“လွည္႔ကြက္ ဟုတ္၏ ………မဟုတ္၏”

 

မဆလ ေခတ္အစက ေနျပီး

ရွစ္ေလးလုံးမတုိင္ခင္က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားဘ၀ ကစ လုိ႔

လူလတ္ပုိင္းအရြယ္ အထိ

ၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ

ပါး စပ္ ပိတ္ ႏုတ္ပိတ္ေနခဲ႔ၾက ရ ပါ တယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ဘာကိုမွ

 

ျပန္ေျပာခြင္႔ မရွိ။

ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင္႔မရွိ။

ေမးျမန္းခြင္႔မရွိ။

ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင္႔မရွိ။

ျငငး္ပယ္ပုိင္ခြင္႔ မရွိ။

မရွိဆုိ ဘာမွ မရွိ။

 

အကန္းလုိလုိ

အ အလုိလုိ

င တုံးလုိလုိနဲ႔

ဘ၀ ကိုိၾကီးျပင္းျဖတ္သန္းခဲ႔ ၾကရပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ က်ေနာ္ တုိ႔ ရလုိက္တာကေတာ႔

မေက်နပ္ျခင္းဆုိိ တဲ႔ အစိုင္ အခဲ ပါဘဲ။

ရင္ ထဲ မွာ ကိန္း ေအာင္း လို႔ ေနတဲ႔

ဒီအစိုင္အခဲက တစ္ ေန႔ တစ္ျခားၾကီးထြား

လာခဲ႔ပါတယ္။

ၾကာလာေတာ႔ ဒီအစို္င္အခဲကေဒါသအျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိ႔သြားပါတယ္။

 

ဒီေဒါသ အစုိင္အခဲကရင္႔မွည္႔လာခ်ိန္

“က်ေနာ္အညာသားပါခင္ဗ်”ကေညာင္ျမစ္ကုိ စိတ္တုိငး္က်တူးခ်ိန္

“ေမွ်ာ္လင္႔ေတာင္႔တေန တဲ႔ မင္းေလာင္းကလဲ ေရာက္လာခ်ိန္”

မနက္တစ္ခါ ည တစ္ ခါ ပုံ မွန္တုိက္ခတ္တဲ႔  “အေနာက္ေလ”ကလဲ

ဦးတည္ခ်က္ေရာက္ေအာင္ပုိ႔နုိင္ခ်ိန္ဆုိတဲ႔အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာနဲ႔

ျပည္႔စုံခ်ိန္မွာေတာ႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမ်ဳိသိပ္ထားခဲ႔ ရတဲ႔

မေက်ပ္နပ္မူ႔ ေတြကုိ အုံၾကြမူ႔ ေတြနဲ႔ ေဖာက္ခြဲ လုိက္ ပါတယ္။

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထဲမွာ၊

လမ္းေပၚမွာ

အိမ္ထဲမွာ

သူငယ္ခ်ငး္အခ်ငး္ေတြၾကားမွာ

ၾကမး္ၾကားေလၾကား မၾကားရေအာင္

တီးတုိးျငင္သာေျပာ ေနရ ခဲ႔ တာ ေတြကို အဆုံးသတ္လုိ႔

လမး္မေပၚထြက္ျပီး ရင္ ထဲ က ဆႏၵေတြကို အားပါးတရ ေဖာ္ ထုတ္ခဲ႔ ၾကပါတယ္။

အဲဒါ က ေတာ႔ ျမန္မာျပည္႔ရဲ သမုိင္း မွာအ ၾကီးမားဆုံးေသာအေျပာင္းအလဲကုိ

စတင္ေစခဲ႔ တဲ႔ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခငး္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

^^^

ဒီလုိ စိတ္ ထဲ ရွိ တာ ေတြ ကုိ ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ရတဲ႔

အခ်ိန္ေတြက လဲ တကယ္ ႔ ကုိ ခဏေလးပါ။

“ကင္တင္ျခငး္”ဆိုတဲ႔ စကားလုံးေအာက္ မွာ

ဒီရွစ္ေလးလုံးအဆုံးသတ္လုိ႔ သြားခဲ႔ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ေတြျပန္လည္ ၾကီး စုးိတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ႔

က်ေနာ္တုိ႔ တေတြသည္ အရင္ လုိ ဘဲ

စားသတိ

သြားသတိ

ေနသတိ

ထုိင္သတိ

ၾကည္႔သတိ

ေျပာသတိ

ေရးသတိ

ဆုိတဲ႔ သတိေပါင္းမ်ားစြာကိုသိကၡာပုဒ္လုပ္ျပိး

ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ေလး ေန ခဲ႔ ၾက ရ ျပန္ပါတယ္။

နည္းနည္းေလး လွဴပ္တာနဲ႔ ညိ။

နည္းနည္းေလးေျပာတာနဲ႔ ထိ၊

ဆုိ ျပန္ေတာ႔

ဟုိးအရင္ကလုိ ဘဲ

ၾကမ္းၾကား ေလး ၾကာ းမၾကား ရ ေအာင္ တီးတုိးျငင္သာခဲ႔ရျပန္ပါတယ္။

 

(စကား ကုိ ေတာင္ တုိး တုိး ညင္သာ

ညအေမွာင္ထဲမွ ေျပာ ဆုိ ရဲ တယ္) လုိ႔ စုိငး္ခမ္း သီရဲ႕ သီခ်ငး္တစ္ပုဒ္မွာ

ဆုိထားခဲ႔ ဘူးပါ တယ္။

အဲဒီ အတုိင္းပါဘဲ နွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ ပါးစပ္ပိတ္နုတ္ပိတ္ေနခဲ႔ၾကရ ျပန္ ပါတယ္။

 

ကိုယ္႔ စိတ္ထဲ က ခံ စား ခ်က္ေတြ ကို ေရး ျပန္ရင္လဲ ပိတ္ပင္ ထားတဲဲ႔

“ေရစစ္ၾကီး” ကုိ ျဖတ္သြားနုိင္ေအာင္ ၀ကၤ၀ုတၱိလကၤာေတြသုံးလုိ႔

“မေအးျမင္႔ “ေတြ

“ဘုိ ညဳ ိ “ ေတြ

“ေဆးလိပ္ တုိ” ေတြ

“ေမာင္သိန္းလြင္ “ေတြ

လုပ္ခဲ႔ ၾက ရ တာ လဲ အမ်ားအသိပါဘဲ။

ဒါမွကို္ယ္ေျပာခ်င္ ေရးခ်င္ တာေလးေတြ ေျပာလုိ႔ ရမွာကိုးဗ်။

အဲဒီအခိ်န္ကစျပီး က်ေနာ္ တုိ႔ ရင္ ထဲမွာေျပာစရာေတြနဲ႔ ျပည္႔က်ပ္

ညွပ္သိပ္လာပါတယ္။

၂၀၀၀ျပည္႔နွစ္ အလြန္ကာလမ်ားမွာေတာ႔  အရင္ က

အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႔ သာေရးလုိ႔ရတဲ႔

“အင္တာနက္”ဆိုတာၾကီးက ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေရးလို႔ရျပီဆုိတဲ႔

အခါမွာ

ဒုိမိန္းေတြ

ကိုယ္ပုိင္ ၀က္ ဆုိဒ္ေတြ နဲ႔

လူအမ်ား၀င္ေရာက္ေရးလုိ႔ ရ တဲ႔

၀က္ဆုိဒ္ ေတြ ေပၚ ေပါက္လာခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္က စျပီး အင္ တာ နက္ လုိင္းေပၚက

ေဖ႔စ္ဘုတ္မွာဂ်ီေမးလ္မွာ ၊နုိင္ဆုိဒ္ေတြမွာ၊

ကုိ္ယ္ပုိင္၀က္ဆုိက္ေတြမွာ၊

ဒုိမိန္းေတြမွာ၊

ဘ၀မွန္ကို ကာက ြယ္ ထားတဲ႔ မလုံ႔ တလုံ မ်က္နွာဖုံး ေတြ

စြပ္ျပီး ရင္ ထဲ က ခံ စား ခ်က္ အမွန္ေတြကိုဖြင္႔ အံ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

ကိုယ္ ေပး ခ်င္ တဲ႔ နာ မယ ္ေပး၊

ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ႔ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ကိုေပး၊

ကိုယ္ေရး ခ်င္ တာ ေရး၊

ေ၀ဖန္ခ်င္သလုိ ေ၀ဖန္၊

ဆဲခ်င္ သလုိ ဆဲ ဆုိလုိ႔ ရ ၾကတယ္  ဆုိ ေပမယ္႔

ဘယ္အခ်ိန္မ်ား ငါ႔ ကုိ သိသြားျပီး လာေ ခၚ မလဲ ဆုိ တဲ႔

တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေနရ ခဲ႔ ၾက ရ တာ အမွန္ ပါ ဘဲ။

အဲ လုိ ေျပာ လုိက္ ဆုိ လုိက္ ရ တဲ႔ အခါမွာ

ရင္ ထဲ မွာ ရွိ ေန တဲ႔ မေက်နပ္ျခငး္ အစုိင္အခဲ ေတြ

ေလ်ာ႔ ပါး သြား တာ အမွန္ ပါဘဲ။

 

*********************************

၂၀၁၂ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ နုိင္ငံေရး ေရ စီး ေၾကာင္း

အေျပာင္း အလဲ မွာေတာ႔

အျပည္႔ အ၀ မဟုတ္ေပ မယ္႔ အရင္က မရ ဘူးတ ဲ႔

လြတ္လပ္ခြင္ ့ကုိ စတင္ ခံ စား ခဲ႔ ၾက ရပါ တယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ

“ကီး ဘုတ္ေပၚက သူရဲေကာင္းမ်ား”

“ကီးဘုတ္ ေပၚက အမ်ဳးိ ခ်စ္ သူ မ်ား  “

“ ကီးဘုတ္ေပၚက ကယ္ တင္ရွင္မ်ား “

ေတြ လဲ အုံနဲ႔က်င္း နဲ႔ ေပၚထြန္းလာသလုိ

အရင္က” ကာ “ထားခဲ႔ တဲ႔ မ်က္နွာဖုံးေတြကုိလဲ

ခြာခ် သူ က

ခြာ ခ် လုိ႔ လာပါ တယ္။

ခြာ ဆုိ အရင္ လုိ မွ မဖမး္ေ တာ႔ တာကိုး။

ပုိထူးျခားတာက အင္ တာ နက္ သုံး စြဲ သူ ကုိ

“ရာဇ၀တ္သား”ေလာက္သတ္မွတ္ထားတဲ႔သူေတြကိုယ္တုိင္

အင္ တာ နက္ စာမ်က္နွာေတြေပၚမွာ ေပၚေပၚတင္ တင္ ေနရာယူ လာ ၾက ပါတယ္။

အစုိးရ အဖြဲ႔ ၀င္မ်ား၊ အစုိးရရုံးမ်ား က လည္း ကိုယ္ပုိင္ ၀က္ ဆုိဒ္ေတြလႊင္႔ တင္။

ေျပာေရး ဆုိခြင္႔ ရွိ သူ မ်ား ကိုယ္တုိင္ကလဲ ေဖစ္ဘုတ္ မွာကိုယ္ပုိင္စာမ်က္ႏွာေတြထူေထာင္ျပီး တရား၀င္ေရး ၾက

ေျဖ ၾက နဲ႔ ပြင္႔ လင္းျမင္သာျဖစ္ ခဲ႔ လုိ႔ လာ ပါတယ္။

 

ဒီကာလမွာ အရင္ နွစ္ ေပါင္း မ်ား စြာ က နဲ႔ မတူျခားနား ေသာ

အခြင္႔ အေရး ေတြကုိ အင္ တာ နက္ သုံး စြဲ သူ မ်ား ရ လာ ပါ တယ္။

(မပု တု ေကာ္ နက္ ရွင္မ ေကာင္း တာက ေတာ႔ ျခြင္းခ်က္ပါ)

နုိင္ငံပုိင္သတင္းစာကလြဲရင္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖစ္ဘုတ္စာမ်က္နွာမွာ

အရင္ကနာ မယ္ ကို ေတာင္ ရဲရဲ မေခၚ ရဲ တဲ႔ ဘ၀ က ေန

အျဖစ္ေဟာင္းေတြကုိ ေျမလွန္ေဖာ္ျပ ျပီ း

ပယ္ပယ္နယ္နယ္ တြယ္ လုိ႔ ရ တဲ႔ အထိကုိ လြတ္လပ္လို႔လာပါတယ္။

အဲ ေတာ႔လဲ သတိၱရွင္ ေတြက

ပက္ပက္စက္စက္ကို ဆဲလုိက္ျဖဲ လုိ္က္ ၾက တာ အား ပါး တရ ၾကီး ပါဘဲ။

 

ဒီေခတ္ၾကီးရဲ႕မီဒီယာပ်ံ႔နွ႔ံပုံကေတာ႔ မယုံနုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိျမန္လွပါတယ္။

မန္းေလးျမဳိ႔မွာ ညသန္းေခါင္မီးေလာင္တာ အေမရိကန္မွာေနတဲ႔သူကခ်က္ျခငး္သိ။

ရန္ကုန္ကမၻာေအးကုန္းေက်ာ္တံတားေပၚက ည နွစ္နာရီကားျပဳတ္က်ျပိးလူေသတာ

အဲဒီနားက ရပ္ကြက္ကလူေတြမ သိ ေပ မယ္ ႔ ဂ်ပန္ျပည္ကုိေရာက္ေနတဲ႔လူက

ခ်က္ျခငး္သိ။

ရန္ကုန္မန္းေလးအျမန္လမ္းမၾကီးေပၚမွာ မုိးေတြရြာေနတုန္းကားတုိက္တာလဲ                          စကၤာပူက လူ ကခ်က္ျခင္းသိ။

အဲလုိ အဲလုိကိုျမန္တာပါ။

ဒီေဖစ္ဘုတ္က တကယ္႔ကို အသုံးတည္႔ လွပါတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္ခုခုေရးလုိက္ျပီဆုိတာနဲ႔

ခ်က္ျခငး္ဘဲ ေကာင္မင္းေတြတက္ လာ ျပီး အျပန္ အလွန္ေရးၾက

ေ၀ဖန္ၾက။

ေထာက္ခံသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူ

သေဘာတူသူနဲ႔ မတူသူ

အျပန္အလွန္ျငင္းၾက ခုန္ၾက ေဆြးေႏြး ၾက

ဖဲ႔ ၾက ရႊဲ႔ၾက

ေစာင္ၾက ဆဲ ၾက နဲ႔ တကယ္ကိုစည္စည္ကားကားပါဘဲ။

ဟုတ္တာ မဟုတ္ တာ အပ ထား

မွန္ တာ မမွန္တာ အပ ထား

ကိုယ္႔စိတ္ထဲ ကိုယ္ရွိတာကုိ ေျပာခြင္႔ ရ တဲ႔ အခါမွာေတာ႔

စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ျခငး္ ဆုိ တာ ေတြ႔ေလ်ာ႔ပါးသြားေတာ႔

နည္းနည္းေလးေတာ႔ ေန သာ ထုိင္ သာ ရွိ သြား သလုိ ပါ ဘဲ။

&

အရင္က ဆုိ ရင္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိ မဆုိ ထားနဲ႔

ရပ္ကြက္က ဟုိအဖြဲ႔အစည္းဒီအဖြဲ႔ အစည္းမွာ ဘယ္ရာထူး

ဘယ္ေနရာ မွာ ရွိ ေနမွန္း မ သိ တဲ႔ သူ ကုိ ေတာင္ မွ ငုံ႔ခံခဲ႔ၾကရတာပါ။

အခု ေတာ႔ လဲ အရင္ကနဲ႔ လား လားမ  မတူ။

နည္းနည္းစကား မမွား နဲ႔ မွားတာနဲ႔၀ုိင္းျပီး

ေထာက္ျပ လုိ႔ရ

ျဖဲ လုိ႔ ရ

ဆဲလုိ႔ ရ

ေ၀ ဖန္လို႔ ရလာ ပ ါတယ္။

က် ေနာ္ စဥ္း စား လုိ႔ မရ တာ တစ္ ခု ရွိ ပ ါတယ္။

ဟုိအရင္ေခတ္က လူ ၾကီး ေတြေျပာ တာ ဆုိ တာ ကို ျပန္ ေျပာခြင္႔ မရ တဲ႔ အခ်ိန္မွာ

စကား မွားေ ျပာ တယ္ ဆုိ တာ မရွိသေလာက္။

( တစ္ခုေတာ႔ ရွိ ပါ တယ ္မီဒီယာေတြ လြပ္ လပ္ ေဖာ္ျပခြင္႔ မရွိ လုိ႔ မသိလုိက္တာ လဲ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။)

ဒါေပမယ္႔ ဒီလုိ ေျပာရဲ ဆုိ ရဲ တဲ႔ ေခတ္မွာ မွ

ထိပ္ပုိင္းကလူ ၾကီးေတြက စကား ေျပာတာေတြက ေစာင္႔ထိန္းမူ႔ မရွီ။

စိန္ေခၚတာ လုိုလုိ

ဂရုမစုိက္တာလုိ လုိ

စဥ္းစားဥာဏ္ဘဲမရွိတာလုိလုိ

နဲ႔ လက္လြတ္စံပယ္ စကားေတြေျပာ လာ ၾက ပါတယ္။

(သတင္းကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပသူက အျပည္႔ အစုံမေဖာ္ျပဘဲ

ျပႆ နာ ျဖစ္ေလာက္မယ္႔ စကားလုံးေလာက္ေရြးေဖာ္ျပ တာလဲျဖစ္နုိင္ပါတယ္။)

 

မီးပ်က္လုိ႔လမ္းေပၚထြက္လာေတာ႔

ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းျပီးအိမ္ထဲ ေနပါ အၾကံ ေပးသူ ရွိသလုိ

ႏြားနုိ႔ေသာက္ခုိင္းသူ

ထမင္းတစ္နပ္စားျပီးအေၾကြးဆပ္ခုိင္းသူ၊

နယ္လွည္႔ျပီးပါးရုိက္ခဲ႔ တယ္လုိ႔ မုိက္ကယ္လုပ္ျပသူ

က်ပ္၂၀၀၀ဆုိရင္ တစ္ေန႔ တာဖူလုံပါတယ္ေျပာသူ

အေမရိကန္နုိင္ငံ နဲ႔ လူ ေနမူ႔စနစ္သိပ္မကြာေတာ႔ ဘူးလုိ႔ေျပာသူ

ဆုိ တဲ႔ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ေတြေပၚထြန္းလုိ႔ လာပါ တယ္။

 

ဒီလုိေျပာ သြားတာက သူ တုိ႔ ဘဲ တကယ္အေျပာမွားသလား

တမင္ဘဲေျပာသြားသလား၊

သူတုိ႔ေျပာတာထဲက ေန ျပ ႆနာ ျဖစ္ ေလာက္တဲ႔ အစေလး

ဆြဲထုတ္ျပီးဘဲ ဖြသလား ကေတာ႔ ကာယကံ ရွင္ေတြမွ ဘဲ သိၾက မယ္။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ဒီလုိ သ တင္းေလး တက္ လာ ျပီဆုိတာနဲ႔

ဖြဘုတ္၀ုိင္းေတာ္သားေတြက အားရ ပါ း ရ ကုိ ၀ုိင္းျပီး

ေဆာ္ပေလာ္တီးၾကပါတယ္။

ခ်က္နဲ႔ လက္ နဲ႔ အဆီအသား ပါ ပါ ေျပာ သူ ရွိ သလုိ

ရမး္သမ္းျပီး ကေ လာ္ တုတ္တဲ႔ လူေတြလဲရွီၾကပါတယ္။

 

ဟုိးအရင္က

ပန္း တဲ႔ ေပါက္တာလ ဲ နာ ခ်င္ တယ္ ဆုိ တဲ႔ လူတန္းစားေတြက

အခု ခ်ိန္ မွာ ဒီေလာက္ၾကမး္ၾကမး္တမ္းတမ္းေ၀ဖန္တ ာေတာင္မွ

ဘာမွ မေျဖရွင္း

ဘာမွ မတုန္႔ျပန္

ဘာမွ အေရး မယူ

ဘာဆုိဘာမွ မလုပ္ တာက

တကယ္႔ ကိုအံ႔ဖြယ္တစ္ပါးပါဘဲ။

 

 

ခြင္႔လႊတ္ဘဲထားတာလား

သည္းခံျခငး္တရားေတြနဲ႔ဘဲျပည္႔စုံသြားသလား

ေျပာ ခ်င္ ရာေျပာ ေမာရင္ ရပ္သြားမယ္လုိ႔ သေဘာထားသလား

အေရးစိုက္ေလာက္စရာ လုိ႔ ေခါငး္ထဲ ထည္႔ မထားလုိ႔ လား

စဥ္းစားစရာေတြကေတာ႔ အမ်ားၾကီးပါဘဲ။

 

ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ႔ ကိစၥ တစ္ခုရယ္လုိ႔ျဖစ္လာရင္အခုလုိ

ခ်က္ျခငး္တန္းျပီး ကိုယ္ေျပာခ်င္ သေလာက္ေျပာလုိက္ရေတာ႔

ေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ေက် နပ္ သြားတာအမွန္။

ဘာအစုိင္အခဲမွလဲ မက်န္လုိ္က္။

 

အင္း

မေတြး စေကာငး္ ေတြး စေကာင္း

မထင္စေကာင္း ထင္စေကာင္း

မေျပာ စေကာင္းေျပာစေကာငး္

ေျပာ မ်ား ေျပာ ၾကည္႔ ရမယ္ဆုိရင္

က်ေနာ္ တုိ႔ တစ္ ေတြစိတ္ထဲမွာ

မေက်နပ္မူ႔႔ အစုိင္အခဲ ေတြျဖစ္       မလာေအာင္

မေက်နပ္မူ႔ ေတြ ထုထည္ၾကီး          မလာေအာင္

တမင္သက္သက္မ်ားေဖာက္ခြဲလုိ႔ ရေအာင္

လမ္းစ ေတြ

ဖန္တီး ေနသလားလုိ႔ ေတြး မိ ပါ တယ္။

အဲဒီ အေတြး ေတြ၀င္လာမိေတာ႔

သူတုိ႔ တစ္ေတြရဲ႕ လွည္႔ကြက္ထဲမ်ား က်ေနာ္တုိ႔

ေက် ေက် နပ္  နပ္ၾကီး ၀င္ ေန မိ ျပိလားဆုိတာကိုပါဘဲ။

 

 

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး

10-6-2014

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF