ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု

အခိုင္မာဆံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုေတြ၊ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ၿပိဳကြဲလွ်က္ရွိၾကေပ
အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး လိုရာဆြဲကာ၊ စစ္ခင္းလွ်က္ရွိၾကေပ
လူမမယ္ခေလးမ်ား၊ အဘိုးဘြားနဲ႔ သားသည္မိခင္ ရတက္မေအးရေပ…။

ဒီအျဖစ္မ်ိဳးေတာ႔ မႀကံဳခ်င္ဘူးေလ၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အစဥ္သံုးသပ္ၾကေလ
အနာဂါတ္အက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္ရည္မွန္းကာ ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ေလ

ျပည္ေထာင္စုသားေတြ မကြဲမျပားပဲ ႏွလံုးသားနဲ႔ သတိမူၾကရင္ ရတက္ေအးရလိမ္႔မည္

ဒို႔အသက္နဲ႔ ဒို႔ခႏၵာေတြ အၿမဲရွိသေရြ႔ရင္ထဲမွာ
ဒို႔ခ်စ္တဲ႔ျပည္ေထာင္စုကို အစဥ္ေစာင္႔ထိမ္းဖို႔အဓိဌာန္ရည္

အခိုင္မာဆံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုေတြ၊ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ၿပိဳကြဲလွ်က္ရွိၾကေပ
အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး လိုရာဆြဲကာ၊ စစ္ခင္းလွ်က္ရွိၾကေပ
လူမမယ္ခေလးမ်ား၊ အဘိုးဘြားနဲ႔ သားသည္မိခင္ ရတက္မေအးရေပ…။

ဒီအျဖစ္မ်ိဳးေတာ႔ မႀကံဳခ်င္ဘူးေလ၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အစဥ္သံုးသပ္ၾကေလ
အနာဂါတ္အက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္ရည္မွန္းကာ ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ေလ

ျပည္ေထာင္စုသားေတြ မကြဲမျပားပဲ ႏွလံုးသားနဲ႔ သတိမူၾကရင္ ရတက္ေအးရလိမ္႔မည္

ဒို႔အသက္နဲ႔ ဒို႔ခႏၶာေတြ အၿမဲရွိသေရြ႔ရင္ထဲမွာ
ဒို႔ခ်စ္တဲ႔ျပည္ေထာင္စုကို အစဥ္ေစာင္႔ထိမ္းဖို႔အဓိဌာန္ရည္…..

~~~~ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ်င္~~~~

အခုပြဲေလးဖစ္ေမ်ာက္ေအာင္ ကူညီေပးၾကဒဲ့ သငယ္ဂ်င္း အေပါင္းအသင္း ေရာင္းယင္းမ်ား အားလံုးဂို အထူးဘဲ

ေက်းဇူးတင္ဘာာားးးးးးဒယ္~~  သခ်င္းတိုက္ကူေပးတဲ့ ခ်စ္တနယ္ဂ်င္း တံုခ်ိန္ နဲ႔ သခ်င္းဆိုဖို႔ အၾကိန္ၾကိန္အားေပးဂဲ့ဒဲ့ :(

အာကိုယီး ကဖက္ကက္ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ဘာာားးးးးးဒယ္~~ hehee :P

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ဘာာားးးးးးဒယ္~~

 

 

Screenshot_2014-12-22-19-14-40

ဒီလိုမဟုတ္ :(

 

ဒီလို :D

ဒီလို :D

About CharTooLan

Char Too Lan has written 50 post in this Website..

ေဇာ္ကန္႔လန္႔

   Send article as PDF