ဗ်ားဒုိ႕ဂုိ ဒီေန႕ အေနာ္သိတဲ႕ Qအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်ဥ္သဗ်။ အမ်ားသိ IQ, EQ တုိ႕ေတာ့ ဟုုတ္ဝူး၊ အဲဒါေဒြ ေျပာဖုိ႕လဲ ညံအမွီဗူး.. ဆုိေဒါ့ ကုိယ္သိတာပဲ ကုိယ္ေျပာမဲ…။ လက္ေတြ႕ အသုံးသိပ္ဝင္တဲ႕ ၾကဴေလးၾကဴ ရွိသၿဗ၊ ပထမဆုံးဃ…

ရႊီးၾကဴ.. ျဖီးၾကဴလုိ႕လဲ ေခၚတယ္။ မသိလ်င္ ရႊီးသာရႊီး ျဖီးတာျဖီး။ အဲ.. ရႊီးတာနဲ႕ ျဖီးတာ မတူဗူးဗ်..။ ဟားဗတ္ တကၠသုိလ္ထုတ္ BCKG ျမန္တ်န္႕ အဘိဓါန္မွာ ဒီလုိဆုိဒယ္..။ ရႊီးျခင္း = မသိဘဲ ေျပာသည္။ ျဖီး = အေပၚယံ နဲနဲ သိသည္ကုိ တတ္ေယာင္ကားလုပ္သည္။ သဂ်ီးမာမြတ္ခုိမ္ ဝိပႆနာအေၾကာင္း ေျပာတာမ်ဳိးဆုိ ရႊီးၾကဴေပါ႕၊ အင္တာနက္မွာ သူ ဂူဂဲလ္လုပ္ရွာ ျဖတ္ညွပ္ကတ္ျပီး အေထာက္အထားနဲ႕ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးၾကေတာ့ ျဖီးၾကဴ..။ လူေပၚလူေဇာ္ လုပ္စားသူမွာ အဲဒီ အရည္အခ်င္း ရွိတယ္ဆုိ ဗူျငင္းမဲ။ စုိင္ေကာ္လုိ႕ ျခဳံေပၚေရာက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မတရား အနုိင္က်င့္ျပီး အထက္ေရာက္သြားလ်င္ အဲဒီၾကဴသုံး ေဟာက္စား လုပ္ေပေဒါ့။ တခုေတာ့ရွိလယ္ အဲဒါ သက္သက္သုံးမည္ဆုိ တဖက္လူသည္ နုံအသူ၊ အေၾကာက္တရား ၾကီးစုိးသူ၊ စြန္႕စားမႈ မျပဳရဲသူမ်ား ျဖစ္ရမယ္။ အဲလုိ မဟုတ္လ်င္ ကုိယ့္မွာ ရုိက္ဖုိ႕ တုတ္ တေခ်ာင္းေတာ့လုိ၏။

ဟီးၾကဴ.. လုိအပ္တဲ႕အခါ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးပါ၊ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပါ။ ဟုတ္တယ္ေနာ္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အမွားေတာ့ လုပ္မိမွာပဲ.. အဲဒီအခါ ဟီး ဟီး ဟီးနဲ႕ သြားဂ်ီးျဖဲ ျပဖုိ႕လုိဒယ္။ မွားလဲမွားေသး မ်က္နွာေသၾကီးနဲ႕ဆုိ ေခြးဘူက လႊတ္မဲ။ ကုိယ့္အတြက္ က်န္မည္ဆုိ ဘယ္သူ႕မဆုိ ဟီးျပတတ္ပါ၊ ေအာက္က်ဳိ႕လုိ႕ လူမေသ၊ အေျပာတတ္လ်င္ လိင္ဗ်ံအလကားစီးရ၊ သနားလုိ႕ အဝွာေပးကုိင္တာ ဟုိဒင္း ရန္မလွ်ာနဲ႕ (အနည္းဆုံးေတာ့ ကုိင္ခြင့္ရအိ) စဒါေဒြ အလဂါးမႈတ္..။

ျငီးၾကဴ.. အခြင့္ၾကဳံလ်င္ ျငီးတတ္ရမည္။ ျငီးၾကြားေလးၾကြားတာ ဗ်ားတုိ႕ မၾကာမၾကာ ၾကားဖူးမဲ။ ဓာတ္ဆီဖုိးက ေဈးၾကီးလုိက္တာ သိလား ကုိယ္စီးေနတဲ႕ကားက ဖုိးဝွီးဒရုိက္ဗ္ဆုိေတာ႕..။ သားေတာ္ေမာင္ တက္ေနတဲ႕ အင္တာေနရွင္နယ္စကူးလ္ ေက်ာင္းလခ တက္ျပန္ျပီ ေဒၚလာ နွစ္ေသာင္းတဲ႕ ဟူး..။ အလုပ္ေတြမ်ားလုိက္တာ ရီပို႕ေတြ လုပ္ေနရတယ္..။ ကုိယ္ဘာေကာင္ဆုိတာ ျပသလုိ အားနည္းခ်က္ ရွိလ်င္လဲ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ ၾကိဳ ကာျပီးသားျဖစ္တယ္။ ဥမပါ ေဂဇက္သဂ်ီးဇုတ္ အယာတုိလာ မာမြတ္ခုိမ္ ဂဇက္ရြာအတြက္ ဘာေၾကး ညာေၾကး ကုန္ေဂ်ာင္း ျငီးတာမုိးေပါ့..။ သူ႕ဆုိက္က အသုံးမက် ေနွးပါတယ္ ဘူမွ အျပစ္မတင္ရဲေဒါ့ဗူး..။ ေတဒင္းဂ်ဳိး MPT ကုိးနတ္ရွင္ဆီ အဆဲ လမ္းေဂ်ာင္း ေျပာင္းသြားဒယ္ မဟုတ္လား။ ဆုိက္ကုိ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈ မလုပ္ဘဲ ဦးမြတ္ သူ႕မိန္းမ ေဒၚခါလာဂ်ီးနဲ႕ ဖက္အိပ္ေနဒါေရာ အျဖစ္နုိင္ဘူးလား..။ စဥ္းဇားၾဆာ..

ေနာက္ဆုံးက ခြီးၾကဴ.. သိပ္ေတြးမေနနဲ႕ ဆဲခ်ဥ္လ်င္ ဆဲပစ္လုိက္၊ သင့္မသင့္ ဘာေၾကာင့္ ညာေၾကာင့္ မလို၊ အျခစ္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မလုိသလုိ ဆဲျခင္းမွာလဲ လြတ္လပ္စြာ ဆဲပစ္ရျမီ။ ေဟ႕ ဦးမာမြတ္ ခီဗ်ားကုိ က်ဳပ္ လဗ်င္ထြတ္…။ တနည္းအားျဖင့္ တက္ၾကြဒဲ႕ ၾကက္ဖ active ေပါ့ဗ်ာ၊ ေလာဘေၾကာင့္ ၾကီးပြားဒယ္ဆုိ လူကုိ ေဒါသသည္ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစတယ္၊ ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ လူရွိန္ေစတယ္။ တေန႕ကပဲ ခီဗ်ားတုိ႕ အေရခြံထူပါတယ္ဆုိဒဲ႕ ဦးမာမြတ္ ရြာသားေတ်ာက္ကုိ မွင္နီတား ခြီးလုိက္ျပီ မႈတ္လား။ သူ႕နွစ္လုံးျပဴးၾကီးနဲ႕ ထုတ္ပစ္ျပီ။ မွန္တယ္ သဂ်ီး.. နွစ္လုံးျပဴးဂ်ီးကုိ သေဂ်ာ္ဂဒီးအတြက္ သီးသန္႕ထား သုံးေနတာရပ္ေတာ႕။ ရံဖန္ရံခါလဲ ရြာထဲ လွံျပသင့္ျပရမဲ (ကတၱီပါအိတ္စြပ္ သိမ္းထားလုိ႕ပါ။)

ဒါေဒြက က်ဳပ္သိထားတဲ႕ ၾကဴေဒြပဲ..။ ဗ်ားဒုိ႕ေဂါ ဘာၾကဴေတြ သုံးသလဲ..။ ၾကဴတခုထဲ သုံးတာရွိသလုိ ၾကဴနွစ္ခု သုံးေလးခု စုေပါင္းအခါလည္းရွိမဲ။ သုိးေဆာင္းစကားမွာေတာ့ flexible ဖက္ေဆးဘဲ = တရားေသ ဆုပ္ကုိင္ မထားျခင္းနဲ႕ တူမည္။ ခုပဲၾကည့္ အေနာ္ ျဖီးၾကဴ သုံးမိလုိက္ပီ..။ ဒဂယ္ေတာ့ အြန္လုိင္းအဘိဓာန္တက္ၾကည့္ပီး သုံးလုိက္တာဗ်။ ဗ်ားတုိ႕ နည္းနည္းေတာ့ ျဖဳံသြားဒယ္ မဟုတ္လား..။ ငါ ကြ.. မလိင္ေဂ်းဗ်ာ.. လိင္ယဥ္နွစ္ျပစ္..

ခဏေလးေနာ္ အုိဘားမားနဲ့ စဂါးေျပာေနလုိ႕... အစ္ထ အစ္ထ ေအက

ဟဲလုိ ၾကဴၾကဴလား ကုိယ္ပါ ေခါင္းမပါဘူး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး