KFC ႏွင့္ IMF က ေျပာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား KFC ၾကက္ေၾကာ္စားရရန္ နာရီေပါင္းအတန္ၾကာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဇြန္ ၃၀ ရက္၌ ႏိုင္ငံျခား သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ျပဴးတူးၿပဲတဲ ေပၚလာသည္။ Apple ကုမၸဏီ၏ အိုင္ဖုန္းေမာ္ဒယ္လ္ အသစ္တစ္မ်ဳိးကို ၀ယ္ယူရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ဳိးက ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားအတြက္ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကက္ေၾကာ္၀ယ္ယူရန္ နာရီေပါင္း အတန္ၾကာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းသည့္ သတင္းက သူတို႔အတြက္ အထူးအဆန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေဆး၀ါးကိရိယာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ ေနေသးေသာ္လည္း အနည္းဆံုး KFC ဆုိင္တစ္ဆိုင္ေတာ့ ရခဲ့ၿပီ” ဟု ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနတစ္ခုက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ မိသားစုအတြက္ KFC ၾကက္ေၾကာ္ ၀ယ္ရန္ သံုးနာရီၾကာ တန္းစီခဲ့ရသည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက “သူက ႏိုင္ငံတကာမွာ ေက်ာ္ၾကားတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ၌ ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ KFC ၏ ၾကက္ေၾကာ္မ်ားကို ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္၌ လူတန္းအရွည္ႀကီးမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကပံုကို ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ အသင့္စားသံုးႏိုင္သည့္ အစားအစာ ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွာ ပထမဆံုး မဟုတ္ပါ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ဘာဂါကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Lotteria သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္လႊား၌ ဆိုင္ေပါင္း ေျခာက္ခုထက္မနည္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးဆံုးၿပီး အရပ္သား အမည္ခံထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစု ႐ုပ္သိမ္းေပးခံရၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ KFC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြင့္လွစ္သည့္ ပထမဆံုး အထင္ကရ အေမရိကန္ အစားအစာဆိုင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳိရည္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုကာကိုလာႏွင့္ ပက္စီသည္ လည္းေကာင္း၊ ကားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်က္ဗလက္ႏွင့္ ဖို႔ဒ္ကုမၸဏီတို႔သည္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ KFC ထက္ ဦးစြာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။

KFC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းဖက္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္ခံု ၂၄၀ ပါသည့္ ရန္ကုန္ဆိုင္ခြဲသည္ ပ်ဴငွာရက္ေရာမႈမ်ား၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု KFC ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။ KFC ၾကက္ေၾကာ္ႏွစ္တံုး တစ္ပြဲလွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ယင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရက ပထမဆံုးအျဖစ္ တစ္ေန႔အနည္းဆံုး လုပ္ခဟု သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားအျပားသည္ KFC ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ကုိ ရွားရွားပါးပါး ဇိမ္ခံရန္ ေနရာတစ္ခုဟု သေဘာထားကာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဆယ္ဖီမ်ား႐ုိက္ကာ တေပ်ာ္တပါး ျဖစ္ေနၾကသည္ကို Facebook ၌ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ က်ဆင္းလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ ေဒၚလာတန္ဖိုး အားေကာင္းေနျခင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်လာျခင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ပေငြေပးေငြယူ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုအားေလ်ာ့ လာေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာေနျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ျပည္ပႏွင့္ အေပးအယူ တည္ၿငိမ္မႈတို႔အေပၚ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုလက္ခံသင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပးႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိးႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး ျဖစ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

– See more at: http://www.news-eleven.com/

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF