Brotherhood_of_Blades_poster

Brotherhood of blades
မင္ မင္းဆက္ ေနာက္ဆံုးကာလမ်ားတြင္ ဆရာတူ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္သည္ ဂ်င္းရိေဝ ေခၚ

ဘုရင့္လွ်ဳိ႕ဝွက္ရဲအဖြဲ႕ တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းၾကသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူတို႔က ညီအစ္ကို

ေလးေယာက္ျဖစ္ျပီး တစ္ေယာက္မွာ ေလလြင့္ေန၍ ရံဖန္ရံခါ ညီအငယ္ဆံုးထံ အေၾကြးလာ

ေတာင္းေလ့ရွိသည္။ သူတို႔လုပ္ခလစာမွာ တစ္ႏွစ္မွ ေငြစ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔သာရွိသည္။ အစ္ကိုၾကီး

ကရာထူးတိုးခ်င္သည္။ အထက္အရာရွိကို ေတာင္းပန္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေသာ္လည္း အရာရွိက ေငြ

သာလိုခ်င္၍ အခက္ေတြ႔ရသည္။ အစ္ကိုလတ္ကလည္း သူ႔ပေယာဂမကင္းဘဲ ေဆာင္ၾကာျမိဳင္

ေရာက္သြားရရွာေသာ မိန္းကေလးကို ျပန္ေရြးခ်င္သည္။ အငယ္ဆံုးညီကလည္း ေလလြင့္ေနေသာ

အစ္ကိုက ေငြစ တစ္ရာ လာေတာင္းေန၍ ဒုကၡေရာက္ေနသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ

ကုန္းကုန္းတစ္ေယာက္ေရာက္လာျပီး သစၥာေဖာက္ ကုန္းကုန္း ေဝက်ဳံးရွန္ ကို လိုက္လံဖမ္းဆီးဖို႔

အမိန္႔ေပးသည္။ ထိုကုန္းကုန္းက သူတို႔ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ကို တိတ္တဆိတ္မွာသည္ကေတာ့

ေဝက်ဳံးရွန္ကို အေသသတ္ဖို႔ျဖစ္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္။       ။

(ေဝက်ဳံးရွန္ ဆိုေသာ ကုန္းကုန္းမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တန္ခိုးအာဏာအၾကီးဆံုး၊ အဆိုးသြမ္းဆံုး

ကုန္းကုန္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ဧကရာဇ္ ထ်န္းခ်ိ ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေရွာက္ခဲ့သူျဖစ္ရာ ထ်န္းခ်ိ ဧကရာဇ္ျဖစ္ေသာ အခါ  အဖအရာ ထား၍ ေျမွာက္စားထားသျဖင့္

နန္းတြင္းတြင္ တန္ခိုးအထက္ဆံုး၊ အာဏာ အျပင္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္

ဂ်င္းရိေဝ လွ်ဳိ႕ဝွက္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းျပီး ၎ႏွင့္မတည့္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ ဧကရာဇ္

ကြယ္လြန္ခါနီးတြင္ သူ႔ညီ ခ်ဳံးက်န္းကို အာဏာလႊဲေပးခဲ့ရာ ေဝက်ဳံးရွန္ အနည္းငယ္ အခက္ေတြ႔ခဲ့သည္။

ခ်ဳံးက်န္းဧကရာဇ္သည္ ေဝက်ဳံးရွန္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ မထင္မရွားသာ ေနခဲ့ရာ ဘုရင္ျဖစ္ေသာအခါ

ေဝက်ဳံးရွန္ကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အၾကံထုတ္သည္။ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ေဝက်ဳံးရွန္လူခ်ည္းျဖစ္သျဖင့္

သူ႔အာဏာကို အေတာ္ျပန္တည္ေဆာက္ယူရသသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပစ္မႈမ်ားရွာ၍ ေဝက်ဳံးရွန္ကို

ျမိဳင္ရပ္ႏွင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရင့္အၾကံေပးတစ္ေယာက္က က်ားကို ေတာထဲျပန္လႊတ္သည္ႏွင့္

တူေၾကာင္းေျပာ၍ ေဝက်ဳံးရွန္ကို ျပန္ဖမ္းလာဖို႔ အမိန္႔ထုတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေဝက်ဳံးရွန္ ကိုယ့္ကိုယ္

ကိုယ္သတ္ေသသြားသည္။ ခ်ဳံးက်န္းဧကရာဇ္သည္ မင္ မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုး ဧကရာဇ္ျဖစ္ျပီး သူ

ကြယ္လြန္ေသာအခါ မန္ခ်ဳး က်င္မင္းဆက္က တရုတ္တျပည္လံုးကို စတင္အုပ္စိုးသည္။)

ေဝက်ဳံးရွန္တို႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္တို႔ေတြ႔ေသာအခါ အစ္ကိုလတ္က ေဝက်ဳံးရွန္လာဘ္

ထိုးသည္ကို လက္ခံျပီးလူငယ္တစ္ေယာက္အေလာင္းကိုမီးရႈိ႕၍ ျပန္ယူလာကာ ေဝက်ဳံးရွန္ေသျပီဟု

အထက္ကို တင္ျပခဲ့သည္။အစ္ကိုလတ္လာဘ္ယူခဲ့သည္ကို က်န္ညီကိုႏွစ္ေယာက္က မသိၾကေပ။

ေဝက်ဳံးရွန္ကို သတ္ခိုင္းေသာ ကုန္းကုန္းသည္ ေဝက်ဳံးရွန္ေနရာကို လိုခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဝက်ဳံးရွန္

မေသေၾကာင္း သူသိေသာအခါ တုန္လႈပ္သြားသည္။ ေဝက်ဳံးရွန္က ထိုကုန္းကုန္းကို သူလာဘ္ထိုး

လိုက္ေသာ ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ကို အေၾကာင္းရွာ၍ ျပန္သတ္ခိုင္းသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ညီအစ္ကို

သံုးေယာက္မွာလြယ္လြယ္ႏွင့္မေသေခ်။ အစ္ကိုလတ္က သူ ရလာေသာ လာဘ္ေငြျဖင့္ ညီအစ္ကိုတို႔

၏ ေငြေၾကးျပႆဏနာမ်ားကိုရွင္းသည္။ အစ္ကိုၾကီးကို ရာထူးတိုးေပးဖို႔ အထက္အရာရွိကို လာဘ္ထိုး

သည္။ အထက္အရာရွိကသူ႔ထက္ရာထူးၾကီးသူကို မ်က္ႏွာလုပ္ဖြင့္ေျပာရာ အစ္ကိုၾကီး ရာထူးတိုး

အခမ္းအနားတြင္ အရွက္ခြဲခံရသည္။အစ္ကိုလတ္ခမ်ာလည္း သူၾကိဳက္ေသာ ေဆာင္ၾကျမိဳင္က

မိန္းကေလးသည္ သူ႔ကိုမၾကိဳက္ဘဲ တျခားလူတစ္ေယာက္ကိုၾကိဳက္ေနသည္ကို သိရေသာအခါ

အသဲကြဲရသည္။ ထို႔ေနာက္ အစ္ကိုလတ္က က်န္ညီအစ္ကိုမ်ားကို သူလာဘ္ယူခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံ

သည္။ သူတို႔ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ

တစ္ခုၾကားတြင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာေသာအခါ …..။

ဒါရိုက္တာ လုယန္ရိုက္ကူး၍ ခ်န္းခ်န္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားေသာ ဤဇာတ္ကားသည္ ဒရာမာ

သိုင္းအက္ရွင္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္သည္။ ယခု Box Office တြင္ ေဒၚလာဆယ့္ေလးသန္း

ေက်ာ္ရရွိထားသည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..