ျမ သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ လွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိ သည္းမခံႏိုင္သည့္ အ႐ိုင္း  ျဖစ္သည္။
ထို တစ္စုံတစ္ေယာက္ သည္ ကိုယ္ႏွင့္ေသြးမေတာ္သားမစပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ကို မေကာင္းေျပာေလ့ရွိသည့္ ကိုယ္၏ ေသြးသားေတာ္သည့္ ေမာင္အရင္းတစ္ေယာက္ ႏွင့္ အျမဲ စကားမ်ားေလ့ရွိသည္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ဦးေဆာင္လမ္းေၾကာင္း အေပၚ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ လူ၊ မည္သည့္ အျပဳအမူ ကိုမွ် ျမ သည္ လက္သင့္ခံမည္၊ ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ဦးေဆာင္လမ္းေၾကာင္း အေပၚ ေစတနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ကူညီ ပံ့ပိုးလာသည့္ မည္သည့္ လူ၊ မည္သည့္ အျပဳအမူ ကိုမဆို ျမ သည္ လိႈက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုသည္။ ေက်းဇူးတင္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ျမ မ်က္လုံးထဲတြင္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း ကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာသင္ခန္းကို မဝင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအဝ တြင္ ထင္းစည္းၾကီးရြက္ျပီး ေက်ာင္းခန္းထဲ က စာ ကို လိုက္ရြတ္ ေနသည့္ ညစ္ေပေပ ပိန္ေညာ္ေညာ္ ကေလး မေလး တစ္ေယာက္ ပံုရိပ္ အျမဲရွိသည္။
ျမ မ်က္လုံးထဲတြင္ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ အဟာရ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေျမးကေလးမ်ား အတြက္ ငဲ့၍ အဆာခံ ေနရေသာ အဖြားအို တစ္ေယာက္ ပံုရိပ္ အျမဲရွိသည္။
ျမ မ်က္လုံးထဲတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ လမ္းေဘးထိုင္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ ေနေသာ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ပံုရိပ္ အျမဲရွိသည္။
ျမ ရင္ထဲ က ထိုသူမ်ား အတြက္ ျမ သည္ တာဝန္ မေက်ခဲ့။
ျမ သည္ ကိုယ္လြတ္ရုန္း ကာ ကိုယ့္ဘဝ အတြက္ သာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ျမ သည္ ထို သူမ်ား အတြက္ ေပး ဆပ္ရန္ အေႂကြး ကို မသိက်ိဳးကြၽံ ေနေန သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ျမ မေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ ဤအေႂကြးမ်ား အတြက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး မွ သူ႕ဘဝ ရင္း၍ ေပးဆပ္ ေနသည္။
အစြမ္းရွိရွိ ေပးဆပ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လဲ ပညာဉာဏ္ ႏွင့္ ေစတနာ သန္သည္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ကို မွ မယုံလွ်င္၊ ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ကို မွ အားမကိုးလွ်င္ ျမ သည္ ဒီ တစ္သက္ အေႂကြးေက်စရာ လမ္းမျမင္ပါ။
“အႏိႈင္းမဲ့ေမတၱာ” ဆိုသည္ ကို ျမ သည္ လက္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ေရးသားထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္မ်ားထဲ မွ စာသားတစ္ခ်ိဳ႕ သည္ ျမ ၏ သူ႕အေပၚရွိေန ေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုး ထားမႈ မ်ား ကို ပိုျပီး ခိုင္မာေစခဲ့ ပါေသးသည္။
ထို စာအုပ္မ်ားထဲ တြင္ျမ မသိခဲ့ ေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ခင္ပြန္းမွ ေရးသား မွ်ေဝထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို စာသားမ်ားထဲ တြင္ အေဝးေရာက္ ေနေသာ္လည္း အမိေျမ ႏွင့္ လူထု အေပၚ တာဝန္ ေက်ခ်င္လြန္း သည့္ သူ႕ တစ္ခါက အိမ္မက္ ပံုရိပ္မ်ား သည္ ပို၍ ထင္ရွားခဲ့ သည္။
ႏိုင္ငံ ၏ ပညာေရး ကို တစ္တပ္တစ္အား ျမႇင့္တင္ေပး လိုစိတ္၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ကို ႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား တြင္ ထူေထာင္ေပးလို စိတ္ သူ႕မွာ ျပင္းျပ ေနခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ သူ ထင္သလို သူ႕အိမ္မက္ သည္ မေခ်ာေမြ႕ခဲ့ေခ်။
ထို အိမ္မက္မ်ား အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစု ဘဝ ကို ႏွလုံးသားအကြဲခံ စေတး၍ ရင္းႏွီးခဲ့ ရေလေတာ့သည္။

ဤ တစ္ၾကိမ္ မွာေတာ့ သူ၏ တစ္ခါက အိမ္မက္မ်ား ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ ပါႏိုင္ပါေစ ဟု လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ျမ ဆုေတာင္းပါသည္။
တစ္ေန႕မွာေတာ့ ျမ သည္လည္း ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး၏ ေပးဆပ္မႈ ေၾကာင့္ ျမင္စ ျပဳလာသည့္ အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ တစ္ခါက ထင္းစည္းရြက္ထားသည့္ ကေလး၏ ေျမးငယ္ မ်ား ကို စာသင္ေပး ႏိုင္ပါေစ ဆုေတာင္းပါသည္။

ထို ဆုေတာင္းမ်ား ျပည့္ေစရန္ အတြက္ ျမ ထပ္ျပီး ေျပာပါမည္။

ျမခ်စ္ေသာ
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ဦးေဆာင္လမ္းေၾကာင္း အေပၚ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ လူ၊ မည္သည့္ အျပဳအမူ ကိုမွ် ျမ သည္ လက္သင့္ခံမည္၊ ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္။
ထို အမ်ိဳးသမီးၾကီး ၏ ဦးေဆာင္လမ္းေၾကာင္း အေပၚ ေစတနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ကူညီ ပံ့ပိုးလာသည့္ မည္သည့္ လူ၊ မည္သည့္ အျပဳအမူ ကိုမဆို ျမ သည္ လိႈက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုသည္။ ေက်းဇူးတင္သည္။

ျမန္မာႏွစ္ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ႏွစ္သစ္ အခါသမယ မွ စ၍

ျမ ခ်စ္ရလြန္းေသာ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး သည္ သူ၏ လိုအင္ဆႏၵ အိမ္မက္မ်ားကို ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစသား။
ျမ ခ်စ္ေသာ ေရႊျပည္ၾကီး ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာ တိုးတက္ပါေစသား။
ျပည္သူ ျပည္သား အားလုံး လဲ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ ေအာင္ျမင္ ၾကပါေစသား။
ျမ ခ်စ္ေသာ ရြာကေလး သည္လဲ စည္ပင္ဝေျပာ ပါေစသား။
ျမ ခ်စ္ေသာ ရြာသူ/ရြာသား မ်ား လဲ ေကာင္းမြန္ေသာ လိုရာဆႏၵ မ်ား အားလုံး ျပည့္ပါေစသား။

ျမ သည္လဲ အစပ်ိဳးမိျပီး မဆုံးႏိုင္ေသးသည့္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ အတြက္ ဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားရေပဦးမည္။
ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးဆရာၾကီး ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း ၏ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ထဲ မွ စာတစ္ပိုဒ္ ကို ျမ ရြတ္ခဲ့ပါမည္။
ျမ တစ္ေယာက္ ရြာကို ဝင္၍ ရန္ေထာင္ ေနခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ႏွင္ထုတ္ေပးၾကပါ ေလာ့။
အားလုံး ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ (ကန္႕လန္႕တိုက္ ကဏန္းမ်ား မပါ)

ျပန္၍ဆံုပါေစ…. (ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း)
မိုးေန႕တစ္ေန့ လမ္းတစ္ေကြ ့၌
မုန္း၍မခြဲ၊ ခ်စ္လ်က္ခြဲကာ
ခြဲခဲ့ရေပ ကိုယ္တို႕တစ္ေတြသည္
မိုးေလမလာ ျမဆည္းဆာတြင္
တစ္ခါျပန္၍ ဆံုပါေစ….။

ခ်စ္ေသာ ဆုမြန္ျဖင့္
ျမ

 

 

 

IMG_3322

That’s how we support our Lady

 

IMG_3327

That’s how we support our Lady

 

IMG_1911

Introduction by Michael Aris (Freedom From Fear – Aung San Suu Kyi)

 

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..