ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားတြင္လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္သည္.တီဘီေရာဂါကဲ.သုိ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားပါ၀င္သည္ကုိေတြ.ရွိရေႀကာင္းအိႏၵိယနုိင္ငံတကၠသုိလ္တစ္ခုမွစူးစမ္းရွာေဖြေလ.လာသူသုေတသီပညာရွင္မ်ားကေတြ.ရွိခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရ သည္.သတင္းေလးတစ္ခုၿပန္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္….

သူတုိ.ရဲ.ရွာေဖြေလ.လာေတြ.ရွိခ်က္အရေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ.ေငြစကၠဴမ်ားဟာကုိင္တြယ္သံုးစြဲေနတဲ.လူေတြကုိကူးစက္နုိင္တဲ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားၿဖစ္တည္ပြားမ်ားဖုိ.အတြက္အေၿခအေနေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီပုိးမႊားေတြေႀကာင္.ၿဖစ္နုိင္တဲ.ေရာဂါ
ေတြကေတာ.တီဘီေရာဂါ၊အစာေၿခလမ္းေႀကာင္းနာ၊နမုိးနီးယားလုိ.ေခၚတဲ.အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊အစာအိမ္ေယာင္ေရာဂါစတဲ.လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္တဲ.ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။
ေငြစကၠဴေတြဆုတ္ၿပဲတာ၊ဒါမွမဟုတ္ေဟာင္းႏြမ္းလံုးေႀကေနတာေတြဟာေငြစကၠဴမွာပါတဲ.ဆယ္လူလြဳိက္လုိ.ေခၚတဲ.ဓါတ္တစ္မ်ဴိးကုိေဖၚၿပၿပီးဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိလက္ခံသယ္ေဆာင္ေစနုိင္တယ္လုိ.သုေတသီပညာရွင္ကဆုိပါတယ္…

အေၿခအေနကေတာ.အေတာ္.ကုိဆုိးရြားပါတယ္၊အထူးသၿဖင္.လူေတြအမ်ားဆံုးသံုးေနႀကတဲ.တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴေတြမွာ ပုိပုိးေရာဂါပုိးေတြေတြ.ရပါတယ္လုိ. လည္းအဲဒီပညာရွင္ကဆက္ေၿပာပါတယ္။ေငြစကၠဴအေႀကြေတြရွားပါးလာလုိ.အဲဒီေငြ
စကၠဴေတြပုိမုိဆုတ္ၿပဲေဟာင္းႏြမ္းလာရတာၿဖစ္ၿပီးအနားေတြဖြာလာတာတုိ.ဆုတ္ၿပဲလုိ.တိပ္နဲ.ကပ္ထားတာတုိ.ကလည္း ေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပြားမ်ားေစဖုိ.ပုိၿဖစ္ေစတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။

အထူးသၿဖင္.ကုန္စိမ္းေစ်းနဲ.သားငါးေစ်းေတြမွာေတြ.ရတဲ.ေငြစကၠဴေတြမွာအထက္ပါေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပုိၿပီးေတြ.ရတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။လူအမ်ားၿပဳလုပ္ေနက်ၿဖစ္တဲ.လက္ကုိတံေတြးဆြတ္ၿပီးေငြစကၠဴေတြကုိေရတြက္တာကလည္းေရာဂါပုိးေတြ
ကူးေစဖုိ.အေႀကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီကမွတစ္ဆင္.ေရတြက္တဲ.သူေတြကုိလည္းကူးစက္နုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ခြဲခန္းမွာစမ္းသတ္ခဲ.တဲ.ေငြစကၠအေဟာင္းအႏြမ္းအဆုတ္အၿပဲ အရြက္၇၀ ရဲ. ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးေက်ာ္မွာတီဘီေရာဂါၿဖစ္ေစတဲ.ပုိးမႊားေတြေတြ.ရၿပီး ၆၅ ရာခုိင္ႏွဳံးကေတာ.အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊လည္ေခ်ာင္းေယာင္ေရာဂါနဲ.အစာအိမ္ေရာဂါတုိ.ၿဖစ္ပြားေစတဲ.ပုိးမႊားေတြ ေတြ.ရပါတယ္တဲ. …

တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴရြက္ေတြမွာပုိးမႊားေတြပါတယ္ဆုိလုိ.တန္ဖုိးႀကီးတဲ.ေငြစကၠဴေတြမွာေတာ.မပါနုိင္ဘူးလုိ.မဆုိလုိပါဘူးလုိ.လည္းပညာရွင္ေတြကဆုိပါတယ္။သူတုိ.ကေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းေတြကုိအခ်ိန္ႀကာၿမင္.စြာမကုိင္တြယ္ထားသင္.ပါဘူး၊ၿပီးေတာ.
လက္မွာၿပည္တည္ေနတဲ.အနာ၊ဒဏ္ရာရွိတဲ.သူေတြအေနနဲ.လည္းေငြစကၠဴေတြကုိမကုိင္တြယ္သင္.ပါဘူးလုိ.အႀကံၿပဳခဲ.ႀကပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴကိုင္ၿပီး လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာပါလို. အၾကံၿပဴလိုက္ပါရေစ………….

About petitelapine

petite lapine has written 16 post in this Website..

   Send article as PDF