၂၀၁၄မတ္-ဧျပီတြင္ေကာက္ယူေသာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာ့အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၁၁သန္းခန္႔တြင္ လူဦးေရမွာ ၅၁.၄သန္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။
ယခုထုတ္ျပန္မႈသည္ ၁၉၈၃တြင္ေနာက္ဆံုးထားေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္္စာရင္း(၃၅.၄သန္း)အား ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ၃.၄ျဖင့္တြက္လွ်င္ျဖစ္လာရမည့္ သန္း၆၀ေက်ာ္ထက္ ၉သန္းမွ်ေလွ်ာ့နည္းေနပါေလသည္။ ဘယ္ဆီေရာက္၍ေပ်ာက္သနည္း။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မလိမ္ညာ။

အတိတ္ကိုဖတ္ႏိုင္ရန္ လွစ္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္၏။
အဆံုးသတ္ရလဒ္အားအေျခတည္ကာ ေျပာင္းျပန္အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းေတြးတြက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေျပာင္းခိုသူမ်ား

လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈မွစ,ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျပဳသည္မွထ,ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ နယ္ေျမလုျခင္းေၾကာင့္တည္ေသာ မတရားသည့္စစ္ပြဲမ်ားသည္ လူေပါင္းမည္မွ်ကိုသုတ္သင္ပစ္ခဲ့ပါသနည္း။ လူ၉သန္းမွ်ကို

အမိေျမမွဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္ႏွင့္အလားတူေနေလသည္။
စစ္တမ္းမ်ားအရ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ၄၁၅၀၀၀တို႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းခိုခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကျပည္ေထာင္စုသုိ႔ေျပာင္းခိုသူ(Refugees)မ်ားအျဖစ္အေျခခ်သူသည္ပင္ ၁၃၂၂၃၁ဦးရွိသည္ဟု(Burmese American Community Institute – BACI)

မွစာရင္းေကာက္ယူထားပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား၂သန္းမွ၄သန္းအထိ( The International Organization for Migration (IOM) ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္)ႏွင့္ အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ မေလးရွားတြင္ ၅သိန္းေက်ာ္၊ စကၤာပူတြင္ ၁သိန္းေက်ာ္တုိ႔ရွိေနပါသည္။
စိနျပည္ႏွင့္ အိႏိၵယသို႔ကား လမ္းေပါက္ေနသမွ် ဥဒဟို၀င္ထြက္သြားလာျခင္းလြယ္ကူသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဦးေရသန္းမည္မွ် ေရာက္သြားသနည္းေတြးၾကည့္ရန္သာရွိေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္…။
ျမန္မာတုိ႔တြင္ေတာေနေတာင္သားမ်ားနည္းလာသည္။ လူဦးေရ၏ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ( ၁၅သန္း)သည္ ျမိဳ႔ျပမ်ားသို႔သာခိုလံႈေနထိုင္ၾကျခင္းသည္ထင္ရွားျပ၏။ မဟာရန္ကုန္(ရန္ကုန္တိုင္း) မွာပင္ လူ ၇.၄သန္းေနၾကသည္ဟူ၏။ သို႔ေသာ္

ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံတည္ခဲ့ေသာျမိဳ႔သစ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ကား ၁.၁၅သန္းသာရွိေနေလကာ တလြဲကိုစနစ္တက်လုပ္ထားပံုေပါက္ေနပါေလသည္။

က်ားမ

လက္ရွိထြက္လာေသာစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ၁.၇သန္းပိုမ်ားေနေပရာ က်ားမ်ားဘယ္ေရာက္ကုန္သနည္းဟု အေတြးပိုရမည္ျဖစ္သည္။ ရွိေသာ”မ”ဦးေရတြင္လည္း ဖယ္ဒရယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္စာရင္းတြင္ အေယာက္၅၀သာရွိေနေပရာ

ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ျဖစ္၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ႏွိမ္ခ်ခံထားရမႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္မႈေလွ်ာ့နည္းလြန္းပံုကို ျမင္သာေနသည္။
ျမန္မာလူငယ္တို႔၏ စံျပညႊန္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳသူ သားေမြးသူ ေနာက္က်သည္မ်ားႏွင့္ လူပ်ိဳၾကီးမ်ားပင္ရွိၾကေနေပရာ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ဆန္း၏ ေရွ႔ေမွ်ာ္အျမင္မွ မ်ားစြာေသြဖယ္သည္ဟုအတတ္ဆိုရမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူငယ္တို႔အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရန္တ္ုက္တြန္းခဲ့လွ်က္ ကိုယ္တိုင္လည္းအသက္၂၇အရြယ္တြင္ (အလြန္အလုပ္မ်ားသည့္ၾကားမွ) ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ သားသမီး၃ေယာက္ထြန္းကားခဲ့၍ ျမန္မာတို႔၏အၾကီးဆံုးဆုလာဘ္အျဖစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုထားရစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
က်ားဦးေရနည္းရသည့္အထဲ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္သည့္ သာသနာ၀န္ထမ္းဦးေရႏွင့္ ကပၸိယ ကိုရင္မွီခိုသူမ်ားသည္လည္း သန္းခ်ီေနေပရာ အိမ္ေထာင္ေရးသုခ၊ လူမႈေရးဘ၀လွလွတို႔ႏွင့္မ်ားစြာလြဲေခ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနရဟန္ရွိသည္။ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းမွာ လက္ရွိတြင္ ၂.၁သာရွိေနေပရာ

ေသႏႈန္းႏွင့္ခ်ိန္စက္လွ်င္ ထိုထိုအက်ိဳးဆက္ကို ေနာင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ခုအတြင္းတြင္ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ထိတ္လန္႔စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည့္သေဘာရွိသည္။

အမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္

လူဦးေရနည္းေနသျဖင့္ အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP $51.8m World Bank Est. 2013) ႏွင့္အခ်ိဳးက်တြက္လွ်င္ ျမန္မာသည္ သမိုင္းတြင္မရွိဖူးေသာ တဦးေဒၚလာ၁၀၀၀ေက်ာ္၀င္ေငြအေျခအေနကိုဆိုက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေျမဤေလသည္ေကာင္းေသာရာသီဥတုရွိ၏။ စပါးေရစာေပါမ်ားၾကြယ္၀၏။ က်ယ္ျပန္႔ေသာျမစ္၀ွမ္းႏွင့္ ေတာေတာင္တန္းတို႔၀ယ္ ေၾကးလိုလွ်င္ေရႊေငြသတၱဳအကုန္ထြက္သည္။ ရတနာလိုလွ်င္ န၀ရတ္ကိုးပါးေပၚသည္။ ယူေရနီယံပင္ထုတ္ႏိုင္ပါေလသည္။
တုိ႔ျပည္တို႔ေျမတို႔ရႊာေျမ၀ယ္ သမိုင္းယဥ္ေက်း ေထာင္ႏွစ္ေက်ာ္လွ်က္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ လူဦးေရတြက္နည္းသနည္း?
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထိုင္း(၆၇သန္း) စိနျပည္(၁၃၆၆သန္း)၊ အိႏိၵယ(၁၂၄၉သန္း) ဘဂၤလားျပည္(၁၅၆သန္း)ရွိေနပါေၾကာင္း။

လူဦးေရအေပၚတည္မွီျပီး စီးပြားေရးလုပ္ရသည့္ ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားသည့္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္၊ ေစ်းကြက္ဗ်ဴဟာ ျပန္စိစစ္တြက္ခ်က္ၾကရမည္ျဖစ္ကုန္ေလသည္။ အူရီးဒူးႏွင့္ တယ္လီေနာ တို႔ကဲ့သုိ႔ ဖံုးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားဒုကၡႏွင့္မိတ္ေဆြျဖစ္ၾကျပီ။
တကယ္ေတာ့ လူ၅၁သန္းဆိုသည္မွာ အိႏိၵယႏွင့္စိနျပည္ၾကီး၏ ျပည္နယ္တခုတြင္ေနေသာ လူဦးေရမွ်ပင္မရွိ။

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္အေမရိကျပည္ေထာင္စုရွိ ၁၁သန္းမွ်ေသာတရားမ၀င္ေရြ႔ေျပာင္း၀င္လာမည့္သူမ်ားထဲမွ ၅သန္းကိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာအခြင့္ေပးရန္ အိုဘားမားအစိုးရမွ သမၼတ၏အထူးအမိန္႔ႏွင့္ပင္ခြင့္ျပဳရန္ရွိေနေပရာ လူသန္း၃၁၃ေနေသာဤႏိုင္ငံၾကီး၀ယ္

၅သန္းဟူသည္နည္းေသာဂဏန္းသည္ကားမဟုတ္။
ျမန္မာျပည္၏အေနာက္ဖက္တံခါး၀တြင္ေတာ့ ဘဂၤလားျပည္ေန ၈သိန္းမွ်ေသာ ဘဂၤလီအႏြယ္စုမ်ားက မူလ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုကာ ထိုင္ေစာင့္ေနၾကပါသည္။ လူ၃သန္းရွိသည္ဆိုေသာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ ၁သန္းေက်ာ္မွာ ဘဂၤလီမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္လည္းျဖစ္၏။ မ်ိဳးရိုးဗီဇတို႔ကို

သိပၸံနည္းပညာႏွင့္စစ္ထုတ္ၾကည့္လွ်င္မည္သည့္အေျဖထြက္လာမည္ကား မသိႏိုင္။
တကယ္ေတာ့ အဆိုပါေဒသၾကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒခ်္ႏိုင္ငံ၏အေရွ႔ဖက္ျခမ္းမ်ား၊ အာသံ၊မဏိပူရတို႔သည္ ဟိုးတခ်ိန္ခါက ျမန္မာပိုင္၍ ျမန္မာ့အင္ပါယာထဲပါေနခဲ့ဖူးသည္။ အဂၤလိပ္မွ(ထံုးစံအတိုင္း) လြတ္လပ္ေရးေပးခ်ိန္၀ယ္ ေျမခြဲ၍ျပည္ေထာင္ေျမပံုသစ္ဆြဲခ်လိုက္ေသာအခါ ဖယ္ခ်က်န္ရစ္ခဲ့သည့္

နယ္နမိတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသည္ ေျမကိုလိုလွ်င္ လူတို႔ပဋိပကၡျဖစ္မည္/ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကျပဆိုသည္။
အခ်ိန္ကိုက္ပင္ အယ္လ္ကုိင္ဒါ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႔၏ေခါင္းေဆာင္မွ  အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သြားမည္ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္လာေပရာ ျမန္မာျပည္အေနာက္တံခါးအေရးသည္ သတိၾကီးစြာထားသင့္ပါသည္။
တိုင္းျပည္၏၀င္ေငြတို႔ မျပီးဆံုးႏိုင္ေသာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမီးအား ျငွိမ္းရင္းေလာင္ရင္းႏွင့္ အလဟသျဖစ္သြားႏိုင္မည့္သေဘာရွိသည္ကိုကားမျငင္းႏိုင္။
မီးဟူသည္ မေလာင္ခင္တားရသည္မဟုတ္ေလာ။

PR=GC (Green Card)

ျမန္မာ့ေျမအက်ယ္ စတုရန္းမိုင္၂သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္ တြင္ယခုလူဦးေရအခ်ိဳးႏွင့္ဆိုပါက ေနေရးမ်ားစြာေခ်ာင္ခ်ိႏိုင္ေပရာ ျမန္မာတို႔သည္ လူဦးေရကိုထိုးသြင္းျမွင့္တင္နည္းျဖင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုးသြင္းျမွင့္တင္သည္ဆိုရာ၌ ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ လူသား/ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအားျဖတ္ခုတ္ယူျခင္းျဖစ္သင့္သည္။
ေငြေၾကးၾကြယ္၀မႈႏွင့္ကာယ၊ဥာဏစြမ္းအားျမင့္ျခင္းအား စံနႈန္းအျဖစ္ထားေခၚယူသင့္ေပသည္။
အေမရိကားသည္ E,L,H Visa အစီအမံမ်ားျဖင့္၄င္း၊ စြမ္းအားျမင့္လူသားမ်ားအား (O-1 Visa Extraordinary Ability or Achievement)ျဖင့္၄င္းလက္ခံကာ ျပည္၀င္ခြင့္ႏွင့္အတူ GC ေလွ်ာက္ခြင့္ပါေပးပစ္၍ထိုမွသည္ အေမရိကျပည္သားျဖစ္တည္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚဆြဲတင္ေပးေပရာ

ဤလုပ္ထံုးနည္းကိုမ်ားစြာအတုယူသင့္လွပါသည္။
ျမန္မာျပည္၏ ယခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာတြင္ စတင္မည္ဆိုထားေသာ PR စနစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုပါ၏။ ေနာင္တြင္ Dual Citizenship လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီေရာက္ျမန္မာဇာတိႏြယ္မ်ားအား သားေရႊအိုးထမ္းျပန္လာသည္ကိန္းဆိုက္ေအာင္ ဥပေဒျပဴသူမ်ား လုပ္ၾကေစခ်င္သည္။

တကယ္ေတာ့ DC ခြင့္ျပဳထားေသာႏိုင္ငံတို႔မွာ ကမၻာထိတ္တန္းႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံသားတို႔အား ဤႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ နစ္နာျခင္းမျဖစ္စေကာင္း။ အနည္းဆံုးေတာ့ (အလုပ္စြမ္းအားမထြက္ႏိုင္ေတာ့သည့္) ပင္စင္စားအရြယ္ႏိုင္ငံၾကီးသားမ်ားထံမွပင္လွ်င္္ ျမန္မာျပည္တြင္ေခါင္းခ်ခြင့္ဖန္တီးႏိုင္က သူတို႔၏ပင္စင္စုေငြႏွင့္ပင္ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ ပံုမွန္၀င္လာပါမည္။

ဤရာစုတြင္ ကမၻာရြာျပန္႔ကား၍ လူမ်ိဳးမ်ားေရာေထြးသြားေနျပီျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ရာ/ဆိုင္ရာလူဦးေရသည္သာ တိုင္းျပည္တို႔ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္လာမည္။
“ထေလာ့ျမန္မာ အိုျမန္မာတို႔။ ကိန္းမ်ား ဂဏန္းျပခဲ့ျပီ”
“Give me good mothers and I will give you a good nation” – by Napoleon Bonaparte
မိခင္ေကာင္းမ်ားပိုလြန္ရွိေနေသာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ျပည္ေကာင္းတခုထူေထာင္ၾကပါစို႔။ ။

 

kai

About kai

Kai has written 948 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.