သားသတ္လြတ္၊ သက္သတ္လြတ္၊သတ္သတ္လြတ္။ သားသက္လြတ္

မည္သို႔ဆိုၾကေစ၊ အသက္ရွိသည့္သတၱ၀ါ၏အသားမွလြတ္ကင္းရမည္ဟုဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ သတၱ၀ါ၏အသားမစားရန္ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔မွာ ဥ၊ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုစားသံုးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ ၾကက္ဥမစားရ၊ အခ်ိဳ႔မွာမူ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ်မသံုးေဆာင္ရေပ။
အခ်ိဳ႔မွာ တိရိစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုထိစပ္သံုးစြဲျခင္းမျပဳရေပ။ ထိုမွသည္ ပညတ္မီးလြတ္၊ ၀စီပိတ္တို႔က်င့္ကုန္သည္အထိသည္လည္းရွိ၏။

ဘယ္ကစ

ျမန္မာတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့သည္ အိႏိၵယမွဗုဒၶဘာသာကိုအေျခခံေသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ရကား ဗုဒၶတရားေတာ္လာစာမ်ား အသိအေတြ႔မ်ားမွေကာက္သည္ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဗုဒၶမပြင့္ခင္ကတည္းက ဟိႏၵဴသာသာနာရွိျပီးျဖစ္ကာ ျဗဟၼဏအယူရွိသူအခ်ိဳ႔မွာ အသားမစား၊ မီးလြတ္သမားမ်ားရွိသည္ဟုဖတ္ဖူးသည္။ ဗုဒၶႏွင့္ေခတ္ျပိဳင္ေလာက္တြင္ ဂ်ိန္းသာသနာလည္းရွိျပီးျဖစ္၍ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္တို႔သည္ ဥမစား ႏို႔ႏွင့္ထြက္ကုန္မစား ၾကက္သြန္ျဖဴနီကိုမွ်ပင္မစားေသာ ဟင္းသီးရြက္စားသမားမ်ားလည္းျဖစ္ၾကကုန္၏။
ျမန္မာတို႔၏သက္သတ္လြတ္မွာမူ ႏို႔၊ဥအပါအ၀င္တိရိစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမစားေပ၊ သို႔ေသာ္ တိရိစၦာန္ထြက္သံုးကုန္မ်ားကိုမူထိေတြ႔အသံုးျပဳၾကႏိုင္ေလသည္။ နတ္ကိုးကြယ္မႈကိုယူ၍ ၀က္သားသာလွ်င္မစားသည့္သူမ်ားရွိသလို ဟိႏၵဴအယူကိုယူျပီး အမဲသားသာလွ်င္ေရွာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း မ်ားေနေလသည္။

ေဒ၀ဒတ္

ေဒ၀ဒတ္။ ။ “ရဟန္းအားလံုး သက္ထက္ဆံုး သက္သတ္လြတ္သာ စားၾကပါေစ၊ ငါး၊ အမဲကုိစားေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ေရာက္ပါေစ။”
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား။ ။ “ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ယံုမွားျခင္းဟူေသာ အစြန္းသံုးပါးမွ ကင္းလြတ္စင္ၾကယ္သည့္ မျမင္အပ္၊ မၾကားအပ္၊ မယံုမွားအပ္ေသာ ငါး၊ အမဲကုိ စားသံုးရန္ ငါဘုရား ခြင့္ျပဳျပီးျဖစ္သည္။”

အထက္ပါအေမးအေျဖသည္ ေဒ၀ဒတ္မွသံဃာဂိုဏ္းမခြဲမွီ ဗုဒၶအားေတာင္းဆိုလိုက္ေသာ ၅ခြန္းေျမာက္ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖျဖစ္သည္။
ေဂါတမဗုဒၶသည္ ေရွ႔ေမးခြန္း၄ခုအား လုပ္လုိသူလုပ္ေစ။ မလုပ္လိုသူမလုပ္ပါေစ ဟုပညတ္သတ္မွတ္ေျဖေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းကိုမူ လက္မခံျငင္းပယ္ေတာ္မူပါသည္။
ဘုရားရွင္သည္ (သံဃာသင္းခြဲခံကာ) ျငင္းပယ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ရဟန္းတို႔အတြက္ သက္သတ္လြတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ဗုဒၶ၏အျမင္ကိုထင္ရွားခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေထရ၀ါဒ၏က်မ္းစာအယူမ်ားအရ သာမန္လူတို႔မဆိုထားႏွင့္ဦး ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ပင္လွ်င္ သက္သတ္လြတ္သမားမ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။ ေရွးျမန္မာတို႔တြင္ ဥပုတ္သီလေစာင့္တည္ျခင္းသာလွ်င္ရွိ၍ သက္သတ္လြတ္စားျခင္းဓေလ့နည္းပါးခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ဤသည္ကို Vegetarian အမည္ပညတ္ရာတြင္ စံသတ္မွတ္ျခင္းတိတိက်က်မရွိျခင္းက သက္ေသထင္ရွားျပပါသည္။ စစ္ဘုရင္စစ္မင္းတို႔၏ ျမန္မာ့အင္ပါယာတို႔သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေရွးျမန္မာၾကီးတို႔၏ က်န္ရစ္ေျခရာမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။

ႏြားေမတၱာစာ

“- ျမိန္ႏုိင္ေပ့ သူတုိ႔ကိုယ္ မ်ိဳရက္ေပ့ သူ႔ခံတြင္း
– တုိ႔လုပ္သည့္ထမင္းကုိ တုိ႔ဟင္းလ်ာအသားႏွင့္
– စားၾကသည့္ ျဖစ္နဲကုိ တုိ ့အသဲနာလုိက္ကဲ့”

ကိုလိုနီေခတ္၌္ “အာရွတိုက္၏စပါးက်ီ”ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ကြ်ဲ၊ႏြားသည္ ျမန္မာလယ္သမားတို႔အတြက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္မူ ေစာင့္ေလွ်ာက္ရမည့္ သတၱ၀ါတခုျဖစ္ေတာ့သည္။
ထိုေခတ္အခါက ျမန္မာျပည္လယ္ယာက႑တြင္ အဂၤလိပ္တို႔မွ သိန္းသန္းခ်ီေခၚသြင္းလာေသာ ခ်စ္တီး(ေတာင္ပိုင္းအိႏၵိယသား)ႏွင့္သူ၏အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားျဖင့္လႊမ္းမိုးေနခဲ့ေပရာ ျဗဟၼာဏအက်င့္ဓေလ့တို႔ရွိခဲ့မည္မွာေသခ်ာပါသည္။  ထိုမွသည္ အမဲသားမစားေသာဓေလ့စိတ္အေျခခံအား လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေမတၱာစာေလးခ်ိဳးၾကီးမွဆင့္ေလာင္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာမ်ား အမဲသားလွဴျခင္းေရာက္ခဲ့သည္။ ေမတၱာစာထဲတြင္ “ျမန္မာႏွင့္ကုလား ႏွစ္ျပည္ေထာင္တုိင္းသားတုိ ့ ျဖစ္ပြားသည္ ့တြက္တာသည္ ” ဟုထည့္သြင္းေရးထားေပရာ ျမန္မာ၊အိႏၵိယ၂ျပည္ေထာင္ကို ရည္ညႊန္းခဲ့ဟန္လည္းရွိသည္။ ထိေရာက္မႈအျဖစ္ “အမဲသားမေရာင္းပါ”ဆိုင္းဘုတ္တင္ဆိုင္မ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ဦးႏုအစိုးရလက္ထက္တြင္ကား ႏြားသားတို႔သည္ “တုိးတိုးသား”ျဖစ္ကုန္ၾကေလသည္။ ထိုဂယက္သည္ၾကီး၏။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ႏွံ့ျခင္းသို႔ပင္ေရာက္ခဲ့ပါ၍ ယခုေခတ္တြင္ပင္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေမာ္ကြ်န္းျမိဳ႔အပါအ၀င္ ျမိဳ႔အခ်ိဳ႔တြင္ အမဲသားရွာမရေတာ့ျပီ။

အေမရိကေရာက္ျမန္မာမ်ား

ယူအက္စ္တြင္ တရက္လွ်င္ ႏြားေကာင္ေရ၁သိန္းမွ် လူသားတို႔အဟာရအတြက္သတ္ျဖတ္ခံၾကရျပီး မက္ခ္ေဒါနယ္စားေသာက္ဆိုင္တမ်ိဳးတည္းအတြက္ပင္ တႏွစ္ႏြားေကာင္ေရ ၁၀သန္း အသားအတြက္ေမြးျမဴ၍သတ္ျဖတ္အသံုးျပဳၾကရသည္။ ယူအက္စ္၏ တႏွစ္စာသတ္ျဖတ္စားသံုးေနေသာ သတၱ၀ါအေရအတြက္မွာ သန္း၉ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ လူဦးေရ သန္း၃၀၀ေက်ာ္ေသာ အေမရိကန္တို႔အဟာရျပည့္ေနထိုင္ေရး၊ ဘ၀လူေနမႈျမင့္ေအာင္တင့္ေအာင္လုပ္ၾကေရးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမရွိ ျဖည့္ၾကရမည္သာတည္း။
ႏြားေမတၱာစာအရ လယ္ထြန္ေပးေသာ စပါးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ဖက္ ႏြားကိုမသတ္မစားသည္မွာ သဘာ၀ယုတၱိက်လွပါေသာ္ျငာ အေမရိကကဲသို႔ အသားစားသံုးေရးအတြက္ သီးသန္႔ေမြးျမဳထားသည့္ ႏြားသားကို ဘာသာေရးအယူအရဟူ၍ မစားေရွာင္မႈမွာ ေလာ့ဂ်စ္မက်ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
အသားနီတို႔သည္ အသက္တမ္းရလာသည္လူၾကီးရြယ္မ်ားအတြက္မူ ေကာင္းျခင္းတခ်ိဳ႔ႏွင့္အတူ ဆိုးမႈမ်ားပါသယ္ေဆာင္လာတတ္သည္။ က်မ္းမာေရးအေျခအေနအရေရွာင္က်ဥ္ျခင္းသည္ သဘာ၀က်လွပါေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ပါ မူလဘူတအေတြးအေခၚလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္မူမျဖစ္သင့္ပါေခ်။
ငါးၾကီးမ်ားတြင္ အိုမီဂါ-၃ပါ၀င္မႈမ်ားသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ သားၾကီးငါးၾကီးမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လာဘ္ၾကီးမ်ားစြာ သယ္လာေပးႏိုင္ပါသည္။
အေမရိကအစိုးရ၏၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ လူတေယာက္သည္ လိုအပ္ေသာပရိုတိန္းျပည့္မွီရန္ တရက္ အသား ၄ေအာင္စစားရမည္ဟုအၾကံေပးထားေလသည္။
လိုအပ္ေသာအဟာရျပည့္မွီျခင္းျဖင့္ က်န္းမာ၍ဦးေႏွာက္ေကာင္းေသာ လူသားမ်ားထြက္ေပၚလာပါသည္။ အသိဥာဏ္ျပည့္မွီစြာျဖင့္ က်န္းမာသည့္လူသားျဖစ္တည္မႈထက္ေကာင္းေသာ လာဘ္သည္ရွိအံ့သေလာ။

ဂ်ပန္ငပု

ဂ်ပန္မ်ားကို ငပုမ်ားဟုေခၚၾကရသည္အထိ အရပ္အရြယ္ေသးသိမ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ကမၻာစစ္ျပီးေခတ္ေနွာင္းပိုင္းမွစ၍ ဂ်ပန္မူၾကိဳတန္းမွစ၍ ေက်ာင္းတြင္းအဟာရဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရမွၾကီးၾကပ္ျပီး စီမံခ်က္ခ်ကာေကြ်းေမြးခဲ့သျဖင့္ ယခုေခတ္ဂ်ပန္မ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ၾကံ့ခိုင္၍အရပ္အေမာင္းျမင့္မားၾကေလျပီ။ အသိဥာဏ္ျပည့္မွီက်န္းမာေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီေသာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေလျပီ။ ယခုေခတ္တြင္ ျမန္မာတို႔က ဂ်ပန္ငပုဟု ေမာ့ၾကည့္၍ေျပာရန္သာရွိေတာ့သည္။
လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အဟာရဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းကား တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ပါ၏။
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ငယ္စဥ္တြင္ အဟာရသည္အလြန္႔အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ေမြးသည္ႏွင့္ ႏို႔ႏွင့္သာအသက္ဆက္ရသည္။ ကေလးအသက္၂ႏွစ္သားအရြယ္္တြင္ ကေလးဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ လူၾကီးျဖစ္မည့္အခ်ိန္၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ကို ေဆာင္ယူထားသည္ဟု က်န္းမာေရးစာတို႔တြင္ဆိုသည္။ ကေလးသူငယ္တို႔အားလိုအပ္ေသာ အဟာရျပည္မွီေအာင္တြန္းတိုးေကြ်းသင့္လွသည္။ ကေလး၊လူငယ္မ်ားအတြက္ သက္သတ္လြတ္သည္ တိုင္းျပည္အား၀န္ေလးလွသည္သာတည္း။

သက္သတ္ျခင္းလြတ္သေလာ

အိႏၵိယကုလားျပည္သည္ သက္သတ္လြတ္စားသူမ်ားသည့္ Lacto Vegetarian တို႔တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ Vegan တိရိစၦာန္ထြက္ပစၥည္းလြတ္စားေသာတိုင္းျပည္ကားမဟုတ္။ ခ်စ္တီးတို႔၏ဟင္းလွ်ာမ်ားတြင္ အသားမပါေသာ္ျငား ဆိတ္ႏို႔၊ျမင္းႏို႔၊ႏြားႏို႔စေသာ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းစားကုန္တို႔ကိုမူ လႈိင္လႈိင္သံုးစြဲ စားၾကပါေလသည္။ ပရိုတိန္းၾကြယ္၀ေသာ ပဲႏွင့္ဂ်ံဳတို႔ကို အဓိကစားၾကပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ လူတို႔အတြက္အေျခခံလိုအပ္ေသာ အဟာရႏွင့္စြမ္းအင္ကိုရၾကသည္။
ျမန္မာတို႔သည္ကား အမဲသားေရွာင္လွ်က္။ သားၾကီးငါးၾကီးမစားလွ်က္။ ေျခေလးေခ်ာင္းပယ္လွ်က္ သက္သတ္လြတ္ၾကကုန္၏။ ယခုေခတ္တြင္ အသီးအရြက္ အသားတိုး အထြက္ျဖိဳးရန္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားဆင့္ျဖည့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသီးအရြက္ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားသည္ကား သတၱ၀ါအသက္ ေသျခင္းသတ္ျခင္းမွ လြတ္၍ သံသယကင္းကင္းျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။ အမည္ပညတ္သာရွိသည့္  သက္သတ္လြတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေနေပေတာ့၏။ အသီးအရြက္စားသံုးျခင္းသည္ သက္ၾကီးပိုင္း၀င္လာသူတို႔အတြက္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အသားစားသူမ်ားထက္ အသက္ရွည္၍အနာတို႔ေလွ်ာ့မဲ့ႏိုင္ပါသည္။

ငရဲမ၀င္ ဘံုမတင္

ေထရ၀ါဒအရ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သက္သတ္လြတ္စားရန္/မစားရန္ဟူ၍ တိုက္တြန္းခ်က္ထုတ္ထားျခင္းမရွိ။ ရဟန္းမ်ားတြင္သာ ျမင္သား၊ၾကားသား၊မသကၤာသားႏွင့္သားၾကီး(၁၀)မ်ိဳးဟူ၍၀ိနည္းတခ်ိဳ႔ထုတ္ကန္႔သတ္ျခင္းရွိ၍ အျခားတပါးလူသားမ်ားအား မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ်မရွိေပ။

ရုပ္တရားျဖစ္ေသာအစားအစာသည္ လူသားအား ငရဲမ၀င္ေစႏိုင္သလို ဘံုလည္းမတင္ေပးႏိုင္ပါ။ စိန္႔တုိင္းျပည္၏မဟာယာနအလုိအရမူ ရဟန္းတို႔သည္ အသားငါးႏွင့္ထိစပ္ေသာ အသီးအရြက္ကိုမွ်မစားသံုးရေပ။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏွင့္တိဘက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးမ်ားအတြက္မူကား ၀ိနည္းႏွင့္ညိွကာ အစံုစားႏိုင္ၾကေပသည္။ စိတ္ထား ထားတတ္ဖို႔သာ လိုပါသည္။
“ဘုရားေဟာသည္ကို ေဟာသည့္အတိုင္းမွတ္ေလာ့”ဟူ၍သာေျပာရမည္ျဖစ္သည္။
ေယာနိေသာမနႆိကာရ(အတင့္အသင့္ႏွလံုးသြင္းျခင္း)ႏွင့္ မဇ်ၥိမပဋိပဒါ(အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုက်င့္ျခင္း) တို႔ျဖင့္ မိမိဘ၀ႏွင့္ မိမိမ်ိဳးဆက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ေနၾကပါကုန္။

kai

About kai

Kai has written 995 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF