သမိုင္းသစ္

အိုဘားမား၏စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၀ယ္ အေမရိကန္တို႔ စီးပြားအၾကပ္အတည္းမွလြတ္ထြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကရက္တို႔၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ အိပ္မက္ၾကီးတခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္သစ္ကို ဥပေဒျပဳအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

အေမရိက၏ဒီမိုကရက္တို႔ သမိုင္းမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္ခဲ့သည္ဆိုရေပမည္။ ယခုလာမည့္ႏို၀င္ဘာလသည္ ယူအက္စ္၏အေရးၾကီးေရြးေကာက္ပြဲရာသီျဖစ္ပါသည္။ အိုဘားမား၏အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ မွန္/မွားသည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ မွားသည္မွန္သည္ဟူသည္ေသးသိမ္လွ်က္ မ်ားသည္နည္းသည္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ေနဟန္ရွိပါသည္။
ႏိုင္င့ံမ႑ိဳင္ၾကီး၃ရပ္တြင္ ဒီမိုကရက္တို႔အသာစီးယူထားမႈ အဆံုးသတ္မည္ေလာ။ ေျပာင္းျပန္လွန္မည္ေလ၊ ရီပါဗလစ္ကန္င္ႏွင့္ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီလာမည္ေလာ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိေလသည္။
ဟုတ္ပါသည္။ ယခုလႏွင့္ေနာက္ေနာင္လတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေနၾကရသည့္ ရာသီျဖစ္ပါသတည္း။

Searching Fire (ပစ္ရွာ)

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္းလာမည္/ရွိမည္ဆိုသည္။ ပမာဏမ်ားေသာေရြးခ်ယ္/ေျပာင္းလဲမႈကား ျဖစ္မည္မဟုတ္၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္မ႑ိဳင္အားလံုးတို႔တြင္ အာဏာေခါင္းကိုင္ထားသူတို႔သည္ စစ္ဂိုဏ္းသားမ်ားသာျဖင့္သျဖင့္ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားစမ္းသည့္သေဘာႏွင့္လုပ္သည္ဟု အတိအက်ဆိုႏိုင္သည္။
စစ္တပ္၏ လက္သံုးစကားၾကီးတခြန္းျဖင့္ ဆိုရေသာ္ Searching Fire သာတည္း။ သို႔ျဖင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးအတြက္ မည္သူကိုျဖဳတ္၍ မည္သည္ကိုထုတ္ကာ မည္သုိ႔ဇတ္လမ္းဆင္-ဆြဲယူရမည္ကို မဟာဗ်ဴဟာခ်ၾကမည့္ဟန္ရွိသည္။

ေပါ့သြမ္းတိမ္းေစာင္း

အထူးဤမွ် ၁၂လ၀ယ္၊ ရြာထပ္ပစၥဳန္မရြာတံုေသာ္
ကိန္းၾကံဳဆန္းျပား၊ မင္းသားရဟန္း
ေပါ့သြမ္းတိမ္းေစာင္း၊ မေကာင္းက်င့္ညစ္
ထို ့ေၾကာင့္ျဖစ္၏၊ က်မ္းစစ္က်မ္းမွ အေဟာတည္း။ ။

ေရွး ၁၂-လရာသီမိုးဘြဲ႔၏အဆံုးနိဂံုးတြင္ထိုသို႔တြဲလွ်က္ပါသည္ကို ဖတ္ဖူးမွတ္ခဲ့ဖူးသည္။
ဥတုရာသီေဖာက္ျပန္ေသာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ မင္းသား၊ရဟန္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု တိက်စြာဆိုထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ထိုဘြဲ႔ကိုထပ္ေသာႏွစ္တို႔သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟူသည္သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ေခတ္အား ေတာင္ရွည္ခြ်တ္ကာ ေဘာင္းဘီစြပ္၍ထားသည္ႏွင့္ သေဘာတူညီသည္ဟုဆိုခ်င္သည္။ သို႔ပါ၍ထုိထုိေခတ္တို႔တြင္ ဥတုရာသီေဖါက္ျပန္ခဲ့ေသာ္ ဦးပိုင္၊အာဏာရွင္တို႔တာ၀န္သာျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစစ္က်မ္းမွန္တို႔ကဆိုသည့္သေဘာျဖစ္၏။
သို႔ဆိုေသာ္ ယခု၂၁ရာစုတြင္ မိုးေခါင္ေရလွ်ံ ဥတုရာသီေဖါက္ျပန္မႈၾကီးစြေသာ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ တာ၀န္ရွိ၊တာ၀န္ယူရမည့္သူတို႔မွာ အဘယ္သူတို႔နည္း။
ေတြးၾကည့္ရန္ရွိပါ၏။ ယခုေခတ္ကာလၾကီးတြင္ ဥတုရာသီသည္ လူကိုသာမွီပါသတည္း။

နာဂစ္အေျခခံဥပေဒ

ျမန္မာ့ရာဇ၀င္တြင္အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာ၀ေဘးရန္ၾကီးျဖစ္သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေမလ ၂ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာျပည္သို႔၀င္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ထိုလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ပင္ ျမန္မာျပည္ေနာင္ေရးအဆံုးအျဖတ္ခ်ရမည္ အေျခခံဥပေဒကို (လူထုထံမွမဲေကာက္ယူပါသည္ဆိုကာ) ျပဌာန္းသည္။
“နာဂစ္အခ်က္ ျမန္မာအခက္”ျဖစ္သတည္း။ ျမန္မာလူထု မိေအး၂ခါနာပါသည္။

ခြဲမဆံုးေပါင္ျပည္တစ္ေထာင္

စစ္ဂိုဏ္းသားတို႔သည္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအသံႏွင့္ ထိမ္းေၾကာင္းလွ်င္ရလြယ္ေသာ ျမန္မာ့လူထုသေဘာ ေနာေၾကေနေပဟန္ရွိသည္။ ထိုထိုႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏွိမ္ခဲ့ က်ိန္ခဲ့ေသာ အင္အား၅သိန္းမွ် ဘုန္းၾကီးထုကို ဆရာ-ဒကာစစ္ဆင္ေရးဆင္ကာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ လက္အုပ္တခ်ီခ်ီလူၾကီး(ဆိုသူ)မ်ားကို သတင္းစာ၊တီဗီတို႔တြင္အေတြ႔ရစိတ္လာသည္။
ထို႔ေနာက္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေရာသမစပ္ကာ ေစလိုရာေစေတာ့သည္။ ဤမိုးဤမုန္တိုင္းသည္ လူထုကိုမွားယြင္းေသာ အနာဂတ္ဆီေခၚသြားမည္မွာ ေသခ်ာ၏။
လူမ်ိဳး ၁၃၅ပါးႏွင့္ ဘာသာစကား ရာေက်ာ္တြင္ သာသနာၾကီး၄ရပ္ ႏွစ္ရာခ်ီအထိုင္က်ေနေသာျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၀ယ္ အင္အားၾကီးသူတို႔က မိမိတို႔အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ဘံုတင္ေျမွာက္ကာ အျခားတပါးႏွင့္တြန္းတိုက္ၾကသည္ရွိေသာ္ ျပည္ေထာင္စုမွ ကြဲၾကျပဲၾကရန္သာရွိသည္ကို လူျပိန္းေတြးႏွင့္ပင္ သိႏိုင္မိႏိုင္သည္။
လူမ်ိဳး၁၃၅ပါးကိုယ္စီက အမ်ိဳးဘာသာသာသနာသာ ဦးထိပ္တင္ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ ခြဲမဆံုးေပါင္ျပည္တစ္ေထာင္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။
ဘာေၾကာင့္ဘယ္သို႔ ေအာက္လမ္းလိုက္ကာႏိႈက္ၾကသနည္း။
Divide and Rule ဟူသည္ရွိ၏။ မိေအးထံတြင္ ဘီလူးကိုယ္၀န္တည္ေလျပီ။

ေပၚလစီ

၈၈အေရးေတာ္ပံုကို ၈၈ေက်ာင္းသားတို႔ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၈၈မွလြန္၍ ၂၀၁၄ေရာက္ေသာ္ ဦးေဆာင္မႈတို႔၌ ေပၚလစီတိတိက်က်ထားရွိကာ ဦးေဆာင္မႈျပဳၾကပါရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
အေမရိကလိုျဖစ္ခ်င္သလား၊ ရုရွားလိုျဖစ္ခ်င္သလား၊ အိႏိၵယလိုျဖစ္ခ်င္တလား၊ စိန(ခ်ိဳင္းနား)ျပည္လိုျဖစ္ခ်င္သလားဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွမိန္႔ခြန္းျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို လူထုကိုေမးခြန္းထုတ္ၾကေစခ်င္သည္။
လက္၀ဲေလာ၊လက္ယာေလာ၊ အလယ္လက္၀ဲေလာ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေလာ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ယံုၾကည္သလဲ၊ Think Tank အျဖစ္သာေနမည္လား စသျဖင့္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမိတ္ဆက္ရင္း ဦးေဆာင္မႈေပးသင့္လွေပသည္။
သို႔မွသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးမႈရွိေသာ ေနာက္မွညီညာဖ်ဖ်လိုက္လာမည့္ ျပည္သူလူထုကိုရမည္။
တိက်ေသာ လမ္းေရြးျပပါလွ်င္ စူပါပါ၀ါအေမရိကအစိုးရကို တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ ၃သိန္းမွ်ေသာ ျမန္မာ-အေမရိကန္တို႔၏ ျဖည့္ကူအင္အားကိုလည္းရရန္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေန ၅သန္းအထက္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ အျဖည့္အင္အားလည္းရမည္ေသခ်ာသည္။

အိမ္နီးခ်င္း အင္အားၾကီး အိႏိၵယ၊စိနျပည္မွအကူမ်ားလည္းစိမ့္၀င္ႏိုင္ပါသည္။ တုိင္းျပည္တို႔မည္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔အား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကားမရွိ၊
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိသူမ်ားႏွင့္ညိွကာ အေျခေကာင္းမ်ားဖန္တီး၍ယူသင့္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေငြသည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဆာင္ယူႏိုင္ပါ၏။ ယခုသည္ပင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အဂၤလန္၊ဥေရာပ အေမရိကတို႔မွ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ စီးဆင္း၀င္လွ်က္ရွိေနေပျပီ။
သို႔ဆိုရေသာ္ လူထုတြင္ ေငြရွိသည္၊ အကူရွိျပီ။ အင္အားခိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တို႔လည္း အေတြ႔အၾကံဳတို႔ရင့္က်က္ခဲ့ျပီ။ ဘာကိုလို၍ေစာင့္ေနသနည္း။
ဒီအတိုင္းသာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါလွ်င္ မိေအးဗိုက္မွ ဘီလူးေမြးလာေတာ့မည္။

ေျပာင္းျပန္အက်ိဳး

ေရြးေကာက္ပြဲတခုနီးလာျပီ။ စစ္ဂိုဏ္းမွလာေသာ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပရိုပဂမ္ဒါတိုင္းကို ေရလိုက္ငါးလိုက္ေမ်ာမေန ၾကားမေနပဲ ရည္ရြယ္အေၾကာင္းရင္းတရားရွာကာ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးယူသင့္လွသည္။ “သူ”ဒါရည္ရြယ္လွ်င္ “ငါ”ဟုိဟာျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကသင့္သည္ ဟူလို။

ပထမတၾကိမ္အလိမ္ခံရျခင္းကား ျဖစ္တတ္ပါ၏။
ဒုတိယတၾကိမ္ျဖစ္လွ်င္မူ “သူ”ေတာ္၍ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
တတိယအၾကိမ္ကား “ကိုယ္”ညံ့၍သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာလူထုမညံ့ၾကဟုထင္သည္။  ။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF