PR Vs FPTP
—————-

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ Proportional Representation (PR) အေၾကာင္းကို ခ်က္ေဘာက္မွာ လာေမးၾကတဲ့ သူေတြရွိပါတယ္၊ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းကို ေရးခဲ့ဖူးတာအေၾကာင္းျပဳျပီး ပီအာ အေၾကာင္းလည္းေရးဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့သူေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္၊

ၾကိဳတင္ေျပာလိုသည္မွာ မိမိသည္ ဥပေဒပညာရွင္မဟုတ္ပါ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးကို စိတ္၀င္စားတဲ့သာမာန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရေတြမပါပဲ လုိတိုရွင္းသေဘာေလာက္ေရးသားပါ့မယ္။ ေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္မေျပာလိုပဲ ဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္စဥ္းစားရန္သာျဖစ္ပါတယ္။

ပီအာက်င့္သံုးလိုသူမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္စုႏွစ္ခုသာရွိပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့

၁) စစ္တပ္ ၂၅% အင္အားျဖင့္ ထာ၀ရတည္ရွိေနႏိုင္မည့္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ
၂) လူထုေထာက္ခံမႈကိုမရေသာပါတီ

ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုး ပီအာ စနစ္က်င့္သံုးလိုေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္း မတူၾကပါ။

ပီအာရဲ႕အေျခခံသေဘာကိုနည္းနည္းမေဆြးေႏြးခင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့စနစ္ကိုနားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕လက္ရွိသံုးေနတဲ့စနစ္ကို First-past-the-post voting – FPTP (ျပည္သူေရြးခ်ယ္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ေရြးခ်ယ္သည့္စနစ္) လို႔ေခၚပါတယ္။

ဆိုလိုသည္မွာ တစ္မဲ၊ ႏွစ္မဲအသာရရံုျဖင့္ ထိုကိုယ္စားလွယ္အႏိုင္ရမွာျဖစ္ျပီး တစ္မဲ၊ ႏွစ္မဲ ေလ်ာ့နည္းရံုျဖင့္ ျပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ရံႈးနိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပီအာ အုပ္စုဟာ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ျပျပီး ရႈံးနိမ္ခ့ဲသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ နစ္နာမႈကို ငဲ့ညွာသည့္အေနျဖင့္ ထိုကုိယ္စားလွယ္ကိုပါ လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာေပးသင့္သည္ဟု ယူဆၾကပါတယ္။

ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္တရားမွ်တျပီး ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကို အလြန္ေလးစားသည့္လုပ္ရပ္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ျပည္သူအေပၚတြင္ မွန္ကန္ေသာေစတနာထားပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာအမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိတြင္ပီအာစနစ္ကို တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပီးေသာ္လည္ေကာင္းက်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဘရာဇီး၊ ထိုင္း၊ ဖင္လန္၊ အိႏၵိယ၊ ကေဗၻာဒီးယား၊ နီေပါ အစရွိသျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ေ၀ါဟာရ မစိမ္းတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ၈၆ ႏိုင္ငံရွိေနပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပီအာမွာလည္းေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြရွိေၾကာင္းကို ပဏာမနားလည္ျပီး ပီအာလက္ခံသူမွန္သမွ် လူယုတ္မာမ်ားသဖြယ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္လည္း အေျခအေနမွန္ကိုနားလည္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း အရင္လက္ခံထားေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပီအာစနစ္ကို အလြန္ဆိုးရြားေသာစနစ္ဟု ယူဆျခင္းထက္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္သင့္ေတာ္ျခင္းရွိမရွိ သံုးသပ္ျခင္းသာ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ တတ္သိနားလည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုယ္တိုင္က ပီအာစနစ္ကိုမေကာင္းဘူးဟုမေျပာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ေပးတာကို သတိျပဳေစလိုပါတယ္။

ပီအာက်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေယဘူယ်အခ်က္အားျဖင့္ တူညီေနၾကသည္မွာ

၁) အားလံုးသည္ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ျပီးေနသားတက်ျဖစ္ေနျခင္း၊
၂) ျပည့္သူ႕ဆႏၵ ကိုအထိုက္အေလ်ာက္ေလးစားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကျခင္း၊
၃) ႏိုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္မပါျခင္း၊
၄) ပါတီၾကီးတစ္ခုက လႊတ္ေတာ္ကိုအျမဲလက္၀ါးၾကီးအုပ္မထားႏိုင္ျခင္း၊
၅) ျပည္သူကလည္း လႊတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊
၆) တရားမွ်တသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒရွိျခင္း၊

စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သားရျပီးပါတီၾကီးမ်ားက ပီအာ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရျခင္းမွာလည္းေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

၁) မဲရႈံးခဲ့သည့္ ျပည္သူေတြကို အမွန္တကယ္ငဲ့ညွာျခင္း၊
၂) အင္အားၾကီးပါတီၾကီးမ်ား ၾကိဳက္သလိုျခယ္လွယ္ခြင့္မရေစရန္ ပါတီငယ္မ်ားျဖင့္ေထာက္ကန္ထားျခင္း၊
၃) ပါတီေတြမ်ားလွ်င္ အဆိုႏွင့္အတိုက္အခံမ်ားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေစျခင္း၊
၄) မတူညီသည္ကိုဖယ္ျပီးတူသည့္အခ်က္ကို စုစည္းႏိုင္ကာ ေနရာလပ္မက်န္ လႊတ္ေတာ္အာဏာျပန္႕ႏွံ႕ေစျခင္း၊
၅) လူၾကိဳက္နည္းသျဖင့္ ပီအာ စနစ္ေၾကာင့္သာလႊတ္ေတာ္ေရာက္ေနရသည့္ပါတီငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်ာင္ထိုးျခင္းမခံရပဲ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေစကာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကိုပိုမိုအေလးထားလာျခင္း၊

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္မူ ပီအာစနစ္က်င့္သံုးလိုပါက လက္ရွိႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏အေနအထားကို ေရာက္ေနဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ဖီလာအေျခအေနျဖစ္ေနသျဖင့္ ပီအာစနစ္၏ ရလာဒ္လည္းေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါသည္။
၄င္းတို႔မွာေရွ႕တြင္ေျပာထားသည့္ မတူညီသည့္ အုပ္စုႏွစ္ခုတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း

၁) ပါတီၾကီးမ်ားက မိမိတို႕ၾသဇာသက္ေရာက္ေစျပီး အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ပါတီငယ္မ်ားကို အင္အားစုသဖြယ္ေမြးျမဴျပီး လိုသလိုအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း၊
၂) လူထုေထာက္ခံမႈမရေသာပါတီငယ္မ်ားကလည္း ပါတီၾကီးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္အခြင့္အေရးလာဘ္လာဘကိုေျမာ္ကိုးျပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖ်က္ျမင္းလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊

စသည္မတရားမႈမ်ားကို ေျခ၊ဥ အကာအကြယ္ယူကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ စစ္တပ္ ၂၅%ႏႈန္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူထားသည့္ အာဏာရပါတီၾကီးသည္ ျပိဳင္ဘက္အတိုက္အခံပါတီမ်ားၾကားတြင္ ဖ်က္ျမင္းမ်ားသံုးကာ အင္အားကိုခ်ိနဲ႔ေစျပီး အလြယ္တကူႏွိမ္နင္းခြင့္လည္းရွိေနပါသည္။

ဒီမိုကေရစီပါးမ၀ေသးေသာျပည္သူလူထုအတြင္းတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုအတြင္းမွ ျပိဳင္ဘက္အမတ္ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေၾကာင္းျပဳျပီးေသြးကြဲလာႏိုင္စရာလည္းရွိပါသည္။

-ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အာဏာရွင္ႏွိက္စက္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ၊
-ခရိုနီစီးပြားေရးအင္းအားၾကီးေသာႏိုင္ငံ၊
-၉၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမတရားျပ႒ာန္းထားေသာႏိုင္ငံ၊
-လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖင့္အသားက်ေနေသာႏိုင္ငံ၊
-ဒီမိုကေရစီအေစာ္ေတာင္မနံေသးေသာႏိုင္ငံ၊
-ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ အမ်ဳိးသားေန႕၊ -လြတ္လပ္ေရးေန႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအေၾကာင္းပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ၊
-အရည္အခ်င္းနိမ့္ေသာစစ္တပ္လူထြက္မ်ားျခယ္လွယ္ေနသည့္ႏိုင္ငံ၊

ထိုကဲ့သို႔ေသာျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူကို ေစတနာထားေလးစားေသာအားျဖင့္ ပီအာ စနစ္ကိုက်င့္သံုးလိုသည္ဟု ေျပာျခင္းသည္
မ်က္ႏွာသနပ္ခါး၊ ေပါင္ေသးစီးေၾကာင္းကဲ့သို႔ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရွက္စဖြယ္သာ ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။

ေနာင္အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဆိုခဲ့ျပီးေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလာေသာအခါမွ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ Proportional Representation (PR) ကိုက်င့္သံုးရန္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါသည္။

About kogyi mind

kogyi mind has written 7 post in this Website..

   Send article as PDF