံ ခဲ႔ ၾက ရ ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ လူ တုိင္း စိတ္ ထဲ မွာ ရ တုနး္ ယူ ထား မွ ဆုိ တဲ႔ စိတ္ ထား ေတြ ကိန္း ေအာငး္ ေန တာႏွစ္ ရွည္  လ မ်ား ၾကာ ခဲ႔  ေတာ႔ ျဖစ္ သင္႔ လား မ ျဖစ္ သင္႔ ဘူး လား သင္႔ ေတာ္ လား မ သင္႔ ေတာ္ဘူး လား ေတာင္ မစဥ္း စား နုိ္င္ ေတာ႔ ပါဘူး။

 

အဲ ေတာ႔ လဲ ပြဲ လမး္ သ ဘင္ လုိ အ ခါ ၾကီး ရက္ ၾကီ းလုိ မ်ဳးိ မွာ ဆုိ ရင္ ပုံ မွန္ ေရာင္းေ န က် ယူ ေန က် ေစ်း ထက္ တက္ ယူ ၾက တာ                                        ထုံး စံ လုိ ျဖစ ္ေန ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ လည္း  ေစ်း တက္ ျပီး သာ ယူ လုိက္ တယ္  ၀န္ ေဆာင္ မူ႔ က ေတာ႔ ပုံ မွန္ ရက္ ထက္ ေတာင္ မွ ညံ ႔ ဖ်င္း လုိ႔ သြား ပါ ေသး တယ္။

လူ မ်ား တယ္ မ နုိင္ ဘူး ဆုိ တဲ႔ အ ေၾကာင္း ျပ ခ်က္ နဲ႔ ပါ။

တ နည္း ေျပာ ရ ရင္ က် ေနာ္ တုိ႔  ဆီ က လုပ္ ငန္း ပုိင္ ရွင္ ေတြ က

“၀န္ ေဆာင္ မူ႔ “ ဆုိ တဲ႔ စကား လုံး ကို အ ေလး အ နက္ မ ထား ၾက တာ ပါ ဘဲ။

ကိုယ္႔ ဆုိင္ ကုိ လာ အား ေပး တဲ႔ ေဖာက္ သည္ ေတြ ကုိ “၀န္ ေဆာင္ မူ႔ “ နဲ႔ ဆြဲ ေဆာင္ မွ ထာ ၀ ရ တည္ ျမဲ မယ္ ဆုိ တာ ကို နား မ လည္ တာ ပါ ဘဲ။

 

ျမန္ မာ ျပည္ မွာ လုပ္ သင္႔ လုပ္ ထုိက္ တယ္ ဆုိ တဲ႔  အ ရာ အား လုံး လမ္း နံ ေဘး က ဆုိင္း ဘုတ္ ေတြေပၚမွာ

အိမ္ နံ ရံ ေပၚမွာ ကပ္ ထား တဲ႔ စာ ရြက္ ေတြ ေပၚ မွာ သာ ရွိ ေန တာ ေတာ႔ အ ေသ အ ခ်ာ ပါ ဘဲ။

လမး္ နံ ေဘး  က ဆုိင္း ဘုတ္ ၾကီး ေတြ မွာ

ဆုိ္င္ နံ ရံ ေတြ မွာ သ တိ ေပး စာ တန္း ေတြ  ေဆာင္ ပုဒ္ ေတြ ေပါင္း စုံ ကုိ

ခ်ိတ္ ဆြ ဲ ထား ၾက ေပ မယ္႔ လက္ ေတြ႔ လက္ နာ က်င္႔ သုံး မူ႔ က ေတာ႔ မ ရွိ သ ေလာက္ ပါဘဲ။

ဆုိင္ တစ္ ဆုိင္ ေထာင္ လုိက္ မယ္ ေအာင္ ျမင္ လာ တယ္ ဆုိ ရင္ ၀န္ ထမး္ ေတြ နဲ႔ ဘဲ လႊဲ ထား တတ္ ၾက ပါ တယ္။

ကိုယ္႔ ဆုိင္ ရဲ႕ လုိ အပ္ ခ်က္ ကို   ျပန္ မ ၾကည္႔ ဘဲ  ေငြ သိမး္ ေကာင္ တာ မွာ ဘဲ ခပ္ ခန္႔ ခန္႔ ၾကီးထုိ္င္ တတ္ တာ  က ေတာ႔ ဆုိ္င္ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား မွာ ဘဲ ေတြ႔ ေန ရ ပါ တယ္။

 

တစ္ ခါ က ခ ရီး လမး္ ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး ခက္ခဲ တဲ႔ ေန ရာ မွာ ေနတဲ႔ မိတ္ ေဆြ တစ္ ဦး  မ ႏၱ ေလးကို  ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

သူ က သူ႔ အ ေမ  အ တြက္ ေဆာင္း တြင္း မွာ စီး ဘုိ႔ က တၱီ ပါ ဖိ နပ္ ေလး ၀ယ္  သြား ခ်င္ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ  နာ မယ္ ၾကီး ဖိ နပ္ ဆုိ္င္ တစ ္ဆုိင္ ကို ေခၚ သြား လုိ္က္ ပါ တယ္။

သူ က လဲ ေရာက္ တုံး ေရာက္ ခုိက္ မွာ လူ ၾကီး စီး လုိ႔ သင္႔ ေတာ္ တဲ႔ အ ေရာင္

သုံး ေလး ရံ ေလာက္ ၀ယ္ သြား ခ်င္ ပါ တယ္။

သူ႔ အ ေမ စီး တဲ႔ ဖိ နပ္ အရြယ္ အစားက   က နံ ပါတ္ ( ၆) ဆုိဒ္ ပါ။

စင္ ေပၚ မွာ တင္ ထား တာ  အ နက္ ေရာင္ တ ရံ ဘဲ ရိွိ ပ ါ တယ္။

ေနာက္ ထပ္ လုိ ခ်င္ ေသး တယ္ ေျပာ ေတာ႔ အ ေရာင္း ေကာင္ မ ေလး က

သူ တုိ႔ ရဲ႔  စ တုိ ခန္း ထဲ ကုိ ၀င္ ရွာ ပါ တယ္။

အ ေတာ္ ၾကာ မွ ထြက္ လာ ပါ တယ္။

ဒီ တစ္ ရံ ဘဲ က်န္ ေတာ႔ တယ္ ေျပာ ေတာ႔ မွာ ထား ရင္ ဘယ္ ေလာက္ ၾကာ မ လဲ လုိ႔ ေမး ေတာ႔ ႏွစ္ ပါ တ္ ေတာ႔ ၾကာ မယ္ လုိ႔  ေျပာ ပါ တယ္။

သူ ကေ နာက္ တစ္ ရက္ နွစ ္ရက္ ေန ရင္ ျပန္ မယ္ ဆုိ ေတာ႔ လဲ

မ မွာ ဘဲ ျပန ္လာ ၾက ပါ တယ္။

ေနာက္ တစ္ လ ေလာက္ ေန ေတာ႔ သူ တုိ႔ ျမဳိ႔ က မိတ္ ေဆြ တစ္ ေယာက္

မ ႏၱ ေလး ကုိ လာ တာ နဲ႔ ၾကဳံ ေတာ႔ သူ႔ အ ေမ အ တြက္ ဖိ နပ္ ၀ယ္ ေပး ဘိုိ႔

မွာ လုိက္ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ အဲ ဒီ ဆုိင္ ကုိ သြား ျပီး မိန္း မ စီး နံ ပါတ္ ေျခာက္ သြား ေမး ေတာ႔  ကုန္ ေန တယ္ ေျပာ ပါ တယ္။

ျပီး ခဲ႔ တဲ႔ လ က လာ ၀ယ္ ေသး တယ္ ေနာက္ နွစ္ ပါတ္ ေလာက္ ေန ရ င္ ရ မယ္ ေျပာ ေသး တယ္ ကုန္ သြား တာ လား လုိ႔ ေမး ေတာ႔

“ အဲ ဒီ က တည္း က ကို ထပ္ မ မွာ ရ ေသး တာ” လုိ႔ ျပန ္ေျဖ ေတာ႔ စိတ္ ေတာ႔ နညး္ နည္း ေလ သြား ပါ တယ္။

ဆုိင္ ၾကီး တစ္ ဆုိင္ လုပ္ ေန ျပီး လုိ အပ္ ခ်က္ ကို ျဖည္႔ မ ထား ဘူး လုိ႔ ေတြး မိ လုိ႔ပါ။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ စ တုိး ဆုိင္ ေလး တစ္ ဆုိင္ မွာ သြား ရွာ လုိက္ ေတာ႔ မွ တံ ဆိပ္ မ တူ ေပ မယ္႔ အမ်ဳးိ အစား တူ တဲ႔ ဖိ နပ္ ကို ရ လာ  ပါ တယ္။

 

ကပ္ သပ္ ျပီး ေျပာ မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ ဖိ နပ္ မွာ တယ္ ဆုိ တာ ကုိယ္ လုိ ခ်င္ တဲ႔

ဆုိက္ တစ္ ခု  ထဲ မွာ လုိ႔ ရ တာ  မ ဟုတ္ ဘူး ဆုိက္ စုံ မွာ ရ တာ လုိ႔ ဆုိ နုိ္င္ ပါတယ္။

ဖိ နပ္ လုပ္ တဲ႔ ဆုိင္ ေတြ က လဲ ဖိ နပ္ မွာ တယ္ ဆုိ ရင္ ကုိယ္ လုိ ခ်င္ တဲ႔ ဆုိဒ္ကုိ

သီး သန္႔ ယူ လုိ႔ မ ရ ဘဲ ဆုိဒ္ ေပါင္း စုံ မွ် ယူ ရ ပါ တယ္။

အဲ ေတာ႔ ကိုယ္ လုိ ခ်င္ တာ ေရာင္း ေကာင္း တဲ႔ လူ အသုံး မ်ား တဲ႔ ဆုိဒ္ ကုိ

သီး သန္ ႔ မွာ လုိ႔ မ ရ ဘဲ ဆုိဒ္ ေပါင္ း စု ံ ယူ မွ ရ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အ က်ပ္ ကုိင္ ျပီး ေရာငး္ တဲ႔  စံ နစ္ ဆုိ း ကို လဲ   ျပင္ သင္႔ တယ္ လုိ႔ ထင္ မိ ပါ တယ္။

 

တစ္ ခါ တစ္ ခါ ေတြး မိ ရင္ အေတြး စ က မ ရပ္ ခ်င္ ပါ ဘူး။

၀န ္ေဆာင္ မူ႔ အ ေၾကာင္း ေတြး မိ ေတာ႔ သိပ္ မၾကာ ေသး ခင္ က                                     ပု ဂံ ခရီး ကုိ သ တိ ရ မိ ျပန ္ပါ တယ္။

က် ေနာ္ နဲ႔ ဓါတ္ပုံ  ထြက္ ရုိက္ ေန က် သူ ငယ္ ခ်င္း တစ္ ေယ ာက္ နဲ႔ သြား ခဲ႔ ၾက တာ ပါ။

ပု ဂံ ဆုိ တာ နဲ ႔ ဘူ ေဖး ဆုိ တာ ကို သ တိ ရ မိ ျပန ္ပါ တယ္။

ဘူ ေဖး ဆုိ တဲ႔ ဟင္း ေတြ အ မ်ား ၾကီး ခ် ထား ေပး တဲ႔ အထဲ က

ကိုယ္ ႏွစ္ သက္ တာ ကိုၾကဳိက္ သ ေလာ က္ စား နုိင္ တဲ႔ စံ နစ္ က

ပု ဂံ ေညာင္ ဦး ဘက္ က စ ခဲ႔ တယ္လို႔ ထင္ မိ ပါ တယ္။

၂၀၀၄ ခု ႏွစ္ ပု ဂံ ကို ဒု တ ိယ အ ၾကိမ္ ေရာက္ ေတာ႔ ျမန္ မာ ဘူ ေဖး ဆုိင္

ကုိ  တ ကူး တ က ရွာ စား ခဲ႔ ရ တာ ကို သ တိ ရ မိ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ တုံး က ေတာ႔ ျမန ္မာ ဘူး ေဖး ဆုိ တာ ဆနး္ လဲ ဆနး္။

စ တင္ စမ္း သပ္ ျပီး ေရာင္း ခါ စ ဆုိ ေတာ႔ ဆုိင္ ရွင္ ေတြ က လဲ ေစ တ နာ အျပည္႔ နဲ႔ ေပါ႔။

ကိုယ္  က လဲ စား နုိ္င္ တာ  မ စား နုိင္ တာ အပ ထား စား ပြဲ ေပၚ မွာ

ဟင္း ခြက္ အျပည္႔ ခ် ထား တာ ၾကည္႔ ျပီး ပီ တိ ေတြ ျဖစ္ ေန တာကိုး။

အဲ ေတာ႔ ဒီ တစ္ ေခါက္  ပု ဂံ ကို ထပ္ ေရာက္ တဲ႔ အ ခ်ိန္ မွာ လည္း

စိတ္ ထဲ မွာ ဘူ ေဖး ေရာ ဂါ ထ ပါ တယ္။

အဲ ဒါ နဲ႔ ေရာက္ တဲ႔ ည ေန ပုိင္း ေလာ က န ႏၵာ ဘက္ သြား မယ္ ဆုိ ျပီး ထြက္ လာ ၾက ပါ တယ္။

အဲ ဒီ ဘက္ ေရာက္ မွ ဘူ ေဖး ဆုိင္ ရွာ ျပီး ထ မင္း စား မယ္ ေပ႔ါ။

ေလာ က န ႏၵာ သြား တဲ႔လမး္ နား မွာ ဘူ ေဖး ဆုိင္ ေတြ ေပါ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ လမး္ ေဘး မွာ ရွိ တဲ႔ ဆုိင္ ကယ္ ကယ္ ရီ သ မား ကို ေမး ျပီး

သူ တုိ႔ ေကာငး္ တယ္ ေျပာ တဲ႔ ဆုိင္ မွာ ၀င္ စား ၾက ပါ တယ္။

ထ မင္း စား မယ္ ဆုိ ျပီး ခုံ မွာ ထုိင္ လုိက္ လုိ႔ မ ၾကာ  ထ မငး္ ေတြ ဟငး္ ေတြ လာ ခ် ပါ တယ္။

ထ မင္း က ေတာ႔ အ သစ္ ခ်က္ ထား လုိ႔ ခပ္ ေႏြး ေႏြး။

ဟင္း ေတြ က ေအး စက္ စက္။

စား ရ တာ အ ေတာ္ စိတ္ ပ်က္ သြား ပါ တယ္။

 

ဒါ ေပ မယ္႔ လည္း က် ေနာ္႔ ရဲ႕ဘူ ေဖး အိပ္ မက္ ကို စိတ္ မ ကုန္ ေသး ပါဘူး။

ေနာက္ တစ္ ရက္ ေန႔ လည္ စာ  ထ မငး္ စား မယ္ ဆုိ ေတာ႔

ဘူ ေဖး ဆုိင္ ကုိ ဘဲ ေရာက္သြား ပါတယ္။

က် ေန ာ္ ေရာက္ သြား ခ်ိန္ က ေန ႔ လည္ တစ္  နာ ရီ ေက်ာ္ ေန ပါ ျပီ။

အဲ ဆုိင္ ကုိ ေရာက္ ေတာ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ သူ ငယ္ ခ်င္း နွစ္ ေယာက္ ဘဲ ရွိ ပါတယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ ထုိင္ ျပီး ခဏ ေန မွ   မိ သား စု တစ္ စု ၀င္ လာ ပါ တယ္။

က် ေနာ္  တုိ႔ စား ပြဲ ေပၚ ထ မင္း ဟင္း ေတြ လာ ခ် ပါတယ္။

ဟင္း ခ်ဳိ က ေတာ႔ ေႏြး ေပ မယ္႔ က်န္ တဲ႔ ဟင္း ေတြက ေအး စက္လုိ႔ ေန ပါ ျပီ။

ခဏ ေန ေတာ႔ ၾကက ္ ေျခာက္ ေၾကာ္ လာ ခ် ေပး ပါတယ္။

အဲ ဒီ ၾကက္ ေၾကာ္ က ပူ ပူ ေႏြး ေႏြး ဆုိ ေတာ႔  အ ေတာ္ စား ေကာငး္ ပါတယ္။

သူ ငယ္ ခ်င္း နွစ္ ေယာက္ ၾက က္ ေၾကာ္ ရယ္ ပုနး္ ရည္ ၾကီး သုတ္ နဲ႔ ဘဲ ထ မင္း စား ၾက ပါ  ေတာ႔ တယ္။

စား ေကာငး္ ေတာ႔ ၾကက္ ေၾကာ္ က ခ ဏ ေလး နဲ႔ ကုန္ သြား  ေတာ႔ တာ ေပါ႔။

ထပ္ ေတာင္း ေတာ႔ ပ ထမ တစ္ ခါ  လာ ခ်။

နွစ္ ခါ က ေန သုံး ခါ ေျမာက္ မွာ ေတာ႔ ေစာင္႔ ရ မယ္ လုိ႔ ျဖစ္ လာ ပါ တယ္။

အဲ ေတာ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ လဲ လာ ခ် ေပး ထား တဲ႔ အာ လူး ေၾကာ ္ နဲ႔ ဘဲ  လက္ စ သပ္ လုိက္ ပါ တယ္။

စား ေသာက္ ျပီး တဲ႔ အခါ ေရ ေႏြး ၾကမး္ ေတာင္း တာ လာ မ ခ်။

က် ေနာ္ သူ ငယ္ ခ်င္း က ေရ စိမး္ မ ေသာက္ ပါဘူး။

လမး္ ခရီး သြား ရင္ ေရ ေႏြး ၾကမး္ ဘဲ ေသာက္ ပါတယ္။

ထပ္ ေတာင္း ေတာ႔ ေ ရ ေႏြး ၾကမး္ မ ရ  ပါ တဲ႔။

ဒီ ေန႔ အလုပ္ မ်ား ေန လုိ႔ မ တည္ ရ ေသး ပါ တဲ႔။

ဒီ နွစ ္နပ္ လဲ ၾကဳံ လုိက္  ေရာ သူ ငယ္ ခ်င္း နွစ္ ေယာက္ ဘူ ေဖး ကို စိတ္ ကုန္ သြား ပါတယ္.။

က်န ္တဲ႔ ရက္ ေတြ မွာ လက္ ဖက္ ရည္ ဆုိ္င္ မွာ ထ မင္း ဆီ ဆမး္ နဲ႔ ၾကက္ဥ ေၾကာ္ ဒါမွ မဟုတ္ တရုပ္ ဟငး္ ေရာင္း တဲ႔ ဆုိင္ မွာ ဟင္း တစ္ ပြဲ မွာ ျပီး နွစ္ ေယာက္ စား လုိက္ ပါ ေတာ႔ တယ္။

တရုပ္ ဆုိင္ မွာ ေတာ႔ ထမင္း ေရာ ဟင္း ေရာ ဟင္း ခ်ဳိ ေရာ ပူ ပူ ေႏြးေႏြး ပါဘဲ။

က် ေနာ္  မိတ ္ေဆြ တစ္ ေယာက္ က ေတာ႔ ခ ရ ီ းသြား ရင္ ျမန္ မာ ထ မင္း ဆုိင္ စား ေလ႔ မ ရွိ ပါ တဲ႔။

ျမန္ မာ ထ မင္း ဟင္း ဆုိ တာ က ၾကဳိ တင္ ခ်က္ ထား တာ ျဖစ္ ေတာ႔  ဟင္း ေတြ က ပူ ပူ ေႏြး ေႏြး မ ရွိ ပါ ဘူး တဲ႔။

တရုပ္ ထ မင္း ဆုိင္ က ေတာ႔ ခု စား မွ ခု ေၾကာ္ ဆုိ ေတာ႔ ေစာင္႔ ရ တာက လြဲ ရင္ အ ဆင္ ေျပ တယ္ လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္။

အဲ ေတာ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ျမန္ မာ ထ မင္း ဆုိင္ မ်ား လဲ ေခတ္ ေျပာင္း သင္႔ ျပီ ထင္ ပါ တယ္။

ရွမ္း ထ မင္း ပုံ စား ဆုိင္ေ တြလည္း ဟင္း ကုိ ၾကဳ ိ တင္ ခ်က္ ထား ၾက တာ ပါဘဲ။

ဒါ ေပ မယ္႔ သူ တုိ႔ က ဟင္း ေတြကို ေရ ေႏြး ကန္ ထဲမွာ ထည္႔ ထား တဲ႔ အတြက္

ဟင္း ေတြ က ပူ ေႏြး ေန ေတာ႔ စား ရ တာ ေကာငး္ ပါ တယ္။

ျမန ္မာ ထ မင္း ဟင္ းဆုိင္ ေတြ ကို လဲ ဒီ စံ နစ္ မ်ဳးိ က်င္႔ သုံး မယ္ ဆုိ ရင္

စာ သုံး သူ အတြက္ အ ေတာ္ အ ဆင္ ေျပ ပါ မယ္။

 

က် ေနာ္ တုိ႔ ျမ န္ မာ ျပည္ က  အ ခု ခ်ိန္ မွာ နုိင္ ငံ တ ကာ နဲ႔ ရင္ ေဘာင္ တန္း မယ္ ဘာညာ ကိြ ကြ ေၾကြးေ ၾကာ္ လာ ၾက တာ ကို ၾကား ေနရ ပါတယ္။

တ ကယ္ လုပ္ နုိ္င္ ရင္ တကယ္ ကို ေကာင္း လာ မယ္႔ ကိစၥ ဆုိ ေတာ႔

အား ေပး ပါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္႔ ေန ရာ တုိင္း နွီး ပါး ေလာက္ မွာ

ဆုိင္ ကို တုိး တက္ ေအာင္ ၀န္ ေဆာင္ မူ႔ ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ မယ္႔ အစား

ေဗဒင္ ဆ ရာ ေတြ နတ္ က ေတာ္ ေတြ ဘုိး ေတာ္ေ တြ ေေပး တဲ႔ ယၾတာ ေတြ

အ ေဆာင္ ေတြ ကို ဘဲ အား ကိုး ေန ၾက သလား ေတာ႔ မ သိ ပါ ဘူး။

အလုပ္ကို စံ နစ္ တက် နဲ႔ ၾကဳိး စား ပမ္း စား လုပ္ ေနတဲ႔ သူ က နည္း ပါ း လာ ပါတယ္။

ဆုိင္ မွာ လုိ အပ္ ခ်က္ ျဖည္႔ မယ္႔ အစား ဟုိ ဘုိး ေတာ္ ဒီ ဘုိ း ေတာ္ ေပး တဲ႔

ပန္း ေတြ ပန္း အုိ ေတြ ရွုပ္ယွက္ ခပ္ ေအာင္ ထုိး ထား ျပန ္ပါ တယ္။

တကယ္ လက္ ေတြ႔ အ လုပ္ လုပ္ ျပီး ဆုိ ရင္ ေတာ႔

အခြင္႔ အ ေရး ရ ရင္ ရသလုိ လွီး လုိက္ မယ္ ဆုိ တဲ႔ စိတ္ ဓါတ္ ရွိ ေန တာ

ကိုယ္႔ ေဖာက္ သည္ ရဲ႔ လုိ အပ္ ခ်က္ ကို ျပည္႔ မွီ ေအာင္ မျဖည္႔ နုိ္င္တာ

ေရာငး္ ေကာင္း လာ ျပီ ဆုိ ရင္ ၀န ္ေဆာင္ မူ႔ ေကာင္း ေကာင္း မေ ပး ခ်င္ ေတာ႔ တာ ေတြ ရွိ ေန သ မွ ေတာ႔

မွီ နုိင္ ပါ  အုံး မ လား လုိ႔ ဘဲ ေမး စမ္း ခ်င္ ပါ တယ္။

 

ကိုေ ပါက္ လက္ေဆာင္ အ ေတြး ပါး ပါးေလး။

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF