ဆရာဦးေၾကာင္ၾကီး အင္တာနတ္ တက္ရင္း သူ႕ဘဝသူ ၾတားရသည္။ ေဩာ ္ လူရယ္လုိ႕ ျဖစ္လာေဒါ့ ျခစ္သူ၊ မုန္းသူ အစုံေတြ႕တယ္၊ မျခစ္ခ ်ဥ္လုိ႕လွည္းျမ၊ မမုန္းခ ်ဥ္ေဗမွည့္လဲမုန္းရ… ဘဝဆုိဒါ ခ ် ဳိလုိက္ ခ ်ဥ္လုိက္နဲ႕ ခ ်ိ ဳခ ်ဥ္ဂ ်ီးပါဒဂါး..။ သူ၏ ဆိတ္အစဥ္မွာ မြတ္ဂဇတ္ရြာ စာတဗုဒ္ ဖတ္ေနလ ွ်ာမွ အတိတ္သုိ႕ ျပန္ေျပာင္းေရာက္ရွိသြားသည္။.. တီေနာင္ တီေနာင္ တီေနာင္…။

အေတြးစဥ္ အမ ွ်ဥ္တန္း အတိတ္ကုိ လြမ္းမိပါရဲ႕..

အေတြးစဥ္ အမ ွ်ဥ္တန္း အတိတ္ဆီ လွမ္းမိပါရဲ႕..

လြမ္ခဲ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ တခုခြဲေလာက္က ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ဦးေၾကာင္ၾကီး ရုပ္ရွင္ဒါရုိက္တာ လုပ္ေနသည္၊ ကားရုိက္နားခ ်ိန္ ေၾကာ ္ျငာမ ်ားလည္း ရုိက္ကူးလာဘ္ခံအိ။ တေန႕ဒြင္ ကြန္ျပဴ တာသင္တန္း ေၾကာ ္ျငာရုိက္ကူးေပးရေလသည္။ ပထမတရက္ အၾကိဳ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပဏာမရုိက္ကူးမႈ ျပဳလုပ္၏။ ကင္မရာမင္းမွာ ေမာင္ဂီ.. ေျမေအာက္ အျပာကားေလာကတြင္ေဒါ့ ႏူးဘာဂီဟု လူသိမ ်ားသည္။ ဒင္းအား ရဲဖမ္းမည့္ဆဲဆဲ ရဲအုပ္လ ွ်ာျမအား ေမာင္ဂီလာဘ္ရာ အျပာကားဆယ္ကား လာဘ္ထုိး၍ အနားေခၚ ကယ္ဆယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (အီဃါး စကားခ ်ပ္။။ )

ေတာက္စ္ ေမာင္ဂီလ ွ်ာ မင္းကုိ ခုိင္းလုိက္ ေသာက္တလြဲ ခ်ည္းပဲ။ ခုခ ်က္ျခငး္ အစားထုိးလ ွ်ာ.. ဘာေသာက္ ဆင္ေျခမွ မေပးနဲ႕.. နက္ျဖန္ ငွာလုိျခင္ဒယ္.. ခုလ ွ်ာ.. ဒါရုိက္တာေၾကာင္ၾကီး ဆူပူေသာင္းက ်န္းေနသည္။ အေၾကာင္းမူကား ဆင္ေျပာင္ၾကီး အျမီးက ်မွတစ္ ဆုိသလုိ ေၾကာ ္ျငာအျပီးသတ္မည့္ နက္ျဖန္အတြက္ သရုပ္ေဆာင္ ေမာ ္ဒယ္လ္ဂဲသာဂူး ဗ ်ဳန္းဆားဂ ်ီး လင္ယူသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူယူသည္က စစ္အင္ဂ ်င္နီလ ွ်ာတပ္ လမ္းတံတားဗုိလ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ကုိကုိ ဆူလိမ့္မယ္.. သူက အဲလုိ ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္ ၾကိဳက္ပါဘူးဆုိ။ ခုေတာင္ ကုိကုိေဖာက္မည့္ ကတၱရာလမ္းေအာက္ခံဖုိ႕ ဝါးလုံးလာဝယ္ရင္း ေတြ႕တာ။ ႏို႕မုိ႕ဆုိ အျပင္ေတာင္ ေပးမထြက္ဘူး။ သာဂူးကား ဗုိလ္ဂေဒၚျဖစ္၍ ဆိတ္ေျပာင္းသြားေလျပီ။။။

သူေဒၚေဂါင္း နတ္ေကာင္းမ ဆုိသလုိ ေဂါင္းျဖစ္မည့္ ေမာင္ဂီ ကံေကာင္းခ ်ဥ္ေဒါ့.. သူ႕ဖုန္းကံအေလ ်ာက္ ျပသနာ ေျပလည္သြားသည္။ လူစား လ ွ်ာျမ၍ ေခါင္းမီးေတာက္ေနခုိက္ သင္တန္းေက ်ာင္းတြင္ပင္ Emerald ဆုိသည့္ ကြန္ျပဴ တာၾဆာမေလးအား အမွတ္မထင္ ေတြ႕ေတာ႕သည္။ ဗ ်ာ.. အမ္မရယ္.. ဟုတ္လား.. ဗ ်ာ အမရယ္.. အမရာပဲ ၾကားဖူးတယ္။။ ဟုတ္ဖူးရွဥ့္.. အမ္မရယ္.. ျမန္မာလုိ အဖုိးတန္ ျမရတနာကုိ ေျပာတာ..။ ၾဆာမေလး လြန္စြာဆိတ္စုိးသြားသျဖင့္ မနည္းေတာင္းပန္ရေလသည္။ ဟုတ္.. ဟုတ္ကဲ႕ပါချမာ.. ျမန္မာလုိပဲ ေခၚခြင့္ျပဳ ပါ..။ ဆရာျမ.. ဘာရွဥ့္.. မွားလုိ႕ ဟုိ ဟုိ .. ဆရာမျမ..။ အပမ္းမၾကီးလ ်င္ တခုေလာက္ ကူညီပါ။ မနက္ျဖန္ ရုိက္ကြက္အတြက္ ၾဆာမ ကူညီသရုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မလား။။ လႈပ္ပါၾဆာမရယ္.. ဆရာမလုိ ပညာတတ္ အေခ ်ာအလွကုိ ခုလုိ ေတာင္းဆုိရတာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကုိယ့္ေက ်ာင္းကိုယ္ ကူညီလ ွ်ာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

ႏႈတ္ခမ္းဟန္ေဆာင္ ဆူထားေသာ ၾဆာျမရင္ထဲ ဖ ်ားပြဲလွည့္ေနျပီ.. ဟီဟိ ငါေတာ႕ ဖုတ္သြင္းရထား ဆုိက္တာပဲ။ မင္းတမီး ျဖစ္ေတာ႕မယ္.. ငါကြ။။ အင္းေလ ရွင္တုိ႕ ဒုကၡမၾကည့္ရက္လုိ႕ ျပီးေတာ႕ ေက ်ာင္းအတြက္လည္းမုိ႕ ကူညီပါ့မည္။ ဝမ္းသာလုိက္တာ ၾဆာမရယ္.. ဒါဆုိ နက္ျဖန္မနက္ ကုိးနာရီ သင္တန္းခန္းမမွာ ဆုံရေအာင္ေနာ ္။ ၾဆာမ အဆင္ေျပသလုိသာ ဝတ္စားလာခဲ႕ပါ။ နဂုိ လွျပီးသားမုိ႕ ဘာဝတ္ဝတ္ လွပါတယ္…။ အိမ္အပ ်ံ ညေနတြင္ေတာ႕ ေျခေထာက္နင့္ေျမ ထိသိမထင္ေဒါ့။ ညတြင္းျခင္း မာမီျဖဳိးထံ ဖုန္းဆက္.. မနက္အေစာဂ ်ီး အပြိဳင့္မန္႕ယူ.. တညလုံး အိပ္မေပ ်ာ ္။ မုိးလင္းေတာ႕ ကုိကို အဂၤလွံမွ ပုိ႕လုိက္ေသာ မဝတ္ရေသးသည့္ ပြဲတက္ဂါဝံကုိဝတ္.. ျဖိဳးထံသြား.. ဆိတ္တုိင္းၾက အလွျပင္ေလသည္။ ကုန္ျခင္သေလာက္ ကုန္ပေလ႕ေစ…။ ပုိက္ဆံဆုိတာ သုံးဓါတ္လ ်င္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ….။

ရုိက္ကြင္းတြင္ ေဘးမွ ဝုိင္းၾကည့္သူမ ်ား ၾကိတ္ၾကိတ္တုိး စည္ကားေနသည္။ ထုိအထဲ ၾကိတ္မႏုိင္ ခဲမရ ျဖစ္ေနသူမွာ အာတီဒုံ ႏွင့္ ေလမားမား ဂုိဏ္းတူ ညီအမႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၾဆာျမကုိ သူတုိ႕ ဆယ္တန္းတြင္ အႏုိင္ယူကာ ေဆးႏွင့္စက္မႈ သုိ႕ေရာက္သြားၾကသည္။ ၾဆာျမကလည္း ေခသူမဟုတ္။ အီကုိသုိ႕ေရာက္အိ… သုိ႕ေသာ ္ဒင္းတုိ႕ကေတြ႕လ ်င္ ျမရယ္ ေဆးေက ်ာင္းစာဖတ္ရတာ ပင္ပန္းလုိက္တာ.. ေတာ ္ယုန္ညဏ္နဲ႕ဆုိ ေဂါက္သြားႏုိင္တယ္ဟု ျငီးၾကြားၾကြားသူကၾကြား…၊ ျမရယ္ အာရ္အုိင္တီမွာ မိ္န္းခေလးဝံခြင့္ကုိ ေယာက္ ်ားေလးထက္ ျမင့္ထားလုိ႕သာ ေလ ်ာက္လုိက္တာ၊ ေဆးေက ်ာင္းမွာလုိ မိန္းေခးအခန္းေဖာ ္သိပ္မရွိဘူးရယ္.. ဟု ငါးေျမြထုိးေလးျဖင့္ ထုိးသူကထုိး..။ ၾဆာျမမွာ လိွမ့္ပိမ့္ခံရင္း အီကုိေက ်ာင္းျပီးတာေတာင္ နာက ်ည္းခ်က္ျဖင့္ ကြန္ျပဴ တာ ဆက္ေလ႕လာမိသည္တြင္ ဘြဲ႕ဒစ္ပလုိမာ မ ်ားစြာရကာ ၾဆာတဆူ ျဖစ္ေျခပီ။ ဆိတ္နာလြမ္း၍ အိမ္ဧည့္ခန္းနံရံ ခန္းလုံးျပည့္ ဘြဲ႕လက္မွက္အားလုံး တန္းဆီခ ်ိတ္သည္။ သိမ္ျဖဴ လမ္းရွိ ဘီအက္စီေကာလိပ္မွ ရေသာ အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ လက္ႏွိပ္စက္ လက္မွတ္ပင္ မျခံ။။။

အင္း..ဒီတခ ်ီေတာ႕ ဒင္းတုိ႕အလွည့္.. ငါဘာေကာင္လည္း ေတြ႕ျပီမွတ္လား။ အာတီဒုံႏွင့္ေလမားမားကား မီးဝင္းဝင္းေတာက္ေသာ မ ်က္ႏွာျဖင့္ လူအုပ္ထဲမွ အံတၾကိတ္ၾကိတ္ ေတာက္တေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ေနသည္။ အျခစ္ဆုံး သယ္ရင္း ေခါင္းမာလြန္း၍ ျခစ္စႏုိးေခၚေသာ တဖက္ပိတ္မဲသြပ္ကား ဒရင္းဘက္၊ေခါင္းအုံးႏွင့္ လဖက္ပြဲပါယူလာကာ အားေပးသည္။ သူ႕နာမည္ရင္းက ဟီလီနီ Helene သုိ႕ေသာ ္ထိုအခ ်ိန္က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစုႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီအား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ျပည္ပအားကုိး ပုဆိန္ရုိး အမည္တပ္ ေျမလွံေခ ်မႈန္း ခ ်ိန္မုိ႕.. သူ႕နာမည္ရင္းလွမ္းေခၚေတာင္ မၾကားခ ်င္ေယာင္ေဆာင္သည္။ ယေန႕ခ ်ိန္လုိ ေဒၚစု လႊတ္ေတာ ္အမတ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္လ ွ်ံ  ေရပန္းစားေနခ ်ိန္မ ်ဳိး မွာေဒါ့ ဒင္း မည္သုိ႕ရွိမည္ မေျပာဓါတ္။။။။

မရုိက္ခင္ ကင္မရာ အေနအထား.. ရုိက္ကြင္းရုိက္ကြက္ ရွင္းျပသည္။ ကုိယ္ကို ေတာင့္မထား  ခ်ဳပ္မထားရန္။ နဂုိအတုိင္း သက္ေတာင့္သက္သာ ေနရန္၊ စိတ္ေလ ွ်ာ႕ထားယံ…။ ဒါေတြကို ၾဆာျမ နားဝမံ… ဟီဟိ ငါေတာ႕ မင္းတမီးျဖစ္ပီ၊ ထက္ထက္မုိးအူးလုိ ျဖစ္ေတာ႕မည္။ ဟုိေကာင္မေတြ ငါကုိ မနာလုိျဖစ္ေနၾကပီ။။ ငါကြ…။

ကဲ ရုိက္မယ္…။ ၾဆာမ.. လာ ကြန္ျပဴ တာေရွ႕ထုိင္…။ ဟင့္ ငါက မတ္တပ္ရပ္ သရုပ္ေဆာင္ရမည္ မွတ္တာ.. ထုိင္ဆုိေတာ႕လည္း ထုိင္ရတာေပါ့ေလ။ ဘယ္လာဘ္က ကီးဘုတ္ေပၚ တင္ထား.. ဟုတ္ပီ.. ညာလာဘ္က ေမာက္စ္ကုိ ေရႊ႕ေပးေန…။ ကုိယ္ကုိ ျငိမ္ထား.. ။ ဆလုိက္မီးမ ်ား ဝင္းထိန္လာသည္၊ လာဘ္ႏွစ္ဖက္အနီး ကင္မရာ ေရာက္လာသည္။ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ခင္ တျဖတ္ျဖတ္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္၊ရုပ္ေသမ ်ား ရုိက္ရင္း ရႈတင္ ျပီးဆုံးသြားသည္။ ဟင္.. ရွင္ ရွင္ လူပါးဝလွခ ်ည့္လား.. က ်မကုိ ေၾကာယုန္ၾကံသလား။ ချမွာ.. က ်ေနာ္ ဘာမွားသြားလုိ႕လဲ။ ဆိတ္ထိန္းပါၾဆာမ.. ေရာ႕ေရာ႕ ေရခဲေရေသာက္လုိက္..။ မိန္းခေလးလက္ အနီးကပ္ရုိက္ျခင္တာ ခုမွ အဆင္ေျပသြားတယ္။ ဒါရုိက္တာေၾကာင္ၾကီး အေတာ ္ပင္ စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားရသည္။ အေစာဂဒင္ အေကာင္းက ်ီး… ေဩာ ္မိန္းမ မိန္းမ.. နားလည္ရ တယ္ခက္ပါလား။

ဇာတ္လမ္းခ ်ဳပ္ေတာ႕ ၾဆာျမ ငယ္သူငယ္ျခင္း ညီအမႏွစ္ဦးမွ သူရုိ႕ေဘာ ္ဒါအား ပညာျပသည္ဆုိဂါ ေၾကာင္ၾကီးအား မုန္းသြားသည္။ (အမွန္ေဒါ့ ၾဆာျမ မင္းတမီးျဖစ္သြားလ ်င္လည္း ေၾကာင္ၾကီးအား မုန္းဂ ် ျမည္သာတီး။။ ) တဖက္ပိတ္မဲသြပ္မွာလည္း ရုိက္ကြင္း ခဏႏွင့္ ပီးသျဖင့္ ဘာစက္လုပ္ရမွန္းမသိ… ေနာက္ဆုံး ယူလာသည့္ ဒရင္းဘက္ႏွင့္လဖက္အုပ္ ေခါင္းေပၚရြက္ အိမ္ျပန္သည္တြင္ လမ္းတေလ ်ာက္ အိမ္မ်ားမွ အဝတ္ေဟာင္းႏွင့္ လဲသည္မွတ္၍ လွမ္းေခၚၾကသည္တြင္ သူပါ ၾကားမွ မဆီမဆုိင္ ဦးေၾကာင္ၾကီးအား ရန္သူအျဖစ္ အျငိဳးထားေဒါ့သည္။ ၾဆာျမကေတာ႕ ေျပာမေနႏွင့္ေတာ႕ မည္မ ွ်မုန္းသနီးဆုိ သူ သက္သတ္လြတ္ စားသည့္ေန႕ပင္လ ်င္ ေၾကာင္လ ွ်ာသီးစား၍ လာဘ္စားေခ ်သီ။  ေဟ႕ ငေၾကာင္ၾကီး ကမာၻေၾကတာေတာင္ နင့္ကုိ မေၾကဗူးမွတ္….။

ဤကား ပညာရွိသုခမိန္ ႏုိင္ငံျပဳ ဆရာဦးေၾကာင္ၾကီး ဗြဒေကြ႕တြင္ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္ လ ွ်ံသူျမွားအေၾကာင္းေပတီး…

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF