(၁၉၄၇ မတ္လ ၇ ရက္ ည ၆ နာရီ ၃၈ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္စား ဗမာ့အသံမွ ဖတ္ၾကား အသံလႊင့္သည့္ “လူထုကို တပတ္မရိုက္” မိန္႔ခြန္း မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)   က်ေနာ္သည္ တိုင္းျပည္ကို တခါဘူးမွ် တပတ္မရိုက္ခဲ့သည္ကို လူထုေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။ အထူး ရွင္းျပေနစရာ မလိုပါ။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ လက္ထက္က အသက္စြန္႔ၿပီး လက္ရံုးရည္ သံုး သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကို တပတ္ရိုက္ၿပီး ေခါင္းမ ေရွာင္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ ခဲ့သည္။  က်ေနာ့္အတြက္မွာဆိုလ်င္ လက္ရံုးရည္ႏွင့္ ႏွလံုးရည္သည္ ဘာ မွ် ထူးျခားျခင္း မရွိပါ။ လူထု လြတ္လပ္ေရး တခုတည္းကိုသာ ေရွ႕ရႈၿပီး သင့္သလို ၾကည့္သံုးသြားမည္။  လူထုလြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္ရံုးရည္ကို အသံုးျပဳသင့္သည့္ အခါမွာ က်ေနာ္၏ အသက္ကို စြန္႔ရမွာ ေၾကာက္ၿပီး လူထုကို လမ္းလြဲမျပခဲ့သလို လူထုလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႏွလံုးရည္ကို အသံုးျပဳသင့္သည့္ အခါ မွာလည္း ပါးစပ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ စကၠဴေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဂမူးရႈးထိုးသမားမ်ား၏ ကဲ့ရဲ့ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ၿပီး လူထုကို ေဂ်ာက္မတြန္းခဲ့ပါ။  လက္ရံုးရည္ကိုေသာ္၄င္း၊ ႏွလံုးရည္ကိုေသာ္၄င္း လူထုလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတိအက်သံုးရန္ သင့္သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ဘာကိုမွ် မေထာက္ထားဘဲ၊ လူထုကို တပတ္ရိုက္မေနဘဲ ေတာ္ေျဖာင့္မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳ သြားမည္ကို စိတ္ခ် ယံုၾကည္ၾကပါ။  (မိမိကိုယ္ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနၾကသူမ်ား ဆင္ျခင္ဖို႔နဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ပါ။ တိုင္းျပည္က လိုအပ္ခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ပ

About badbabylay09@gmail.com

bad baby has written 43 post in this Website..