ဂုတေလာ ရြာဒဲမွာ အယ္လ္တီ လက္မထပ္ဘဲ အတူခ် အဲ.. အတူေနဒဲ႕ အေရးကိစၥ ေဟာ့တ္ေနေလေတာ့ အေနာ္လည္း ခါေတာ္မွီ ေပါဂ်င္ဒယ္။ ဃလုိၿဗ.. လက္မထပ္ဘဲ အတူေနတဲ႕အခါ ေပါဂ်သလုိ ဟန္ေဆာင္မႈေဒြ ကြာသြားလုိ႕ ကေတာက္ကဆျဖစ္မွာ အမွန္ဗဲ.. ဒါျငင္းမရ..။ တဖက္မွာလဲ တဇိမ္းတယံကေန မိဘေပးစားလုိ႕ ယူပီး ျခစ္သြားဂ် အဆင္ေျပေနတာလည္း ေအာလဗုံတုိက္.. အဲလုိမ်ဳိး အားက်ျပီး မိဘစဂါး နားေထာင္ဗ်ံေဒါ့ ဇုံဒြဲတုိင္း အဆင္ေျပရဲ႕လား၊ အိမ္ေထာင္ေယးကံဆုိဒါ ရွိေသးအိ..။ ကုိယ့္ပစၥည္းကုိယ္သုံးဒါ ဘယ္ေကာင္မွ ေသာက္ဂရုမစုိက္ အယ္လ္တီ ကာမပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲသူမ်ားေရာ လုိဂ်င္ဒဲ႕ဘြ အမ်ားဇု ရရဲ႕လား… မထိန္ မထိမ္ ကေၾကာင္ၾကီး လုံးဝ မီထိန္…။ အဲလုိဇုံတြဲ ျဖစ္တတ္တာ ကဲလုိ႕ဝေဒါ့ (အဲဒါဂုိဗဲ ၾကက္ရင့္တယ္ေခၚတယ္)။ ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပ ဆုိေသာ္ျငား ေနာက္တက္လာဒဲ႕ ကားေတြကို အသက္အရြယ္အယ မယွဥ္နုိင္ေလေဒါ့.. အင္း..အျဖစ္ေခ်ဗူး.. နံဗက္တခု ခ်ိတ္ထားေလမွဆုိျပီး  ဒူဒူျခင္း ဗူဗူဂ်င္း ေတြ႕တယ္။ အဲဒမွာ ဟုတ္သလုိ ရွိသြားတာ။ သိပ္လစ္ဗရယ္က်ဒဲ႕ ေနရာမုိးမွာ ေပါဗာဒယ္။

ျမန္တ်န္႕ျပီလုိမုိးက်ေတာ့ တမုိးဗ..။ ဖုိလ္ဂ်ီးဝါဒ ထြန္းကားသမုိ႕ (ကုိယ္တုိင္လည္း အပါအဝင္) လင္ေဂါင္း ႏြာေခါင္း လုိဂ်င္လ်င္ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္သင့္တယ္။ အစြန္းေရာက္ လူနည္းစုကေတာ့ ျခြင္းဂ်က္ေပ့ါဗ်ာ။ ကုိယ္ဃ အဲလုိလူဒဇုထဲ ပါႏုိင္လ်င္ပါ.. နုိ႕မုိ႕လ်င္ေဒါ့ ကုိယ္ပစၥည္းကုိယ္ ေသာ့ခတ္တာ အေကာင္းဇုံးဗဲ..။ ထားဗာေဒါ့ ခါးလာေကာ့…. ေပါဂ်င္ဒါ တုိတုိမုိ႕ စာရွည္စာခန္႕ေအာင္ ေျခဆင္းပ်ဳိးရင္း လုိရင္းအေရာက္နုိင္ဗူး။ အဓိကဂ အဓိကပဲစ္.. လက္မထပ္ခင္ အတူေနေန မေနေန.. အေရးၾကီးဒါ စက္ဗ်..။ စက္ သိပ္အေရး ပါဒယ္..။ နာနာတီးရမည္..။ အိပ္စ္စပုိ႕ ပုဇြန္ထုပ္ နႏၵာလႈိင္ ဟုတ္ဖူးေနာ္…။ စက္ စက္.. သုံးသုံးလီ ကုိး.. ေလးေလးလီ ဆဲ႕ေျခာက္.. ငါးငါးလီ နွစ္ဆဲ႕ငါး.. ခြီး…. အဲလာေဒါ့ ပုိသြားဗီ.. အျဖစ္နုိင္ဗူး..။ အဲဒီစက္ေပၚ ပုံေအာ ျမႈပ္နွံရမယ္။ ဆိတ္ေရာကိုပါ (ဖတ္ရြဲ႕အဖြဲ႕ ငွကၠထ ဦးပါမဟုတ္ပါ) ေျခစုံပစ္ဝင္ရမယ္။ အခ်ိန္ဒုိင္း စက္ စက္ ျဖစ္ေနရမယ္။ စက္ဆီျဖည့္တယ္ဆုိဒါ အဲလာမုိးေပါ့….

………………..       

……………………………………

 ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

စက္ကုိ သုိးေဆာင္းဘာသာနဲ႕ machinery လုိ႕ေခၚတယ္။ ဒါေပသိ အေနာေပါဂ်င္ဒါ ပုိျမင့္တယ္..။ အလြယ္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စက္သုံးလုိက္တာ။ တဂယ္ဒန္းဂ အိမ္မႈကိစၥ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာဂုိ automation အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ဖုိ႕ ေအာ္တုိငုတ္တုတ္ နည္းပညာ စဥ္းစားခုိင္းတာ။ ဥမပါဗ်ာ.. ဘဏ္ေငြသြင္း ေငြထုတ္ကုိ ဖစ္နုိင္လ်င္ လူကုိယ္ဒုိင္ မသြားဘဲ အြန္လုိင္းလုပ္၊ သြားလည္း teller ဆီသြားမည့္အစား ေအတီအမ္စက္သုံးပါ။ ေနာက္ထပ္ ျမင္ေအာင္ျပလ်င္ ရီမုတ္ကြန္ထရုိး မပါ အဲယားကြန္း ေပါေခ်ာင္ေကာင္းအစား ေဈးပုိက်ီးဒဲ႕ ရီမုတ္ကြန္ထရုိး အဲယားကြန္း ဝယ္တပ္ခုိင္းတာ။ လုိအပ္လုိ႕သုံးဒါ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈလဗ်ာ..။ အဲလုိဗဲ ေတာ္ရုံကိစၥ အေရးအရာေတြမွာ ေထြလီကာလီ ေခ်းမ်ားမေနဗဲ သူ႕အလုိအေလ်ာက္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္လုိ႕ရတဲ႕ နည္းလမ္းေတြရွိတယ္.. လုိလ်င္ၾကံဆ ျဖီးျဖန္းရဒဲ႕ ဆုိရုိးရွိသားဗဲစ္။

အခ်ိန္ပုိထြက္လာမယ္.. လူသက္သာမယ္.. ဇုန္တြဲေတြအတြက္ အဲဒါ သိပ္အေရးပါတယ္။ ေငြပုိလွ်ာခ်ဥ္သလား၊ ယာယာထဲ ပုိကဲခ်ဥ္သလား… ခယီးထြက္ခ်ဥ္သလား.. မိသားဇုအတြက္ အခ်ိန္ပုိေပးခ်ဥ္သလား.. အားလုံး အဆင္ေျပသြား ေဇယ်မယ္။ သဂ်ီးဦးခုိမ္ဆုိ ခါးမွာ နာနုိတက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီသုံး ေမာ္တာေသးေသးေလးတလုံး ခြဲစိတ္ ထည့္ထားတယ္။ အခ်ိန္က်လ်င္ စက္ဖြင့္ရမ္းလုိက္ ယုန္ဘဲ။ သေဂ်ာ္ဂဒီးကလည္း အေခဗူး.. အားက်မခံ ရီမုတ္ကြန္ထရုိး ေဆာင္ထားဒယ္။ သဂ်ီးစက္ကုိ လုိဒဲ႕အခ်ိန္ ရီမုတ္ေလး နွိပ္ဖြင့္လုိက္ယုန္ အေနွးအျမန္လုပ္ပီး သဂ်ီးကုိ ေမာင္းဒါ။ ခါတေလမ်ား စက္လည္ေနဒုံး ေယာင္ျပီး pause မွားႏွိပ္မိလ်င္ သဂ်ီးချမာ ဟတ္ေကာ့ဂ်ီး.. အဲလုိ.. အဲလုိ… ျဖစ္ပုံမ်ား ေပါပါဒယ္.. ကြိ ကြိ ကြိ။

သေဂ်ာ္ဂဒီး ခလုပ္မွားနွိပ္မိသျဖင့္ သဂ်ီးဂြ်မ္းပစ္ေနဘုံ

သေဂ်ာ္ဂဒီး ခလုပ္မွားနွိပ္မိသျဖင့္ သဂ်ီးဂြ်မ္းပစ္ေနဘုံ

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF