ဘဝဆိုတာ

ခါးတမာ ပ်ားတကာမရွိေခ်ဘူး
ေလာကအလည္ ေသာကရယ္ စုန္ဆန္ကူးပါလို႔
လႊင့္ေမ်ာေနတဲ့ လူသားတို႔ဘဝ
ဘယ္ကမ္းရယ္ ဘယ္လမ္း မွန္းလို႔သာကူး

တစ္ထစ္ျခင္းလွမ္းရင္ အေျခမယိုင္ခဲ့ေပမယ့္
ေဒါသစိတ္ကေလး ခိုင္မာေနေတာ့လဲ
အျမင့္တက္တိုင္း မုန္တိုင္းထန္ေနခဲ့တယ္

မင္းလည္းလူ ငါလည္းလူ
လူခ်င္းတူပါလွ်က္ကယ္နဲ႔ မူျခင္းမတူေတာ့လဲ
အပူမီး ဆူဆူကဲျပန္ေသးတယ္

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လံု႔လကိုအားစိုက္
ေမတၲာကိုအစဥ္ပိုက္ရင္ေလ
ဘဝဆိုတဲ့ ခရီးၾကမ္း ပန္းခင္းလမ္းပမာ
ဆန္းသစ္ရမည္မလြဲေပါ့

ကာရံ ၄ ့၁၂ ့၂၀၁၅

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..