အဘေဖါ ရဲ႕ အေမရိက ၊ ကေနဒါ သြား ေပၚတာ ေတာလား – ၂၀

( Union Square, West Field & M.Y. China / Yan can cook ) ။

 

၁၄ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။

 

The Alcatraz အက်ဥ္းေထာင္ Tour ၿပီးတဲ႕အခါ ၊

ထံုးစံအတိုင္းပါဘဲ Cable Car ႏွင္႕ ေဟာ္တယ္ဘက္ကို ျပန္လာခဲ႕ပါတယ္ ။

 

ဒါႏွင္႕ ေျပာရဦးမယ္ ။

တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ Cable Car / Tram ေတြ႐ွိေပမယ္႕ ၊ Type က တစ္မ်ိဳးထဲပါ ။

San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ ။ 

 

 1. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 1 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 1 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 1 ။

 

 1. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 2 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 2 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 2 ။

 

 1. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 3 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 3 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 3 ။

 

 1. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 4 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 4 ။

  20. San Francisco ေရာက္မွဘဲ ၊ Cable Car / Tram ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရေတာ႕တယ္ 4 ။

 

ေဟာ္တယ္ဘက္ကို ျပန္လာေပမယ္႕ ၊ ေဟာ္တယ္မွာ ျပန္နားဘို႕ မဟုတ္ပါဘူး ။

ေဟာ္တယ္ နားက San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး လို႕ ၊

နာမည္ႀကီးတဲ႕ West Field Sanfrancisco မွာ ေဈးဝယ္ၿပီး ညစာစားဖို႕ပါ ။

 

 1. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field San francisco 1 ။

  20. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field Sanfrancisco 1 ။

  20. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field San francisco 1 ။

 

 1. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field San francisco 2 ။

  20. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field Sanfrancisco 2 ။

  20. San Francisco ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ႏွင္႕ အေကာင္းဆံုး West Field San francisco 2 ။

 

နက္ျဖန္ ၾသဇီ ျပန္ရေတာ႕မွာမို႕ ေဈးကေတာ႕ သိပ္မဝယ္ျဖစ္ပါဘူး ။

႐ွိ႐ွိသမ်ွ အိတ္ေတြကလည္း ျပည္႕ေနၿပီေလ ။ ႐ွိတာေတာင္ မနဲသယ္ရမွာ ။

 

အဲ႕ဒဟာ ႏွင္႕ ညစာ ထမင္းစားခ်ိန္ ေရာက္လာေတာ႕တယ္ ။

ေအာင္မယ္ West Field က သူ႕ Restaurant ေတြကို ၊

Restaurant Collection ဆိုၿပီးကို ေသခ်ာ ၫႊန္းထားသဗ် ။

 

 1. West Field က Restaurant Collection ဆိုၿပီးကို ေသခ်ာ ၫႊန္းထားသဗ် ။

  20. West Field က Restaurant Collection ဆိုၿပီးကို ေသခ်ာ ၫႊန္းထားသဗ် ။

  20. West Field က Restaurant Collection ဆိုၿပီးကို ေသခ်ာ ၫႊန္းထားသဗ် ။

 

အဲ႕ဒီ Restaurant Collection ကို ေသခ်ာၾကည္႕မိေတာ႕ ၊

ေ႐ွ႕ဆံုးက M.Y. CHINA ဆိုင္ ေၾကာ္ျငာထဲက တ႐ုတ္ႀကီး ငါျမင္ဘူးပါတယ္ဆို ။

လား လား ၊ ျမန္မာျပည္က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး မွာလာသြားတဲ႕ ၊

နာမည္ေက်ာ္ စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ျဖစ္ေနပါေလေရာ ။

စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ ဟင္းခ်က္နည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေတာင္ ႐ွိေသး ။ 

 

 1. ျမန္မာျပည္က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး က စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ။

  20. ျမန္မာျပည္က " Yan Can Cook " TV စီးရီး က စားဖိုမႉးႀကီး " Martin Yan " ။

  20. ျမန္မာျပည္က ” Yan Can Cook ” TV စီးရီး က စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ။

 

 1. စားဖိုမႉးႀကီး Martin Yan ရဲ႕ ဟင္းခ်က္နည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေတာင္ ႐ွိေသး ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး Martin Yan ရဲ႕ ဟင္းခ်က္နည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေတာင္ ႐ွိေသး ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး Martin Yan ရဲ႕ ဟင္းခ်က္နည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ေတာင္ ႐ွိေသး ။

 

ဒါႏွင္႕ဘဲ ၊ ဒီလို တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ႀကံဳရခဲတယ္ေလ ဆိုၿပီး ၊

စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ မွာဘဲ စားလိုက္တယ္ေလ ။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၊ ေဈးသင္႕ၿပီး ၊ ေတာ္ေတာ္ စားေကာင္းသားဗ် ။

 

 1. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး " Martin Yan " ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ ။

 

 1. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” M.Y. CHINA ဆိုင္ ရဲ႕ Menu ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး " Martin Yan " M.Y. CHINA ဆိုင္ ရဲ႕ Menu ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” M.Y. CHINA ဆိုင္ ရဲ႕ Menu ။

 

 1. ေဈးသင္႕ၿပီး ၊ ေတာ္ေတာ္ စားေကာင္းသားဗ် ။

  20. ေဈးသင္႕ၿပီး ၊ ေတာ္ေတာ္ စားေကာင္းသားဗ် ။

  20. ေဈးသင္႕ၿပီး ၊ ေတာ္ေတာ္ စားေကာင္းသားဗ် ။

 

၁၅ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။

 

ဒီေန႕ကေတာ႕ ၊ ညေန ၾသဇီ ျပန္ဖို႕ ေလဆိပ္ဆင္းရမွာမို႕ ၊

နီးနီး နားနား က Civic Square ကိုဘဲ လွည္႕ပါတ္ၾကည္႕ၾကပါတယ္ ။

 

Civic Square ဆိုတာလဲ San Francisco ရဲ႕ နာမည္ႀကီး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၊

ေဘးနား ပါတ္ပါတ္လည္မွာ Shopping Mall ေတြ ဝန္းရံေနတာပါ ။

မေဟသီကေတာ႕ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ Macy’s ကုန္တိုက္ႀကီးထဲ ဝင္သြားသဗ် ။

အဘ ကေတာ႕ ေျခေတြလဲ ေညာင္းေန ၊ စိတ္လဲ မဝင္စားလွတာမို႕ ၊

Civic Square ပန္းၿခံထဲမွာဘဲ ေအးေအးလူလူ ထိုင္ေစာင္႕ေနေတာ႕တယ္ ။

 

 1. Civic Square ပန္းၿခံထဲမွာဘဲ ေအးေအးလူလူ ထိုင္ေစာင္႕ေနေတာ႕တယ္ ။

  20. Civic Square ပန္းၿခံထဲမွာဘဲ ေအးေအးလူလူ ထိုင္ေစာင္႕ေနေတာ႕တယ္ ။

  20. Civic Square ပန္းၿခံထဲမွာဘဲ ေအးေအးလူလူ ထိုင္ေစာင္႕ေနေတာ႕တယ္ ။

 

 1. Civic Square ပန္းၿခံေဘးက Macy’s ကုန္တိုက္ ။

  20. Civic Square ပန္းၿခံေဘးက Macy's ကုန္တိုက္ ။

  20. Civic Square ပန္းၿခံေဘးက Macy’s ကုန္တိုက္ ။

 

အေမရိကန္မွာကလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြ သပိတ္ေတြ အေတာ္႐ွိပံုဘဲ ။

Macy’s ကုန္တိုက္ ေ႐ွ႕မွာေကာ ၊ Swarovski ဆိုင္ ေ႐ွ႕မွာေကာ ၊

ဒီ ဆိုင္႐ွင္ ႏွင္႕ အလုပ္သမား ျပသာနာတက္ေနေၾကာင္း ႏွင္႕ ၊

ဒီ ဆိုင္္ မေကာင္းေၾကာင္း ေရးထားတဲ႕ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

ေဈးဝယ္တဲ႕သူေတြကေတာ႕ သိပ္ဂ႐ုစိုက္ပံု မ႐ွိပါဘူး ၊ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္ ပါဘဲ ။

 

 1. Swarovski ဆိုင္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

  20. Swarovski ဆိုင္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

  20. Swarovski ဆိုင္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

 

 1. Macy’s ကုန္တိုက္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

  20. Macy's ကုန္တိုက္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

  20. Macy’s ကုန္တိုက္ ေ႐ွ႕မွာ အလုပ္သမား ျပသာနာ ဗီႏိုင္းႀကီးက ျပဴးလို႕ ။

 

စိတ္ေဝဒနာ႐ွင္တစ္ေယာက္ကေတာ႕ ဖိနပ္ကို အနီတစ္ဖက္ အစိမ္းတစ္ဖက္ စီးၿပီး ၊

အကၤ် ီ ကိုယ္ကၽြတ္ ႏွင္႕ ေ႐ွ႕က ျဖတ္သြားသမ်ွ ကားေတြကို အေလးျပဳေနေလရဲ႕ ။

မေတာ္ ကိုယ္႕ဘက္လွည္႕လာမစိုးလို႕ ၊ ဓါတ္ပံုေတာင္ ခိုး႐ိုက္ရတယ္ ။

 

 1. ဖိနပ္ကို အနီတစ္ဖက္ အစိမ္းတစ္ဖက္စီးၿပီး ကားေတြကို အေလးျပဳေနေလရဲ႕ ။

  20. ဖိနပ္ကို အနီတစ္ဖက္ အစိမ္းတစ္ဖက္စီးၿပီး ကားေတြကို အေလးျပဳေနေလရဲ႕ ။

  20. ဖိနပ္ကို အနီတစ္ဖက္ အစိမ္းတစ္ဖက္စီးၿပီး ကားေတြကို အေလးျပဳေနေလရဲ႕ ။

 

ဒါႏွင္႕ဘဲ ေန႕လည္စာစားခ်ိန္ ေရာက္ေတာ႕ ၊

ေဈးလဲသင္႕ ခံတြင္းလဲေတြ႕တဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ မွာဘဲ ျပန္စားၾကတယ္ေလ ။

ဒီတစ္ခါေတာ႕ မေန႕ကႏွင္႕မတူေအာင္ ဟင္းေျပာင္းမွာၾကသေပါ႕ ။

စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေခါက္ဆြဲကေတာ႕ မပါမျဖစ္ေပါ႕ ။

ဆိုင္ထဲမွာလဲ အဲ႕ဒီ နာမည္ေက်ာ္ ေခါက္ဆြဲ ကို လုပ္ေနပံု ၾကည္႕လို႕ရတယ္ေလ ။

 

 1. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ထဲမွာ ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး " Martin Yan " ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ထဲမွာ ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ M.Y. CHINA ဆိုင္ထဲမွာ ။

 

 1. ဒီတစ္ခါေတာ႕ မေန႕ကႏွင္႕မတူေအာင္ ဟင္းေျပာင္းမွာၾကသေပါ႕ ။

  20. ဒီတစ္ခါေတာ႕ မေန႕ကႏွင္႕မတူေအာင္ ဟင္းေျပာင္းမွာၾကသေပါ႕ ။

  20. ဒီတစ္ခါေတာ႕ မေန႕ကႏွင္႕မတူေအာင္ ဟင္းေျပာင္းမွာၾကသေပါ႕ ။

 

 1. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေခါက္ဆြဲ လုပ္ေနပံု ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး " Martin Yan " ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေခါက္ဆြဲ လုပ္ေနပံု ။

  20. စားဖိုမႉးႀကီး ” Martin Yan ” ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေခါက္ဆြဲ လုပ္ေနပံု ။

 

စားေသာက္ၿပီးတဲ႕အခါ ၊ ေဟာ္တယ္ျပန္ ၊ ပစၥည္းေတြ သိမ္း ၊

၂ ရက္လံုး ခြင္႕ယူ လိုက္ျပေပးတဲ႕ မေဟသီ႕ သူငယ္ခ်င္းကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ၊

ဆစ္ဒနီ ကို ျပန္ဖို႕ ၊ ေလဆိပ္ကို ထြက္လာခဲ႕ပါေတာ႕တယ္ ။

 

San Francisco ကေန ၁၅ ရက္ေန႕ ညေန မွာ စထြက္လာခဲ႕ေပမယ္႕ ၊

လမ္းမွာ Date Line ကို ေျပာင္းျပန္ ျဖတ္ရေပသမို႕ တစ္ရက္ပိုၿပီး ၊

၁၇ ရက္ေန႕ မွာမွ Home Sweet Home ဆစ္ဒနီကို ျပန္ေရာက္ပါေတာ႕တယ္ ။

 

ဒီမွာတင္ အဘ ရဲ႕ အေမရိက ၊ ကေနဒါ သြား ေတာလားေလး အဆံုးသတ္ပါၿပီကြယ္ ။

အားေပး ဖတ္႐ႈၾကသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကြယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

တစ္ခုေျပာခ်င္တာက အရင္တစ္ေခတ္တုန္းက ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Cable Car / Tram ဆိုတာ ႐ွိခဲ႕ဘူးပါတယ္လို႕ ။ 

 

20. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Cable Car / Tram ဆိုတာ ႐ွိခဲ႕ဘူးပါတယ္လို႕ ။

20. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Cable Car Tram ဆိုတာ ႐ွိခဲ႕ဘူးပါတယ္လို႕ ။

20. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း Cable Car Tram ဆိုတာ ႐ွိခဲ႕ဘူးပါတယ္လို႕ ။

 

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF