“Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.” – Abraham Lincoln
“Every country has the government it deserves” – Joseph de Maistre

ဤသို႔ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကျပည္သည္ ၁၇၈၉ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဆက္ကာဆင့္ကာ ၂၇ၾကိမ္ ျပင္မြန္းမံရင္း ခ်ီတက္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္၂၀၀ေက်ာ္ေလျပီ၊ ဥပေဒတို႔၏အေျခခံ – အေျခခံဥပေဒကို လုိက္နာေစာင့္ထိမ္းခဲ့ၾကျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့သည္ကို ႏွစ္၂၀၀ခရီးႏွင့္ ျမင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
ႏွစ္၁၀၀ပိုင္းပိုင္း၊ ရာစုႏွစ္၀က္စိတ္စိတ္၊ ဆယ္စုႏွစ္တခုယူယူ၊ အေမရိကျပည္၏ တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္တိုးတက္ေနမႈကိုသာျမင္ရမည္။
အဆံုးသတ္သည္သာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အျခားတပါးေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါလွ်င္  အေမရိကန္တို႔၏အေျခခံဥပေဒသည္ခိုင္သည္ျမဲသည္မွန္သည္ေကာင္းသည္ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္ေလသည္။
အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတခုထားလွ်က္ စိတ္ပိုင္းၾကည့္ကာ အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း၌ အခ်ိန္ေဘာင္ခြင္တိုင္း ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္းသို႔သာေရွ႔ရႈေနပါလွ်င္ ထိုထိုအဆံုးအျဖတ္သည္ မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္သည္ဟု ယူသင့္သည္ဟူလို..။

ျမန္မာျပည္

ျမန္မာတို႔အေျခခံဥပေဒ ၃ခုဆြဲခဲ့ဖူးသည္။
၁၉၄၇တြင္တၾကိမ္၊ ၁၉၇၄တြင္တၾကိမ္ ယခု၂၀၀၈တြင္တၾကိမ္ဆိုၾကပါစို႔၊
အေျခခံဥပေဒမ်ားကို စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမအာဏာသိမ္းမႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ၁၉၆၂ခု မတ္လ၂ရက္ေန႔တြင္ျပဳကာ ၁၉၄၇အေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္ျပီး ျပည္ေထာင္စုေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအမည္တတ္ ၁၂ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဆံုးတေန႔ေရာက္ေသာ္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုထျပဳ၍ ခ်ီေလပါသည္။ ၁၉၇၄မွ ၁၉၈၈အထိပါတည္း။
၁၉၈၈ေရာက္ျပန္ေသာ္ တပ္မေတာ္မွအာဏာသိမ္းျပန္ပါသည္။ အဆိုပါအာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးေစာေမာင္ျဖစ္သြားကာ “က်ေနာ့္ကုိ အေျခခံဥပေဒလာမဆြဲခုိင္းပါနဲ႔..ဒါဟာ က်ေနာ့္ကုိ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ – Criminal Case ထဲဆြဲသြင္းတာပဲ။” ဟုေျပာခဲ့ဖူးသည္။
ထိုစကားႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ေလာမဆိုႏိုင္၊” ရာသီဥတုသာယာေသာတေန႔”တြင္ တပ္တြင္းလွ်ိဳ႔၀ွက္အာဏာလုမႈျဖစ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊတက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈မွစ၍ ျမန္မာ့သမိုင္း၀င္ ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္္ၾကရပါသည္။ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒသစ္ထြက္လာျခင္း၊ ၂၀၁၀တြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၊  ေခတ္အဆက္ဆက္ ေထာင္က်ခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားစည္းရံုးခြင့္ရရွိလာျခင္း၊ ၂၀၁၁တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊအနားယူသြားျခင္းတို႔ျဖစ္၏။
ရိုသားစြာဆိုရပါလွ်င္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အာဏာလက္ကိုင္ရွိလွ်က္မွ လက္လႊတ္ခ်ကာ ကုလားကာေနာက္၀င္အနားယူသြားသူ ရွာမွရွား၏။ ဘုရင္မင္းအဆက္ဆက္ႏွင့္ အတုိက္အခံ၊ သူပုန္၊  ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတို႔တြင္ပင္ မရွိျငားခဲ့၊

