“ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ အျခားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကိုပါ ခံယူခြင့္မရွိေစရ။”
၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ဤသို႔ဆိုထားသည္။
မဆလ လက္ထက္ကျပဳစုခဲ့၍ န၀တ၊နအဖလက္ထက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေသာ အဆိုပါဥပေဒသည္ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒကားမဟုတ္။ သို႔ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၀%+၁ႏွင့္ပင္ျပင္ႏိုင္ေသာဥပေဒျဖစ္ေနကာ လူထုေရြးေကာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၁ရာစုႏွင့္လိုက္ေလွ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ရွိသည္ဟုဆိုပါမည္။

ဦးေန၀င္း၏ဥပေဒ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ကြၽမ္းက်င္သူဥပေဒပညာရွင္ဆိုသူမ်ားက ဦးေန၀င္း၏တိုက္ရိုက္ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လူဦးေရ သန္း၁၂၀၀ေက်ာ္စီရွိေသာ ခ်ိဳင္းနားျပည္ႏွင့္ အိနိၵယႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရ သန္း၁၆၀ရွိသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရ ၆၇သန္းရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေနရေသာ (ႏွစ္၁၀၀၀မွ်သက္တန္းရွိျမန္မာ့အင္ပါယာ)ႏိုင္ငံေတာ္အားႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဝါးမ်ိဳျခင္းမခံရေအာင္၊ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ေအာင္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး႐ႉေထာင့္မွၾကည့္၍ စီစဥ္ေရးဆြဲခဲ့သည္ဆိုပါသည္။
အဆိုပါဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသား၊ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟူ၍ အဆင့္အတန္း မ်ားခြဲျခားထားကာ Divide and rule လုပ္ထားသည္။
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္လုံးဝေပးမထား၊ ပုဒ္မ (၇၂) အရ မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမွ် “ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္” ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိေစရဟု ျပ႒န္းထားေလသည္။

မဟာျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းမႈ

တကယ့္လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားအရမူ ၁၉၆၂ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းကာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာတို႔ အဖတုိင္းျပည္မွထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား မဟာျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းမႈၾကီးသာတည္း။ သမိုင္းတြင္မရွိဖူးေသာအေရအတြက္ျဖင့္ ျမန္မာမ်ား၏ တုိင္းျပည္ျပင္ပသို႔ ေျပာင္းခိုအလုပ္လုပ္ၾက၊ေျပးၾကရသည္။
ယခုလတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ Nation သတင္းစာ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ၄.၅သန္းေျပာင္းေရြ႔ခိုလံႈအလုပ္လုပ္ေနသည္ဆိုပါသည္။
ခ်ိဳင္းနားျပည္တြင္ ကခ်င္၊ရွမ္း၊၀၊ကိုးကန္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါ၀င္ ျမန္မာတို႔ အလုပ္၀င္လုပ္ေျပာင္းေရြ႔ခိုလံႈေနသူ  သန္းဂဏန္းရွိသည္။
အိႏၵိယျပည္၏ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ မိဇိုရမ္ျပည္နယ္ေန ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ား၊ နာဂေတာင္တန္းသားမ်ားထည့္တြက္ေတြးလွ်င္ ေျပာင္းခိုလံႈေနသူသိန္းဂဏန္းမက ရွိေနလိမ့္မည္။
မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္၀မ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာဦးေရ သန္းဂဏန္းတို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကျပီ၊ ၁၉၆၂မွတြက္လွ်င္ ထြက္ေျပးရသက္တမ္းရာစုႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာဇာတိႏြယ္တတိယမ်ိဳးဆက္သို႔ပင္ စတင္၀င္ေရာက္ေနၾကေပျပီ၊ ႏိုင္ငံျခားသားအ၀င္မခံႏိုင္ဟူ၍ တင္းၾကပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျပဌာန္းထားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ႏိုင္ငံသား(တိုင္းရင္းသား)မ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ထြက္ခြာအေျပးရဆံုး တႏိုင္ငံျဖစ္လာကာ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားရွားပါးသည့္ ႏိုင္ငံ၊ သယံဇာတတို႔ ျပဳန္းတီးကုန္ခမ္းလာသည့္ႏုိင္ငံ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးတႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ခဲ့ပါေလျပီ။

အလုပ္သမားေလာ/ကြ်န္ေလာ

ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၃သန္းေက်ာ္ဟူသည္ တိုင္းျပည္အက်ယ္ စတုရန္းမိုင္ ၂သိန္း၆ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ႏိႈင္းေသာ္ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ေသာ္ က်ဲလြန္း၊နည္းလြန္း၏။ ထိုအေျခအေနတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတတို႔ကိုထုတ္သံုးရပ္တည္ေနရေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပရာ လူထုအင္အား၊ အဖိုးတန္လုပ္အားတို႔အား တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေပးဆပ္ေနျခင္းႏွင့္သာရွိရေပသည္။
ျမန္မာမ်ားက ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ၾကမ္း စသည့္မ်ားျဖင့္ပင္ တဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၌သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကရင္း ကုန္ေခ်ာျပဳကာျမန္မာျပည္တြင္း ျပန္သြင္းေရာင္းခ်ေနရေသာ အေျခအေနတြင္လည္းရွိေနျခင္းတည္း။ လူကုန္ကူးခံရ၊ လိင္အလုပ္သမျဖစ္ခံရ၊ ဥပေဒေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိ ပင္လယ္တံငါေလွမ်ားတြင္ လစာမရရိုက္ႏွက္ခံအလုပ္လုပ္ရႏွင့္ရွိၾက၏။ တနည္းအားျဖင့္ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ျဖစ္ခံေနရျခင္းသာတည္း။

Dual Citizenship ပူးတြဲႏိုင္ငံသား

Dual Citizenship ဆိုသည္အဘယ္နည္း၊
Dual Citizenship ဆိုသည္မွာ တိုတုိလြယ္လြယ္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံ ၂ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား၂ခုကိုကိုင္ထားသူကိုဆိုပါသည္။
ဤကမၻာတြင္ႏိုင္ငံသား၂ခု ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၉ႏိုင္ငံရွိကာ အာစီယံ (အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ)မ်ားထဲတြင္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလင္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ပူးတြဲႏိုင္ငံသားစနစ္ကို ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
စကၤာပူႏိုင္ငံသည္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံျပည္ပတြင္ေမြးဖြား၍ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသား အလုိအေလွ်ာက္ျဖစ္သြားေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံသားမိဘ၂ပါးမွေမြးဖြားသူကေလးငယ္အား ထုိကေလးငယ္ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံ၏မူလ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနမႈအားအသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ Dual Citizenship ကုိ အသက္ ၂၂ မတိုင္မွီအထိခြင့္ျပဳထားသည္။
စကၤာပူကဲ့သို႔ႏိုင္ငံတြင္ သူ၏လူမ်ိဳးပညာတတ္ ၂သိန္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားထဲမွႏွစ္စဥ္ စကၤာပူလူမ်ိဳး ၁၀၀၀ခန္႔သည္ ဆိုင္ရာေနထိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ခံယူသြားလွ်က္ရွိေနသျဖင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈျဖစ္သည္ဆိုကာပူးတြဲႏိုင္ငံသားစနစ္ကို စဥ္းစားေနသည္ဟု ေတြ႔ရပါသည္။
လူဦးေရ ၅.၆သန္းမွ်သာရွိေသာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ႏိုင္ငံသား ၂သန္းခြဲမွ်ျပင္ပႏိုင္ငံျခားျပည္မ်ားတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကရာ ထိုသူမ်ားအား Dual Citizenship ေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္ျခင္းျပဳခဲ့ရေပသည္။

ေျမးေရႊအိုးထမ္း

တိုင္းျပည္ေကာင္းတခုကို ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားႏွင့္(သာ)တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။ ပူးတြဲႏိုင္ငံသား ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဆံုးရံႈးသြားေသာ ဆံုးရံႈးေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္၏ လူဦးေရျပန္ရလိမ့္မည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ National မ်ားသာတည္း။
လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈဟူသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္၍ မည္သို႔မွ်ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ Citizenship ကိုသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စနစ္တက်ပယ္ဖ်က္၍ရ၏။  ႏိုင္ငံတခု၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဟူသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စာတရြက္ ကဒ္တခုမွ်သာျဖစ္ေစသည္မဟုတ္ လူတေယာက္ႏွင့္ သူ႔မ်ိဳးဆက္အတြက္၊ ထိုသူ႔အား အသိအမွတ္ျပဳလိုက္သည့္ မိခင္၊ဖခင္ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာရွိမႈ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္လည္း ျဖစ္ေစရန္ စနစ္၊ဥပေဒတို႔ျဖင့္ ျပင္လုပ္၍ရသည္။
အပိုဆု ေရႊအိုးအေနျဖင့္ ထိုထိုသူမ်ားသည္ အထူးေလ့က်င့္ျပီးေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ မိမိစရိပ္ႏွင့္မိမိပညာသင္ၾကားထားလွ်က္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အဆက္အသြယ္၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈတို႔ယူလာသူမ်ားျဖစ္အံ့တည္း။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည့္ ဆင္းရဲခဲ့ေသာႏိုင္ငံတခုအတြက္အရံႈးရယ္ကားမရွိ။

အဖျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

တိုင္းျပည္၂ျပည္၏ ပူးတြဲႏိုင္ငံသားသည္ အဆိုပါတိုင္းျပည္တို႔အား မိႏွင့္ဖသဖြယ္ ေတြးသည္။ ျမန္မာ-အေမရိကန္မ်ားအတြက္မူကား အမိေျမသည္ အေမရိကားျဖစ္လွ်င္ အဖျပည္သည္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။
အေမရိကားသို႔ လာေရာက္အေျခခ်သူတိုင္း အေမရိကန္လူမ်ိဳးတန္းမျဖစ္၊ ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားမႈမ်ားရွိၾကသည္။ အနည္ဆံုး PRေခၚေသာ ဂရင္းကတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္အထိ၅ႏွစ္ (အိမ္ေထာင္ဖက္မွတဆင့္ဆိုလွ်င္ ၃ႏွစ္)ရင္းၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ အေမရိကန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ခြင့္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ခင္ အျမဲတန္းေနခြင့္ရ အေျခအေနတြင္ပင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ က်မ္းမာေရး၊ အာမခံ၊ ကား၀ယ္၊ အိမ္၀ယ္၊ေျမ၀ယ္၊ ပင္စင္၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္စသည္တို႔တြင္ေငြေၾကးမ်ားစုေဆာင္းရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားေနရေပျပီ။ ႏိုင္ငံအားအခြန္ေငြေဆာင္ထားျပီးေလျပီ၊ ဆိုင္ရာ အေၾကြးရာဇ၀င္( Credit History) ျပဳစုထားရ၍ မိမိဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ Credit Score လည္းရေပျပီ။ ထိုသို႔အခ်ိန္ႏွင့္ရင္းရသည္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တဦးသည္ ေငြေၾကးျဖင့္စက္ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာတြင္တန္ဖိုးအရွိဆံုးႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနၾကျခင္းသာတည္း၊ အႏွစ္၃၀ လုပ္သက္ရွိျပီးသူ အေမရိကန္တဦးအတြက္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားျပီးသည့္ေငြ/အခြင့္အေရးပမာဏမွာ သန္းခ်ီေနျပီျဖစ္ပါသတည္း။ စနစ္အရ အေမရိကန္အျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းျပဳရခက္ရန္ ထားေသာအေျခအေနတည္း။ ထုိထိုအေျခအေနတို႔ကို စြန္႔၍ အျခားတပါးႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာေျပးပါရန္ မည္သည္ကဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္ပါမည္နည္း၊
ႏိုင္ငံသားသက္ၾကီးေလ တန္ဖိုးၾကီးေလျဖစ္ေနေသာ ထိုထိုပုဂၢိဳလ္တို႔အား အဖျမန္မာျပည္မွဆြဲေဆာင္ေခၚႏုိင္ရန္မွာ ပူးတြဲႏိုင္ငံသားေပးျခင္းနည္းလမ္းတမ်ိဳးသာရွိသည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါတင္ျပခဲ့ျပီေသာအေျခအေနတို႔သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားေန ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ မ်ားစြာကြာျခားမည္မထင္…။

ႏိုင္ငံေရးသမား

ယခုေခတ္၏ ယူအက္စ္သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈအေျခခံ ေမးခြန္းမ်ားလွသည္။ အိုဘားမား၏ အေမရိကန္မဟုတ္ေသာဖခင္၏သားအေနျဖင့္ အေမရိကန္စစ္စစ္ဟုတ္/မဟုတ္၊ ဂြ်န္မက္ကိန္း၏ ပနားမားစစ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္းေမြးဖြားသူအေနျဖင့္ အေမရိကန္စစ္စစ္ဟုတ္/မဟုတ္။ ဘန္နီစင္ဒါ၏ အစၥေရးႏိုင္ငံသားခံယူထားျခင္းရွိ/မရွိ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားသူ တက္ဒ္ခရုစ္၏ ပူးတြဲႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ စသျဖင့္လူထုထံမွေမးခြန္းစုံလွေခ်သည္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္လာမည့္သူတို႔ကို အဆိုပါႏိုင္ငံသားတို႔က ၂ႏိုင္ငံသားခံယူထားျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွာသင့္ေလွ်ာ္ပါ၏။ Dual Citizenship သမားမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးရာထူးျမင့္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံႏိုင္ေအာင္ ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတို႔ျဖင့္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္.။
တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ ႏွစ္ရွည္အျမဲတန္းေနထိုင္သူသည္(သာ) ထိုထိုတိုင္းျပည္၏ အေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက်သိမည္မဟုတ္ပါေလာ။

Win-Win အမ်ားႏိုင္

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကမၻာ့ေရးရာတို႔တြင္အစဥ္ထိပ္တန္းမွ သိေရာက္လႈပ္ရွားမႈရွိၾကသည္။ လက္၀ဲအာဏာရွင္စနစ္ကိုဖယ္ခိုင္း၍ ဒီမိုကေရစီေရးေတာင္းဆုိမႈကိုလည္း ၁၉၈၈ မွစခဲ့ကာ ကမၻာအေစာဆံုး တႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းရာတြင္လည္း အေခ်ာေမြ႔ဆုံးအားျဖင့္ စံျပလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ယခု  ၂၁ရာစု၏ ႏိုင္ငံသားအဓိပၸါယ္သမိုင္းျပင္ခ်ိန္ေရာက္ပါျပီ။ မၾကာမွီ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားက်င့္သံုးဆြဲေခၚလုၾကမည္ျဖစ္ေသာ ပညာတတ္လုပ္သားေကာင္းမ်ားကို ယခုကတည္းက ၾကိဳတင္ဆြဲေခၚေစလုိပါသည္။
လူသားစစ္စစ္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔သည္သာ တုိင္းျပည္၏ မူလအရင္းအျမစ္တို႔မဟုတ္ပါေလာ။
ထိုသုိ႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈရွိႏိုင္သေလာ။ အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္မည္သည္က ပိုမ်ားသနည္း၊ ျမန္မာတို႔ဆံုးျဖတ္ၾကရန္သာရွိသည္။
Win-Win အေျခအေန အမ်ားႏိုင္ျဖစ္လွ်င္ Dual Citizenship ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားသာ Supermajority ျဖစ္ေနေသာ NLD ပါတီ အင္အားျဖင့္ပင္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏုိင္သည္ဟု တိုက္တြန္းအၾကံေပးလိုပါေၾကာင္း..။
စကားလံုး ၂၅လံုးႏွင့္ သူ႔ေနာက္တြဲမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သစ္တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။  ။

kai

About kai

Kai has written 986 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.