ကမာၻတစ္ဝွမ္း လူေတြ ေသဆံုးရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္.. အေမရိကတြင္ ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ် လူ ၁,၀၀၀ ခန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးေနျပီး၊ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးတြင္၁ ဦး မွာ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္.. ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးတံ၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္စတဲ့ ေဆး႐ြက္ၾကီးကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႐ွဴ႐ိႈက္ေသာက္သံုးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါတယ္.. ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ ၾကီးစြာေသာ က်န္းမာေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ျဖစ္ေစ႐ံုသာမက လူမႈဆက္ဆံေရးမွာလည္းအေႏွာက္အယွက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္.. ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔ ဓာတုပစၥည္း အမ်ဳိး ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျပီး ဇီဝကမၼ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစပါတယ္.. ၎တို႔ထဲတြင္ နီကိုတင္းဓါတ္ (Nicotine)၊ ကတၱရာ (Tar)၊
ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ (Carbon Monoxide)၊ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား (Nitrogen Oxides)၊ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဆိုင္ရာႏိုက္(Hydrogen Cyanide)၊ သတၱဳဓါတ္မ်ား (Metals)၊ အမိုးနီးယား (Ammonia) နဲ႔ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ ဓါတ္ေပါင္းမ်ား (Radioactive Compounds) တို႔ပါဝင္ပါတယ္.. ေဆးလိပ္႐ိႈက္ဖြာလိုက္တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ လတ္တေလာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ

* အဆုတ္ေလႁပြန္ကို က်ဥ္းေစျခင္း
* ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမန္ေစျခင္း
* ေသြးဖိအားကိုတိုးေစျခင္း
* ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို က်ဥ္းေစျခင္း
* ေဆးလိပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္က ခႏၶာကိုယ္ တစ္႐ွဴးမ်ားရဲ႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရ႐ွည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. အဆုတ္ကင္ဆာ (Lung Cancers)၊ အဆုတ္ေလႁပြန္ က်ဥ္းေစေသာ ေရာဂါ (Emphysema)၊ နာတာ႐ွည္ အဆုတ္ေလႁပြန္ေရာင္ ေရာဂါ (Chronic Bronchitis) စတဲ့ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားအျပင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစပါတယ္.. ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါမ်ားကေတာ့ ခံတြင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာမ်ား၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ပန္ကရိယ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစပါတယ္.. သြား၊ လက္ေခ်ာင္း ၊ ဆံပင္တို႔ကိုလည္း ေဆးလိပ္ေငြ႔ အေရာင္းစြန္းထင္းမႈ ႐ွိေစျခင္း၊ ခံတြင္းႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကိုလည္း အနံ႔အသက္စြဲေစျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္လည္း အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္..
ေဆးလိပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ နီကိုတင္း (Nicotine) ဟာ အာ႐ံုေၾကာနဲ႔ ႂကြက္သားဆံုခ်က္ (Nerve Muscle Junction) တြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေျခလက္မ်ား တုန္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို က်ဥ္းေစျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြက္ ဝန္ပိေစျခင္း၊ ေသြးတိုးေစျခင္း၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားမ်ား ေအးေစျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို လံႈေဆာ္မႈေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္႐ွားႏိုးၾကားမႈျဖစ္ျခင္း (Excitement)၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း (Anxiety) မ်ားတဒဂၤျဖစ္ေပၚျပီး နီကိုတင္း ျပယ္သြားသည္ႏွင့္ စိတ္က်ျခင္း (Depression) ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္.. နီကိုတင္းဟာ စြဲေစတဲ့ ဓါတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္..
ေဆးလိပ္ေသာက္သူအတြက္ေတာ့ ဗိုက္တာမင္အားေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း တို႔ထက္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္.. ေဆးလိပ္ ျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးသည္လည္း အေကာင္းဖက္သို႔ ဦးတည္လာပါတယ္.. တစ္ေန႔လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ တစ္ပတ္ ၃ ၾကိမ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေဆးလိပ္အဆိပ္သင့္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးလာပါတယ္..
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေခၽြးထြက္ျခင္းေၾကာင့္၎၊ ေအာက္စီဂ်င္ကို လံုေလာက္စြာ ႐ွဴ႐ိႈက္ရ၍၎ နီကိုတင္းဓါတ္မ်ားေလ်ာ့ပါးလာေစပါတယ္.. ေဆးလိပ္ျဖတ္စတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အစ႐ွိတဲ့လကၡဏာမ်ား ခံစားရႏိုင္ျပီး ေဆးလိပ္ အလြယ္တကူ ႐ွိေသာေနရာ၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူ႐ွိေသာ ေနရာမ်ားကိုေ႐ွာင္႐ွားရပါမယ္.. နီကိုတင္း အစားထိုးေဆးမ်ားကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲျပီး ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္.. အျခား နီကိုတင္းအစားထိုးစရာမ်ားကေတာ့ နီကိုတင္းပါေသာ Gum ၊ ႐ွဴေဆးမ်ား (Inhaler)၊ ႏွာေခါင္းဖ်န္းေဆးမ်ား (Nasal Spray)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF