ရွင္ေလး

ပြင့္႐ြက္လည္းေဝ ရနံ႔ေျပသည္
အလြမ္းတစ္ေတြ လက္ရမ္းသလိုပ
ရွင္ေလးသာ နံေဘးအနားရွိပါမူ
ကိုယ့္အနမ္းေႁခြ ရွက္ေသြးၾက ြယ္သည္

ၾကယ္ေလးမ်ား ပုန္းကာခို
မမုန္းပါတစ္သက္ တစ္ဘဝမို႔
အရံႈးမ်ားန႔ဲခေရာင္းလမ္း
အားတင္းကာေလွ်ာက္လွမ္းေစမယ္
လိုက္ခဲ့ေတာ့ ရွင္ေလးရယ္

ကာရံ ၁၁ ့၁ ့၂၀၁၅

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..