mazerunner

အနာဂတ္ကာလ တစ္ခုတြင္ ေနျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမို လႈပ္ရွားထၾကြလာမႈႏွင့္အတူ ကူးစက္ ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ား

က်ေရာက္လာကာကမာၻၾကီးတစ္ခုလံုး ပ်က္စီးမတတ္ျဖစ္ေနသည္။ သိပၸံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက မ်ဳိးဆက္သစ္

လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ားကို ခံႏိုင္ရွိမရွိ စမ္းသပ္ သုေတသနျပဳၾကသည္။ အစမ္းသပ္ခံလူငယ္

မ်ားသည္ အလြန္ၾကီးမားျပီး အျမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနသည့္ဝကၤဘာၾကီး တစ္ခု၏ အလယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံ

ရျပီး မိမိတို႔ နာမည္မွလြဲ၍ မည္သည့္အရာကိုမွ် မွတ္မိျခင္းမရွိေခ်။

ေသာမတ္စ္ တစ္ေယာက္ ဤဝကၤဘာအလယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ခံရျပီးေနာက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို စံုစမ္း

သည္။ သူ႔အရင္ ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကို ဂလိတ္ဒ္ ဟု အမည္ေပး

ထား၏။ အယ္ဘီက ထိုအထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဝကၤဘာဝင္ေပါက္သည္ မနက္ေစာေစာတြင္

တစ္ခါပြင့္ျပီး ညေနေစာင္းတြင္ ျပန္ပိတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ဂလိတ္ဒ္အဖြဲ႔အတြင္းမွ ေျပးသူမ်ားက

ဝကၤဘာအတြင္း ဝင္ေရာက္ စံုစမ္း မွတ္သားျပီး ေျမပံုျပန္ဆြဲၾကသည္။ သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ ဝကၤဘာတစ္

ခုလံုးစာအတြက္ ေျမပံုဆြဲႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အျမဲေျပာင္းလဲေနသည့္ အစီအစဥ္ပံုစံကိုလည္း အနီးစပ္ဆံုးခန္႔

မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ထြက္ေပါက္ကို ရွာမေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဝကၤဘာထဲတြင္ တစ္ညလံုး အသက္ရွင္ေနႏိုင္သူဟူ

၍ မရွိ။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာဂရီဗာ ဟုေခၚသည့္ ပင့္ကူလိုလို စက္ရုပ္တစ္ပိုင္း သတၱဝါ

တစ္ပိုင္း ဧရာမ အေကာင္ၾကီးမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

ေသာမတ္စ္ တစ္ေယာက္ ဝကၤဘာအတြင္းသို႔ အယ္ဘီကို ကယ္ရန္ စြန္႔စြန္႔စားစား ဝင္ေရာက္ကာ ဂရီဗာ

တစ္ေကာင္ကို သတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏ်ဴတ္ က ေျပးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္

သည္။ အတိုက္အခိုက္သမား ဂယ္လီက ေသာမတ္စ္ကိုအျမင္မၾကည္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသာမတ္စ္ ဂရုမစိုက္

ပါ။ အေျပးသမား မင္ဟိုႏွင့္အတူ အျခားသူမ်ားကို ေခၚျပီး ဝကၤဘာအတြင္းက ဂရီဗာအေသေကာင္ကို

သြားေရာက္စူးစမ္းျပီး အေကာင္၏ ဦးေႏွာက္ထဲမွ ပစၥည္းတစ္ခုကို ထုတ္ယူခဲ့သည္။ ထိုပစၥည္းသည္

ဝကၤဘာထြက္ေပါက္အတြက္ ေသာ့ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂယ္လီအေနျဖင့္ သူတို႔ ဂလိတ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဂရီဗာ

အေကာင္ၾကီးမ်ားအၾကား ပံုမွန္အေနအထားပ်က္ယြင္းျပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။ေနာက္

ဆံုးတစ္ေယာက္အျဖစ္ပို႔လိုက္ေသာ ေကာင္မေလး ထရီဆာက ေသာမတ္စ္ နာမည္ကို ေရရြတ္ကာ

ေရာက္ရွိလာသည္။ သူႏွင့္အတူ ေဆးထိုးျပြတ္ ႏွစ္ခုပါလာခဲ့သည္။ ဂရီဗာ အဆိပ္သင့္ခဲ့ေသာ အယ္ဘီ

ကို ထိုေဆးတစ္လံုးထိုးေပးလိုက္ေသာအခါ အယ္ဘီ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ့ျပီးမွတ္ဥာဏ္မ်ားပါ ျပန္ရလာ

ခဲ့သည္။

 

ေသာမတ္စ္ ႏွင့္ ထရီဆာတို႔သည္ သူတို႔ကို ဝကၤဘာအတြင္း ထည့္သြင္းသူမ်ားတြင္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား

ျဖစ္ေၾကာင္း အယ္ဘီသိခဲ့သည္။ အယ္ဘီ သတိရေသာ ညေနတြင္ဝကၤဘာတံခါးျပန္မပိတ္ေတာ့ အျခား

သံုးဘက္မွ တံခါးမ်ားပါပြင့္ထြက္လာျပီး ဂရီဗာမ်ားက သူတို႔ စခန္းေနရာကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းေသာင္း

က်န္းေလရာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆံုးျပီး သူတို႔တည္ေဆာက္ထားေသာ အရာမ်ားလည္း ပ်က္စီးကုန္သည္။

ဂရီဗာမ်ားကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရင္း အယ္ဘီ ေသဆံုးသြားသည္။အယ္ဘီေသဆံုးသြားေသာအခါ

ေသာမတ္စ္ကိုယ္တိုင္ ဂရီဗာ အဆိပ္ကို ထိုးသြင္းျပီး သူ႔မွတ္ဥာဏ္မ်ား ျပန္ရေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ က်န္ေဆး

ထိုးျပြတ္တစ္ခုျဖင့္ ေသာမတ္စ္ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂယ္လီတို႔အဖြဲ႔က ေသာမတ္စ္ႏွင့္

ထရီဆာတို႔ကို အျပစ္ပံုခ်ကာ သတ္ျဖတ္ရန္လုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂလိတ္အဖြဲ႔ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေသာမတ္စ္

တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ေသရင္ေျမၾကီး၊ ရွင္ရင္ေရႊထီး စြန္႔စားရန္ ဝကၤဘာအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္…..။ (ဇာတ္လမ္းလည္း ကုန္ပါျပီ ဟီဟိ။)

 

အေမရိကန္ စာေရးဆရာ ဂ်ိမ္းစ္ ဒက္ရွ္နာ ၏ ဝတၳဳကို ဒါရိုက္တာ ဝက္စ္ေဘာလ္ ရိုက္ကူးသည္ ဝကၤဘာ

အေျပးသမား the maze runner သည္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ တန္းျမင့္ သိပၸံအက္ရွင္ကားေကာင္း

တစ္ကားျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေဒၚလာ ၃၄သန္းအကုန္အက်ခံရိုက္ကူးထားေသာ ဤဇာတ္ကားသည္

ေလာေလာဆယ္ box office တြင္ ၁၄၈သန္း ဝင္ေငြရရွိထားျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ

the scorch trials ကို ၂၀၁၅တြင္ ရံုတင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဂ်ိမ္းစ္ ဒက္ရွ္နာ အေနျဖင့္ေရးသားျပီး

စီးေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ the maze runner(2007). the scorch trials(2010). the death cure(2011).

the killorder(2012) ႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ ထြက္မည္ဟု ေၾကာ္ျငာထားေသာ the fever code တို႔ျဖစ္ေပရာ

ဤ ဇာတ္လမ္းသည္  HungerGames ကဲ့သို႔ ဇာတ္လမ္းရွည္ၾကီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..