“ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရာလို႔ ဗုဒၶက ခ်မွတ္ခဲ႕ျပီးသည့္ေနာက္ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို ထပ္ထည့္လာတယ္။ ဘယ္သူေတြထည့္လဲဆိုရင္ ျဖဴးဆရာေတာ္ၾကီးစကားနဲ႕ ေျပာရရင္ေတာ့ ၀ါဇိတ္-ဂါဆ႐ုိင္းေတြကထပ္ထည့္လာတယ္။ ဂိုဏ္းဆရာေတြ –။ သူတို႔က ရတနာသံုးပါးနဲ႕ တန္းတူေနရာလိုခ်င္တယ္။ ရတနာသံုးပါးကို သူတို႔၀င္လို႕မရဘူး။ ဒါဆို ငါတို႕ ရတနာငါးပါးဆိုလဲ ၾကည့္မေကာင္းဘူး။ လုပ္ၾကစို႕ေဟ႕အနေႏၲာအနႏၲငါးပါး ဆိုျပီးေတာ့။ သူတို႕စင္ေပၚေရာက္ခ်င္တာနဲ႕ မိဘကိုပါဆြဲထည့္ေတာ့ မိဘပါ ပါလာတယ္။ အဲဒါ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါး ျဖစ္လာတာ။” – ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)

မဟာဆရာ ျဗဟၼဏ
လူသားဟူသည္ ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ ပညာၾကိဳးအကုန္အလုိလုိ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေနႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ ေလ့လာဆန္းစစ္သင္ေပး/သင္ယူၾကရသည္။ ေရွးအိႏိၵယအခါကမူ မဟာဆရာတန္း၀င္ ျဗဟၼဏ တို႔သည္ လူ႔ဘ၀ေရးရာကို နိမိတ္ဖတ္၊လမ္းညႊန္သည္။ ေ၀ဒ၊ ေဗဒင္တို႔ျဖင့္ မင္းႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ႏွင့္အျမတ္ဆံုးဇာတိႏြယ္ျဖစ္ကာ ပူေဇာ္မႈအထူထူးကို ခံယူၾကရေပသည္။

ေခတ္တို႔ေျပာင္းခဲ့ေသာအခါ လူသားတို႔တြင္ ပညာ/ဆရာစံုခဲ့သည္။ အတန္းပညာကိုစနစ္တက်သင္ၾကားေပးေသာ မူၾကိဳမွသည္ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးမ်ားရွိလာသည္။ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာတို႔အတြက္ လိုင္စင္ေပးေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားရွိလာသည္။ ဆရာတို႔ကို ထိုသင္တန္း၊ေက်ာင္း၊တကၠသိုလ္မ်ားကတာ၀န္ခံ၍ အခ၊လစာေငြေၾကးေပးကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေစသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ ဆရာဆိုတိုင္း အနေႏၱာအနႏၱ ေခါင္းစဥ္ကိုငွားတပ္၍ ဆပ္မကုန္ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ားေနရာမရွိသင့္ေတာ့ေပ။
အနေႏၱာအနႏၱ ေခါင္းစဥ္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းအခြင့္တူညီမွ်မႈကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ကာ ဆရာတို႔အား ျပန္လွန္ေမာ္ၾကည့္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈမျပဳရဲ မျပဳ၀ံ့ေသာ တပည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအားေမြးလာလိမ့္မည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားက ထြက္လာၾကေသာအခါ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ မာန္အျပည္ႏွင့္ ေခါင္းေမာ့၀င္ဆန္႔ရန္ခက္ခဲသြားလိမ့္မည္။

ဆရာ၊တပည့္ဟူသည္ ထိုက္သင့္ေသာလစာေငြေၾကးယူကာ သင္ၾကားေရးအလုပ္လုပ္ေနသူႏွင့္ သင္ၾကားေနသူ ကိုယ္စီအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ရေပမည္။
ထိုအေျခခံတရားမွသည္ မိမိအထက္အရာရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ၾကီးသည္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္၄င္း။ ယုတ္စြအဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္၄င္းကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနၾကသည့္ သူမ်ားအျဖစ္ျမင္သာလာမည္။ ထိုမွ လူလူခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရဲလာမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းတြင္ ကိုယ့္ကိုယ့္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းသည္သာ အဓိကမဟုတ္ေလာ။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ တြန္းတင္ျခင္းလည္းမရွိ၊ ဆြဲခ်ျခင္းလည္းမျပဳ ဖားျခင္းလည္းမျမည္၊ ၾကပ္ေပးျခင္းလည္းမတည္သည့္ပုဂၢလိကခံစားခ်က္မပါသည့္ ဆက္ဆံေရးျပဳရမည္။

ပုဗၺာစရိယ မိနဲ႔ဘ
မိဘမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ႏွိပ္နယ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ကူညီျခင္း၊ ေငြေၾကးဥစၥာျဖင့္ေထာက္ပံ့ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းထက္ သဒၶါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာတရားမ်ား တည္လာေအာင္၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ မွန္ကန္ေသာလမ္းသို႔ေရာက္ေအာင္တည့္မတ္ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္းသည္သာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာေက်းဇူးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶကမိန္႔ခဲ့သည္။ (အဂၤတၱရနိကာယ္၊ ဒုကနိပါတ္၊ သမစိတၱ၀ဂ္၊ ) ထိုဗုဒၶတရားကို ေက်ာ္လြန္၍ အနေႏၱာအနႏၱ ငါးပါး၀င္တို႔အား ေက်းဇူးဆပ္၍မကုန္ႏိုင္ ေက်းဇူးေခ်ဖုိ႕ ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္သြားျခင္းသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ေပ၊ ထိုမွသည္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ကိုပင္ “မိခင္ေက်းဇူး ႏို႔တလံုးဖိုးစာပင္မေက် “ဟူေသာ အလြန္အကြ်ံဖြဲ႔ဆိုမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာတို႔နစ္ေတာ့သည္။
သားသမီးဟူသည္ မိဘမွ မိခင္သဘာ၀အလိုေတာ္အရ ေမြးဖြားလာေသာ မ်ိဳးဆက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သားသမီးသည္ “ေကၽြးေမြးမပ်က္
ေဆာင္ရြက္စီမံ။ ေမြခံထိုက္ေစ။ လွဴမွ်ေ၀၍။ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ၀တ္ငါးသြယ္ ” တာ၀န္ေက်လွ်င္ အိုေကပါမည္။

လူငယ္ဟူသည္ အသက္၁၆မွ၂၀ ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ လူသားတဦးအျဖစ္ေရာက္သင့္ေလျပီ။ မိဘ၏အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွ တရား၀င္လြတ္ေျမာက္၍ မိမိအမႈကိုမိမိတာ၀န္ခံၾကရမည္။ အရက္၀ယ္ႏိုင္ျပီ၊ ကားေမာင္းႏိုင္ျပီ။ သီးျခားအိုးအိမ္ထူေထာင္ႏုိင္ျပီ။ မဲေပးႏုိင္ျပီ၊ ကိုယ္ကတျခားသူကိုပင္တာ၀န္ယူ/တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ လူၾကီးျဖစ္ေပျပီ။ အေမရိကားတြင္ အစိုးရအလုပ္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖည့္ရသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ မိဘအမည္ကိုေမးျမန္းျခင္းမရွိ၊ ျဖည့္ရန္မလိုပါေခ်။
ထိုသို႔ ရင့္က်က္လြတ္လပ္သူအျဖစ္ေရာက္ေသာေန႔(ႏွစ္)အားအထိမ္းအမွတ္ပြဲျပဳၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဓေလ့အက်င့္ကို ျပဳသည္မ်ားတြင္ ကမၻာေအာင္ျမင္ေနေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာမဏီ၊ စပိန္၊ ဂ်ပန္ တို႔လည္းပါသည္။ထိုဓေလ့အက်င့္ကို ေလာကီလူမႈေရးနယ္တြင္ ျမန္မာတို႔ ေမြးစားယူကာ အထိမ္းအမွတ္အခန္းအနား Coming of age တေန႔တရက္သတ္မွတ္လုပ္သင့္သည္။ ထိုရက္မွသည္သားသမီးေပၚတည္းထားေသာ ေႏွာင္ၾကိဳးတို႔ကို တရား၀င္ ျဖည္လႊတ္ေပးသင့္သည္။
ထိုသေဘာအရေကာက္ပါလွ်င္ ၂၀၀၈ ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒအထိထည့္သြင္းလာေသာ မိဘႏွင့္သားသမီးဆက္ဆံေရးႏွင့္ တာ၀န္ခံတာ၀န္ယူျခင္းဆက္သြယ္မႈ၊ ထုိမွလြန္ကဲ၍ သားသမီး၏ ဇနီးခင္ပြန္းအထိႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈကိုပင္ ပတ္သက္စြက္ဖက္ထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၅၉(စ)အပိုဒ္ဟူသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတန္းအပါအ၀င္ (ဟိႏၵဴသာသနာမွလြဲေသာ) ကမၻာ့ဘာသာသာသနာၾကီးမ်ား၏ အႏွစ္သာရကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္မွာထင္ရွားပါ၏။

Caste ဇတ္စံနစ္
အိႏၵိယ၏ ဟိႏၵဴသာသနာတြင္ ဇတ္ခြဲစနစ္သည္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီကထဲက အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္။ လူတို႔အား ပုဏၰားမ်ိဳး (ျဗဟၼဏ)၊ မင္းမ်ိဳး(ခတၱိယ)၊ ကုန္သည္မ်ိဳး(ေဝႆ)။ သုဒၶ (ဆင္းရဲသားမ်ိဳး) အျဖစ္ ေမြးရာပါအသားအေရာင္မ်ိဳးရိုးဇာတိအရ အမ်ိဳးဇတ္ခြဲျခင္းရွိခဲ့ဖူးေလသည္။ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီသမိုင္းအဆက္ဆက္ ဂ်ိန္းမဟာ၀ီရ၊ ဗုဒၶ၊ အစၥလမ္သာသနာ၊ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ပင္ထည့္သြင္း၍ ဇတ္စနစ္အား ေခ်ဖ်က္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္ျငား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရွိမူပဲ သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈထဲတြင္ စူးနစ္ေနေပသည္။

ဇတ္စနစ္အရ ဇတ္နိမ့္သူတို႔သည္ ဇတ္ျမင့္သူတို႔အေပၚ အေခၚေ၀ၚ၊အေျပာအဆို ကိုယ္ဟန္အေနမ်ားကအစ ရိုက်ိဳးကိုးကြယ္ဆက္ဆံၾကရသည္။ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရံႈးခံၾကရသည္။ ထိုခြဲျခားေသာ ဇတ္စနစ္ေၾကာင့္ပင္ အိႏိၵယသည္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္လင့္ကစား တိုးတက္သင့္သေလာက္မတိုးတက္ႏိုင္ပဲ ဒရြတ္ဆြဲလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာ့ေျမထဲသို႔လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေထာင္ခ်ီကထဲကေရာက္ရွိကာ ပံုစံတမ်ိဳးျဖင့္ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္မွာေသခ်ာသည္။ အတြင္းအျပင္ ၃၇မင္းနတ္စိမ္းမ်ား၊ ဘိုးေတာ္၊ နတ္ကေတာ္တို႔သည္ဇတ္ခြဲျခင္းမွလာေသာ က်န္ရစ္သည့္ေျခရာမ်ားသာျဖစ္၏။
ဇတ္နိမ့္သူမ်ားက ျမင့္သူမ်ားကို အလြန္အက်ဴး တြန္းတင္စင္တင္မႈျဖစ္ကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈတို႔ေရာက္ကုန္သည္ကုိလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ေနၾကရပါမည္။
အေမရိကားတြင္ ယခုတိုင္ေအာင္ တြန္းထိုးလႈပ္ရွားေနရေသးေသာ လူျဖဴ၊ လူမဲ၊လူနီ၊လူ၀ါ၊လူညိဳ ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ အဆိုပါဇတ္ခြဲစနစ္၏ အျခားမ်က္ႏွာသ႑န္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ခြင့္တူညီမွ်
ဗုဒၶ၀ါဒအလိုအားျဖင့္လည္း ကံ-ကံ၏အက်ိဳးအားျဖင့္ Cause and Effect မိမိကံ(အလုပ္)ကို မိမိသာတာ၀န္ခံရပါသည္။ မိဘ ဆရာမွတာ၀န္ယူတာ၀န္ခံျခင္းမျပဳႏုိင္၊ ၀ဋ္ တို့၏ သေဘာသဘာ၀ဟုေခၚပါသည္။

ေထရ၀ါဒအလိုအားျဖင့္လည္း သံသရာတြင္ မိဘ၊သားသမီး၊ဆရာ၊တပည့္တို႔ဟူသည္ သူက/ကုိယ္ကတလွည့္စီျဖစ္ႏုိင္သည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အနေႏၲာအနႏၲေခါင္းစဥ္ၾကီးျဖင့္ ဆပ္မကုန္ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။
ခင္ပြန္းၾကီး၁၀ပါး။ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးထဲပါေသာ မိဘ၊ဆရာတို႔အား ထိခိုက္ၾကေလာ့။ မေလးမစားထားၾကေလာ့ ဟူ၍ရန္ရည္ရြယ္တိုက္တြန္းျခင္းမဟုတ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈႏွင့္ ဆက္ဆံၾကရမည္။
အေရာင္တို႔တြင္ အျဖဴမဟုတ္လွ်င္ အမဲမျဖစ္ပါ။ ၾကားတြင္ေရာင္စံုသက္တန္႔ရွိပါ၏။

ဇတ္ခြဲစနစ္၏ သ႑န္သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အျမစ္တြယ္ေနပါသည္။ တိုးတက္လိုလွ်င္ ျပင္ၾကရမည္။ ျပင္ရဲရမည္။
အေရွ႔တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညိွယူေနရာတြင္ ဇတ္ခြဲ၀ါဒသည္ ဂ်မ္းတံုးၾကီးျဖစ္လိမ့္မည္။

အိႏိၵယျပည္တြင္လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၆ခုကထဲက ဇတ္စနစ္ကို အေျခခံဥပေဒထဲထည့္တားကာ ျပင္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ဇတ္စနစ္ေၾကာင့္တြန္းတိုက္မႈသတင္းမ်ား အိႏိၵယတြင္ခပ္စိတ္စိတ္ေတြ႔လာရျပီ။ ေတာ္လွန္ေရးနိမိတ္တို႔ျပခဲ့ပါျပီ။
စိန္႔ျပည္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၅၀က ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးလုပ္ကာ ေရွးရိုးစြန္းအယူတို႔ကို ျပင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ရုတ္ခ်ည္းေခတ္ေျပာင္းတိုးတက္လိုလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးလိုပါသည္။
ဇတ္ခြဲစနစ္သည္ အသားအေရာင္လူမ်ိဳးခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမတူဟူ၍ခြဲျခားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္
ျပင္လွ်င္ ကြန္ဆာေဗးတစ္၊ ေရွးရိုးစြဲတို႔ႏွင့္ေတြ႔မည္မွာေသခ်ာပါသည္။ သို႔ႏွင္ ့အားျပိဳင္မႈတခုျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္သည္။
လစ္ဘရယ္-ကြန္ဆာေဗးတစ္တို႔ အားျပိဳင္မႈမွ တြန္းထိုးလႈပ္ရွားရင္ လက္ရွိအေျခအေနတို႔ႏွင့္အကိုက္ညီဆံုးေသာ ေနရာတခုတြင္တည္သြားပါမည္။

လူသားတိုင္းခြင့္တူညီမွ် ရွိၾကပါေစ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး စႏိုင္ပါေစသတည္း။

kai

About kai

Kai has written 973 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.