မၾကာမွီႏွစ္ပိုင္းတြင္ ယခုတပ္ခ်ဳပ္လည္း ပင္စင္အသက္ေရာက္ကာသြားေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးထဲ၀င္ကာ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳဦးမည္ေလာ ပေရာဖက္ရွင္နယ္(ပရို) တန္းတပ္မေတာ္အၾကီးအကဲေနရာ၌သာရပ္ေနျပီး ကိုယ့္သမိုင္းေရးရစ္မည္ေလာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္သာရွိ၏။
အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ေနကာ ဆယ္စုႏွစ္၂ခုအတြင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္အလုပ္လုပ္ခဲ့ ပညာယူခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရခ်ိန္ျမင့္ခဲ့ျပီ။
စစ္သားမ်ားသည္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္၍ ပုဆိုးျခံဳျပီး အစိုးရအလုပ္မ်ား၏ ေခါင္းကိုင္ဦးစီးေနရာမ်ားသာမက အနိမ့္စားအရာရွိမ်ားအထိပင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ျမဳၽတ္ႏွံ၀င္ေရာက္ၾကကာ  ဂိုဏ္းၾကီး၊တခုအသြင္ေနရာယူထားၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္မွန္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကားမဟုတ္၊
စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ ပရိုတန္းျဖစ္ရမည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကမၻာ့အၾကာဆံုးျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္လံုးလည္လိုက္ကာ မျပီးႏိုင္(သို႔) မျပီးခ်င္ျဖစ္ေနရသည္ကို ေထာက္ခ်င့္ျခင္းျဖင့္  စစ္သေဘာတရားကိုပိုင္ႏိုင္က်မ္းက်င္ပါသည္ဆိုေသာ စစ္သားႏွင့္သူတို႔၏ပရိုဖက္ရွင္နယ္သည္ ဘယ္ဆီလမ္းသြားေနသည္ကို ျမင္သိသာသည္။
အဆိုပါေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္သူတို႔လမ္းစဥ္မ်ားေအာက္၀ယ္ စစ္(၀ါ)ေသနတ္ေျပာင္းမွလာေသာ အာဏာ၏မ႑ိဳင္ျဖိဳခ်ေရးမွာ လြန္စြာခက္လွမည္ျဖစ္ကာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီၾကာမည္ဟု  အတတ္ေျပာလိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္သမိုင္းကို ႏွစ္၁၀၀ပိုင္းပိုင္း၊ ရာစုႏွစ္၀က္စိတ္စိတ္၊ ဆယ္စုႏွစ္တခုယူယူ အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကည့္ၾကေစလိုသည္။
တိုးတက္ခဲ့သေလာ၊ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့သေလာ၊ တန္႔ေနသေလာ၊ သင္ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမန္မာ့သမိုင္းသစ္ျဖစ္ပါသတည္း။

အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး

ယူအက္စ္သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္အေပၚထားေသာ ေပၚလစီကိုအားရေနဟန္ရွိျခင္းက သူ၏မိန္းခြန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အားမၾကာခဏထည့္သြင္းညႊန္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ ျမင္သာသည္။
ထိုအေၾကာင္းေထာက္ၾကည့္လွ်င္ ထိုေပၚလစီသည္ တည္ေနမည့္ဟန္ရိွယံုမက ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္သို႔ပင္ ဦးစားေပးခ်ည္းကပ္ျခင္းမ်ားလာမည္ဟု ထင္မိသည္။ အေမရိကား၏  ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီမ်ားတြင္ အျခားတပါးႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္အေပၚထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႔ကို ပါကစၥတန္ႏွင့္အီဂ်စ္တို႔တြင္ထင္ရွားျမင္ရမည္။
အရင္းစစ္ၾကည့္ရလွ်င္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္ေခတ္မွ ဖက္ဆစ္ေအာက္တြင္ သင္ၾကားခံယူမူ၍ေပါက္ဖြားလာရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ စစ္ပညာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတို႔၏  စစ္ပေရာဖက္ရွင္နယ္အျဖစ္ရပ္တည္မႈတို႔မွ မသိနားမလည္ကင္းလြတ္ခဲ့သည္မ်ားရွိသည္ဆိုရပါလွ်င္ လြန္အံ့မထင္၊
ထိုအခ်က္ကို အေမရိကျပည္မွ အရဖမ္းျပီး နီးကပ္ခြင့္ယူကာ တည့္မွတ္သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းမွာ ေကာင္းေသာျမန္မာျပည္အနာဂတ္ျမင္ရရန္ပိုနီးစပ္မည္ဟူလို..။

ပုဒ္မ (၄၃၆)

ပုဒ္မ (၄၃၆)၏ ဆိုလိုရင္းအခ်က္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုပါလွ်င္ စစ္တပ္မွခြင့္ေပးမွသာျဖစ္ႏိုင္မည္ဟူ၍ျဖစ္၏။
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရလြယ္လွေသာ အေျခခံဥပေဒၾကီးရွိ္လွ်က္မွ ထိုအေျခခံဥပေဒအရပင္ စစ္တပ္အား အာဏာသိမ္းခြင့္ ထပ္တင္ေပးထားျပန္ေပရာ “ထူးေပသည့္ဆန္းရာေသာ္”ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္၏ေနာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥအ၀၀သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တဦးတည္းေပၚတြင္သာ လံုး၀တည္မွီေနသည့္သေဘာရွိပါသည္။
ထိုအေျခအေနထင္ရွားျပေနလွ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရန္ၾကိဳးစားေနမႈမ်ားသည္သင့္သေလာဟု ေမးခြန္းအလီလီထုတ္ယူရမည္ျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ “ပုဒ္မ ၄၃၆  လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲၿပီးရင္ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး အလြန္အေရးၾကီးသည္”ဟု ဆိုထားသည္။
လူထုအင္အားကိုျပလိုဟန္ရွိပါသည္။ ျပရင္းမွ တြန္းတိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တပ္မွ၄ၾကိမ္ေျမာက္”ထ”အာဏာသိမ္းေသာအေျခဆိုက္ျပန္ေသာ္ အဘယ္သို႔ျပင္ဆင္ထားပါသနည္းး၊
ေမးးခြန္းထုတ္ခ်င္မိပါ၏။

သားသံုးသား(သသသ)

စစ္သား၊ ေက်ာင္းသား(အရပ္သား)၊ဘုရားသား(ဘုန္းၾကီး)ဟူေသာ သားသံုးသားသည္ ျမန္မာ့အင္အားစုၾကီးမ်ားဟုဆိုရမည္။
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္လွ်က္ၾကည့္လွ်င္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ အဆိုပါအင္အားစုၾကီးမ်ားကို  ကြဲျပားျခားနားေသာအင္အားစုၾကီးမ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾကရမည္။ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္အားယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားသျဖင့္ ဘုရင္ႏွင့္သူ၏မ႑ိဳင္ကိုပါ  အပိုဆုထားထည့္တြက္ၾကရမည့္ဟန္ရွိပါသည္။
အဆိုပါအင္အားၾကီးမ်ား အတြင္းအျပင္အားျပိဳင္တြန္းတိုက္မႈျဖစ္ပါက ဆိုင္ရာေထရ၀ါဒတိုင္းျပည္တို႔တြင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡလြန္စြာၾကီးသြားေစသည္ကို ျမင္ၾကရမည္။ မတည္ျငိမ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊  ဘာသာေရး၊ စစ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံေရး ျပည္တြင္းစစ္တို႔ကို ေတြ႔ၾကရမည္။
အဆံုးသတ္သည္သာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေကာက္ခ်က္ကို ေဒသသမိုင္းေရးရာမ်ားတြင္ကိုယ္တိုင္လွန္၍ၾကည့္ၾကေစခ်င္သည္ဟူလို..။

သား၃သားတြင္ ေက်ာင္းသား(အရပ္သား)တို႔ႏို္င္ငံေရး ဦးေဆာင္လုပ္ႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရပ္တည္ေနမွသာ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေပလိမ့္မည္။
ႏွစ္ရာခ်ီအထိုင္က်ေနေသာ အဆိုပါဓေလ့ထံုးတမ္းကို ေဖါက္ထြက္ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈတို႔သည္ အတြင္းမွလိႈက္၍လာႏိုင္သည္မထင္မူပဲျပင္ပ မွသာ လာႏိုင္မည္ထင္ပါ၏။
ျမန္မာ့ထြက္ရပ္လမ္းကို ေဖါက္ႏိုင္သူတို႔မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ သန္းခ်ီျမန္မာမ်ားသာျဖစ္သည္ဟုဆိုခ်င္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ…
မိမိေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာသည့္အဖေျမႏွင့္အမိဧရာ၀တီအက်ိဳးအတြက္ (ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္)ရည္ရြယ္ၾကိဳးစားေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေရြ႔မည့္အခ်ိန္ဟုျမင္သည္။
ျမန္မာျပည္ျမင့္လွ်င္ ျမန္မာ-အေမရိကန္တို႔လည္းတင့္ေပလိမ့္မည္။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF