ပန္းခေရ

ပန္းခေရ ႏြမ္းကာေႂကြေသာ္လည္း
ရနံ႔ေဝေနစဲမို႔ အလြမ္းေတြေျမမွာက်ဲျပန္ေပါ့
လွမ္းကာေလေမွ်ာ္ေနသူ ေမာေရာ႕မယ္
ေမရယ္ ႏြမ္းကာေနပါေစ သိမ္းဆည္းမည့္သူ

ေလအေဝွ႔ သူေလေႂကြသက္ဆင္းေျခၿပီ
အိုတစ္ေကြ႕ လူေျခတိတ္ေျခရာထက္မွာ
ေႂကြကာႏြမ္းသြားတဲ့ ခေရပန္းဘဝမို႔
ေမ့ကိုပိုလို႔ေတာင္ ျမတ္ႏိုးမိသူပါ

ရနံ႔ျပယ္ကာ အလွမ္းရယ္ကြာေသာ္လည္း
အလြမ္းရယ္ တစ္ကမ ၻာမျခားရေအာင္
ရင္ထဲက ေမတၲာလမ္းထဲမွာ ျဖန္႔က်ဲကာ
သိမ္းကာထားလိုက္မယ္ ကိုယ့္အနား
စြန္႔ခြာမသြားလိုက္ပါနဲ႔

ခေရပန္းဘဝမို႔ အေႂကြပန္းထိုက္ပါေစသား

ကာရံ ၁၃ ့၆ ့၂၀၁၅

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..