မတ္လသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စနစ္ႏွင့္သူ၏ေတာ္လွန္ေရးတို႔ေမြးဖြားရာလျဖစ္သည္။
ႏွင္းေငြ႔၊ ႏွင္းေပါက္၊ ဆီးႏွင္းခဲ ဒဏ္တို႔ကို တေဆာင္းတြင္းလံုး ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ခဲ့ရေသာ ေျခာက္သေယာင္းထ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းတို႔၀ယ္ ရြက္ႏုေ၀ပြင့္ ညႊန္႔သစ္ဖူးေသာလျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမွီ ဧျပီ၀င္ကာ ျမန္မာတို႔၏ႏွစ္သစ္ဦးလာေတာ့မည္။ ယခုႏွစ္သစ္သည္ စိန္႔ျပည္သားတို႔အလိုအရ ဆိတ္ႏွစ္ျဖစ္ကာ ျမန္မာတို႔အတြက္မူ ၁၃၇၇ ႏွစ္ျဖစ္ေလသည္။

ျပဌာန္းျပီးအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို ရက္ေပါင္း၆၀လစ္လွ်ဴရႈခဲ့သျဖင့္ မႏၱေလးမွသည္ရန္ကုန္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၀မွစတင္ကာေက်ာင္းသားထုသပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္ခဲ့ျပီး ၄ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈအရ သေဘာတူညီခ်က္ရျပီးျဖစ္သည္။
မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔၀ယ္ ရန္ကုန္သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ခြင့္ေတာင္းထားသည့္ေက်ာင္းသားႏွင့္ရဲတို႔ လက္ပံတန္းတြင္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ၾကကာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံလိုက္ရသည္။
ေအာင္ပြဲခံ၍ရန္ကုန္၀င္ရန္အတြက္မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူႏွင့္ရဟန္းရွင္လူ ၁၂၇ေယာက္ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံလိုက္ရေလသည္။
ရန္ကုန္အေရာက္ခ်ီတက္ၾကျခင္းကို တားျမစ္ရာတြင္ အစိုးရအာဏာစက္ႏွင့္အတူ မဟနႏွင့္ မဘသ၏ ၀ီရသူဆရာေတာ္တို႔ကလည္း စာျပန္တမ္းထုတ္ကာ ဓမၼစက္ျပခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။
သို႔ပါ၍ ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး အေၾကာင္း ဤသူျမင္မိသလိုေရးပါမည္။

ဘာသာၾကီး၄ခုနဲ႔ႏိုင္ငံေရး

ဘာသာေရးဟူသည္ လူတေယာက္ခ်င္း၏ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေရးမွာမူ အမ်ားလူထုႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။
လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေခတ္ဦးတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ေရာသမယွက္တင္ရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္။ ကမၻာ့ဘာသာၾကီးအားလံုးလိုလိုပင္ စစ္ေရးအားျဖင့္သာသနာျပဳ အာဏာယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္။
အလယ္ေခတ္ဥေရာပ (ေအဒီ ၅ရာစုမွ ၁၅ရာစု)တြင္ ခရစ္ယန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သူတို႔၏ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘုရင္မ်ားအေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္။ ဘုရင္မ်ားသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရေပသည္။ ၁၈-၁၉ရာစုႏွစ္မ်ားဖက္ေရာက္မွ လစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားထြန္းကားလာကာ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရင့္အာဏာကို လူထုကကန္႔သတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။
အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အာရပ္ေဒသမ်ားတြင္ မူလနတ္ကိုးကြယ္မႈတို႔မ်ားေသာ္လည္း အစၥလမ္သာသနာ(ေအဒီ၆ရာစု)ေပၚလာျပီးေနာက္မူ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လံုး၀ဥသံုပါ၀င္စြက္ဖက္သည္ကိုေတြ႔ရ၍ ယေန႔အထိပင္ တိုင္းျပည္အေျခခံဥပေဒအထိအစၥလမ့္သာသနာေရးလႊမ္းမိုးပါတ္သက္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ရွရီယာဥပေဒသည္ အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားက်င့္သံုးရသည့္ အျမဳေတဥပေဒျဖစ္ျပီး မြတ္စလင္မ်ားက မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာၾကရေပသည္။
အိႏိၵယတိုက္ငယ္တြင္ကား ေဂါတမဘုရားရွင္မပြင့္ခင္လက္ထက္ကပင္ ဘုရင္မင္းတို႔သည္  ျဗဟၼဏတို႔၏ေ၀ဒ၊ေဗဒင္တို႔ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းျပည္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ဗုဒၶပြင့္ျပီး(ဘီစီ၅ရာစု)ေနာက္ဗုဒၶသည္ ခမည္းေတာ္၏ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါေတာ္မမူသလို ဗိမၺိသာရမင္းကို သားေတာ္အဇာတသတ္မွ ေထာင္သြင္းေျခခြဲဆားသိပ္ႏွိပ္စက္ေနသည့္တိုင္ ၀င္စြက္ဖက္ေတာ္မမူေခ်၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာကင္းလြတ္ေနထိုင္ေလ့ရွိသည့္ သာဓကမ်ားရွိေပရာ ထိုေခတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘုရားသားေတာ္မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနည္းသည္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ခ်မွတ္ေပးထားေသာ စည္းကမ္း ၀ိနည္းမ်ားျဖင့္လည္းခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္သိႏိုင္သည္။
သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေရာယွက္သြားသည္မွာ အေသာကမင္း(ဘီစီ၂ရာ)လက္ထက္ ျဖစ္ပါ၏။

ကိုလန္ဘတ္စ္ရဲ႔ကမၻာသစ္

အေမရိကျပည္သည္ ဥေရာပမွ ဘာသာေရးေၾကာင့္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားႏွင့္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူသားတို႔၏ ခြင့္တူညီမွ်မႈကို ပံုေဖၚေဆာင္ေသာ စာသား “All men are created equal”  ဟူသည္ အေမရိက၏လြတ္ေျမာက္ေရးေၾကျငာစာတန္း(၁၇၇၆)တြင္ပါသည္။ ခြင့္တူညီမွ်မႈကို ဦးစြာဖြင့္ဆိုျပီးေနာက္မွ အေမရိကျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းတည္း။
ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေရာယွက္မႈတို႔အား နံရံကာကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းကိုမႈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပထမအၾကိမ္(၁၇၉၁)တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ေပရာ အျခားႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆိုတင္သြင္းမႈ အားလံုးထက္ပင္ေရွ႔ေရာက္ျပဌာန္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ အေျခခံဥပေဒအရခရစ္ယန္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈတို႔ကို  ရွင္ခန္း/ေသခန္းျဖတ္ေပးသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ သမၼတမ်ား ခရစ္ယန္ဘာသာကိုးကြယ္ၾကေစကာမူ တိုင္းျပည္၏ အာဏာခြဲေ၀/ေပးယူမႈတြင္ ဘာသာေရးစြက္ဖက္မႈမပါ၀င္ႏိုင္ေတာ့။
အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အာေဘာ္/ၾသ၀ါဒေပးႏိုင္ရန္လည္းအေၾကာင္းမရွိေခ်။
ဒိမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ၾကရာတြင္ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ဟုဟူလို။

ရွင္အရဟံမွသည္…

အေနာ္ရထာမင္းသည္ အရည္းၾကီးမ်ားကို လူ၀တ္လဲေစ၍ စစ္တပ္အတြင္းသို႔သြတ္သြင္းျပီးေနာက္ ၾကီးမားလာေသာစစ္သည္အင္အားျဖင့္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေထာင္ပါသည္။ ေထရာမ်ားအား ရာဇပုလႅင္ထက္ျမင့္ေသာေနရာေပး၍ မင္းဆရာ့အၾကံဥာဏ္ကိုေလးစားလိုက္နာသည့္သေဘာမ်ားေတြ႔ရသည္။ တိုင္းျပည္၏အေျခခံပညာေရးကို (အဓိက)သင္ၾကားေပးႏိုင္သူမ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္သြားေပရာ ျမန္မာတို႔၏ ဓေလ့ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအထိပင္အျမစ္တြယ္သြားေလ၏။
ထိုမွဘုရင္မင္းအဆက္ဆက္သည္ ရဟန္းမ်ားကို မင္းဆရာအျဖစ္တင္ေျမာက္၍ တိ္ုင္းေရးျပည္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္အၾကံဥာဏ္ယူေလ့ရွိသည္။  ျမန္မာ့ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္တြင္ ဘာသာေရးသည္လြန္စြာသက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဟု ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
မင္းဧကရာဇ္တို႔သိတတ္အပ္ေသာ အဌာရသ အသိပညာ သြန္သင္ဆံုးမလမ္းေၾကာင္းေပးခဲ့သူမ်ားမွာ လူဒီသာပါေမာကၡတို႔မဟုတ္သည္ကိုေတြ႔ရ၏။
မင္းတုန္းမင္း(ငယ္အမည္ ေမာင္လြင္) ငယ္စဥ္က ငါးေျခာက္ျပားေပ်ာက္သျဖင့္ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ကၾကိမ္ျဖင့္ရိုက္ ဆံုးမခ့ဲျခင္း၊ ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသား ေရျမဳတ္ဗံုးစမ္းျခင္းကို မင္းဆရာသေဘာေတာ္က် ရပ္ဆိုင္းေစလိုက္ျခင္း တို႔က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဘာသာေရး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျပယုတ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဦးႏု၊ဦးေန၀င္းမွသည္..

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဘ၀ဆံုးခံသပိတ္ေမွာက္သူတို႔တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားလည္းေတြ႔ရပါသည္။
ဦးဥတၱမ၊ ဦး၀ိစာရတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းေရးခဲ့သည့္ထင္ရွားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသလို ဆႏၵျပျခင္းကို သပိတ္(ဆြမ္းစားေသာ ခြက္) ေမွာက္ျခင္းအားျဖင္တင္စားသည္ကိုၾကည့္ရျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေတာင္းဆိုမႈတို႔တြင္ ဘာသာေရး၏အခန္းက႑ျမင္ႏိုင္သည္။
လူတို႔ၾကားတြင္ေန၍ ဆြမ္းခံစားၾကရေသာ ရဟန္းတို႔တြင္ လူထုျပည္သားတို႔ စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပျဖစ္ၾကပါေသာ္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ၀င္ပါေသာႏိုင္ငံေရးသည္ကား ေအာက္မွအေပၚတက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။
မင္းဆရာ အျဖစ္ ဘုရင္မွတဆင့္ လူထုသုိ႔သြယ္၀ိုက္ၾသဇာေပး အေပၚမွေအာက္သို႔အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ကား အမ်ားလူထု၏ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊  မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္ကိုတိုက္ရိုက္စြက္ဖက္ျခင္းကား မျပဳရာ။
လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ႏြားေမတၱာစာေၾကာင့္ ႏြားမ်ားမသတ္ရမစားရျဖစ္ကာ ထိုမွသည္ တိုးတိုးသားခိုးစားၾကရသည္အထိ ဥပေဒျပဳခ်က္မ်ား ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေအာင္ တြန္းတိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ဘာသာေရးအား မိမိအာဏာရယူလိုမႈအတြက္ႏိုင္ငံေရးသံုးကစားျခင္းျဖစ္ေပရာ  အျခားတပါးေသာ လူမ်ိဳးစု၊ သာသနာကိုးကြယ္မႈမတူတိုင္းရင္းသား၊ စာေပစကားကြဲျပားသူမ်ားအား ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ေစရန္ ခြ်န္တြန္းပို႔ျခင္းသာျဖစ္ေစခဲ့သည္။
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ရန္ကုန္သာအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္အစိုးရျဖစ္သြားေသာဦးႏုအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းမွအာဏာသိမ္းႏွိပ္ကြပ္လိုက္၍ တိုင္းျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ခံဘ၀တြန္းပို႔ခဲ့သည္သာ ရလဒ္က်န္ပါသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)ေခတ္တြင္ ပါတီတြင္း၌ ဘာသာေရးေရာယွက္ႏြယ္မႈမရွိေအာင္ထားေသာ္ျငား အၾကြင္းမ့ဲၾသဇာရွိ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တည္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကို လက္မည္းၾကီး၏လက္အိပ္ျဖဴအျဖစ္သံုးခဲ့ျပန္သည္။
ျမန္မာ့လူထုအေပၚ သံဃာမ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကိုအသံုးခ်ရန္  သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ ကို ၁၉၈၀တြင္တည္ေထာင္ေပးလိုက္ကာ သံဃာမ်ားအားမွတ္ပံုတင္စာရင္းထားခ်ဳပ္ယူသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။

ေလာကီႏြယ္ေလာကုတၱရာ

ေရွးမွတ္တမ္းမ်ားအရမူ ဗုဒၶဘာသာတြင္ သံဃာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ သာသနာပိုင္သံဃာေခါင္းေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင့္ ဂိုဏ္းဂဏထားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အား ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခြင္ျပဳေတာ္မမူူခဲ့ပါေခ်။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရမႈကို ရြ႔ံရွာစက္ဆုပ္ကာ ေတာထြက္၍ဘုရားျဖစ္ခဲ့သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ထိုဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္းကင္းေအာင္ သားေတာ္သံဃာတို႔အား ၀ိနည္းထား တားျမစ္္ခဲ့သည္။
အမွန္တကယ္လည္း ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲ၍ ဂိုဏ္းဂဏအားအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အလြန္တရာမွရႈပ္ေထြးလွပါ၏။ ထုိပညာရပ္တို႔ကို ကမၻာႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ တကၠသိုလ္မ်ား၌ပင္ မာစတာ၊ေဒါက္တာဘြဲ႔အထိ သတ္မွတ္ေပး၍ စနစ္တက်သင္ယူၾကရေပရာ ထိုမွ်ရႈပ္ေထြးေသာ ေလာကီအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းသုိ႔ ရဟန္းတို႔အား ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈရွိေနျခင္းအား ခြင့္ျပဳေတာ္မမူျခင္းမွာမ်ားစြာသဘာ၀က်သည္ဟုဆိုရမည္။
သို႔ေသာ္ျငား ဦးေန၀င္းတည္ေထာင္ေပးထားခဲ့ေသာ မဟန(သံဃာ့မဟာနာယက)ႏွင့္ ယခုေခတ္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္သိမ္းသြင္း၀င္လာေသာ မဘသ(အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔)တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးၾကီးေသာအခ်ိန္တိုင္း ထဲ၀င္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေလ့ရွိသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုင္းကြ်န္းမွီ ကြ်န္းကိုင္းမွီ ထားေသာစနစ္ေပတည္း။

ထမင္းရည္ပူစည္း

သို႔ဆိုပါေသာ္ သခင္ေအာင္ဆန္းက စည္းတားျခင္းျပဳခ်င္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေရာယွက္ႏြယ္မႈကို မည္သို႔စခန္းျဖတ္ရမည္နည္းေမးခြန္းထြက္လာပါသည္။
ဤသူ၏အယူအဆမွာရိုးရွင္း၏။ ျပည္သူလူထုအားပညာေပး စည္းရံုးယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတတ္သာေသး အခ်ိန္မက်ေသးဟုမဆိုလင့္..။ ယေန႔စလုပ္ၾကပါလွ်င္ေနာင္မ်ိဳးဆက္ ၃ခုေလာက္တြင္မွ ျပတ္ေရြ႔ေလွ်ာ့က်သြားမည့္သေဘာရွိေပရာ စလံုးေရစ,သည္ အေျခခံပညာေရးမွျဖစ္ရမည္။
ယခုတြင္ပင္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွတင္ထားေသာ ၁၁ခ်က္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဘာသာေရးႏြယ္ေက်ာင္းမ်ားအား ဥပေဒအရပိတ္ပစ္တားျမစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ပညာေရးဟူသည္ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအလုပ္ကားမဟုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအတြက္မူ ႏွစ္ရာခ်ီသြန္သင္ဆံုးမခဲ့ေပးၾကေသာ္ျငား ပင္စင္ယူရပ္နား၍ေလာကုတၱရာကိုသာ အားစိုက္လုပ္ကိုင္ၾကပါေစ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အလြန္တရာရႈပ္ေထြး အလုပ္မ်ားသည့္ေလာကီအလုပ္မ်ိဳးကို သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား မထမ္းေစလင့္။ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္လည္းမေလွ်ာ္ညီ။
လႊတ္ေတာ္မွ ထိုက္သင့္ေသာ ဘက္ဂ်က္ရံပံုေငြထားကာ ေခတ္ပညာတတ္ဘြဲ႔ရေက်ာင္းအုပ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္သင္ၾကားခြင့္ရွိရမည့္ အေျခခံပညာေရးမွစသင့္သည္ဟုဆိုလိုပါသည္။
ထုိမွသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးစည္းျခားလာကာ တျဖည္းျဖည္းကြဲျပားသြားမည့္သေဘာရွိသည္။
ဘာသာေရးကိုႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေရာေထြးထားေသာႏိုင္ငံတို႔သည္ ေျမၾကီးမွေရႊသီးေနၾကေစ အတြင္းပဋိပကၡၾကီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္။

ျမန္မာျပည္သည္ မတူကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးစု၊ဘာသာစကား၊သာသနာတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ေပရာ ဘာသာေရးကိုေရွ႔တန္းတင္၍ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေရာယွက္ေလသမွ် တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ၾကီးစြာေသာ ပဋိပကၡတို႔သာျမင္ၾကရလိမ့္မည္။ အေမရိကျပည္တြင္ အေမရိကန္တို႔ျပဳခဲ့သကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒကို ပထမဆံုးျပင္ဆင္မႈျပဳရာတြင္ ဘာသာေရးအာဏာဓမၼစက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာစက္ကိုသီးသန္႔စီခြဲထုတ္သင့္လွသည္။
ထိုမွသည္အနာဂတ္တြင္ မ်ားလူခတ္သိမ္းျငိမ္းခ်မ္းၾကသည့္ ခြင့္တူညီမွ်၀ါဒျဖဴစင္ေသာ ေရႊျပည္ကိုျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။  ။

kai

About kai

Kai has written 995 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF